Gmina Police

Radni w Policach zaskarżyli Wojewodę w sprawie Olszewskiego

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Policach, radni debatowali nad projektem uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego uchwały Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Opublikowane

w dniu

Mimo wielokrotnych wniosków radnych opozycyjnych, podczas sesji nie przedstawiono żadnych argumentów prawnych podważających decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Tomasza Hinza. Stwierdzono tylko lakonicznie, „że do kompetencji wojewody nie należy rozstrzyganie o wygaśnięcia mandatu radnego.”

W uzasadnianiu do podjętej uchwały, nie ma żadnej informacji, które przepisy prawa złamał Wojewoda. Możemy przeczytać jedynie, że „Zgodnie z art. 98 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym, rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące gminy, podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.” Jakie to są niezgodności z prawej ani radni ani dziennikarze przybyli na sesjie, niestety nie dowiedzieli się.

Zanim doszło do procedowania nad samą uchwałą, doszło do wymiany zdań czy należy odczytać decyzję Wojewody czy też należy z tego zrezygnować. Bowiem sama decyzja jak i projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w dniu nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej nie był dostępny na BIP Urzędu Miejskiego. Nie mogli więc się z tym zapoznać ani mieszkańcy Polic ani dziennikarze, którzy przybyli na sesję. Sam zaś projekt uchwały przekazany radnym z Polic był bez podpisu radcy prawnego Urzędu Miejskiego, a lakoniczne uzasadnienie nie mówiło nic o faktycznych czy też prawnych powodach zaskarżenia decyzji Wojewody.

Zdaniem Wojewody Zachodniopomorskiego z przedłożonych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach dokumentów, w oparciu, o które Rada Miejska podjęła uchwałę w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, nie wynika jednak, że radny Kamil Olszewski nie zamieszkuje stale na terenie Gminy Police, a bywa tam tylko w celach wskazanych w protokole pokontrolnym Komisji Rewizyjnej.

Radny Sławomir Dmochowski zaproponował odczytanie decyzję Wojewody, tak by wszyscy wiedzieli o powodach zaskarżenia uchwały. Początkowo Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Ufniarz przystał na propozycję radnego PiS i rozpoczął odczytywanie uzasadnienia rozstrzygnięcia nadzorczego wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Z sali pojawił się jednak głos, aby poddać pomysł odczytywania pod głosowanie. Radny Dmochowski złożył więc wniosek formalny o odczytanie uzasadnienia Wojewody. Radni Rady Miejskiej w Policach większością głosów odrzucili jego wniosek formalny.

Radny Kamil Olszewski pytał, z którym punktem uzasadnienia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego nie zgadzają się wnioskodawcy projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Grzegorz Ufniarz przytoczył argumentację mecenasa, że do kompetencji wojewody nie należy rozstrzyganie o wygaśnięcia mandatu radnego. Tyle, że decyzja Wojewody dotyczyła nieważności uchwały, bowiem zawierała ona szereg uchybień w tym jedną z najważniejszych jest fakt, że „organ właściwy do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego musi wykazać za pomocą środków dowodowych, że radny nie posiadał biernego prawa wyborczego lub je utracił.”

W opinii Sławomira Dmochowskiego radnego Prawa i Sprawiedliwości Komisja Rewizyjna po tym, jak zwróciła się do różnych instytucji i nie otrzymała od większości z nich żadnych informacji na temat radnego Olszewskiego, powinna zakończyć procedurę wobec niego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Policach Jadwiga Molenda przypomniała, że istotą sprawy jest to czy Kamil Olszewski w dniu wyborów miał prawo ubiegać się o mandat radnego. Odpowiedź na wypowiedź radnej Molendy znajdujemy w samej decyzji Wojewody, w której czytamy „Zauważenia nadto wymaga, że przy podejmowaniu decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego zupełnie pominięto wyjaśnienia radnego składane w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego – co – zdaniem wojewody – było nieprawidłowe.”

Przypominamy. Radny Olszewski w odczytanym oświadczeniu, podczas jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej w Policach, wskazywał, że uniemożliwiono mu odniesienie się do ustaleń Komisji Rewizyjnej, bo nie miał dostępu do wszystkich pism i dokumentów dotyczących jego sprawy.

Odnosząc się już do samego protokołu komisji rewizyjnej oraz projektu uchwały wygaszającej mandat, mam zgodnie z prawem możliwość złożenia wyjaśnień w tym temacie – mówił radny Olszewski. I z chęcią bym to zrobił, ale z ubolewaniem muszę stwierdzić, iż nie mogę tego dokonać w sposób pełny i szczegółowy, gdyż nie otrzymałem kompletnego materiału dowodowego na mój temat, który pozwolił komisji rewizyjnej wysnuć wniosek o braku zamieszkiwania przeze mnie na terenie Gminy Police. Jak rozumiem żaden z Państwa radnych takiego materiału nie otrzymał? W związku z tym, że nie znam treści pism oraz pytań kierowanych przez Przewodniczącego Rady oraz nie znam odpowiedzi na te pisma, w jaki sposób mam dokonać wyjaśnień? W demokratycznym porządku prawnym jest to nie dopuszczalne. Nie wiem czy zrobiono to celowo, abym nie mógł się odnieść do całości materiału zgromadzonego przez komisję, czy jest to zwyczajne uchybienie proceduralne, ale w efekcie nie dano mi zgodnie z prawem możliwości pełnego i obiektywnego złożenia wyjaśnień. Jak mają zagłosować radni skoro nie wiedzą czy ustalenia komisji są właściwe, obiektywne i niebudzące wątpliwości, co do skali szczegółowości zbadania sprawy?

Radni podjęli uchwałę w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, natomiast 6 było przeciw.

Na mocy uchwały sprawą zajmie się Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Reklama

Gmina Police

Nowi wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Policach wybrani. Ufniarz i Sosnowska zastępcami burmistrza Kowalewskiego

Podczas drugiej sesji Rady Miejskiej w Policach, która miała miejsce w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, dokonano ważnego wyboru dotyczącego struktury władzy lokalnej. Radni zgłaszali kandydatury do poszczególnych komisji, co jest istotnym elementem organizacji pracy rady. W samej radzie szykują się duże zmiany, bowiem po rezygnacji z mandatów radnych przez Walczaka i Pisańskiego, z mandatów zrezygnowali również Ufniarz i Sosnowska, powołani na zastępców burmistrza.

Opublikowane

w dniu

W obecnej kadencji w Radzie Miejskiej w Policach działają cztery kluby radnych: Projekt Police (3), Nasze Police (3), Prawo i Sprawiedliwość (4), a także Koalicja Obywatelska, która ma najliczniejszą reprezentację (7 radnych). Wspólnota Samorządowa Gryf XXI nie utworzyła jeszcze oficjalnego klubu radnych i dysponuje czterema głosami w radzie. Jednak skład tego ugrupowania uległ zmianie, gdyż radna Małgorzata Siemianowska przeszła do Koalicji Obywatelskiej.

Podczas wspomnianej sesji radni wybrali również nowych wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. W głosowaniu uczestniczyło 35 radnych. Na stanowisko te wybrano Jadwigę Molendę reprezentującą Koalicję Obywatelską, która zdobyła 18 głosów oraz Tomasza Tokarczyka z Prawa i Sprawiedliwości, popartego przez 17 radnych.

Sesję zakończył burmistrz Polic Krystian Kowalewski, informując obecnych o wyborze swoich zastępców. Na te stanowiska powołani zostali Grzegorz Ufniarz z ugrupowania Nasze Police oraz Magdalena Sosnowska reprezentująca Koalicję Obywatelską.

Czytaj dalej

Gmina Police

Popołudnie z Artystami i Poetami Podgrodzkimi – wydarzenie kulturalne w Podgrodziu

Już w najbliższą niedzielę, 19 maja, o godzinie 16:00 mieszkańcy powiatu polickiego oraz miłośnicy kultury będą mieli niepowtarzalną okazję do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu, które odbędzie się w Podgrodziu. „Popołudnie z Artystami i Poetami Podgrodzkimi” to inicjatywa, mająca na celu zintegrowanie społeczności lokalnej wokół twórczości regionalnych artystów i poetów.

Opublikowane

w dniu

Impreza zorganizowana będzie przez miejscowe stowarzyszenia kulturalne, a jej celem jest promocja lokalnej twórczości oraz stworzenie platformy dla artystów i poetów do prezentacji swoich prac. Spotkanie będzie również doskonałą okazją do dyskusji na temat roli sztuki i literatury w życiu codziennym społeczności.

Organizatorzy zapowiadają występy na żywo, czytania poezji oraz pokazy sztuki wizualnej. Wydarzenie to pozwoli uczestnikom na bliższe poznanie dorobku twórców z ich okolicy, a także zaoferuje możliwość nawiązania nowych znajomości i kontaktów. Wstęp na wydarzenie jest wolny, a wszelkie informacje dotyczące szczegółów programu mogą zostać znalezione na lokalnych afiszach oraz mediach społecznościowych.

Czytaj dalej

Gmina Police

Odsłonięcie Skwerku Misia Wojtka w Tanowie – dzieło harcerzy z RAROGI

W sobotę, 11 maja br., w Tanowie odbyła się uroczystość nadania nowego imienia lokalnemu skwerkowi. Zaszczyt ten przypadł w udziale harcerkom i harcerzom z 1 TDSH RAROGI im. Misia Wojtka, którzy zaangażowali się w projekt „Wspólnie zróbmy Skwerek Misia Wojtka w Tanowie”. Przy wsparciu finansowym pozyskanym z Programu Społecznik, młodzież zrealizowała szereg zadań, by uhonorować słynnego niedźwiedzia Wojtka – maskotkę 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii, która służyła w latach II wojny światowej.

Opublikowane

w dniu

Zaangażowanie i prace obejmowały stworzenie sprawności harcerskiej Misia Wojtka, kompozycję piosenki, zaprojektowanie odznaki oraz specjalnego biegu kwalifikacyjnego dla członków drużyny. Kulminacją projektu było nadanie imienia Misia Wojtka skwerkowi oraz ustawienie drewnianej rzeźby niedźwiedzia, autorstwa Andrzeja Zawadzkiego. Ponadto, harcerze zadbali o przestrzeń wokół, tworząc rabatę kwiatową, porządkując teren, a także instalując tablicę informacyjną, której materiałem były recyklingowane skrzynie wojskowe.

Działania te nie tylko upiększyły skwerek, ale również przyczyniły się do upamiętnienia historii Misia Wojtka, który stał się żywym symbolem odwagi, przyjaźni oraz historii Polski podczas wojny.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie