Gmina Police

Gmina Police. Budżet przetrwania czy stagnacji?

Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej w Policach, radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2020.

Opublikowane

w dniu

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych GRYF XXI i Koalicji Obywatelskiej, przeciw było 8 radnych Prawa i Sprawiedliwości i Projektu Police. „Opinia na jego temat wydaje się oczywista, budżet jest bardzo słaby i nie napawa nadzieją na przyszłe lata.” czytamy w stanowisku Klubu Radnych Projekt Police. „Sąsiednie gminy inwestują Dobra – 37% wydatków, Kołbaskowo – 29%, Goleniów – 29%, Gryfino – 21%. W Policach stosunek wydatków majątkowych do ogółu przychodów to ok 9%! Tak 3-4 raza mniej niż sąsiedzi. Już dziś gmina Police jest na 668 miejscu w rankingu najbogatszych gmin w Polsce.”

Budżet Gminy Police na 2020 rok to 238 183 662,50 zł dochodu i wydatki na poziomie 236 148 662,50 złotych. Budżet gminy Police na 2020 r. ma mieć dwumilionową nadwyżkę przychodów nad wydatkami. Tak zdecydowała rada miejska. Nadwyżkę władze gminy chcą przeznaczyć na uregulowanie części zobowiązań: wykup obligacji i spłatę kredytu.

W budżecie na 2020 rok mamy 40 pozycji inwestycyjnych, z których najistotniejsze to infrastruktura Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej – będziemy budowali rondo, parkingi, drogi. Ścieżki rowerowe. Powiększamy przystań nad Łarpią, ciąg spacerowy, grille, place zabaw, wiaty piknikowe – mówił Jakub Pisański. Zabezpieczyliśmy środki na stworzenie koncepcji zagospodarowania sąsiedniego budynku dla potrzeb urzędu. Przed nami także 2 istotne zadania. Plac Roweckiego ma kosztować 5 mln zł. I na to gmina musi wygospodarować 4 mln zł, bo milion ma zabezpieczyć spółdzielnia. I odbudowa promenady Trzebieży – od ubezpieczyciela dostaliśmy 1,7 mln zł, a 4 mln potrzeba. Musimy więc wyłożyć ponad 2,3 mln zł. Nie dysponujemy takimi środkami. Będziemy z tymi tematami się mierzyć. Na dziś na tyle nas stać. Nie wiemy, czym nas jeszcze rządzący zaskoczą. Wskazana jest szczególna ostrożność. Prosimy o akceptację.


Praktyka pokazuje, że problemy ignorowane przez lata nie znikają – mówił podczas sesji radny Krystian Kowalewski z Projektu Police. Z czasem przeradzają się w głęboki kryzys. I my w naszej gminie dziś jesteśmy świadkami tego kryzysu. Powiem więcej, jeżeli Gmina w najbliższym czasie nie podejmie trudnych strukturalnych decyzji, nie znajdzie pieniędzy na inwestycje w naszą przyszłość i nie ograniczy kosztów funkcjonowania, to będzie tylko gorzej. Tego kryzysu nie da się przeczekać, on sam nie minie. Sąsiednie gminy rozwijają się, a my tracimy czas i zostajemy w tyle. Straconego dystansu szybko nie nadrobimy. Z przedstawionego budżetu nie wynika, żaden kierunek rozwoju. Nie widać wizji przyszłości.
– Podwyżki dla nauczycieli nie znalazły odzwierciedlenia w subwencji – dodał wiceburmistrz Maciej Greinert. – Planujemy kontynuować wygłuszanie w szkołach. Rozbudowę bazy oświatowej w Tanowie. Ubywa nam środków z opłat środowiskowych. W 2020 r. będą konieczne zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku, dostosowujące do nowych przepisów. Te nakładają kolejne obowiązki na gminę, co po raz kolejny prowadzi do wzrostu cen za odbiór odpadów. Postaramy się, żeby były jak najmniej dotkliwe dla mieszkańców. To będzie trudny rok. Proszę o przyjęcie tego budżetu.

„W 2020 roku Gmina Police na oświatę wyda około 64 miliony zł gdzie subwencja oświatowa wyniesie niecałe 24 miliony zł. Wydatki na oświatę w stosunku do 2019 roku zwiększają się o ponad 4 mln zł, a subwencja zmniejszy się o ponad 700 tys. zł. W 2020 roku zabraknie w subwencji prawie 4 mln zł na pokrycie wypłat wynagrodzeń nauczycieli. Wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 do kwoty 2600 zł spowoduje wzrost wydatków w samej tylko oświacie o około 1,2 mln zł. Dochody Gminy Police z podatku PIT w stosunku do zeszłego roku zmniejszą się o ponad 0,5 mln zł. Gmina coraz więcej dokłada do realizacji zadań, za które odpowiada administracja rządowa. Szacujemy, że w roku 2018 dołożyliśmy do tych zadań ponad 700 tys. zł, a w roku 2019 już ponad 800 tys. zł.” – czytamy na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Policach.

Liczyliśmy tutaj na bardziej ożywioną dyskusję i wnikanie w szczegóły dotyczące budżetu – mówił w imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość Sławomir Dmochowski. W naszej ocenie przedłożony projekt budżetu, jest budżetem absolutnego minimum inwestycyjnego. Jest to budżet niestety stagnacji i pewnego zastoju Gminy Police. Po raz kolejny widzimy w nim bardzo niski poziom inwestycji gminnych. Brakuje w nim wizji dalszego rozwoju gminy.

Poparcia dla zaproponowanego budżetu udzieliły oba Kluby Radnych, współrządzące Gmina Police. Tak Gryf XXI jak i Koalicja Obywatelska uważają, że „budżet pokazuje stabilność i bezpieczeństwo w zarządzaniu finansami Gminy Police, i że trzeba kontynuować dobre działania jakie zostały tutaj wymienione. To będzie kontynuacja stabilizacji.”


Na budżet składają się liczby, a w zestawieniu mówią nam jak będą wyglądały kolejne lata – mówi radny Kowalewski. Główną liczbą na którą patrzymy jest wysokość inwestycji. W tym roku wysokość wydatków majątkowych zaplanowana jest na poziomie ok. 22 mln. zł. Jest to wartość z roku na rok coraz niższa. W stosunku do dochodów bieżących na realizację zadań własnych stanowi ona ok. 13%. Wiemy, że sąsiednie gminy osiągają wyniki znacznie wyższe. Porównanie z innymi pozwala wnioskować, że nasze problemy nie wynikają jedynie w chwilowych perturbacji w podatkach dochodowych, a są raczej wynikiem niewłaściwej wieloletniej polityki gminy. W badanym okresie ostatnich czterech lat widzimy wyraźnie, że średnioroczna dynamika wzrostu wydatków bieżących wynosi ponad 6% i jest ok. 2 razy wyższa od dynamiki wzrostu dochodów bieżących gminy. Powoduje to, że z roku na rok różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kurczy się niebezpiecznie i w tym roku zmniejsza się do około 7 mln złotych.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych GRYF XXI i Koalicji Obywatelskiej, przeciw było 8 radnych Prawa i Sprawiedliwości i Projektu Police.

Reklama

Gmina Police

Uroczyste otwarcie terenów wypoczynkowych nad Łarpią

We wtorek 18 lipca burmistrz Polic wraz z zaproszonymi gośćmi uroczyście otworzył tereny rekreacyjne nad Łarpią.

Opublikowane

w dniu

W bezpośrednim sąsiedztwie starówki ze zrewitalizowaną zabudową zabytkową rozbudowano i zagospodarowano tereny nadwodne z miejscami cumowania kajaków. Atrakcyjne przyrodniczo tereny z dostępem do wody, połączono ciągami pieszymi i rowerowymi wraz z miejscami rekreacji w sposób zapewniający integracyjne miejsca wypoczynku i rekreacji, organizacji wspólnych imprez zarówno dla najmłodszych, jak i seniorów.

Obiekt, który dzisiaj oficjalnie otwieramy, jest kolejnym etapem realizacji rewitalizacji Starego Miasta oraz zwieńczeniem ponad 20-letniej współpracy z miastem Pasewalk – powiedział burmistrz Polic Władysław Diakun.

Czytaj dalej

Gmina Police

Od wtorku zmiany na liniach 109, 110, 111

W związku z pracami przy budowie węzła przesiadkowego SKM Police od wtorku 16 maja nastąpi wstrzymanie ruchu w ciągu ulic Batorego i Szkolnej w Policach. Spowoduje to zmianę trasy linii 109, 110 i 111.

Opublikowane

w dniu

1.       Pomiędzy przystankami „Police Rynek” a „Police Mazurska Kościół” autobusy ww. linii kursować będą ulicami Grunwaldzką i Kołłątaja, z pominięciem ulic Batorego i Szkolnej.

2.       Przystanki „Police Grunwaldzka” i „Police Szkolna” nie będą przez ww. linie obsługiwane.

3.       Uruchomiony zostanie dla ww. linii tymczasowy przystanek „Police Kołłątaja” (nr 53522) w kierunku pętli „Police Rynek”, zlokalizowany w ciągu ul. Kołłątaja przed skrzyżowaniem z ul. Szkolną (na wysokości przystanku w przeciwnym kierunku).

Czytaj dalej

Gmina Police

Kolorowy bal z MOK

Zapraszamy wszystkie dzieci od szóstego roku życia na wyjątkowy, kolorowy BAL !

Opublikowane

w dniu

Uwielbiamy świętować, a najbardziej razem z Wami, dlatego wykorzystujemy do tego każdą możliwą okazję!
Za oknem kolorów coraz więcej, co zainspirowało nas do tego wyjątkowego spotkania.

ZAPRASZAMY NA KOLOROWĄ ZABAWĘ!

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie