Region

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Opublikowano

w dniu

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.
W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.
 

STATYSTYKI ZWIĄZANE Z TLENKIEM WĘGLA W POLSCE

Opracowanie: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

Region

Rowerzyści uczczą 102. rocznicę odzyskania niepodległości

Szczecińscy rowerzyści po kilku latach przerwy wracają do tradycji niepodległościowych rajdów rowerowych. Zwyczaj ten na Pomorzy Zachodnim zapoczątkowała grupa „Szczecin na Rowerach”, a rajdy wówczas prowadził Lech Jewtuszko – organizator wielu szczecińskich wydarzeń rowerowych.

Opublikowano

w dniu

Trwająca epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 zmusiła organizatorów do dostosowania rajdu do ostatniego rozporządzenia Rady Ministrów i zadbania o bezpieczeństwo uczestników, które teraz jest priorytetem. W tegorocznej edycji wydarzenia grupa 50 rowerzystów zostanie podzielona na kilkuosobowe grupy (maksymalnie 5 osób w jednej grupie) i odświętnie przystrojona w barwy narodowe pokona dystans 102 kilometrów symbolizujący 102 rocznicę odzyskania niepodległości. Grupy rano wyruszą z Wałów Chrobrego gdzie mieści się siedziba Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus, a następnie udadzą się przed pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po pokonaniu kilkudziesięciu kilometrów rowerzyści dotrą do Nowego Warpna skąd udadzą się w drogę powrotną do Szczecina. Zakończenie rajdu będzie miało miejsce na Wałach Chrobrego.

Przygotowaliśmy Rajd Niepodległościowy aby nasi członkowie mieli możliwość w sposób dla nich najlepszy czyli rowerowy świętować 102 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę ale zarazem z zachowaniem reżimu sanitarnego. Będziemy jechać indywidualnie lub w grupach 5 osobowych – powiedział Wojtek Marciniak, wiceprezes Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus i organizator rajdu.

Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus pozyskała na organizację wydarzenia środki z budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik. Dzięki tym środkom uczestnicy rajdu otrzymają m.in. pamiątkowe koszulki z motywem niepodległościowym, rogale świętomarcińskie oraz poczęstunek.

Link do trasy: https://www.komoot.com/tour/274609439

Link do wydarzenia na Fb: https://www.facebook.com/events/3522349547829780

Tegoroczna edycja będzie dostosowana do panującej sytuacji epidemiologicznej, ale mam wielką nadzieję, że w przyszłym roku już będziemy mogli wspólnie świętować rocznicę odzyskania niepodległości podczas rajdu który zgromadzi setki rowerzystów jak to miało miejsce przed laty – powiedział Paweł Malinowski – prezes Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus.

Czytaj dalej

Region

Dodatkowe utrudnienia na węźle Głębokie

Od czwartku, 12 listopada br. zostanie wprowadzona kolejna czasowa organizacja ruchu podczas budowy węzła Głębokie. W ramach wprowadzanej organizacji ruchu zajęty zostanie fragment jezdni ulicy Zegadłowicza co wiąże się z utrudnieniami dla zmotoryzowanych uczestników ruchu w ciągu ulicy Zegadłowicza.

Opublikowano

w dniu

Pomiędzy ul. Miodową, a Kąpieliskową odbywać się będzie ręczne kierowanie ruchem. Prace te potrwają ok. 2-3 tygodni ale ich dokładny czas uzależniony będzie od warunków atmosferycznych jak i tempem prac wykonawcy. Z uwagi na wprowadzenie dodatkowych utrudnień proszę o wybieranie alternatywnych dróg przejazdu w kierunku Polic. W chwili obecnej wykonawca nie zamierza wprowadzać większych utrudnień w ciągu ulicy Kupczyka poza tymi które występują obecnie.

Zdjęcie: UM Szczecin

Czytaj dalej

Region

„Turystyka rowerowa” poradnik trafił do rowerzystów

Do miłośników turystyki rowerowej z Pomorza Zachodniego trafiła druga edycja praktycznego poradnika „Turystyka rowerowa”. Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus pozyskała na ten cel środki z budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik. Na projekt głosowali mieszkańcy naszego województwa w ramach tzw. Budżetu obywatelskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Poradnik przygotowali wolontariusze Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz ratownikami medycznymi. Druga edycja zyskała kilkanaście stron więcej i dużo ciekawych treści o które wnioskowali czytelnicy pierwszego wydania poradnika.

Opublikowano

w dniu

Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus od wielu lat organizuje wycieczki, rajdy i wyprawy rowerowe, szkolenia serwisowe, szkolenia z pierwszej pomocy oraz wiele innych wydarzeń dla miłośników turystyki rowerowej. Grono miłośników turystki rowerowej nieustannie się rozrasta i niemal na każdy wyjazd rowerowy dołączają osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z turystyką rowerową. Pytania zadawane przez uczestników rajdów stały się inspiracją do przygotowania poradnika, który zawierałby odpowiedzi na nurtujące rowerzystów pytania. Swoją wiedzą podzielili się wolontariusze Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus oraz ratownicy medyczni, policjanci i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialni za rozwój infrastruktury rowerowej w naszym województwie.

W ramach projektu odbyło się szkolenie online, a wolontariusze spotkali się z miłośnikami turystyki rowerowej w Szczecinie, Stargardzie, Policach, Mierzynie i Ińsku gdzie rozdawali poradniki.

Nie tylko organizujemy wydarzenia rowerowe, ale także dzielimy się swoim bogatym doświadczeniem, aby zachęcić miłośników turystyki rowerowej do organizowania rowerowych wycieczek. To nie jest takie trudne, ale trzeba pamiętać o podstawowych zasadach o których piszemy w wydanym poradniku – powiedział Wojciech Marciniak, wiceprezes Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus.

Poradnik rowerowy „Turystyka rowerowa” można otrzymać bezpłatnie kontaktując się z Fundacją Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus mailowo na adres klub@gryfus.szczecin.pl lub podczas szkoleń organizowanych przez wolontariuszy fundacji w siedzibie Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus, która się mieści w Szczecinie przy ulicy Szczerbcowej 1/U18.

Cieszę się ogromnie, że w pracy nad poradnikiem wspólnie pracowali nie tylko doświadczeni organizatorzy rajdów rowerowych, ale także policjanci, urzędnicy i ratownicy medyczni. Mamy wielką nadzieję, że przygotowany przez nas wspólnie poradnik dla miłośników turystyki rowerowej będzie przydatnym narzędziem zarówno dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z rowerem jak i dla tych, którzy już od wielu lat podróżują na swoich rowerach po Polsce i świecie. Mamy to szczęście, że od kilku duży akcent na rozwój infrastruktury rowerowej na Pomorzu Zachodnim kładzie marszałek Olgierd Geblewicz. Wyznacza kierunki i motywuje samorządy do podejmowania kolejnych inwestycji w tym zakresie. Ogromna w tym zasługa także pełnomocnika marszałka – Wandy Nowotarskiej, która także brała czynny udział w powstaniu naszego poradnika – powiedział Paweł Malinowski, prezes Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus.

Dzięki uprzejmości lokalnych przedsiębiorców, poradniki można bezpłatnie otrzymać w Szczecinie w sklepie SPA Ogrodowe oraz w sklepie rowerowym ProTOUR bike.service.cafe, a także w Mierzynie w restauracji Berlin Döner Kebap.

Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu wydanym poradnikiem rowerowym, Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus zgłosiła projekt nakręcenia filmów edukacyjnych dla rowerzystów. Już wkrótce mieszkańcy naszego województwa będą mogli głosować na ten projekt w Budżecie Obywatelskim Województwa Zachodniopomorskiego w Programie Społecznik na lata 2019 – 2021. Jeżeli projekt zdobędzie odpowiednią ilość głosów od mieszkańców Pomorza Zachodniego to materiał filmowy będzie świetnym uzupełnieniem do wydanego poradnika „Turystyka rowerowa”.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie