Powiat Policki

Budżet na 2019 rok uchwalony!

Opublikowane

w dniu

[lead]Rada Miejska w Policach uchwaliła budżet na rok 2019. Plan przewiduje dochody w wysokości 206.982.376 zł i wydatki wynoszące 213.754.376 zł. Deficyt ma zostać pokryty z kredytów, sprzedaży obligacji komunalnych i wolnych środków (nadwyżki). Planowane są duże inwestycje, jednak nie wszystkie będą finansowane z pieniędzy Gminy. Część zostanie zrealizowana dzięki środkom Unii Europejskiej oraz przy udziale innych zewnętrznych środków.[/lead]

Za przyjęciem proponowanego budżetu głosowało w sumie 13 radnych Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI i Koalicji Obywatelskiej. Przeciw byli radni Prawa i Sprawiedliwości, natomiast radni Projektu Police wstrzymali się od głosu.

– Zaprezentowany budżet gwarantuje zrównoważony kompromis – powiedział jeszcze przed głosowaniem w imieniu radnych Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI, Andrzej Rogowski.

Realizowanie podjętych zadań w zakresie polityki senioralnej i osób niepełnosprawnych po przez funkcjonowanie domu dziennego pobytu seniora, wspieranie Stowarzyszenia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz budowa hospicjum stacjonarnego w Tanowie napawa optymizmem na przyszłość. Zdaniem Rogowskiego, „miasto ma ogromną szansę na absorpcję środków z funduszy Unii Europejskiej i pozostałych zewnętrznych programów operacyjnych. Pozyskanie tych środków powinno przyczynić się do zdynamizowania rozwoju miasta oraz obniżenia zaangażowania środków własnych. Propozycje zawarte w projekcie budżetu przekonują Nas, że zaplanowane dochody i przychody w porównaniu z planowanymi wydatkami i rozchodami świadczą o
zrównoważeniu budżetu gminy.” – Koalicja Obywatelska również będzie głosowała za tym budżetem – zapowiedział Damian Walczak. – Budżet jest dobry dla całej gminy i zapewnia jej zrównoważony rozwój – podkreślił Walczak. Zdaniem radnych z PiS, „przedłożony projekt budżetu, jest kolejnym budżetem stagnacji i zastoju gminy Police. Jego dominujące cechy to przede wszystkim minimalny poziom inwestycji gminnych, całkowity brak wizji dalszego rozwoju gminy, zaniechanie działań mających na celu pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych, aktywizacji lokalnego biznesu oraz prowadzenia inwestycji dzięki którym zarówno w krótkiej jak i dłuższej perspektywie czasowej, moglibyśmy jako gmina pozyskiwać dodatkowe środki budżetowe, zapewniające intensywny rozwój naszego regionu.

Budżet ten, jest kolejnym budżetem sprowadzającym się do bieżącej konsumpcji, generującym w kolejnych latach znaczące wydatki, bez wskazania dodatkowych źródeł ich finansowania – mówił Sławomir Dmochowski. To po raz kolejny ograniczenie się do bieżącego wydawania środków budżetowych, bez jakiejkolwiek wizji menedżerskiej, zapewniającej intensywny rozwój naszej gminy oraz zabezpieczającej samorząd przed nadejściem niekorzystnej koniunktury w gospodarce.

To w dużej mierze kolejne środki budżetowe wydawane na imprezy, targi, spotkania, cateringi, kwiaty, dyplomy, delegacje, konferencje, politykę promocyjną – by nie powiedzieć propagandową – szeroko pojętej władzy samorządowej – wyliczał Dmochowski. To budżet minimalizmu, zapewniający pełen komfort sprawowania władzy, ale nie dający mieszkańcom naszej gminy poczucia bezpieczeństwa wynikającego z wzrostu dochodów gminnych, rozwoju inwestycyjnego, rozwoju infrastruktury, wsparcia lokalnych przedsiębiorców, budowy nowych mieszkań i uniknięcia w przyszłości podnoszenia opłat i podatków lokalnych, które w pewnym momencie mogą stać się jedynym realnym źródłem uzupełniania gminnej kasy, na co nie będzie w przyszłości naszej zgody.

W trakcie sesji kluby opozycyjne złożyły dziewięć propozycji zmian w budżecie. Dwa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, natomiast siedem Projektu Police. Wszystkie zostały odrzucone w trakcie głosowania. Radni z PiS proponowali wpisać do budżetu opracowanie dokumentacji projektowej dotyczący budowy Wodnego Placu Zabaw w Policach – 150.000 zł., oraz budowę siłowni plenerowej w ciągu pieszym pomiędzy ul. Zamenhofa a Galerią Handlową Hosso, w pobliżu placu zabaw przy Przedszkolu Publicznych nr 10 w Policach – 30.000 zł. Radni wskazali źródła finansowania: Rozdział 75075, pkt. VI – Polityka informacyjna. Obniżenie planowanych środków na ten cel z 400.000 zł. o kwotę 180.000 zł. do 220.000 zł. w roku 2019 w celu sfinansowania obu wskazanych wyżej wniosków.

W Policach obecnie występuje ogromny deficyt miejsc, czy infrastruktury miejskiej która umożliwiałaby dzieciom kąpiel, czy ochłodzenie się połączone z zabawą – argumentował wnioski PiS, radny Dmochowski. Podczas letnich miesięcy, zwłaszcza przy występowaniu fali upałów (np. w roku 2018), standardowe place zabaw wyposażone w piaskownice, huśtawki itp. nie spełniają potrzeb dzieci i ich rodziców. Proponowane zadanie wychodzi naprzeciw tym potrzebom, umożliwiając dzieciom bezpieczne spędzanie czasu podczas interakcji ze specjalnie zaprojektowanymi urządzeniami wodnymi. O skali zapotrzebowania na tego typu udogodnienie świadczą regularne kąpiele dzieci w nieprzystosowanym do tego miejscu, czyli w fontannie przy ul. Zamenhofa. Wnioski Klubu Radnych Projekt Police, przedstawił Krystian Kowalewski. Kowalewski zaproponował między innymi:
Koncepcja budowy parkingowca przy ulicy Okulickiego- 50 tys. zł. Polickie osiedla cierpią na chroniczny brak miejsc parkingowych. Problemem jest również obniżenie bezpieczeństwa, co spowodowane jest parkowaniem w niewłaściwy sposób. Opracowanie koncepcji pozwoli ocenić jakie rozwiązania zastosować w przyszłości, by ten stan rzeczy naprawić. Wykonanie koncepcji parkingu na ul. Wróblewskiego na gminnej działce nr 318/78- 10 tys. zł. Osiedle cierpi na chroniczny brak miejsc parkingowych. Parking we wskazanej lokalizacji w przyszłości mógłby również służyć planowanej w tym miejscu Radzie Osiedla lub planowanej przestrzeni rekreacyjnej. Posadowienie dodatkowych pojemników typu „Molok” na odpady sortowane – 147600 zł. Obecnie zadanie to realizowane jest przez Transnet sp. z o.o. Niestety przez brak wystarczających środków jego realizacja jest rozciągnięta w czasie. Budowa takich pojemników, oprócz względów estetyczno-higienicznych, pozwoli naszej firmie na ograniczenie kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Niekłończyca od posesji nr 24 do posesji nr 28- 100 tys. zł. Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Zwiększone natężenie ruchu drogowego, ilość zabudowy mieszkaniowej i dojazd do pól i łąk powoduje konieczność rozbudowy infrastruktury drogowej. Mieszkańcy oczekują na realizację tego zadania od 1947 roku.

Reklama
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Gmina Kołbaskowo

Przetarg na przebudowę drogi powiatowej Stobno-Mierzyn

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu na przebudowę odcinka drogi powiatowej Stobno – Mierzyn, napłynęły dwie oferty od znanych przedsiębiorstw budowlanych. Przetarg, który został ogłoszony 7 czerwca br., przyciągnął uwagę firm Strabag oraz Eurovia.

Opublikowane

w dniu

Strabag, międzynarodowa korporacja z sektora budowlanego, wyceniła realizację zadania na 2,3 miliona złotych. Druga oferta, przedstawiona przez konkurencyjną firmę Eurovia, zakłada wykonanie prac za 1,9 miliona złotych. Kwota przeznaczona na inwestycję, ustalona przez zamawiającego, wynosi 2,1 miliona złotych brutto.

Obecnie komisja przetargowa dokonuje analizy przedstawionych ofert. Zgodnie z przewidywaniami, prace mają rozpocząć się jeszcze w trzecim kwartale bieżącego roku. Zadanie obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej na długości około 930 metrów drogi oraz częściową budowę nowej konstrukcji drogowej. Plan zakłada ułożenie dwóch warstw mas bitumicznych, wzmocnionych siatką z włókien szklanych i węglowych, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Inwestycja wpisuje się w długoterminowy program modernizacji infrastruktury drogowej w powiecie polickim. W ostatnim czasie gmina Police zakończyła kompleksową przebudowę dróg Stobno – Szczecin i Stobno – Dołuje, a aktualnie prowadzone są prace przy przebudowie drogi przebiegającej przez Stobno. Ponadto, w fazie projektowej znajduje się przebudowa drogi łączącej Stobno z miejscowością Będargowo.

 

Czytaj dalej

Powiat Policki

Opracowywanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Polickiego na lata 2025-2030

Władze Powiatu Polickiego rozpoczęły proces tworzenia nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, która będzie obowiązywała w latach 2025-2030. Dokument ten ma kluczowe znaczenie dla przyszłości regionu, gdyż określa priorytety i kierunki działań w obszarze problemów społecznych.

Opublikowane

w dniu

Aktualnie trwają prace nad wstępnym etapem opracowywania strategii, w którym to mieszkańcy Powiatu Polickiego odgrywają główną rolę. Władze lokalne zachęcają obywateli do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, której celem jest zebranie opinii na temat warunków życia w regionie oraz zidentyfikowanie najważniejszych wyzwań społecznych, przed którymi stoi powiat.

Ankieta jest dostępna online oraz w wersji papierowej w wybranych punktach na terenie powiatu. Każda opinia jest cenna i zostanie wykorzystana do lepszego zrozumienia sytuacji społecznej mieszkańców oraz do stworzenia skutecznych rozwiązań odpowiadających na ich potrzeby.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem niezwykle ważnym, ponieważ opiera się na rzeczywistych doświadczeniach i oczekiwaniach ludzi, którzy na co dzień tworzą i rozwijają Powiat Policki. Jest to przestrzeń dla mieszkańców, by mieć wpływ na przyszłe działania samorządu i współkształtować środowisko, w którym żyją.

Wszyscy mieszkańcy powiatu, którzy chcieliby wziąć udział w ankiecie i wyrazić swoje zdanie na temat lokalnych problemów społecznych, mogą to zrobić do końca bieżącego miesiąca.

 

Czytaj dalej

Powiat Policki

Rozbudowa drogi powiatowej Szczecin – Stobno wchodzi w kolejny etap

W związku z trwającymi pracami modernizacyjnymi drogi powiatowej na odcinku między Szczecinem a Stobnem, informujemy o kolejnym etapie inwestycji, który wpłynie na zmianę organizacji ruchu od poniedziałku, 8 lipca 2024 roku.

Opublikowane

w dniu

Od tego dnia na odcinku drogi od posesji numer 5 aż do skrzyżowania z ulicą Długą zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Docelowo ma to pozwolić wykonawcom na bezpieczne wykonanie planowanych prac, które zakładają między innymi frezowanie istniejącej nawierzchni, rozbiórkę chodników i konstrukcji jezdni oraz realizację nowej kanalizacji deszczowej.

Niemniej jednak, objazd dla pojazdów pozostanie bez zmian względem poprzedniego etapu rozbudowy, i będzie kierował ruchem drogowym przez gminną drogę w kierunku Będargowa, korzystając z przejazdu kolejowego.

Jednocześnie prace zostaną rozpoczęte na terenie należącym do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., tj. działce ewidencyjnej numer 127/14 w obrębie Stobno, Gmina Kołbaskowo. Prace na tym terenie obejmą budowę jezdni, jak również kanalizacji deszczowej, co wymagać będzie ścisłej współpracy z zarządzającym terenem kolei.

Zarówno dla kierowców, jak i mieszkańców, ważne jest śledzenie zmian w organizacji ruchu i planowanie podróży z uwzględnieniem możliwych zakłóceń. Władze powiatowe przewidują, że zrealizowane prace przyczynią się do znacznej poprawy warunków drogowych oraz bezpieczeństwa użytkowników tej trasy.

 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie