Gmina Police

Przeciwdziałają nadwadze u dzieci

Opublikowane

w dniu

[lead]Wzrastająca częstość występowania nadmiernej masy ciała u dzieci uzasadnia potrzebę prowadzenia działań profilaktycznych. Gmina Szczecin realizuje program ,,Odważna ósemka” – Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych. Do programu, od roku, przymierza się również Powiat Policki. – Podczas Forum Samorządowego, omawialiśmy głównie efekty wdrożonego w Szczecinie programu walki z otyłością wśród dzieci – mówi Beata Chmielewska, członek Zarządu Powiatu Polickiego.[/lead]

Podczas wspomnianego Forum, koordynatorki projektu, realizowanego w Szczecinie z ramienia Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawiły statystyki projektu oraz efekty ich działań po wprowadzeniu działań profilaktycznych na terenie Szczecina.

Blisko 5 tysięcy przebadanych dzieci, 2 lata testów, analiz, obserwacji, 26 specjalistów zaangażowanych w akcję. Tak, w liczbach prezentuje się program „Odważna ósemka”, który ma przeciwdziałać nadwadze i otyłości wśród najmłodszych uczniów. Przez ostatnie da latach zostało zbadanych 4973 dzieci (2459 dziewczynek i 2514 chłopców) ze szczecińskich szkół.

Nadmierną masę ciała (nadwaga i otyłość) zdiagnozowano u 1139 pacjentów, dlatego można stwierdzić, że co czwarte 8-letnie dziecko w Szczecinie cierpi z powodu nadwagi lub otyłości. Poza tym podwyższone ciśnienie tętnicze zdiagnozowano u 563 pacjentów (11,3%). Niepokojąco u szczecińskich dzieci oceniono też wydolność fizyczną – Niemal 40% 8 latków nie jest w stanie wykonać standardowego testu wysiłkowego.

Mimo, że badań takich nie wykonano na terenie Powiatu Polickiego, zdaniem Beaty Chmielewskiej, podobnych wyników nad otyłością dzieci można się spodziewać również u nas.

– Dlatego po zapoznaniu się z wynikami programu, postanowiliśmy, że wspólnie będziemy zmierzali do wprowadzenie tego programu na terenie Powiatu Polickiego- dodaje Chmielewska.

[subtitle]Walka z nadwagą i otyłością[/subtitle]

Do drugiego etapu programu w Szczecinie przystąpiło 765 dzieci z otyłością. Dzieci te zostały objęte roczną, interdyscyplinarną opieką lekarza, dietetyka, psychologa i specjalisty aktywności fizycznej – przeprowadzono co kwartał wizyty u każdego specjalisty. Równolegle całe rodziny były edukowane, przeprowadzone zostały specjalistyczne warsztaty oraz wydarzenia sportowe dla dzieci (wielozadaniowe wycieczki po lesie, rajdy rowerowe, zajęcia pływackie na basenie, zajęcia ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej). Przeprowadzono również szeroką akcję informacyjną skierowaną do nauczycieli i personelu pracującego na stołówkach szkolnych.

W wyniku interwencji aż 59% dzieci objętych programem interwencyjnym obniżyło wskaźnik BMI średnio o 1,21-2,34. Stwierdzono większy przyrost tkanki mięśniowej w stosunku do tkanki tłuszczowej.

– Bardzo wysoki odsetek osób z nadwagą i otyłością to wynik niepokojący, nawet mimo tego, że w innych krajach Unii Europejskiej takie problemy ma jeszcze więcej dzieci. Dlatego nadal musimy realizować takie programy i wspierać wszelkie inicjatywy, które mogą pomóc rozwiązać ten problem – podsumowała dr hab. n. med. Elżbieta Petriczko, koordynator projektu.
Niepokojący jest fakt występowania tak wysokiego odsetka nadmiernej masy ciała sięgającego 22,8% wśród badanych dzieci oraz tak wysokiego odsetka niezadowalającej wydolności fizycznej i podwyższonego ciśnienia tętniczego.

Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na konieczność prowadzenia wielodyscyplinarych działań wzmacniających profilaktykę nadmiernej masy ciała oraz poprawy jakości zajęć wychowania fizycznego w szkołach podstawowych.

Reklama

Gmina Police

Nowi wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Policach wybrani. Ufniarz i Sosnowska zastępcami burmistrza Kowalewskiego

Podczas drugiej sesji Rady Miejskiej w Policach, która miała miejsce w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, dokonano ważnego wyboru dotyczącego struktury władzy lokalnej. Radni zgłaszali kandydatury do poszczególnych komisji, co jest istotnym elementem organizacji pracy rady. W samej radzie szykują się duże zmiany, bowiem po rezygnacji z mandatów radnych przez Walczaka i Pisańskiego, z mandatów zrezygnowali również Ufniarz i Sosnowska, powołani na zastępców burmistrza.

Opublikowane

w dniu

W obecnej kadencji w Radzie Miejskiej w Policach działają cztery kluby radnych: Projekt Police (3), Nasze Police (3), Prawo i Sprawiedliwość (4), a także Koalicja Obywatelska, która ma najliczniejszą reprezentację (7 radnych). Wspólnota Samorządowa Gryf XXI nie utworzyła jeszcze oficjalnego klubu radnych i dysponuje czterema głosami w radzie. Jednak skład tego ugrupowania uległ zmianie, gdyż radna Małgorzata Siemianowska przeszła do Koalicji Obywatelskiej.

Podczas wspomnianej sesji radni wybrali również nowych wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. W głosowaniu uczestniczyło 35 radnych. Na stanowisko te wybrano Jadwigę Molendę reprezentującą Koalicję Obywatelską, która zdobyła 18 głosów oraz Tomasza Tokarczyka z Prawa i Sprawiedliwości, popartego przez 17 radnych.

Sesję zakończył burmistrz Polic Krystian Kowalewski, informując obecnych o wyborze swoich zastępców. Na te stanowiska powołani zostali Grzegorz Ufniarz z ugrupowania Nasze Police oraz Magdalena Sosnowska reprezentująca Koalicję Obywatelską.

Czytaj dalej

Gmina Police

Popołudnie z Artystami i Poetami Podgrodzkimi – wydarzenie kulturalne w Podgrodziu

Już w najbliższą niedzielę, 19 maja, o godzinie 16:00 mieszkańcy powiatu polickiego oraz miłośnicy kultury będą mieli niepowtarzalną okazję do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu, które odbędzie się w Podgrodziu. „Popołudnie z Artystami i Poetami Podgrodzkimi” to inicjatywa, mająca na celu zintegrowanie społeczności lokalnej wokół twórczości regionalnych artystów i poetów.

Opublikowane

w dniu

Impreza zorganizowana będzie przez miejscowe stowarzyszenia kulturalne, a jej celem jest promocja lokalnej twórczości oraz stworzenie platformy dla artystów i poetów do prezentacji swoich prac. Spotkanie będzie również doskonałą okazją do dyskusji na temat roli sztuki i literatury w życiu codziennym społeczności.

Organizatorzy zapowiadają występy na żywo, czytania poezji oraz pokazy sztuki wizualnej. Wydarzenie to pozwoli uczestnikom na bliższe poznanie dorobku twórców z ich okolicy, a także zaoferuje możliwość nawiązania nowych znajomości i kontaktów. Wstęp na wydarzenie jest wolny, a wszelkie informacje dotyczące szczegółów programu mogą zostać znalezione na lokalnych afiszach oraz mediach społecznościowych.

Czytaj dalej

Gmina Police

Odsłonięcie Skwerku Misia Wojtka w Tanowie – dzieło harcerzy z RAROGI

W sobotę, 11 maja br., w Tanowie odbyła się uroczystość nadania nowego imienia lokalnemu skwerkowi. Zaszczyt ten przypadł w udziale harcerkom i harcerzom z 1 TDSH RAROGI im. Misia Wojtka, którzy zaangażowali się w projekt „Wspólnie zróbmy Skwerek Misia Wojtka w Tanowie”. Przy wsparciu finansowym pozyskanym z Programu Społecznik, młodzież zrealizowała szereg zadań, by uhonorować słynnego niedźwiedzia Wojtka – maskotkę 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii, która służyła w latach II wojny światowej.

Opublikowane

w dniu

Zaangażowanie i prace obejmowały stworzenie sprawności harcerskiej Misia Wojtka, kompozycję piosenki, zaprojektowanie odznaki oraz specjalnego biegu kwalifikacyjnego dla członków drużyny. Kulminacją projektu było nadanie imienia Misia Wojtka skwerkowi oraz ustawienie drewnianej rzeźby niedźwiedzia, autorstwa Andrzeja Zawadzkiego. Ponadto, harcerze zadbali o przestrzeń wokół, tworząc rabatę kwiatową, porządkując teren, a także instalując tablicę informacyjną, której materiałem były recyklingowane skrzynie wojskowe.

Działania te nie tylko upiększyły skwerek, ale również przyczyniły się do upamiętnienia historii Misia Wojtka, który stał się żywym symbolem odwagi, przyjaźni oraz historii Polski podczas wojny.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie