Powiat Policki

Kiedyś kolej, teraz rowery. Jest dofinansowanie

Opublikowane

w dniu

[lead]Coraz bliżej realizacji jest jeden z ciekawszych projektów ostatnich lat. Ścieżka rowerowa po dawnej trasie kolejki wąskotorowej CPO otrzymała 2,3 mln euro z programu Interreg V A.[/lead]

To bardzo dobra wiadomość. Dotarła do nas w grudniu – cieszy się Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo. – Ta inicjatywa świetnie wpisuje się w plany budowy tras rowerowych w naszej gminie. Nasz projekt otrzymał dokładnie 2,289 mln euro dofinansowania z Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska. Przetarg będzie ogłoszony w systemie zaprojektuj i wybuduj. Myślę, że budowa mogłaby się zacząć w 2019 roku.

[subtitle]Kołbaskowo liderem[/subtitle]

Temat budowy ścieżki rowerowej po trasie dawnej kolejki wąskotorowej CPO (Casekow-Penkun-Oder) pojawił się rok temu. Polsko-niemieckie rozmowy na ten temat rozpoczęły się w listopadzie 2017 roku. Wiosną tego roku Gmina Kołbaskowo podpisała porozumienie z włodarzami niemieckich gmin Casekow, Penkun, Grambow i Krackow. Gmina Kołbaskowo została liderem projektu. Ostatnie spotkanie miało miejsce w poniedziałek, 26 listopada 2018 roku, w Kołbaskowie, co odnotował Pasewalker Zeitung w artykule zatytułowanym „Dieses trio will mehr als nur visionen!” (Ta trójka chce więcej niż wizji). Małgorzata Schwarz spotkała się z Gerdem Sauderem, burmistrzem miejscowości Krackow. Dziennikarz podkreśla dobrą współpracę oraz otwartość polskiej strony na projekt. ”Małgorzata Schwarz jest więcej niż otwarta na plany realizacji ścieżki” – napisał.

Budujemy, kiedy otrzymujemy dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wielu mieszkańców zastanawia się, dlaczego budujemy ścieżkę rowerową, a nie remontujemy drogę. Budowa czy remont drogi, podobnie jak budowa ścieżki rowerowej, to ogromny wydatek, dlatego staramy się o dofinansowania. Bardzo dbamy o drogi gminne, są one w dobrym stanie. W ostatnim czasie wyremontowaliśmy drogi gminne w Siadle Dolnym, Barnisławiu, Moczyłach czy Karwowie. W tym roku planujemy remont w Przylepie. Niestety, inaczej wygląda sprawa z drogami powiatowymi, takimi np. jak Ustowo – Siadło, Kołbaskowo – Stobno czy Stobno – Szczecin, są w fatalnym stanie. Wspieramy finansowo Starostwo Powiatowe w Policach, co przekłada się na remonty dróg Smętowice – Siadło Górne czy „ulicówka” w Przecławiu, jednak to są drogi powiatowe. Gminy nie stać na przejęcie inwestycji za powiat. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych gmina może uzyskać tylko na zadania własne – tłumaczy Małgorzata Schwarz.

[subtitle]Trochę historii[/subtitle]

Linia CPO powstała w 1899 roku, miała 42 km. Rozpoczynała się na dworcu w Casekow, skąd przebiegała w kierunku północnym docierając do miasta Penkun. Dalej tory biegły przez Krackow oraz Ladenthin, w którego pobliżu przebiega dziś granica państwowa. Na teren Polski, dzisiejszej gminy Kołbaskowo, kolejki wjeżdżały w rejonie Barnisławia, i dalej przez stacje Warnik, Karwowo, Będargowo, Warzymice dojeżdżały do stacji Szczecin Gumieńce, natomiast stacją końcową były Pomorzany Wąsk. w Szczecinie. Przykładowo, w 1935 roku kolejką przewieziono 93 tys. pasażerów oraz 125 tys. ton towarów. Po dawnej linii dziś nie ma śladu, tory zostały po wojnie rozebrane, a stacyjki zniszczone. Podobnie jest po stronie niemieckiej. Zostały tylko nasypy pod tory, dziś miejscami zarośnięte. W rejonie Karwowa zachował się nasyp, który przeciął duży akwen. Dodajmy, że przebieg linii bardzo dobrze widać na internetowej mapie Google. Nowa ścieżka po śladzie CPO w gminie Kołbaskowo miałaby około 9-10 km. Od granicy państwa do Będargowa można ją zbudować dokładnie po śladzie dawnej kolejki. W rejonie Warzymic musiałaby jednak nieco odbiec od dawnego przebiegu CPO, m.in. dlatego, że wąskotorówka w tej miejscowości biegła tuż obok dzisiejszej linii normalnotorowej Szczecin – Berlin, a także, by nową drogę włączyć w istniejącą ścieżkę rowerową w Warzymicach, przy dk nr 13.

[signature]Jarosław Dworzyński
UG Kołbaskowo[/signature]

Reklama
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Gmina Dobra

Nowy program ZUL „Postaw na rozwój zawodowy” wspiera osoby niepełnosprawne

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy (ZUL) w Mierzynie rozpoczął realizację projektu „Postaw na rozwój zawodowy”, skierowanego do osób z niepełnosprawnościami z województwa zachodniopomorskiego. Program prowadzony we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ma na celu aktywizację zawodową beneficjentów. Trwająca do końca marca 2025 inicjatywa przewiduje kompleksowe wsparcie, obejmujące indywidualne doradztwo zawodowe i prawne, warsztaty grupowe, poszukiwanie zatrudnienia oraz staże zawodowe.

Opublikowane

w dniu

Projekt jest adresowany do 40 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które otrzymają szansę na zwiększenie swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Oferowane działania obejmują także wsparcie psychologiczne oraz zajęcia z zakresu integracji społecznej. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania, dobieranym do specyficznych potrzeb i możliwości rozwojowych.

Dodatkowe korzyści płynące z udziału w programie to między innymi finansowanie szkoleń zawodowych do kwoty 2000 zł, stypendia szkoleniowe i stażowe, czy częściowa refundacja kosztów dojazdu. Prace nad projektem będą prowadzone w siedzibie ZUL w Mierzynie oraz w Szczecinku.

Rekrutacja uczestników jest już otwarta i będzie trwała do chwili zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów, nie więcej jednak niż 40 osób. Potencjalni uczestnicy mogą składać zgłoszenia za pośrednictwem znajdującego się w Internecie formularza zgłoszeniowego, jak również osobiście w biurze projektu.

Więcej informacji na temat bieżących działań Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego jest dostępna na stronie www.zul.org.pl oraz na profilu Uniwersytetu na platformie Facebook. Organizatorzy programu licznie zapraszają do skorzystania z oferty.

 

Czytaj dalej

Powiat Policki

Dwa przetargi na nieruchomości Powiatu Polickiego

Powiat Policki ogłosił przetargi na sprzedaż dwóch nieruchomości. Pierwszym obiektem jest zespół budynków położony w Policach przy ul. Korczaka, należący do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, o łącznej powierzchni użytkowej 278,50 m². Drugi przedmiot przetargu to nieruchomość zlokalizowana przy ul. Kresowej, zarządzana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie na działce nr 6/1 znajduje się budynek o powierzchni użytkowej 287 m². Do tego zestawu należy również przyległa działka nr 3314, która jest niezabudowana, granicząca bezpośrednio z działką 6/1 i działką 756/1 będącą lasem.

Opublikowane

w dniu

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 w pokoju nr 129 (I piętro) lub telefonicznie pod nr (91) 42–47–994.

 

Czytaj dalej

Powiat Policki

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

W świetle ostatnich przepisów, ważność orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zostaje przedłużona. Działanie to ma na celu ułatwienie życia osobom z niepełnosprawnościami w okresie pandemii COVID-19.

Opublikowane

w dniu

Orzeczenia wydane na czas określony, które zachowały swoją ważność na podstawie art. 23 nowelizacji z 9 marca 2023 roku, a także te, których ważność wygasła po 5 sierpnia 2023 roku, pozostają ważne do 30 września 2024 roku. Dotyczy to jednak tylko tych przypadków, gdzie nowe orzeczenie nie zostało jeszcze ostatecznie wydane.

Zmiany te mają szeroki wpływ na codzienne życie osób niepełnosprawnych. Przykładowo, karty parkingowe wydane osobom niepełnosprawnym, które oparte są na ważności orzeczeń o niepełnosprawności, również zachowują swoją ważność przez ten okres.

Warto podkreślić, że prawo to wprowadzono w życie poprzez ustawę z 19 grudnia 2023 roku, co wskazuje na dążenie ustawodawcy do zapewnienia wsparcia osobom niepełnosprawnym w wyjątkowym czasie pandemii.

Podjęcie tych działań ma kluczowe znaczenie, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym dostęp do ich praw oraz udogodnień bez konieczności odnawiania dokumentacji w trudnym okresie. Ta tymczasowa zmiana jest odzwierciedleniem elastyczności prawnej, która dąży do dostosowania się do aktualnych wyzwań społecznych i zdrowotnych.

Źródło: Ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2768) – wejście w życie ustawy 30 grudnia 2023 r.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie