Gmina Police

Radni w Policach zaskarżyli Wojewodę w sprawie Olszewskiego

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Policach, radni debatowali nad projektem uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego uchwały Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Opublikowane

w dniu

Mimo wielokrotnych wniosków radnych opozycyjnych, podczas sesji nie przedstawiono żadnych argumentów prawnych podważających decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Tomasza Hinza. Stwierdzono tylko lakonicznie, „że do kompetencji wojewody nie należy rozstrzyganie o wygaśnięcia mandatu radnego.”

W uzasadnianiu do podjętej uchwały, nie ma żadnej informacji, które przepisy prawa złamał Wojewoda. Możemy przeczytać jedynie, że „Zgodnie z art. 98 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym, rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące gminy, podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.” Jakie to są niezgodności z prawej ani radni ani dziennikarze przybyli na sesjie, niestety nie dowiedzieli się.

Zanim doszło do procedowania nad samą uchwałą, doszło do wymiany zdań czy należy odczytać decyzję Wojewody czy też należy z tego zrezygnować. Bowiem sama decyzja jak i projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w dniu nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej nie był dostępny na BIP Urzędu Miejskiego. Nie mogli więc się z tym zapoznać ani mieszkańcy Polic ani dziennikarze, którzy przybyli na sesję. Sam zaś projekt uchwały przekazany radnym z Polic był bez podpisu radcy prawnego Urzędu Miejskiego, a lakoniczne uzasadnienie nie mówiło nic o faktycznych czy też prawnych powodach zaskarżenia decyzji Wojewody.

Zdaniem Wojewody Zachodniopomorskiego z przedłożonych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach dokumentów, w oparciu, o które Rada Miejska podjęła uchwałę w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, nie wynika jednak, że radny Kamil Olszewski nie zamieszkuje stale na terenie Gminy Police, a bywa tam tylko w celach wskazanych w protokole pokontrolnym Komisji Rewizyjnej.

Radny Sławomir Dmochowski zaproponował odczytanie decyzję Wojewody, tak by wszyscy wiedzieli o powodach zaskarżenia uchwały. Początkowo Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Ufniarz przystał na propozycję radnego PiS i rozpoczął odczytywanie uzasadnienia rozstrzygnięcia nadzorczego wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Z sali pojawił się jednak głos, aby poddać pomysł odczytywania pod głosowanie. Radny Dmochowski złożył więc wniosek formalny o odczytanie uzasadnienia Wojewody. Radni Rady Miejskiej w Policach większością głosów odrzucili jego wniosek formalny.

Radny Kamil Olszewski pytał, z którym punktem uzasadnienia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego nie zgadzają się wnioskodawcy projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Grzegorz Ufniarz przytoczył argumentację mecenasa, że do kompetencji wojewody nie należy rozstrzyganie o wygaśnięcia mandatu radnego. Tyle, że decyzja Wojewody dotyczyła nieważności uchwały, bowiem zawierała ona szereg uchybień w tym jedną z najważniejszych jest fakt, że „organ właściwy do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego musi wykazać za pomocą środków dowodowych, że radny nie posiadał biernego prawa wyborczego lub je utracił.”

W opinii Sławomira Dmochowskiego radnego Prawa i Sprawiedliwości Komisja Rewizyjna po tym, jak zwróciła się do różnych instytucji i nie otrzymała od większości z nich żadnych informacji na temat radnego Olszewskiego, powinna zakończyć procedurę wobec niego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Policach Jadwiga Molenda przypomniała, że istotą sprawy jest to czy Kamil Olszewski w dniu wyborów miał prawo ubiegać się o mandat radnego. Odpowiedź na wypowiedź radnej Molendy znajdujemy w samej decyzji Wojewody, w której czytamy „Zauważenia nadto wymaga, że przy podejmowaniu decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego zupełnie pominięto wyjaśnienia radnego składane w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego – co – zdaniem wojewody – było nieprawidłowe.”

Przypominamy. Radny Olszewski w odczytanym oświadczeniu, podczas jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej w Policach, wskazywał, że uniemożliwiono mu odniesienie się do ustaleń Komisji Rewizyjnej, bo nie miał dostępu do wszystkich pism i dokumentów dotyczących jego sprawy.

Odnosząc się już do samego protokołu komisji rewizyjnej oraz projektu uchwały wygaszającej mandat, mam zgodnie z prawem możliwość złożenia wyjaśnień w tym temacie – mówił radny Olszewski. I z chęcią bym to zrobił, ale z ubolewaniem muszę stwierdzić, iż nie mogę tego dokonać w sposób pełny i szczegółowy, gdyż nie otrzymałem kompletnego materiału dowodowego na mój temat, który pozwolił komisji rewizyjnej wysnuć wniosek o braku zamieszkiwania przeze mnie na terenie Gminy Police. Jak rozumiem żaden z Państwa radnych takiego materiału nie otrzymał? W związku z tym, że nie znam treści pism oraz pytań kierowanych przez Przewodniczącego Rady oraz nie znam odpowiedzi na te pisma, w jaki sposób mam dokonać wyjaśnień? W demokratycznym porządku prawnym jest to nie dopuszczalne. Nie wiem czy zrobiono to celowo, abym nie mógł się odnieść do całości materiału zgromadzonego przez komisję, czy jest to zwyczajne uchybienie proceduralne, ale w efekcie nie dano mi zgodnie z prawem możliwości pełnego i obiektywnego złożenia wyjaśnień. Jak mają zagłosować radni skoro nie wiedzą czy ustalenia komisji są właściwe, obiektywne i niebudzące wątpliwości, co do skali szczegółowości zbadania sprawy?

Radni podjęli uchwałę w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, natomiast 6 było przeciw.

Na mocy uchwały sprawą zajmie się Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Reklama

Gmina Police

Od wtorku zmiany na liniach 109, 110, 111

W związku z pracami przy budowie węzła przesiadkowego SKM Police od wtorku 16 maja nastąpi wstrzymanie ruchu w ciągu ulic Batorego i Szkolnej w Policach. Spowoduje to zmianę trasy linii 109, 110 i 111.

Opublikowane

w dniu

1.       Pomiędzy przystankami „Police Rynek” a „Police Mazurska Kościół” autobusy ww. linii kursować będą ulicami Grunwaldzką i Kołłątaja, z pominięciem ulic Batorego i Szkolnej.

2.       Przystanki „Police Grunwaldzka” i „Police Szkolna” nie będą przez ww. linie obsługiwane.

3.       Uruchomiony zostanie dla ww. linii tymczasowy przystanek „Police Kołłątaja” (nr 53522) w kierunku pętli „Police Rynek”, zlokalizowany w ciągu ul. Kołłątaja przed skrzyżowaniem z ul. Szkolną (na wysokości przystanku w przeciwnym kierunku).

Czytaj dalej

Gmina Police

Kolorowy bal z MOK

Zapraszamy wszystkie dzieci od szóstego roku życia na wyjątkowy, kolorowy BAL !

Opublikowane

w dniu

Uwielbiamy świętować, a najbardziej razem z Wami, dlatego wykorzystujemy do tego każdą możliwą okazję!
Za oknem kolorów coraz więcej, co zainspirowało nas do tego wyjątkowego spotkania.

ZAPRASZAMY NA KOLOROWĄ ZABAWĘ!

Czytaj dalej

Gmina Police

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na zajęcia sensoplastyki

Sensoplastyka to zajęcia plastyczne, podczas których wykorzystuje się produkty spożywcze wszelkiego rodzaju kolorów, faktur, konsystencji, a nawet smaków i zapachów. Poprzez swobodną i nieco brudną zabawę zajęcia z zakresu sensoplastyki wspierają kreatywność, samodzielność, decyzyjność oraz ogólny rozwój małych uczestników.

Opublikowane

w dniu

Na najbliższe zajęcia – prowadzone przez Justynę Gajdziel – MOK zaprasza już 16 maja oraz 6 czerwca o 10:00. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku od 7 miesięcy do 4 lat oraz ich opiekunów. Zabawa może być brudna, więc koniecznie trzeba przygotować ubranie na zmianę zarówno dla dzieci, jak i dla opiekunów.

Cena: 20 zł

Zapisy przez strefę zajęć www.mokpolice.pl

Więcej informacji na stronie internetowej www.mokpolice.pl

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie