Gmina Police

Przeciwdziałają nadwadze u dzieci

Opublikowane

w dniu

[lead]Wzrastająca częstość występowania nadmiernej masy ciała u dzieci uzasadnia potrzebę prowadzenia działań profilaktycznych. Gmina Szczecin realizuje program ,,Odważna ósemka” – Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych. Do programu, od roku, przymierza się również Powiat Policki. – Podczas Forum Samorządowego, omawialiśmy głównie efekty wdrożonego w Szczecinie programu walki z otyłością wśród dzieci – mówi Beata Chmielewska, członek Zarządu Powiatu Polickiego.[/lead]

Podczas wspomnianego Forum, koordynatorki projektu, realizowanego w Szczecinie z ramienia Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawiły statystyki projektu oraz efekty ich działań po wprowadzeniu działań profilaktycznych na terenie Szczecina.

Blisko 5 tysięcy przebadanych dzieci, 2 lata testów, analiz, obserwacji, 26 specjalistów zaangażowanych w akcję. Tak, w liczbach prezentuje się program „Odważna ósemka”, który ma przeciwdziałać nadwadze i otyłości wśród najmłodszych uczniów. Przez ostatnie da latach zostało zbadanych 4973 dzieci (2459 dziewczynek i 2514 chłopców) ze szczecińskich szkół.

Nadmierną masę ciała (nadwaga i otyłość) zdiagnozowano u 1139 pacjentów, dlatego można stwierdzić, że co czwarte 8-letnie dziecko w Szczecinie cierpi z powodu nadwagi lub otyłości. Poza tym podwyższone ciśnienie tętnicze zdiagnozowano u 563 pacjentów (11,3%). Niepokojąco u szczecińskich dzieci oceniono też wydolność fizyczną – Niemal 40% 8 latków nie jest w stanie wykonać standardowego testu wysiłkowego.

Mimo, że badań takich nie wykonano na terenie Powiatu Polickiego, zdaniem Beaty Chmielewskiej, podobnych wyników nad otyłością dzieci można się spodziewać również u nas.

– Dlatego po zapoznaniu się z wynikami programu, postanowiliśmy, że wspólnie będziemy zmierzali do wprowadzenie tego programu na terenie Powiatu Polickiego- dodaje Chmielewska.

[subtitle]Walka z nadwagą i otyłością[/subtitle]

Do drugiego etapu programu w Szczecinie przystąpiło 765 dzieci z otyłością. Dzieci te zostały objęte roczną, interdyscyplinarną opieką lekarza, dietetyka, psychologa i specjalisty aktywności fizycznej – przeprowadzono co kwartał wizyty u każdego specjalisty. Równolegle całe rodziny były edukowane, przeprowadzone zostały specjalistyczne warsztaty oraz wydarzenia sportowe dla dzieci (wielozadaniowe wycieczki po lesie, rajdy rowerowe, zajęcia pływackie na basenie, zajęcia ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej). Przeprowadzono również szeroką akcję informacyjną skierowaną do nauczycieli i personelu pracującego na stołówkach szkolnych.

W wyniku interwencji aż 59% dzieci objętych programem interwencyjnym obniżyło wskaźnik BMI średnio o 1,21-2,34. Stwierdzono większy przyrost tkanki mięśniowej w stosunku do tkanki tłuszczowej.

– Bardzo wysoki odsetek osób z nadwagą i otyłością to wynik niepokojący, nawet mimo tego, że w innych krajach Unii Europejskiej takie problemy ma jeszcze więcej dzieci. Dlatego nadal musimy realizować takie programy i wspierać wszelkie inicjatywy, które mogą pomóc rozwiązać ten problem – podsumowała dr hab. n. med. Elżbieta Petriczko, koordynator projektu.
Niepokojący jest fakt występowania tak wysokiego odsetka nadmiernej masy ciała sięgającego 22,8% wśród badanych dzieci oraz tak wysokiego odsetka niezadowalającej wydolności fizycznej i podwyższonego ciśnienia tętniczego.

Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na konieczność prowadzenia wielodyscyplinarych działań wzmacniających profilaktykę nadmiernej masy ciała oraz poprawy jakości zajęć wychowania fizycznego w szkołach podstawowych.

Reklama

Gmina Police

Uroczyste otwarcie terenów wypoczynkowych nad Łarpią

We wtorek 18 lipca burmistrz Polic wraz z zaproszonymi gośćmi uroczyście otworzył tereny rekreacyjne nad Łarpią.

Opublikowane

w dniu

W bezpośrednim sąsiedztwie starówki ze zrewitalizowaną zabudową zabytkową rozbudowano i zagospodarowano tereny nadwodne z miejscami cumowania kajaków. Atrakcyjne przyrodniczo tereny z dostępem do wody, połączono ciągami pieszymi i rowerowymi wraz z miejscami rekreacji w sposób zapewniający integracyjne miejsca wypoczynku i rekreacji, organizacji wspólnych imprez zarówno dla najmłodszych, jak i seniorów.

Obiekt, który dzisiaj oficjalnie otwieramy, jest kolejnym etapem realizacji rewitalizacji Starego Miasta oraz zwieńczeniem ponad 20-letniej współpracy z miastem Pasewalk – powiedział burmistrz Polic Władysław Diakun.

Czytaj dalej

Gmina Police

Od wtorku zmiany na liniach 109, 110, 111

W związku z pracami przy budowie węzła przesiadkowego SKM Police od wtorku 16 maja nastąpi wstrzymanie ruchu w ciągu ulic Batorego i Szkolnej w Policach. Spowoduje to zmianę trasy linii 109, 110 i 111.

Opublikowane

w dniu

1.       Pomiędzy przystankami „Police Rynek” a „Police Mazurska Kościół” autobusy ww. linii kursować będą ulicami Grunwaldzką i Kołłątaja, z pominięciem ulic Batorego i Szkolnej.

2.       Przystanki „Police Grunwaldzka” i „Police Szkolna” nie będą przez ww. linie obsługiwane.

3.       Uruchomiony zostanie dla ww. linii tymczasowy przystanek „Police Kołłątaja” (nr 53522) w kierunku pętli „Police Rynek”, zlokalizowany w ciągu ul. Kołłątaja przed skrzyżowaniem z ul. Szkolną (na wysokości przystanku w przeciwnym kierunku).

Czytaj dalej

Gmina Police

Kolorowy bal z MOK

Zapraszamy wszystkie dzieci od szóstego roku życia na wyjątkowy, kolorowy BAL !

Opublikowane

w dniu

Uwielbiamy świętować, a najbardziej razem z Wami, dlatego wykorzystujemy do tego każdą możliwą okazję!
Za oknem kolorów coraz więcej, co zainspirowało nas do tego wyjątkowego spotkania.

ZAPRASZAMY NA KOLOROWĄ ZABAWĘ!

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie