Gmina Police

Beata Karlińska liderem zarządzania

Opublikowane

w dniu

[lead]Nagrody wręczali marszałek Olgierd Geblewicz oraz członkini Zarządu Anna Bańkowska.
Oprócz wysokich kwalifikacji, w pracy potrzebują szczególnie wielkiego serca, ciepła, odwagi i empatii. Swoje święto obchodzą 21 listopada, a w poniedziałek (25 bm.) spotkali się na Zachodniopomorskich Obchodach Dnia Pracownika Socjalnego. W trakcie gali poznaliśmy zwycięzców konkursu „Liderzy Służb Społecznych”. Nie zabrakło podziękowań i słów uznania.[/lead]

– Dziękuję wszystkim, którzy chcą zmieniać nasze Pomorze Zachodnie. Jesteście w stanie dotrzeć do miejsc, gdzie najtrudniej. To wymaga szczególnego poczucia misji, szczególnej wrażliwości i asertywności. Za ten trud chylę czoła przed państwem – mówił podczas uroczystości marszałek Olgierd Geblewicz.

Pracownicy socjalni wspierają rodziny w trudnych sytuacjach życiowych, uczą odpowiedzialności za własny los oraz dbania o relacje międzyludzkie. Spotkamy ich w środowiskowych domach samopomocy, noclegowniach, schroniskach, domach pomocy społecznej, ale i mieszkaniach chronionych, ośrodkach interwencji kryzysowej, placówkach wsparcia dziennego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy zakładach aktywności zawodowej. By dobrze wykonywać swoją pracę nie wystarczy im raz zdobyty dyplom – muszą nieustannie dokształcać się i poszerzać wiedzę. Ich praca nie jest też najlepiej opłacana.

– Mamy świadomość jak długą i trudną drogę pod względem społecznym przeszło Pomorze Zachodnie. To region o szczególnych różnicach społecznych, ale dążymy by był to region równych szans, otwarty i solidarny. Mamy poczucie, że spoczywa na nas szczególna misja. Staramy się wspierać państwa możliwości w zakresie doskonalenia, kształcenia, realizujemy projekty pilotażowe i partnerskie. Jako instytucja zarządzająca funduszami europejskimi nie tylko realizujemy projekty infrastrukturalne , ale i społeczne, które zmieniają nasze społeczeństwo na lepsze. Jeden z nich, „Dobre wsparcie”. został uznany najlepszym w całej Unii Europejskiej. To ogromne wyróżnienie – mówił podczas spotkania marszałek Olgierd Geblewicz.

– Trzeba mieć wielką determinację, poczucie pasji i misji. Państwo pomagacie ludziom, którzy znajdują się na zakręcie życiowym. Nie ma większego kapitału społecznego niż ten, o który zabiegacie. Zmieniacie świat na lepszy – podkreślała obecna na spotkaniu senator RP Magdalena Kochan.

Spotkanie było przede wszystkim okazją do wręczenia nagród w konkursie „Liderzy Służb Społecznych”, którego celem jest uhonorowanie pracowników socjalnych wyróżniających się zaangażowaniem, nowatorskim podejściem do wykonywanych obowiązków, upowszechnianiem pozytywnego wizerunku pracowników służb społecznych. Nagrody zostały wręczone w czterech kategoriach: Lider pracy socjalnej (dla pracowników socjalnych), Lider wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej (dla asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej), Lider zarządzania (dla kierowników jednostek pomocy społecznej) oraz Lider pomocy społecznej.

Komisja konkursowa tytuł Lidera pracy socjalnej przyznała Ewie Lubierskiej. Doceniono, że pani Ewa w swojej pracy przełamuje stereotypy dotyczące pomocy społecznej. Jest pracownikiem socjalnym, który z urzędnika staje się towarzyszem i mentorem w najtrudniejszych momentach życia. Wyróżnienia w tej kategorii odebrali także Aneta Jasiulek i Tomasz Jagodziński.

Liderem wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej została Adrianna Steczyszyn, która zajmuje się pomocą skierowaną do rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i ich wychowanków. Laureatka podejmuje współpracę z wieloma różnymi instytucjami, prowadzi Punkt Interwencyjno-Mediacyjny „Pomóc Dziecku i Rodzinie”, motywuje do uczestnictwa w różnych formach pomocy służących poprawie funkcjonowania rodzin, w tym przemocowych, a także włącza się w realizację wielu akcji promujących rodzicielstwo zastępcze.

Liderem pomocy społecznej została Halina Michalak, której aktywność zawodowa i społeczna służy najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy. Współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, prowadzi także zadania w oparciu o partnerstwo lokalne zawiązane z 43 instytucjami z powiatu koszalińskiego i szczecineckiego. Pomaga seniorom i rodzinom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

Liderem zarządzania została Beata Karlińska, która od 16 lat zarządza Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Komisja konkursowa doceniła w szczególności nieustającą chęć poprawy jakości usług dla potrzebujących wsparcia.Laureatka swoją postawą potrafi zjednoczyć zespół pracowników, zarażając zaangażowaniem. Jest świadoma wagi podnoszenia kwalifikacji zawodowych – nie tylko swoich, ale w szczególności zespołu. Jej styl zarządzania można by nazwać zarządzaniem w działaniu.

Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim liczy ponad 6,5 tys. osób (dane z gmin).

Laureaci konkursu marszałka otrzymali nagrody finansowe.

Reklama

Gmina Police

Police przystąpiły do sporządzenia planu ogólnego gminy

Do 1 lipca policzanie mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego – dokumentu planistycznego, który obejmie obszar całej gminy. To bardzo ważny dokument przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a także stanowiący podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Ten plan wskaże m.in., w jakich częściach gminy i miasta będą mogły powstawać drogi, osiedla mieszkaniowe, parki czy miejsca pracy.

Opublikowane

w dniu

Wnioski do projektu planu ogólnego mogą składać wszystkie zainteresowane osoby, firmy czy instytucje w formie elektronicznej albo papierowej.

Uwagi we wnioskach powinny odnosić się do różnych aspektów zagospodarowania przestrzennego, wpływających na życie codzienne policzan i rozwój gminy (np. dotyczyć mogą planowanego przeznaczenia terenu, wysokości i powierzchni zabudowy czy też minimalnej powierzchni biologicznie czynnej).

Plan ogólny ma ułatwić zrównoważony rozwój gminy uwzględniając kompleksowo jej potrzeby gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Najprostszą i najszybszą metodą złożenia wniosku jest wypełnienie go on line. Podajemy link do formularza: https://bip.police.pl/attachments/download/34283. Numer działki można znaleźć korzystając z: https://polska.e-mapa.net/.

W postaci papierowej wnioski należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 3c – kancelaria).

Składający wniosek, zgodnie z ustawą, zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada. Powinien też wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Może także podać dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wypełniony formularz wysyłamy na adres mailowy: sekretariat@ug.police.pl lub adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka.

Przypominamy, że termin składania wniosków mija 1 lipca br.

Kompleksowy plan ogólny, zgodnie z ustawą samorządy powinny uchwalić do końca 2025 roku. Zbieranie wniosków, to pierwszy etap prac nad tym dokumentem.

Czytaj dalej

Gmina Police

Wakacyjna Przygoda z Hobby Horse w Policach

Miejski Ośrodek Kultury w Policach przygotował niezapomniane atrakcje dla miłośników Hobby Horse. „Wakacje z Hobby Horse” to inicjatywa, która odbędzie się tego lata, kierowana do zarówno dzieci, jak i dorosłych pasjonatów tej coraz popularniejszej formy aktywności.

Opublikowane

w dniu

Organizatorzy zapraszają na serię otwartych treningów, które będą szansą nie tylko na zdobycie cennych umiejętności, ale również na spędzenie aktywnie czasu w gronie osób o podobnych zainteresowaniach. Wydarzenia będą okazją do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz budowania nowych przyjaźni w atmosferze zdrowej rywalizacji.

Podczas eventu uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić się na specjalnie przygotowanym torze przeszkód. Przygotowane zadania zapewnią adrenalinę i emocje, a jednocześnie będą dostosowane do różnych poziomów zaawansowania uczestników. Skoki przez przeszkody, zwinne manewry, rywalizacja z czasem – to tylko niektóre z wyzwań, jakie czekają na uczestników „Wakacji z Hobby Horse”.

Impreza stanowi doskonałą okazję do wyjścia z domu i aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Organizatorzy zapewniają, że priorytetem jest bezpieczeństwo i dobra zabawa wszystkich uczestników.

 

Czytaj dalej

Gmina Police

Rodzinne święto zdrowia i radości w Policach!

Sobota 25 maja okazała się być wyjątkowo radosnym dniem dla mieszkańców powiatu polickiego, którzy zgromadzili się na festynie „Ciesz się zdrowiem” na placu przed Galerią Hosso. Organizator, Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie, przygotowało mnóstwo atrakcji dla każdego, niezależnie od wieku, wprowadzając niezapomnianą atmosferę pełną zabawy i uśmiechu.

Opublikowane

w dniu

Uroczyste otwarcie o godzinie 11:00 zainaugurowało serię wydarzeń w promieniach delikatnego słońca. Cudowna aura sprzyjała rodzinnej integracji pod znakiem zdrowego trybu życia. Gastronomiczne stoiska tętniły życiem, oferując gościom tradycyjne polskie przysmaki oraz słodkości. Dzieci z radością oddawały się ruchowym szaleństwom w dmuchanych zamkach i przy animacjach, zaś wóz strażacki magnetyzował spojrzenia zarówno najmłodszych, jak i dorosłych.

Szczególnym punktem była loteria fantowa, której apogeum stanowiło rozdanie nagród przez Wicestarostę Polickiego Damiana Walczaka. Nagrody zapewniły pozytywne emocje, a ich szeroki wachlarz – od roweru stacjonarnego po walizki i sportowe pamiątki – sprawił, że wielu uczestników zakończyło dzień z pokaźnymi fantami w dłoniach.

Nie można zapomnieć o kulturalnej oprawie wydarzenia, gdzie lokalni artyści, w tym Andrzej Szpak z programu The Voice Senior, Dżasta, oraz grupy taneczne i muzyczne, dostarczyli zgromadzonym estetycznych przeżyć. Festyn „Ciesz się zdrowiem” udowodnił, że Polic może być miejscem, gdzie zdrowy tryb życia harmonijnie łączy się z doskonałą zabawą oraz rodziną atmosferą.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie