Powiat Policki

Drony do walki ze smogiem

Opublikowane

w dniu

[lead]Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Unii Europejskiej. Władze miast i gmin sięgają po nowe technologie. Szczecin już kontroluje z powietrza to, co wydobywa się z kominów. O specjalistycznych dronach myśli też Gmina Kołbaskowo, Dobra i Police.[/lead]

Na 90% powierzchni Polski przekroczone są normy dla stężenia pyłu zawieszonego. Benzo(a)piren to rakogenny i mutagenny czynnik zawarty w powietrzu – jego stężenie przekracza normy już na 100% powierzchni naszego kraju. 50% – 90% tych zanieczyszczeń robimy w swoich domach – paląc w piecach i kotłach niewłaściwymi materiałami. Co robi z nami zanieczyszczone powietrze? Powoduje bóle głowy, senność, niepokój, alergie, podrażnienie oczu, zapalenia i infekcje dróg oddechowych, trudności z oddychaniem i zajściem w ciążę – czytamy na stronie kampaniasmog.edu.pl. Witrynę utworzyło Ministerstwo Edukacji Narodowej. MEN chce uświadamiać, czym jest smog, dlaczego jest groźny i skąd się bierze.

[subtitle]Dwa drony[/subtitle]

Z problemem zmagają się duże i małe gminy w Polsce. Ostatnio także graniczące z naszą, Szczecin i Dobra. Pod koniec 2018 roku Urząd Miasta Szczecin zaprezentował dwa specjalistyczne drony, które pozwalają wykryć źródło szkodliwych zanieczyszczeń. „Mniejszy dron przeznaczony jest do nalotów powierzchniowych, które pozwalają wytypować obszary dotknięte zanieczyszczeniami, a nawet konkretne budynki. Większy prowadzi pomiary punktowe, czyli bada to, co wydobywa się z poszczególnych kominów. Operatorom dronów towarzyszy straż miejska, która ma prawo wejść do domu, z którego komina wydobywa się dym z palonych odpadów. Dowodem są też dane z dronów. Czujniki zainstalowane na nich mierzą stężenie między innymi takich szkodliwych substancji jak: pył PM10, PM2,5, formaldehyd, amoniak, CO2 i SO2. Wyniki pomiarów można odczytywać na bieżąco” – pisała Gazeta Wyborcza. 
– Liczymy na to, że wykorzystanie dronów, połączone z działaniami edukacyjnymi, przyczyni się w znacznym stopniu do zmniejszenia przypadków palenia w piecach niedozwolonymi materiałami – mówił Paweł Adamczyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w szczecińskim Urzędzie Miasta. 

[subtitle]Gumieńce[/subtitle]

Pierwsze użycie drona miało miejsce na Gumieńcach, m.in. w rejonie ul. Okulickiego, które sąsiadują z Gminą Kołbaskowo. „To jedna z tych dzielnic miasta, gdzie problem smogu jest wyjątkowo dokuczliwy. Jego źródłem jest tzw. mała emisja. To palenie w piecach czym popadnie: od śmieci po opał fatalnej jakości, który wciąż można w Polsce legalnie kupić. Dym z kominów domów jednorodzinnych wyposażonych w przestarzałe systemy ogrzewania jest dokuczliwy szczególnie w mgliste, bezwietrzne dni i wieczorami, kiedy trudniej jest dostrzec źródło duszącego smrodu” – pisała Gazeta. 

Akcja nie wszystkim się spodobała. Pojawiły się sugestie zestrzelenia drona, kwestionowanie legalności, przekonywanie, że smog to bzdura. Nie brakowało też opinii wspierających akcję i niekryjących zdumienia wobec tych, którym drony się nie spodobały. 

[subtitle]Test[/subtitle]

O dronie myślą także władze Kołbaskowa, Dobrej i Polic. W Dołujach i Mierzynie przeprowadzono testy antysmogowych latających urządzeń z udziałem komendantów Straży Gminnych z Kołbaskowa i Dobrej. 
– Na potrzeby badania zanieczyszczeń z kominów powstało konsorcjum dwóch szczecińskich firm związanych z branżą bezzałogowych statków powietrznych. Smart-Electronics dostarcza rozwiązania techniczne wraz z oprogramowaniem do odczytu z czujników w trybie rzeczywistym, a c5studio realizuje bezpośrednie naloty za pomocą dronów i odpowiada za bezpieczeństwo wykonywanych operacji – wyjaśnił Jakub Śledziowski z firmy c5studio. 

Sensory, w które wyposażyliśmy drony oraz specjalna aplikacja, pozwalają w prosty sposób zwizualizować skład chemiczny palonego materiału oraz szybko wytypować miejsca, w których może być palony niewłaściwy materiał – mówił Andrzej Atosik z firmy Smart-Electronics. 

Strażnicy niemal codziennie odbierają sygnały od osób zaniepokojonych tym, co wydobywa się z kominów ich sąsiadów. 
– Taki dron do badania powietrza zwiększy nasze możliwości kontrolne – powiedział Łukasz Galczewski, komendant Straży Gminnej w Kołbaskowie. – Grzywna za palenie w piecach odpadami wynosi do 500 zł, a jeśli sprawa zostanie skierowana do Sądu, sięga 5 tysięcy złotych. 

[signature]Jarosław Dworzyński
UG Kołbaskowo[/signature]

Reklama

Powiat Policki

Akcje prozdrowotne Powiatu Polickiego

Dwie akcje prozdrowotne organizuje w piątek i niedzielę Powiat Policki.

Opublikowane

w dniu

– piątek 2 czerwca 10:00-14:00 – przyjazd mobilnego dentysty – Dentobus – Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach – wejście do Szkoły Podstawowej

Głównym celem przyjazdu było udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz profilaktycznych zawartych w koszyku świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży do lat 18, w tym: wizyty adaptacyjne, nauka prawidłowego szczotkowania zębów, lakierowanie, badania okresowe i kontrolne oraz leczenie próchnicy.

Dentobus jest w pełni wyposażonym stomatologicznym gabinetem zabiegowym, dysponującym m.in. specjalistycznym, sterowanym elektronicznie fotelem dentystycznym, zestawem punktowego RTG oraz niezbędnymi narzędziami stomatologicznymi.

– niedziela 4 czerwca 12:00-16:00 – Powiatowy Tydzień Czerwonej Krwinki – Police – parafia pw. św. Kazimierza w Policach ul. Wyszyńskiego.

Akcja organizowana przez Powiat Policki i Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Klub HDK w Policach. Podczas akcji będzie można oddać krew. W trakcie wydarzenia zaplanowano również festyn z okazji Dnia Dziecka.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Powiat Policki utworzy Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego

We wtorek 9 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”.

Opublikowane

w dniu

W wydarzeniu, oprócz przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Policach – Starosty Polickiego Andrzeja Bednarka, Wicestarosty Polickiego Joanny Napiwodzkiej, Członka Zarządu Powiatu w Policach Beaty Chmielewskiej, Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach Cezarego Arciszewskiego, Przewodniczącej Komisji Edukacji i Kultury Danuty Chylewskiej-Kęsy i Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Agnieszki Bąk, wzięli udział przedstawiciele Partnerów Projektu:

– Partner Branżowy – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego na czele z Prezesem mgr inż. Jerzym Klimczakiem

– Partner Dodatkowy – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na czele z Prorektorem ds. organizacji i rozwoju, prof. ZUT, dr hab. inż. Krzysztofem Pietrusewiczem

– Partner przy realizacji projektu – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na czele z Członkiem Zarządu Anną Tarocińską.

Realizatora projektu – Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach reprezentowała Dyrektor Agata Jarymowicz i Wicedyrektor Monika Przychodniak-Loga. Grupę Azoty Polyolefins S.A. reprezentował Prezes Zarządu dr Andrzej Niewiński, a Grupę Azoty Police Serwis sp. z o.o. Prezes Zarządu Paweł Strzelczyk.

Na realizację projektu Powiat Policki otrzymał dofinansowanie w kwocie 13 000 000,00 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Całkowita wartość projektu wynosi 15 244 800,00 zł.

Liderem Projektu jest Powiat Policki, a realizatorem Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.

Zakres inwestycji obejmuje utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU), realizującego koncepcję Centrów Doskonalenia Zawodowego (CoVEs).

Głównym celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży chemicznej, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Policach z dziedziny przemysłu chemicznego.

W tym celu wybudowany zostanie nowy budynek jednokondygnacyjny wraz z konieczną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Planowana powierzchnia użytkowa budynku to 1086,22 m2. Budynek BCU projektowany i wykonany będzie jako obiekt pasywny i zgodny z zasadą DNSH, zgodny ze standardem budynków o niemal zerowym zużyciu energii. W budynku powstanie 6 pracowni chemicznych oraz 2 pracownie komputerowe.

Centrum powstanie przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Policki. W szkole jest prowadzone kształcenie zawodowe w zawodzie technik technologii chemicznej.

Projekt pod nazwą „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” został podzielony na trzy etapy:

– I etap: stworzenie BCU w przemyśle chemicznym – między innymi: realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, nadzór nad wykonaniem robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku BCU, zakup wyposażenia pomieszczeń i pracowni planowanych do utworzenia w BCU, powołanie BCU i włączenie do Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

– II etap: wsparcie funkcjonowania BCU – między innymi: zatrudnienie pracowników BCU, powołanie Rady BCU, prowadzenie szkoleń, kursów i egzaminów, organizacja staży, spotkania z pracodawcami, prowadzenie doradztwa

– III etap: zarządzanie projektem – między innymi: koordynowanie realizacji projektu, postępowania przetargowe, nadzór nad inwestycją, zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Planowana data zakończenia projektu to 30 czerwca 2026 r.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Podpisano list intencyjny z Politechniką Morską w Szczecinie

W czwartek 13 kwietnia w siedzibie Politechniki Morskiej w Szczecinie podpisano list intencyjny dotyczący realizacji przez Powiat Policki projektu pod nazwą „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”.

Opublikowane

w dniu

List intencyjny podpisali Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka i Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie Wojciech Ślączka, w obecności Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Bogusławy Szulc, Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Tadeusza Łukasiuka, Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Urszuli Ciok-Piotrowskiej i dr inż. Grzegorza Stępnia z Katedry Geodezji i Pomiarów Offshore Politechniki Morskiej.

W ramach listu intencyjnego, eksperci Politechniki Morskiej w Szczecinie pomogą w realizacji projektu poprzez monitoring geodezyjny, w którym wykorzystywane będą nowoczesne technologie pomiarowe (drony, odczyty laserowe, wizualizacje 3D).

Określenie przez pracowników Politechniki Morskiej objętości pryzm odpadów przeznaczonych do usunięcia znacznie ułatwiło podpisanie korzystnej umowy z wykonawcą projektu na realizację rekultywacji terenu przy ulicy Kamiennej. W tym przypadku współpraca środowiska naukowego i samorządowego przyniosła wymierne korzyści i mam nadzieję, że dalsze współdziałanie jeszcze bardziej się rozwinie – mówiła Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka.

Współpraca Starostwa Powiatowego w Policach i Politechniki Morskiej w Szczecinie ma obejmować także przedsięwzięcia o charakterze dydaktycznym, naukowo-badawczym oraz administracyjno-gospodarczym.

Podjęte zostaną działania, które będą wspierać i upowszechniać nowoczesne metody pomiarowe i obliczeniowe w środowisku geodezyjnym na terenie Powiatu Polickiego.

Podczas spotkania podjęto także temat dalszej współpracy w zakresie praktyk studenckich w powiatowym urzędzie.

Tekst: Politechnika Morska w Szczecinie, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Politechnika Morska w Szczecinie

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie