Powiat Policki

Powołano Komisje Rady Powiatu

Opublikowane

w dniu

[lead]21 grudnia odbyła się III sesja Rady Powiatu w Policach. Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego i rozszerzeniu porządku obrad, powiatowi radni przystąpili do podejmowania uchwał.[/lead]

Dokonano również wyboru członków Komisji Rady Powiatu. Radni podczas sesji podjęli następujące uchwały: w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2018 rok, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok, zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2018 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania Ponadto powiatowi radni wybrali członków do komisji Rady Powiatu w Policach, a w Komisji Rewizyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków powołano prezydium.

[subtitle]Komisje Rady Powiatu w Policach w kadencji 2018-2023:[/subtitle]

Komisja Rewizyjna:

 • Adam Pacholik – Przewodniczący
 • Lech Barański – Zastępca Przewodniczącego
 • Małgorzata Siemianowska – Sekretarz
 • Marta Gręda – Członek
 • Aneta Rejczyk-Matysiak – Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • Albin Majkowski – Przewodniczący
 • Małgorzata Siemianowska – Zastępca Przewodniczącego
 • Dariusz Ostrowski – Sekretarz
 • Adam Pacholik – Członek
 • Aneta Rejczyk-Matysiak – Członek

Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu:

 • Małgorzata Siemianowska – Przewodnicząca
 • Lech Barański – Zastępca Przewodniczącego
 • Cezary Arciszewski – Członek
 • Andrzej Bednarek – Członek
 • Shivan Fate – Członek
 • Mariusz Sarnecki – Członek

Komisja Edukacji i Kultury:

 • Danuta Chylewska-Kęsy – Przewodnicząca
 • Jolanta Toboła – Zastępca Przewodniczącego
 • Cezary Arciszewski – Członek
 • Beata Chmielewska – Członek
 • Joanna Napiwodzka – Członek
 • Aneta Rejczyk-Matysiak – Członek
 • Janusz Szwyd – Członek

Komisja Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki:

 • Dariusz Podhajny – Przewodniczący
 • Danuta Chylewska-Kęsy – Zastępca Przewodniczącego
 • Joanna Napiwodzka – Członek
 • Dariusz Ostrowski – Członek
 • Izabela Wesołowska-Kośmider – Członek

Komisja Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa:

 • Jacek Fabisiak – Przewodniczący
 • Albin Majkowski – Zastępca Przewodniczącego
 • Andrzej Bednarek – Członek
 • Mariusz Sarnecki – Członek
 • Izabela Wesołowska-Kośmider – Członek

Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej:

 • Shivan Fate – Przewodniczący
 • Jacek Fabisiak – Zastępca Przewodniczącego
 • Beata Chmielewska – Członek
 • Marta Gręda – Członek
 • Dariusz Podhajny – Członek
 • Aneta Rejczyk-Matysiak – Członek
 • Janusz Szwyd – Członek

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 30 stycznia 2019 roku

Reklama
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiat Policki

Nowe perspektywy rozwoju turystyki w powiecie polickim zapowiada Shivan Fate, starosta policki

Powiat policki znajdzie się niebawem na turystycznej mapie regionu z nowymi atrakcjami, o czym wypowiedział się w Radio Szczecin starosta Shivan Fate w programie „Rozmowy pod Krawatem”. W planach jest uruchomienie punktu wydawania paszportów, a także ambitne projekty infrastrukturalne, które mają na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej Nowego Warpna oraz całego powiatu.

Opublikowane

w dniu

Starosta Fate ogłosił nadchodzące otwarcie punktu paszportowego w Policach, umożliwiające mieszkańcom oszczędność czasu i wygodę w załatwianiu formalności paszportowych. Otwarcie punktu jest planowane na okres wakacyjny, choć dokładna data jeszcze nie została ustalona.

Ambitne projekty łączą również Nowe Warpno z Altwarp w Niemczech, gdzie rozważane są opcje połączenia mostem dla pieszych i rowerzystów lub wprowadzenie promów również dla tej grupy turystów. Te pomysły mają kluczowe znaczenie dla integracji szlaków turystycznych i rozwoju turystyki transgranicznej, a starosta podkreśla ich historyczne korzenie i potencjał w rozwijaniu atrakcyjności nie tylko lokalnej, ale także Szczecina i regionów sąsiednich.

Ponadto, starosta został zapytany o swoje podejście do problemu „dziurawych” dróg, które niewątpliwie wpływają na obraz powiatu w oczach turystów oraz mieszkańców. Shivan Fate zobowiązał się także do skupienia uwagi na wzroście jakości usług społecznych w powiecie oraz na planach dotyczących budowy tunelu Police-Święta, który miałby być częścią zachodniego obejścia Szczecina.

 

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Nowy program ZUL „Postaw na rozwój zawodowy” wspiera osoby niepełnosprawne

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy (ZUL) w Mierzynie rozpoczął realizację projektu „Postaw na rozwój zawodowy”, skierowanego do osób z niepełnosprawnościami z województwa zachodniopomorskiego. Program prowadzony we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ma na celu aktywizację zawodową beneficjentów. Trwająca do końca marca 2025 inicjatywa przewiduje kompleksowe wsparcie, obejmujące indywidualne doradztwo zawodowe i prawne, warsztaty grupowe, poszukiwanie zatrudnienia oraz staże zawodowe.

Opublikowane

w dniu

Projekt jest adresowany do 40 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które otrzymają szansę na zwiększenie swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Oferowane działania obejmują także wsparcie psychologiczne oraz zajęcia z zakresu integracji społecznej. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania, dobieranym do specyficznych potrzeb i możliwości rozwojowych.

Dodatkowe korzyści płynące z udziału w programie to między innymi finansowanie szkoleń zawodowych do kwoty 2000 zł, stypendia szkoleniowe i stażowe, czy częściowa refundacja kosztów dojazdu. Prace nad projektem będą prowadzone w siedzibie ZUL w Mierzynie oraz w Szczecinku.

Rekrutacja uczestników jest już otwarta i będzie trwała do chwili zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów, nie więcej jednak niż 40 osób. Potencjalni uczestnicy mogą składać zgłoszenia za pośrednictwem znajdującego się w Internecie formularza zgłoszeniowego, jak również osobiście w biurze projektu.

Więcej informacji na temat bieżących działań Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego jest dostępna na stronie www.zul.org.pl oraz na profilu Uniwersytetu na platformie Facebook. Organizatorzy programu licznie zapraszają do skorzystania z oferty.

 

Czytaj dalej

Powiat Policki

Dwa przetargi na nieruchomości Powiatu Polickiego

Powiat Policki ogłosił przetargi na sprzedaż dwóch nieruchomości. Pierwszym obiektem jest zespół budynków położony w Policach przy ul. Korczaka, należący do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, o łącznej powierzchni użytkowej 278,50 m². Drugi przedmiot przetargu to nieruchomość zlokalizowana przy ul. Kresowej, zarządzana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie na działce nr 6/1 znajduje się budynek o powierzchni użytkowej 287 m². Do tego zestawu należy również przyległa działka nr 3314, która jest niezabudowana, granicząca bezpośrednio z działką 6/1 i działką 756/1 będącą lasem.

Opublikowane

w dniu

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 w pokoju nr 129 (I piętro) lub telefonicznie pod nr (91) 42–47–994.

 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie