Gmina Police

Gmina Police. Budżet przetrwania czy stagnacji?

Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej w Policach, radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2020.

Opublikowane

w dniu

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych GRYF XXI i Koalicji Obywatelskiej, przeciw było 8 radnych Prawa i Sprawiedliwości i Projektu Police. „Opinia na jego temat wydaje się oczywista, budżet jest bardzo słaby i nie napawa nadzieją na przyszłe lata.” czytamy w stanowisku Klubu Radnych Projekt Police. „Sąsiednie gminy inwestują Dobra – 37% wydatków, Kołbaskowo – 29%, Goleniów – 29%, Gryfino – 21%. W Policach stosunek wydatków majątkowych do ogółu przychodów to ok 9%! Tak 3-4 raza mniej niż sąsiedzi. Już dziś gmina Police jest na 668 miejscu w rankingu najbogatszych gmin w Polsce.”

Budżet Gminy Police na 2020 rok to 238 183 662,50 zł dochodu i wydatki na poziomie 236 148 662,50 złotych. Budżet gminy Police na 2020 r. ma mieć dwumilionową nadwyżkę przychodów nad wydatkami. Tak zdecydowała rada miejska. Nadwyżkę władze gminy chcą przeznaczyć na uregulowanie części zobowiązań: wykup obligacji i spłatę kredytu.

W budżecie na 2020 rok mamy 40 pozycji inwestycyjnych, z których najistotniejsze to infrastruktura Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej – będziemy budowali rondo, parkingi, drogi. Ścieżki rowerowe. Powiększamy przystań nad Łarpią, ciąg spacerowy, grille, place zabaw, wiaty piknikowe – mówił Jakub Pisański. Zabezpieczyliśmy środki na stworzenie koncepcji zagospodarowania sąsiedniego budynku dla potrzeb urzędu. Przed nami także 2 istotne zadania. Plac Roweckiego ma kosztować 5 mln zł. I na to gmina musi wygospodarować 4 mln zł, bo milion ma zabezpieczyć spółdzielnia. I odbudowa promenady Trzebieży – od ubezpieczyciela dostaliśmy 1,7 mln zł, a 4 mln potrzeba. Musimy więc wyłożyć ponad 2,3 mln zł. Nie dysponujemy takimi środkami. Będziemy z tymi tematami się mierzyć. Na dziś na tyle nas stać. Nie wiemy, czym nas jeszcze rządzący zaskoczą. Wskazana jest szczególna ostrożność. Prosimy o akceptację.


Praktyka pokazuje, że problemy ignorowane przez lata nie znikają – mówił podczas sesji radny Krystian Kowalewski z Projektu Police. Z czasem przeradzają się w głęboki kryzys. I my w naszej gminie dziś jesteśmy świadkami tego kryzysu. Powiem więcej, jeżeli Gmina w najbliższym czasie nie podejmie trudnych strukturalnych decyzji, nie znajdzie pieniędzy na inwestycje w naszą przyszłość i nie ograniczy kosztów funkcjonowania, to będzie tylko gorzej. Tego kryzysu nie da się przeczekać, on sam nie minie. Sąsiednie gminy rozwijają się, a my tracimy czas i zostajemy w tyle. Straconego dystansu szybko nie nadrobimy. Z przedstawionego budżetu nie wynika, żaden kierunek rozwoju. Nie widać wizji przyszłości.
– Podwyżki dla nauczycieli nie znalazły odzwierciedlenia w subwencji – dodał wiceburmistrz Maciej Greinert. – Planujemy kontynuować wygłuszanie w szkołach. Rozbudowę bazy oświatowej w Tanowie. Ubywa nam środków z opłat środowiskowych. W 2020 r. będą konieczne zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku, dostosowujące do nowych przepisów. Te nakładają kolejne obowiązki na gminę, co po raz kolejny prowadzi do wzrostu cen za odbiór odpadów. Postaramy się, żeby były jak najmniej dotkliwe dla mieszkańców. To będzie trudny rok. Proszę o przyjęcie tego budżetu.

„W 2020 roku Gmina Police na oświatę wyda około 64 miliony zł gdzie subwencja oświatowa wyniesie niecałe 24 miliony zł. Wydatki na oświatę w stosunku do 2019 roku zwiększają się o ponad 4 mln zł, a subwencja zmniejszy się o ponad 700 tys. zł. W 2020 roku zabraknie w subwencji prawie 4 mln zł na pokrycie wypłat wynagrodzeń nauczycieli. Wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 do kwoty 2600 zł spowoduje wzrost wydatków w samej tylko oświacie o około 1,2 mln zł. Dochody Gminy Police z podatku PIT w stosunku do zeszłego roku zmniejszą się o ponad 0,5 mln zł. Gmina coraz więcej dokłada do realizacji zadań, za które odpowiada administracja rządowa. Szacujemy, że w roku 2018 dołożyliśmy do tych zadań ponad 700 tys. zł, a w roku 2019 już ponad 800 tys. zł.” – czytamy na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Policach.

Liczyliśmy tutaj na bardziej ożywioną dyskusję i wnikanie w szczegóły dotyczące budżetu – mówił w imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość Sławomir Dmochowski. W naszej ocenie przedłożony projekt budżetu, jest budżetem absolutnego minimum inwestycyjnego. Jest to budżet niestety stagnacji i pewnego zastoju Gminy Police. Po raz kolejny widzimy w nim bardzo niski poziom inwestycji gminnych. Brakuje w nim wizji dalszego rozwoju gminy.

Poparcia dla zaproponowanego budżetu udzieliły oba Kluby Radnych, współrządzące Gmina Police. Tak Gryf XXI jak i Koalicja Obywatelska uważają, że „budżet pokazuje stabilność i bezpieczeństwo w zarządzaniu finansami Gminy Police, i że trzeba kontynuować dobre działania jakie zostały tutaj wymienione. To będzie kontynuacja stabilizacji.”


Na budżet składają się liczby, a w zestawieniu mówią nam jak będą wyglądały kolejne lata – mówi radny Kowalewski. Główną liczbą na którą patrzymy jest wysokość inwestycji. W tym roku wysokość wydatków majątkowych zaplanowana jest na poziomie ok. 22 mln. zł. Jest to wartość z roku na rok coraz niższa. W stosunku do dochodów bieżących na realizację zadań własnych stanowi ona ok. 13%. Wiemy, że sąsiednie gminy osiągają wyniki znacznie wyższe. Porównanie z innymi pozwala wnioskować, że nasze problemy nie wynikają jedynie w chwilowych perturbacji w podatkach dochodowych, a są raczej wynikiem niewłaściwej wieloletniej polityki gminy. W badanym okresie ostatnich czterech lat widzimy wyraźnie, że średnioroczna dynamika wzrostu wydatków bieżących wynosi ponad 6% i jest ok. 2 razy wyższa od dynamiki wzrostu dochodów bieżących gminy. Powoduje to, że z roku na rok różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kurczy się niebezpiecznie i w tym roku zmniejsza się do około 7 mln złotych.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych GRYF XXI i Koalicji Obywatelskiej, przeciw było 8 radnych Prawa i Sprawiedliwości i Projektu Police.

Reklama

Gmina Police

„Wszystkie śmieci są Nasze”  akcja „Sprzątania Świata-Polska 2022”

W dniach 19-26 września br. zostanie przeprowadzona akcja  „Sprzątanie Świata -Polska 2022”. „Wszystkie śmieci są Nasze”  pod takim hasłem rusza tegoroczna akcja „Sprzątania Świata-Polska 2022”. Koordynatorem akcji jest Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Policach.

Opublikowane

w dniu

Sprzątanie przeprowadzone będzie w dniach 19-26 września br. Zgłoszenia (druk w załączeniu) należy przesłać do 19.09.2019 r., na email srodowisko@ug.police.pl

W wyjątkowych sytuacjach termin uczestnictwa w akcji może być inny, o czym prosimy poinformować Wydział Ochrony Środowiska.

Ponadto proszę o składowanie odpadów w workach we wskazanych miejscach (tj. miejsca złożenia worków).O odbiorze  worków oraz miejscach ich składowania proszę informować  P.U.P. Trans Net S.A. do godz. 15.00  tel.  91 312- 11-20, wew. 36, od godz. 15.00 – 18.00 tel. 600 426 439.

Prosimy, by osoby prowadzące akcję (w szkołach, radach osiedla, sołectwach lub innych grupach mieszkańców naszej gminy) zapewniły pełne bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom sprzątania.

Urząd Miejski  w Policach wszystkim biorącym udział w akcji przekaże nieodpłatnie worki foliowe
i rękawice jednorazowe, które można  odbierać  od 15 września  do 21 września br. w  pokoju nr 3 b lub pokoju nr 3.

Proponujemy, aby sprzątanie było połączone z edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży. Proszę w pogadankach ekologicznych uwzględnić tegoroczne hasło sprzątania-  ” Wszystkie śmieci są Nasze”

Uczestnictwo w sprzątaniu naszej gminy w ramach „Sprzątania Świata -Polska 2022” jest jedną
z form proekologicznego wychowania – zapraszamy do licznego udziału !

druk zgłoszenia (PDF)

Czytaj dalej

Gmina Police

Warsztaty wokalne z Damianem Rybickim już od września w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach!

W nowym roku szkolnym Miejski Ośrodek Kultury w Policach proponuje wszystkim zainteresowanym nauką śpiewu i rozwinięciem potencjału swojego głosu zajęcia z Damianem Rybickim, półfinalistą siódmej edycji The Voice of Poland. Warsztaty wokalne, kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzone będą indywidualnie lub w grupach, w zależności od personalnych preferencji uczestników.

Opublikowane

w dniu

Instruktor zaprasza do udziału zarówno tych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w świecie muzyki, jak i tych, którzy kontynuują swoją przygodę ze śpiewem.

Wokalne Konsultacje Twórcze to propozycja dla tych, którzy pragną poznać możliwości swojego głosu i wyrazić siebie poprzez muzykę. To również szansa na napisanie własnego tekstu, który z pomocą instruktora zmieni się w utwór muzyczny. Podczas zajęć nauczyciel pomoże otworzyć się na nowe interpretacje, dopasowane do indywidualnych cech i potrzeb uczestników.

W Studiu Rozwoju Wokalnego, w którym spotkania będą odbywać się w większych grupach, uczestnicy nauczą się przede wszystkim słuchać siebie nawzajem, by z powodzeniem śpiewać w wielogłosie. Będą pracować na repertuarze współczesnej muzyki rozrywkowej, które po odpowiednim przygotowaniu będą mogli zaprezentować na wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury.

Uczestnicy chętni do udziału w zajęciach będą trenowali z wykwalifikowanym instruktorem, doświadczonym pedagogiem, który na swoim koncie ma liczne sukcesy o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Jest m.in. zdobywcą Grand Prix na Warsaw Gospel Days w 2006 roku, wyróżnienia dla najlepszego zespołu z regionu zachodniopomorskiego na festiwalu GRAMY 2009 i najwyższego lauru na festiwalu SMAK w Myśliborzu 2009 z zespołem So Cool Band, który współtworzył w latach 2008-2011.

Wszystkich zainteresowanych nauką śpiewu zapraszamy do zapisów poprzez portal strefazajec.pl na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.

Czytaj dalej

Gmina Police

Jarmark Odpustowy w Niekłończycy. Po dwóch latach przerwy

Po dwuletniej przerwie Jarmark Odpustowy w Niekłończycy ponownie się odbędzie. Jarmark zaplanowano na niedzielę 11 września br.

Opublikowane

w dniu

Tradycyjnie Jarmark Odpustowy współtworzą sołectwa wchodzące w skład Parafii w Niekłończycy.
Jeśli więc jesteś lokalnym przedsiębiorcą, rzemieślnikiem czy też wytwórcą ekologicznym lub producentem innych niezwykłych rzeczy i chciałbyś dołączyć do wystawców Jarmarku Odpustowego – zgłoś się.
Mam niewątpliwą przyjemność nawigować organizacyjnie tym przedsięwzięciem i zapraszam do współpracy – mówi Karina Mazurkiewicz, sołtys Niekłończycy. Zainteresowanych proszę o kontakt: Karina Mazurkiewicz, sołtys Niekłończycy – tel. 603 11 90 97, mail: karina.mazurkiewicz@gmail.com

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie