Powiat Policki

Powołano Komisje Rady Powiatu

Opublikowane

w dniu

[lead]21 grudnia odbyła się III sesja Rady Powiatu w Policach. Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Cezarego Arciszewskiego i rozszerzeniu porządku obrad, powiatowi radni przystąpili do podejmowania uchwał.[/lead]

Dokonano również wyboru członków Komisji Rady Powiatu. Radni podczas sesji podjęli następujące uchwały: w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2018 rok, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok, zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego, w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2018 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania Ponadto powiatowi radni wybrali członków do komisji Rady Powiatu w Policach, a w Komisji Rewizyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków powołano prezydium.

[subtitle]Komisje Rady Powiatu w Policach w kadencji 2018-2023:[/subtitle]

Komisja Rewizyjna:

 • Adam Pacholik – Przewodniczący
 • Lech Barański – Zastępca Przewodniczącego
 • Małgorzata Siemianowska – Sekretarz
 • Marta Gręda – Członek
 • Aneta Rejczyk-Matysiak – Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • Albin Majkowski – Przewodniczący
 • Małgorzata Siemianowska – Zastępca Przewodniczącego
 • Dariusz Ostrowski – Sekretarz
 • Adam Pacholik – Członek
 • Aneta Rejczyk-Matysiak – Członek

Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu:

 • Małgorzata Siemianowska – Przewodnicząca
 • Lech Barański – Zastępca Przewodniczącego
 • Cezary Arciszewski – Członek
 • Andrzej Bednarek – Członek
 • Shivan Fate – Członek
 • Mariusz Sarnecki – Członek

Komisja Edukacji i Kultury:

 • Danuta Chylewska-Kęsy – Przewodnicząca
 • Jolanta Toboła – Zastępca Przewodniczącego
 • Cezary Arciszewski – Członek
 • Beata Chmielewska – Członek
 • Joanna Napiwodzka – Członek
 • Aneta Rejczyk-Matysiak – Członek
 • Janusz Szwyd – Członek

Komisja Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki:

 • Dariusz Podhajny – Przewodniczący
 • Danuta Chylewska-Kęsy – Zastępca Przewodniczącego
 • Joanna Napiwodzka – Członek
 • Dariusz Ostrowski – Członek
 • Izabela Wesołowska-Kośmider – Członek

Komisja Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa:

 • Jacek Fabisiak – Przewodniczący
 • Albin Majkowski – Zastępca Przewodniczącego
 • Andrzej Bednarek – Członek
 • Mariusz Sarnecki – Członek
 • Izabela Wesołowska-Kośmider – Członek

Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej:

 • Shivan Fate – Przewodniczący
 • Jacek Fabisiak – Zastępca Przewodniczącego
 • Beata Chmielewska – Członek
 • Marta Gręda – Członek
 • Dariusz Podhajny – Członek
 • Aneta Rejczyk-Matysiak – Członek
 • Janusz Szwyd – Członek

Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 30 stycznia 2019 roku

Reklama
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Gmina Dobra

Kto w tym roku zostanie najlepszym sołtysem na Pomorzu Zachodnim?

Potrafią słuchać mieszkańców swoich miejscowości i motywować ich do działania, są najbliżej ich trosk i problemów, to oni dbają o rozwój swoich małych ojczyzn. Mowa tu o zachodniopomorskich sołtysach, których aktywne działania mogą zostać docenione w konkursie „Sołtys Roku” 2023.

Opublikowane

w dniu

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 marca 2023r.

Na przestrzeni dziesięciu lat, spośród setek nadesłanych do konkursu zgłoszeń, wybranych zostało trzydziestu wyróżniających się sołtysów z Pomorza Zachodniego, którzy odgrywają bardzo istotną rolę w budowaniu wizerunku i tradycji wsi.  Zachęcam do zgłaszania kolejnych kandydatur takich wyjątkowych osób w jedenastej już edycji konkursu – mówi wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.

Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia. „Sołtys Roku” 2023 to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych w życie małych ojczyzn.

Na laureatów oprócz tytułu, czekają trzy nagrody finansowe, każda w wysokości 6 000 zł

Dodatkowo na 20 sołtysów czekają wyróżnienia, każde w kwocie 500 zł

Konkurs ma charakter otwarty. Kandydata z obszaru województwa zachodniopomorskiego do tytułu „Sołtys Roku” 2023 mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej.

Zgłoszenia należy przesyłać do 27 marca br. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem KONKURS „SOŁTYS ROKU” 2023.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego WZ: http://www.wrir.wzp.pl, w zakładce „Sołtys Roku”.

W załączeniu: regulamin konkursu wraz z załącznikami

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023 – klauzula RODO

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023 – Oświadczenie zdjęcia

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023 – oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023- karta zgłoszeniowa

Załącznik do Uchwały – Regulamin konkursu Sołtys Roku 2023

Czytaj dalej

Powiat Policki

Rządowy Fundusz Polski Ład i Rządowy Program Odbudowy Zabytków

W Starostwie Powiatowym w Policach odbyło się spotkanie informacyjne połączone z warsztatami na temat Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Opublikowane

w dniu

W spotkaniu zainicjowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego wzięli udział między innymi przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Policach, gmin Powiatu Polickiego oraz Gminy Miasto Szczecin i Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Szczegółowe informacje na temat programów znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia!

Życzy Redakcja PowiatPolicki.info

Opublikowane

w dniu

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie