Powiat Policki

Budynek w którym podpisano Porozumienia Sierpniowa popada w coraz większą ruinę

Opublikowane

w dniu

[lead]Zabytkowa stoczniowa świetlica, w której podpisano porozumienia sierpniowe w 1980 r. od lat jest niezagospodarowana i niszczeje. Radny Dariusz Matecki (PiS) największe pretensje o doprowadzenie jej do takiego stanu ma do władz Szczecina i apeluje o zwołanie „okrągłego stołu” w sprawie jej ratowania. Samorządowcy odbijają piłeczkę, przypominając o niezrealizowanych obietnicach Ministerstwa Kultury.[/lead]

Dziennikarze na zaproszenie radnego Dariusza Mateckiego byli w budynku, w którym 30 sierpnia 1980 podpisano tzw. „Porozumienia Szczecińskie”, w miejscu niezwykle ważnym dla polskiej tożsamości miasta. Tutaj podpisano dokument, który dał polskim robotnikom prawo tworzenia wolnych związków zawodowych, tutaj rodziła się „Solidarność”. Dziś ten obiekt jest zamknięty, eksponaty, które powinny zostać zabezpieczone i znaleźć się w muzeum walają się po podłodze. Miasto przejęło go w 2015 roku, miało tu powstać godne muzeum upamiętniające „Solidarność” ale do dziś nie rozpoczęto nawet prac koncepcyjnych – do budynku weszliśmy dzięki wykorzystywaniu nowych uprawnień radnych – umożliwiających wstęp do obiektów należących do gminy.

– Widzimy, jak dzisiaj ten budynek wygląda. To budynek historyczny, bardzo ważny dla tożsamości naszego miasta. On się dziś sypie, w dachu są dziury, jeszcze niedawno były tu powybijane okna. Potencjalne eksponaty muzealne walają się tutaj po podłodze – pokazywał dziennikarzom podczas wtorkowej konferencji radny Matecki.

W tym samym czasie miasto wykupuje eksponaty znanej niemieckiej, przedwojennej firmy motoryzacyjnej (Muzeum Stoewera) – za zbiór magistrat zapłaci 3,2 mln zł w trzech ratach. Czy to oznaka, że w potwierdzają się słowa radnego PO, który w czasie sesji Rady Miasta stwierdził, że będą „honorować Niemców, bo Szczecin był dłużej miastem niemieckim”?

Radny Matecki skierował list – apel do Prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza, przewodniczącej Rady Miasta Szczecin Renaty Łażewskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego i przedstawicieli „Solidarności” o zorganizowanie publicznych spotkań, konsultacji i debaty nad powołaniem w tym miejscu muzeum „Solidarności”.

Jednocześnie poparł projekt radnej Małgorzaty Jacyny-Witt utworzenia w tym budynku centrum badawczo-projektowego Stoczni Szczecińskiej i Akademii Morskiej przy współpracy z miastem i województwem.

„Solidarność”, ta prawdziwa „Solidarność”, która przetrwała do dnia dzisiejszego powinna mieć godne miejsce w historii naszego miasta i państwa. I godne upamiętnienie na terenie Szczecina. Ci ludzie, ludzie „Solidarności” kruszyli twardy mur komunizmu odgradzający nas od wolnego świata i zasługują na swoje miejsce w przestrzeni miasta oraz naszą wdzięczność. Jako reprezentant młodego pokolenia w polityce, kandydat na posła Pomorza Zachodniego gwarantuję, że w Sejmie będę walczyć o środki na to Muzeum – dodał Dariusz Matecki.

W konferencji prasowej towarzyszył radnemu dr Wojciech Lizak, który opowiedział o polityce historycznej prowadzonej dziś w Szczecinie.

Reklama

Powiat Policki

„Dni otwarte Inżyniera Budownictwa i 20-lecie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”

W sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, miało miejsce spotkanie branżowe inżynierów budownictwa. Wydarzenie  odbyło się pod patronatem Starosty Polickiego  z inicjatywy  Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w ramach „Dni Otwartych Inżyniera Budownictwa  i 20-lecia Polskiej Izby Inżynierów”. Poprzedzone ono zostało wręczeniem medali dla zasłużonych członków ww. organizacji, podczas odbywającej się w tym dniu XLIX sesji Rady Powiatu w Policach.

Opublikowane

w dniu

Odznaczenia zostały przyznane: Panu Bernardowi Bielenis, Panu Mieczysławowi Dauksza, Panu Wiesławowi Jankowskiemu, Panu Andrzejowi Lorek oraz Panu Alojzemu Radaczewskiemu.

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem zawodowym zrzeszającym inżynierów budownictwa posiadających uprawnienia budowlane na terenie województwa zachodniopomorskiego. Izba została powołana na mocy ustawy z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Obecnie  zrzesza w swoich szeregach prawie 5, 5 tys. Inżynierów budownictwa różnych branż.

W spotkaniu branżowym udział wzięli przedstawiciele samorządów na czele z Andrzejem Bednarkiem Starostą Polickim i Władysławem Diakunem Burmistrzem Polic, a także przedstawiciele służb i inspekcji z terenu powiatu polickiego, w tym Beata Kołodziejska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i mł. bryg. Piotr Maciejczyk Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach.  Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali: Jan Bobkiewicz Przewodniczący Okręgowej Rady, Sławomir Korzeb Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Sylwester Gadomski Skarbnik Okręgowej Rady.

Piątkowe wydarzenie było doskonałą okazją do podsumowania 20-lecia trwania samorządu zawodowego oraz dyskusji i wymiany doświadczeń.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Powiatowy konkurs plastyczny „Udane ferie, to bezpieczne ferie!” 2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach serdecznie zaprasza dzieci z klas I-III szkół podstawowych do uczestnictwa w kolejnej edycji powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „Udane ferie, to bezpieczne ferie!”. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Kołbaskowo.

Opublikowane

w dniu

Konkurs odnosi się do bezpiecznych zachowań w trakcie ferii oraz popularyzowania zasad zdrowego stylu życia. Na plakaty czekamy do 24 lutego 2023 r. Partnerem przedsięwzięcia jest Powiat Policki.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie.

Materiały:

 

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Kto w tym roku zostanie najlepszym sołtysem na Pomorzu Zachodnim?

Potrafią słuchać mieszkańców swoich miejscowości i motywować ich do działania, są najbliżej ich trosk i problemów, to oni dbają o rozwój swoich małych ojczyzn. Mowa tu o zachodniopomorskich sołtysach, których aktywne działania mogą zostać docenione w konkursie „Sołtys Roku” 2023.

Opublikowane

w dniu

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 marca 2023r.

Na przestrzeni dziesięciu lat, spośród setek nadesłanych do konkursu zgłoszeń, wybranych zostało trzydziestu wyróżniających się sołtysów z Pomorza Zachodniego, którzy odgrywają bardzo istotną rolę w budowaniu wizerunku i tradycji wsi.  Zachęcam do zgłaszania kolejnych kandydatur takich wyjątkowych osób w jedenastej już edycji konkursu – mówi wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.

Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia. „Sołtys Roku” 2023 to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych w życie małych ojczyzn.

Na laureatów oprócz tytułu, czekają trzy nagrody finansowe, każda w wysokości 6 000 zł

Dodatkowo na 20 sołtysów czekają wyróżnienia, każde w kwocie 500 zł

Konkurs ma charakter otwarty. Kandydata z obszaru województwa zachodniopomorskiego do tytułu „Sołtys Roku” 2023 mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej.

Zgłoszenia należy przesyłać do 27 marca br. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem KONKURS „SOŁTYS ROKU” 2023.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego WZ: http://www.wrir.wzp.pl, w zakładce „Sołtys Roku”.

W załączeniu: regulamin konkursu wraz z załącznikami

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023 – klauzula RODO

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023 – Oświadczenie zdjęcia

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023 – oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023- karta zgłoszeniowa

Załącznik do Uchwały – Regulamin konkursu Sołtys Roku 2023

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie