Powiat Policki

Budżet na 2019 rok uchwalony!

Opublikowane

w dniu

[lead]Rada Miejska w Policach uchwaliła budżet na rok 2019. Plan przewiduje dochody w wysokości 206.982.376 zł i wydatki wynoszące 213.754.376 zł. Deficyt ma zostać pokryty z kredytów, sprzedaży obligacji komunalnych i wolnych środków (nadwyżki). Planowane są duże inwestycje, jednak nie wszystkie będą finansowane z pieniędzy Gminy. Część zostanie zrealizowana dzięki środkom Unii Europejskiej oraz przy udziale innych zewnętrznych środków.[/lead]

Za przyjęciem proponowanego budżetu głosowało w sumie 13 radnych Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI i Koalicji Obywatelskiej. Przeciw byli radni Prawa i Sprawiedliwości, natomiast radni Projektu Police wstrzymali się od głosu.

– Zaprezentowany budżet gwarantuje zrównoważony kompromis – powiedział jeszcze przed głosowaniem w imieniu radnych Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI, Andrzej Rogowski.

Realizowanie podjętych zadań w zakresie polityki senioralnej i osób niepełnosprawnych po przez funkcjonowanie domu dziennego pobytu seniora, wspieranie Stowarzyszenia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz budowa hospicjum stacjonarnego w Tanowie napawa optymizmem na przyszłość. Zdaniem Rogowskiego, „miasto ma ogromną szansę na absorpcję środków z funduszy Unii Europejskiej i pozostałych zewnętrznych programów operacyjnych. Pozyskanie tych środków powinno przyczynić się do zdynamizowania rozwoju miasta oraz obniżenia zaangażowania środków własnych. Propozycje zawarte w projekcie budżetu przekonują Nas, że zaplanowane dochody i przychody w porównaniu z planowanymi wydatkami i rozchodami świadczą o
zrównoważeniu budżetu gminy.” – Koalicja Obywatelska również będzie głosowała za tym budżetem – zapowiedział Damian Walczak. – Budżet jest dobry dla całej gminy i zapewnia jej zrównoważony rozwój – podkreślił Walczak. Zdaniem radnych z PiS, „przedłożony projekt budżetu, jest kolejnym budżetem stagnacji i zastoju gminy Police. Jego dominujące cechy to przede wszystkim minimalny poziom inwestycji gminnych, całkowity brak wizji dalszego rozwoju gminy, zaniechanie działań mających na celu pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych, aktywizacji lokalnego biznesu oraz prowadzenia inwestycji dzięki którym zarówno w krótkiej jak i dłuższej perspektywie czasowej, moglibyśmy jako gmina pozyskiwać dodatkowe środki budżetowe, zapewniające intensywny rozwój naszego regionu.

Budżet ten, jest kolejnym budżetem sprowadzającym się do bieżącej konsumpcji, generującym w kolejnych latach znaczące wydatki, bez wskazania dodatkowych źródeł ich finansowania – mówił Sławomir Dmochowski. To po raz kolejny ograniczenie się do bieżącego wydawania środków budżetowych, bez jakiejkolwiek wizji menedżerskiej, zapewniającej intensywny rozwój naszej gminy oraz zabezpieczającej samorząd przed nadejściem niekorzystnej koniunktury w gospodarce.

To w dużej mierze kolejne środki budżetowe wydawane na imprezy, targi, spotkania, cateringi, kwiaty, dyplomy, delegacje, konferencje, politykę promocyjną – by nie powiedzieć propagandową – szeroko pojętej władzy samorządowej – wyliczał Dmochowski. To budżet minimalizmu, zapewniający pełen komfort sprawowania władzy, ale nie dający mieszkańcom naszej gminy poczucia bezpieczeństwa wynikającego z wzrostu dochodów gminnych, rozwoju inwestycyjnego, rozwoju infrastruktury, wsparcia lokalnych przedsiębiorców, budowy nowych mieszkań i uniknięcia w przyszłości podnoszenia opłat i podatków lokalnych, które w pewnym momencie mogą stać się jedynym realnym źródłem uzupełniania gminnej kasy, na co nie będzie w przyszłości naszej zgody.

W trakcie sesji kluby opozycyjne złożyły dziewięć propozycji zmian w budżecie. Dwa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, natomiast siedem Projektu Police. Wszystkie zostały odrzucone w trakcie głosowania. Radni z PiS proponowali wpisać do budżetu opracowanie dokumentacji projektowej dotyczący budowy Wodnego Placu Zabaw w Policach – 150.000 zł., oraz budowę siłowni plenerowej w ciągu pieszym pomiędzy ul. Zamenhofa a Galerią Handlową Hosso, w pobliżu placu zabaw przy Przedszkolu Publicznych nr 10 w Policach – 30.000 zł. Radni wskazali źródła finansowania: Rozdział 75075, pkt. VI – Polityka informacyjna. Obniżenie planowanych środków na ten cel z 400.000 zł. o kwotę 180.000 zł. do 220.000 zł. w roku 2019 w celu sfinansowania obu wskazanych wyżej wniosków.

W Policach obecnie występuje ogromny deficyt miejsc, czy infrastruktury miejskiej która umożliwiałaby dzieciom kąpiel, czy ochłodzenie się połączone z zabawą – argumentował wnioski PiS, radny Dmochowski. Podczas letnich miesięcy, zwłaszcza przy występowaniu fali upałów (np. w roku 2018), standardowe place zabaw wyposażone w piaskownice, huśtawki itp. nie spełniają potrzeb dzieci i ich rodziców. Proponowane zadanie wychodzi naprzeciw tym potrzebom, umożliwiając dzieciom bezpieczne spędzanie czasu podczas interakcji ze specjalnie zaprojektowanymi urządzeniami wodnymi. O skali zapotrzebowania na tego typu udogodnienie świadczą regularne kąpiele dzieci w nieprzystosowanym do tego miejscu, czyli w fontannie przy ul. Zamenhofa. Wnioski Klubu Radnych Projekt Police, przedstawił Krystian Kowalewski. Kowalewski zaproponował między innymi:
Koncepcja budowy parkingowca przy ulicy Okulickiego- 50 tys. zł. Polickie osiedla cierpią na chroniczny brak miejsc parkingowych. Problemem jest również obniżenie bezpieczeństwa, co spowodowane jest parkowaniem w niewłaściwy sposób. Opracowanie koncepcji pozwoli ocenić jakie rozwiązania zastosować w przyszłości, by ten stan rzeczy naprawić. Wykonanie koncepcji parkingu na ul. Wróblewskiego na gminnej działce nr 318/78- 10 tys. zł. Osiedle cierpi na chroniczny brak miejsc parkingowych. Parking we wskazanej lokalizacji w przyszłości mógłby również służyć planowanej w tym miejscu Radzie Osiedla lub planowanej przestrzeni rekreacyjnej. Posadowienie dodatkowych pojemników typu „Molok” na odpady sortowane – 147600 zł. Obecnie zadanie to realizowane jest przez Transnet sp. z o.o. Niestety przez brak wystarczających środków jego realizacja jest rozciągnięta w czasie. Budowa takich pojemników, oprócz względów estetyczno-higienicznych, pozwoli naszej firmie na ograniczenie kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w miejscowości Niekłończyca od posesji nr 24 do posesji nr 28- 100 tys. zł. Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Zwiększone natężenie ruchu drogowego, ilość zabudowy mieszkaniowej i dojazd do pól i łąk powoduje konieczność rozbudowy infrastruktury drogowej. Mieszkańcy oczekują na realizację tego zadania od 1947 roku.

Reklama
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiat Policki

Zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Rady Powiatu Polickiego

W niedzielnych wyborach samorządowych w powiecie polickim przewagę zdobyła Koalicja Obywatelska, która uzyskała największą ilość mandatów. Spośród 19 miejsc w Radzie Powiatu w Policach, aż 9 zajmą przedstawiciele tego ugrupowania.

Opublikowane

w dniu

Zgodnie z ostatecznymi wynikami wyborów, Koalicja Obywatelska, której liderem jest Donald Tusk, będzie miała decydujący wpływ na kierunki działań samorządu. Na dalszych pozycjach znalazło się Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Gryf XXI z sześcioma mandatami oraz Prawo i Sprawiedliwość, które będzie miało trzech radnych. Niepokojącą nowością jest pojawienie się w radzie reprezentanta partii Trzecia Droga, co może świadczyć o rosnącej dywersyfikacji politycznej na lokalnym poziomie.

W składzie rady odnajdziemy takie osobistości jak Shivan Fate, Dorota Krzywicka, Jacek Jekiel, Marek Kaczyński, Paulina Pietras-Lewicka, Janusz Szwyd, Marek Arendt, Danuta Chylewska-Kęsy oraz Zbigniew Pokrzywiński reprezentujących Koalicję Obywatelską. Z ramienia Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI znaleźli się Izabela Wesołowska-Kośmider, Teresa Dera, Jacek Fabisiak, Andrzej Bednarek, Beata Chmielewska i Adam Pacholik. Prawo i Sprawiedliwość będzie reprezentowała trójka radnych: Jerzy Okopny, Jolanta Pisarska i Grzegorz Kruszkowski. Ostatnie miejsce w radzie zajął Tomasz Czubara z Trzeciej Drogi.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Powołano nowy skład Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach

W związku z zakończeniem kadencji Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach we wtorek 19 lutego w Starostwie Powiatowym w Policach odbyło się ostatnie, uroczyste spotkanie Rady.

Opublikowane

w dniu

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach została utworzona na mocy Zarządzenia Starosty Polickiego Nr 19/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach oraz powołania jej członków.

W jej składzie działali Emilia Raczkowska, Krystyna Ryszkiewicz, Benita Lewandowska, Anna Redlarska oraz Zbigniew Koguciuk.

Członkowie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach otrzymali z rąk Starosty Polickiego Andrzeja Bednarka, Członka Zarządu Powiatu w Policach Beaty Chmielewskiej oraz Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach Cezarego Arciszewskiego podziękowania za profesjonalizm oraz zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Dziękując za wkład włożony w  pomoc osobom niepełnosprawnym przedstawiciele Zarządu Powiatu w Policach oraz Rady Powiatu w Policach, złożyli wszystkim obecnym życzenia wielu radości i osiągnięć w dalszej pracy zawodowej, prospołecznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Następnie na mocy Zarządzenia Starosty Polickiego Nr 8/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach oraz powołania jej członków rozpoczęła się czteroletnia kadencja Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach. W skład ww. rady weszły następujące osoby:

 • Karolina Krzemińska– przedstawiciel Gminy Dobra, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej;
 • Beata Kryger – przedstawiciel Gminy Nowe Warpno;
 • Anna Redlarska – przedstawiciel Gminy Kołbaskowo;
 • Krystyna Wełnicka – przedstawiciel Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach;
 • Emilia Raczkowska – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Starosta Policki Andrzej Bednarek, Członek Zarządu w Policach Beata Chmielewska oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski wręczyli nowym członkom akty powołania.

Członek Zarządu w Policach Beata Chmielewska omówiła kwestie organizacyjne, tryb działania Rady oraz przeprowadzono wybory. Przewodniczącą Rady została Emilia Raczkowska, wiceprzewodniczącą Karolina Krzemińska, a sekretarzem Rady Beata Kryger.

Mam nadzieję, że nasza współpraca z nowym składem Rady będzie owocna i będziemy realizować wiele cennych inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Polickim – mówiła podczas pierwszego posiedzenia Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach.

Do zakresu działalności Rady należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
realizacja praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Polickiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób, które powoływane są spośród przedstawicieli działających na terenie Powiatu Polickiego, organizacji pozarządowych i fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatowych i gminnych).

Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby. Podczas posiedzeń omawiane są w szczególności problemy dotyczące integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych.

Tekst: Beata Nowak/ Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego Policach

Czytaj dalej

Powiat Policki

Podpisano porozumienie z Akademią Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

We wtorek 19 marca podpisano porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, a Akademią Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. Porozumienie podpisały Dyrektor Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach Agata Jarymowicz i Prorektor – prof. ANS TWP dr Grażyna Leśniewska w obecności Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach Cezarego Arciszewskiego i Członka Zarządu Powiatu w Policach Beaty Chmielewskiej.

Opublikowane

w dniu

Porozumienie określa zasady współpracy pomiędzy ANS TWP w Szczecinie, a Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, dotyczące działalności informacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, badawczo-naukowej i promocyjnej poprzez między innymi:

 • organizowanie konferencji, wykładów, spotkań otwartych, seminariów, warsztatów,
 • organizowanie studenckich praktyk zawodowych,
 • przygotowywanie, opracowywanie i prowadzenie wspólnych projektów badawczych,
 • opracowanie wspólnych projektów i przygotowanie wspólnych wniosków mających na celu pozyskania środków finansowych z różnych źródeł,
 • pomoc w realizacji procesu nauczania praktycznego,
 • tworzenie i opiniowanie programów studiów realizowanych w ANS TWP w Szczecinie,
 • wizyty studyjne studentów ANS TWP,
 • umożliwienie studentom oraz uczelnianym kołom naukowym uczestniczenia w wybranych działaniach realizowanych przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 • przygotowywanie dla studentów uczestniczących w działaniach partnera odpowiednich zaświadczeń o zakresie i sposobie wykonania powierzonych obowiązków,
 • promowanie ANS TWP w szkołach, w których Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach realizuje szkolenia i kursy, w tym szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego,
 • promocję w postaci umieszczania logo Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej i w komunikatach o wspólnych działaniach.

To kolejne porozumienie, które zostało zawarte przez Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie