Gmina Police

Gmina Police. Budżet przetrwania czy stagnacji?

Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej w Policach, radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2020.

Opublikowane

w dniu

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych GRYF XXI i Koalicji Obywatelskiej, przeciw było 8 radnych Prawa i Sprawiedliwości i Projektu Police. „Opinia na jego temat wydaje się oczywista, budżet jest bardzo słaby i nie napawa nadzieją na przyszłe lata.” czytamy w stanowisku Klubu Radnych Projekt Police. „Sąsiednie gminy inwestują Dobra – 37% wydatków, Kołbaskowo – 29%, Goleniów – 29%, Gryfino – 21%. W Policach stosunek wydatków majątkowych do ogółu przychodów to ok 9%! Tak 3-4 raza mniej niż sąsiedzi. Już dziś gmina Police jest na 668 miejscu w rankingu najbogatszych gmin w Polsce.”

Budżet Gminy Police na 2020 rok to 238 183 662,50 zł dochodu i wydatki na poziomie 236 148 662,50 złotych. Budżet gminy Police na 2020 r. ma mieć dwumilionową nadwyżkę przychodów nad wydatkami. Tak zdecydowała rada miejska. Nadwyżkę władze gminy chcą przeznaczyć na uregulowanie części zobowiązań: wykup obligacji i spłatę kredytu.

W budżecie na 2020 rok mamy 40 pozycji inwestycyjnych, z których najistotniejsze to infrastruktura Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej – będziemy budowali rondo, parkingi, drogi. Ścieżki rowerowe. Powiększamy przystań nad Łarpią, ciąg spacerowy, grille, place zabaw, wiaty piknikowe – mówił Jakub Pisański. Zabezpieczyliśmy środki na stworzenie koncepcji zagospodarowania sąsiedniego budynku dla potrzeb urzędu. Przed nami także 2 istotne zadania. Plac Roweckiego ma kosztować 5 mln zł. I na to gmina musi wygospodarować 4 mln zł, bo milion ma zabezpieczyć spółdzielnia. I odbudowa promenady Trzebieży – od ubezpieczyciela dostaliśmy 1,7 mln zł, a 4 mln potrzeba. Musimy więc wyłożyć ponad 2,3 mln zł. Nie dysponujemy takimi środkami. Będziemy z tymi tematami się mierzyć. Na dziś na tyle nas stać. Nie wiemy, czym nas jeszcze rządzący zaskoczą. Wskazana jest szczególna ostrożność. Prosimy o akceptację.


Praktyka pokazuje, że problemy ignorowane przez lata nie znikają – mówił podczas sesji radny Krystian Kowalewski z Projektu Police. Z czasem przeradzają się w głęboki kryzys. I my w naszej gminie dziś jesteśmy świadkami tego kryzysu. Powiem więcej, jeżeli Gmina w najbliższym czasie nie podejmie trudnych strukturalnych decyzji, nie znajdzie pieniędzy na inwestycje w naszą przyszłość i nie ograniczy kosztów funkcjonowania, to będzie tylko gorzej. Tego kryzysu nie da się przeczekać, on sam nie minie. Sąsiednie gminy rozwijają się, a my tracimy czas i zostajemy w tyle. Straconego dystansu szybko nie nadrobimy. Z przedstawionego budżetu nie wynika, żaden kierunek rozwoju. Nie widać wizji przyszłości.
– Podwyżki dla nauczycieli nie znalazły odzwierciedlenia w subwencji – dodał wiceburmistrz Maciej Greinert. – Planujemy kontynuować wygłuszanie w szkołach. Rozbudowę bazy oświatowej w Tanowie. Ubywa nam środków z opłat środowiskowych. W 2020 r. będą konieczne zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku, dostosowujące do nowych przepisów. Te nakładają kolejne obowiązki na gminę, co po raz kolejny prowadzi do wzrostu cen za odbiór odpadów. Postaramy się, żeby były jak najmniej dotkliwe dla mieszkańców. To będzie trudny rok. Proszę o przyjęcie tego budżetu.

„W 2020 roku Gmina Police na oświatę wyda około 64 miliony zł gdzie subwencja oświatowa wyniesie niecałe 24 miliony zł. Wydatki na oświatę w stosunku do 2019 roku zwiększają się o ponad 4 mln zł, a subwencja zmniejszy się o ponad 700 tys. zł. W 2020 roku zabraknie w subwencji prawie 4 mln zł na pokrycie wypłat wynagrodzeń nauczycieli. Wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 do kwoty 2600 zł spowoduje wzrost wydatków w samej tylko oświacie o około 1,2 mln zł. Dochody Gminy Police z podatku PIT w stosunku do zeszłego roku zmniejszą się o ponad 0,5 mln zł. Gmina coraz więcej dokłada do realizacji zadań, za które odpowiada administracja rządowa. Szacujemy, że w roku 2018 dołożyliśmy do tych zadań ponad 700 tys. zł, a w roku 2019 już ponad 800 tys. zł.” – czytamy na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Policach.

Liczyliśmy tutaj na bardziej ożywioną dyskusję i wnikanie w szczegóły dotyczące budżetu – mówił w imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość Sławomir Dmochowski. W naszej ocenie przedłożony projekt budżetu, jest budżetem absolutnego minimum inwestycyjnego. Jest to budżet niestety stagnacji i pewnego zastoju Gminy Police. Po raz kolejny widzimy w nim bardzo niski poziom inwestycji gminnych. Brakuje w nim wizji dalszego rozwoju gminy.

Poparcia dla zaproponowanego budżetu udzieliły oba Kluby Radnych, współrządzące Gmina Police. Tak Gryf XXI jak i Koalicja Obywatelska uważają, że „budżet pokazuje stabilność i bezpieczeństwo w zarządzaniu finansami Gminy Police, i że trzeba kontynuować dobre działania jakie zostały tutaj wymienione. To będzie kontynuacja stabilizacji.”


Na budżet składają się liczby, a w zestawieniu mówią nam jak będą wyglądały kolejne lata – mówi radny Kowalewski. Główną liczbą na którą patrzymy jest wysokość inwestycji. W tym roku wysokość wydatków majątkowych zaplanowana jest na poziomie ok. 22 mln. zł. Jest to wartość z roku na rok coraz niższa. W stosunku do dochodów bieżących na realizację zadań własnych stanowi ona ok. 13%. Wiemy, że sąsiednie gminy osiągają wyniki znacznie wyższe. Porównanie z innymi pozwala wnioskować, że nasze problemy nie wynikają jedynie w chwilowych perturbacji w podatkach dochodowych, a są raczej wynikiem niewłaściwej wieloletniej polityki gminy. W badanym okresie ostatnich czterech lat widzimy wyraźnie, że średnioroczna dynamika wzrostu wydatków bieżących wynosi ponad 6% i jest ok. 2 razy wyższa od dynamiki wzrostu dochodów bieżących gminy. Powoduje to, że z roku na rok różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kurczy się niebezpiecznie i w tym roku zmniejsza się do około 7 mln złotych.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych GRYF XXI i Koalicji Obywatelskiej, przeciw było 8 radnych Prawa i Sprawiedliwości i Projektu Police.

Reklama

Gmina Police

Nowi wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Policach wybrani. Ufniarz i Sosnowska zastępcami burmistrza Kowalewskiego

Podczas drugiej sesji Rady Miejskiej w Policach, która miała miejsce w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, dokonano ważnego wyboru dotyczącego struktury władzy lokalnej. Radni zgłaszali kandydatury do poszczególnych komisji, co jest istotnym elementem organizacji pracy rady. W samej radzie szykują się duże zmiany, bowiem po rezygnacji z mandatów radnych przez Walczaka i Pisańskiego, z mandatów zrezygnowali również Ufniarz i Sosnowska, powołani na zastępców burmistrza.

Opublikowane

w dniu

W obecnej kadencji w Radzie Miejskiej w Policach działają cztery kluby radnych: Projekt Police (3), Nasze Police (3), Prawo i Sprawiedliwość (4), a także Koalicja Obywatelska, która ma najliczniejszą reprezentację (7 radnych). Wspólnota Samorządowa Gryf XXI nie utworzyła jeszcze oficjalnego klubu radnych i dysponuje czterema głosami w radzie. Jednak skład tego ugrupowania uległ zmianie, gdyż radna Małgorzata Siemianowska przeszła do Koalicji Obywatelskiej.

Podczas wspomnianej sesji radni wybrali również nowych wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. W głosowaniu uczestniczyło 35 radnych. Na stanowisko te wybrano Jadwigę Molendę reprezentującą Koalicję Obywatelską, która zdobyła 18 głosów oraz Tomasza Tokarczyka z Prawa i Sprawiedliwości, popartego przez 17 radnych.

Sesję zakończył burmistrz Polic Krystian Kowalewski, informując obecnych o wyborze swoich zastępców. Na te stanowiska powołani zostali Grzegorz Ufniarz z ugrupowania Nasze Police oraz Magdalena Sosnowska reprezentująca Koalicję Obywatelską.

Czytaj dalej

Gmina Police

Popołudnie z Artystami i Poetami Podgrodzkimi – wydarzenie kulturalne w Podgrodziu

Już w najbliższą niedzielę, 19 maja, o godzinie 16:00 mieszkańcy powiatu polickiego oraz miłośnicy kultury będą mieli niepowtarzalną okazję do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu, które odbędzie się w Podgrodziu. „Popołudnie z Artystami i Poetami Podgrodzkimi” to inicjatywa, mająca na celu zintegrowanie społeczności lokalnej wokół twórczości regionalnych artystów i poetów.

Opublikowane

w dniu

Impreza zorganizowana będzie przez miejscowe stowarzyszenia kulturalne, a jej celem jest promocja lokalnej twórczości oraz stworzenie platformy dla artystów i poetów do prezentacji swoich prac. Spotkanie będzie również doskonałą okazją do dyskusji na temat roli sztuki i literatury w życiu codziennym społeczności.

Organizatorzy zapowiadają występy na żywo, czytania poezji oraz pokazy sztuki wizualnej. Wydarzenie to pozwoli uczestnikom na bliższe poznanie dorobku twórców z ich okolicy, a także zaoferuje możliwość nawiązania nowych znajomości i kontaktów. Wstęp na wydarzenie jest wolny, a wszelkie informacje dotyczące szczegółów programu mogą zostać znalezione na lokalnych afiszach oraz mediach społecznościowych.

Czytaj dalej

Gmina Police

Odsłonięcie Skwerku Misia Wojtka w Tanowie – dzieło harcerzy z RAROGI

W sobotę, 11 maja br., w Tanowie odbyła się uroczystość nadania nowego imienia lokalnemu skwerkowi. Zaszczyt ten przypadł w udziale harcerkom i harcerzom z 1 TDSH RAROGI im. Misia Wojtka, którzy zaangażowali się w projekt „Wspólnie zróbmy Skwerek Misia Wojtka w Tanowie”. Przy wsparciu finansowym pozyskanym z Programu Społecznik, młodzież zrealizowała szereg zadań, by uhonorować słynnego niedźwiedzia Wojtka – maskotkę 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii, która służyła w latach II wojny światowej.

Opublikowane

w dniu

Zaangażowanie i prace obejmowały stworzenie sprawności harcerskiej Misia Wojtka, kompozycję piosenki, zaprojektowanie odznaki oraz specjalnego biegu kwalifikacyjnego dla członków drużyny. Kulminacją projektu było nadanie imienia Misia Wojtka skwerkowi oraz ustawienie drewnianej rzeźby niedźwiedzia, autorstwa Andrzeja Zawadzkiego. Ponadto, harcerze zadbali o przestrzeń wokół, tworząc rabatę kwiatową, porządkując teren, a także instalując tablicę informacyjną, której materiałem były recyklingowane skrzynie wojskowe.

Działania te nie tylko upiększyły skwerek, ale również przyczyniły się do upamiętnienia historii Misia Wojtka, który stał się żywym symbolem odwagi, przyjaźni oraz historii Polski podczas wojny.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie