Gmina Police

Jasienica: Odnaleźli łącznie 120 nagrobków

Za zgodą Urzędu Morskiego w Szczecinie Markowi Łuczakowi z Pomorskiego Towarzystwa Historycznego wraz z wolontariuszami, udało się wydobyć płyty lub fragmenty płyt, łącznie 120 nagrobków, które były zatopione przy linii brzegowej Odry. Fragmenty te przewieziono do lapidarium przy ul. Jana Kazimierza w Jasienicy.

Opublikowane

w dniu

Nagrobki pochodzą z terenu całego powiatu polickiego. Odnaleźliśmy fragment krzyża dziecka Rudolpha Ernsta Bagemühl, który urodził się 26 lutego 1875 roku w Ustowie. Był synem rolnika Christiana Friedricha Bagemühl i Marie Therese z d. Krause. Rudolf zm. 31 sierpnia 1876 roku w Ustowie, gdzie został pochowany. Znaleziono również nagrobek restauratora z Wąwelnicy – Michaela Mandelkow, który urodził się 8 lutego 1819 roku w Wąwelnicy (Wamlitz). Był synem gospodarza Johann Mandelkow i Christine z d. Hohnke, ożenił się z Elisabeth Schröder. Michael zmarł w Wąwelnicy 2 października 1884 roku.

Kompletna płyta nagrobna odnaleziona w Odrze należy do Bernharda Machera, ur. 10 września 1822 roku w Wolinie, zm. 12 maja 1890 roku w Mścięcinie. Bernhardt był restauratorem i cukiernikiem z Mścięcina, ożenił się z Auguste Simon z Mścięcina. Kolejny nagrobek należał do Dorothei Luise Kersten z d. Jesniter z Kurowa. Urodziła się ona w 1810 roku w Hoff-Damm. Była córką robotnika Michaela Jesnitera z Kurowa. Wyszła za maż za Johanna Kerstena z Kurowa. Dorothea Luise zmarła 23 lutego 1897 roku w Kurowie, pochowano ją na cmentarzu przykościelnym.

Foto: FB/Marek Łuczak

Odnaleziono również mnóstwo fragmentów płyt. Dzięki nieocenionej Christiane Karweik udało się z fragmentów zapisów zidentyfikować konkretne osoby. Wiemy na przykład, że fragment z inskrypcją: …rau u… / …mine Ru… / eb. Gollnow / 28. 11. 18…, należy do Anny Sophie Wilhelmine Rubbert z d. Gollnow. Wilhelmine urodziła się 28 listopada 1860 roku w Wołczkowie. Była córką restauratora Christiana Gollnowa i Wilhelmine Gollnow z d. Bröcker z Wołczkowa. 17 listopada 1887 roku w Grzepnicy (Armenheide) wyszła za mąż za handlarza mlekiem z Wołczkowa Friedricha Wilhelma Ferdinanda Rubberta (ur. 2 września 1858 roku w Neuhaus Kreis Randow, był synem budnika Carla Ludwiga Rubberta i Marie Christine Franziski Rubbert z d. Hondorf z Neuhaus Kreis Randow). Wilhelmine Rubbert zmarła 6 marca 1918 roku w Wołczkowie.
Brzeg Odry chcemy jeszcze sprawdzić kontrolnie przy niższym stanie wody, chociaż myślę, ze 80 procent wszystkich fragmentów z napisami udało się nam odnaleźć i zabrać do lapidarium – mówi Marek Łuczak z Pomorskiego Towarzystwa Historycznego. Pozostawione przy linii brzegowej kamienie to elementy konstrukcyjne kwater i podstawy bez inskrypcji. Wiele fragmentów będziemy jeszcze analizować, dzisiaj pracowaliśmy w wyjątkowo trudnych warunkach.

Foto: FB/Marek Łuczak

Cieszy fakt, że przenosząc te kamienie z Odry do lapidarium zachowujemy pamięć o dawnych mieszkańcach tych ziem, za każdym razem wiemy też o nich dużo więcej.

Wielu mieszkańców Jasienicy dziękowało za nasza pracę, ale myślę że to minimum, które my Polacy możemy zrobić, by okazać szacunek zmarłym niemieckim mieszkańcom tych ziem, skoro tego samego oczekujemy wobec polskich nagrobków na Litwie, Ukrainie i Białorusi – dodaje Marek Łuczak.

Gmina Police

Sala baletowa w Miejskim Ośrodku Kultury została wyposażona w nowoczesny, mobilny sprzęt do ćwiczeń

Uczestnicy warsztatów tanecznych oferowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach mogą już korzystać z nowoczesnego sprzętu do ćwiczeń – sala baletowa zyskała lustra przejezdne, mobilne drążki oraz zaawansowany technologicznie sprzęt nagłaśniający. Projekt został zrealizowany w ramach IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Szacuje się, że ze sprzętu zaadaptowanego do nowej przestrzeni skorzysta rocznie około 2,5 tysiąca osób.

Opublikowane

w dniu

Zakup nowego sprzętu do ćwiczeń pozwoli wzbogacić ofertę artystyczną Miejskiego Ośrodka Kultury i skierować ją do większego grona odbiorców. Dzięki przenośnym urządzeniom zajęcia będzie można prowadzić w każdej przestrzeni, co z kolei umożliwi udział w warsztatach większej liczbie uczestników. Już teraz Miejski Ośrodek Kultury planuje cykl bezpłatnych zimowych i letnich wydarzeń, podczas których wszystkie chętne dzieci i młodzież będą mogły nauczyć się podstaw tańca klasycznego pod okiem zatrudnionych w MOK-u instruktorów.

Z nowego sprzętu skorzystają przede wszystkim młodzi adepci sztuki baletowej zgromadzeni wokół Companii Baletowej działającej w Policach nieprzerwanie od ponad 30 lat. Instruktorzy prowadzący zajęcia tańca klasycznego wykorzystają nowy sprzęt, by jeszcze lepiej przygotować swoich podopiecznych do konkursów i koncertów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. A mieszkańcy Polic będą mogli obserwować czynione przez nich postępy podczas lokalnych imprez kulturalnych.

Dzięki zakupionym urządzeniom Compania Baletowa będzie mogła również realizować kolejne przedsięwzięcia związane z międzynarodową wymianą młodzieży, ponieważ nowo urządzona przestrzeń pozwoli przyjąć zagranicznych gości w komfortowych warunkach. Organizowane rokrocznie „Międzynarodowe Zimowe Prezentacje Taneczne” realizowane z zespołami z Niemiec i Ukrainy będą mogły odbywać się na jeszcze wyższym poziomie nie tylko artystycznym, ale również organizacyjnym.

Nowy sprzęt posłuży jednak nie tylko tancerzom Companii Baletowej – skorzystają z niego również seniorzy, będący studentami Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a uczęszczający na zajęcia ruchowe takie jak gimnastyka, joga czy taniec oraz wszystkie grupy artystyczne działające w MOK-u w zależności od aktualnych potrzeb.

Dzięki zakupowi nowego sprzętu do funkcjonującej w naszym domu kultury sali baletowej będziemy mogli zaprosić do udziału w zajęciach jeszcze więcej dzieci i młodzieży chętnych do tego, by rozwijać swoje pasje. Uczestniczący w naszych warsztatach młodzi artyści będą mogli doskonalić swoje umiejętności w bardzo komfortowych warunkach, sprzyjających rozbudzaniu indywidualnego talentu – mówi Anna Ryl, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. –Program „WzMOCnij swoje otoczenie”, dzięki któremu mogliśmy zrealizować to przedsięwzięcie, stanowi bardzo konkretną formę wsparcia, która posłuży naszej społeczności przez wiele lat – dodaje Anna Ryl.

Więcej informacji o programie „WzMOCnij swoje otoczenie” dostępnych jest na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.

Czytaj dalej

Gmina Police

Zajęcia artystyczne w tymczasowej siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury już ruszyły

Po dwutygodniowej przerwie w zajęciach edukacji artystycznej, policki MOK wznowił swoją ofertę warsztatów dla dzieci i dorosłych w tymczasowej siedzibie, usytuowanej w budynku przy ulicy Traugutta 4, gdzie dawniej mieściło się Gimnazjum nr 3. Budynek będzie pełnił nową funkcję w czasie realizacji inwestycji „Przebudowa i remont Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach”, której wykonania podjęła się firma MIKOR Inżyniering.

Opublikowane

w dniu

Sale zajęciowe zostały już przygotowane do przyjęcia uczestników, na których z głowami pełnymi nowych pomysłów czekają instruktorzy. Do oferty MOK-u wracają wszystkie zajęcia artystyczne, które będą realizowane według dotychczas obowiązującego harmonogramu. Na wiele warsztatów wciąż jeszcze można się zapisać – wystarczy zajrzeć na stronę www.mokpolice.pl i wejść w zakładkę strefa zajęć, gdzie dostępna jest pełna oferta odbywających się ośrodku zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych lub skontaktować się z instruktorem odpowiedniej sekcji. W przypadku dużego zainteresowania dyrekcja MOK-u przewiduje również utworzenie nowych grup tak, by wszystkie dzieci chcące dołączyć do zajęć indywidualnych lub zespołowych, otrzymały taką możliwość.

W polickim domu kultury na dzieci i młodzież czekają zajęcia zróżnicowane tematycznie, wśród których każdy z pewnością znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Oferta MOK-u skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat, a grupy podzielone są wewnętrznie zgodnie z przedziałem wiekowym uczestników. Wszyscy chętni mogą zapisać się na warsztaty plastyczne (plastyka, mała akademia sztuki), ceramiczne, sensoryczne (zabawy sensoryczne, sensoryka), taneczne (grupy Companii Baletowej), muzyczne (perkusja) oraz wokalne (PP 66, studio wokalne, twórcze konsultacje wokalne). Zajęcia prowadzone w grupach bądź indywidualnie dają możliwość rozwinięcia swojego potencjału twórczego, udoskonalenia warsztatu artystycznego lub po prostu kreatywnego spędzenia czasu wolnego.

Najmłodsze dzieci mogą uczestniczyć w zabawach sensoplastycznych oraz zajęciach rytmicznych – spotkanie te przewidziane są dla maluchów między 2 a 5 rokiem życia i odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.

Również dorośli mogą skorzystać z wachlarza zajęć tematycznych. Instruktorzy prowadzą nabory na warsztaty ceramiczne, rękodzielnicze oraz plastyczne. Osoby zainteresowane tańcem mogą dołączyć do zespołu „Policzanie”, a Ci którzy lubią śpiewać mogą wziąć udział w spotkaniach zespołu „Balbiny” oraz chóru „Postscriptum”.

Najbliższe tygodnie z pewnością będą czasem adaptacji do nowej przestrzeni zarówno dla uczestników zajęć, jak i dla instruktorów. Mimo zmiany siedziby, Miejski Ośrodek Kultury będzie rozwijał swoją działalność, sukcesywnie poszerzając ofertę o nowe zajęcia i warsztaty i dopasowując ją do aktualnych potrzeb mieszkańców.

Czytaj dalej

Gmina Police

SKM w Policach — wykonawca wszedł na plac budowy ronda [WIZUALIZACJE]

Firma Strabag oficjalnie przejęła plac budowy miejskiej części polickiego węzła Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej przy przystanku Police-Dąbrówka (dawniej Piłsudskiego). 

Opublikowane

w dniu

Wykonawca ma 12 miesięcy na m.in. modernizację układu drogowego, w tym budowę ronda oraz parkingu przy węźle dla aut i rowerów i wybudowanie niezbędnej infrastruktury.

Wartość kontraktu to 17,4 mln złotych brutto.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie