Gmina Police

Beata Karlińska liderem zarządzania

Opublikowane

w dniu

[lead]Nagrody wręczali marszałek Olgierd Geblewicz oraz członkini Zarządu Anna Bańkowska.
Oprócz wysokich kwalifikacji, w pracy potrzebują szczególnie wielkiego serca, ciepła, odwagi i empatii. Swoje święto obchodzą 21 listopada, a w poniedziałek (25 bm.) spotkali się na Zachodniopomorskich Obchodach Dnia Pracownika Socjalnego. W trakcie gali poznaliśmy zwycięzców konkursu „Liderzy Służb Społecznych”. Nie zabrakło podziękowań i słów uznania.[/lead]

– Dziękuję wszystkim, którzy chcą zmieniać nasze Pomorze Zachodnie. Jesteście w stanie dotrzeć do miejsc, gdzie najtrudniej. To wymaga szczególnego poczucia misji, szczególnej wrażliwości i asertywności. Za ten trud chylę czoła przed państwem – mówił podczas uroczystości marszałek Olgierd Geblewicz.

Pracownicy socjalni wspierają rodziny w trudnych sytuacjach życiowych, uczą odpowiedzialności za własny los oraz dbania o relacje międzyludzkie. Spotkamy ich w środowiskowych domach samopomocy, noclegowniach, schroniskach, domach pomocy społecznej, ale i mieszkaniach chronionych, ośrodkach interwencji kryzysowej, placówkach wsparcia dziennego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy zakładach aktywności zawodowej. By dobrze wykonywać swoją pracę nie wystarczy im raz zdobyty dyplom – muszą nieustannie dokształcać się i poszerzać wiedzę. Ich praca nie jest też najlepiej opłacana.

– Mamy świadomość jak długą i trudną drogę pod względem społecznym przeszło Pomorze Zachodnie. To region o szczególnych różnicach społecznych, ale dążymy by był to region równych szans, otwarty i solidarny. Mamy poczucie, że spoczywa na nas szczególna misja. Staramy się wspierać państwa możliwości w zakresie doskonalenia, kształcenia, realizujemy projekty pilotażowe i partnerskie. Jako instytucja zarządzająca funduszami europejskimi nie tylko realizujemy projekty infrastrukturalne , ale i społeczne, które zmieniają nasze społeczeństwo na lepsze. Jeden z nich, „Dobre wsparcie”. został uznany najlepszym w całej Unii Europejskiej. To ogromne wyróżnienie – mówił podczas spotkania marszałek Olgierd Geblewicz.

– Trzeba mieć wielką determinację, poczucie pasji i misji. Państwo pomagacie ludziom, którzy znajdują się na zakręcie życiowym. Nie ma większego kapitału społecznego niż ten, o który zabiegacie. Zmieniacie świat na lepszy – podkreślała obecna na spotkaniu senator RP Magdalena Kochan.

Spotkanie było przede wszystkim okazją do wręczenia nagród w konkursie „Liderzy Służb Społecznych”, którego celem jest uhonorowanie pracowników socjalnych wyróżniających się zaangażowaniem, nowatorskim podejściem do wykonywanych obowiązków, upowszechnianiem pozytywnego wizerunku pracowników służb społecznych. Nagrody zostały wręczone w czterech kategoriach: Lider pracy socjalnej (dla pracowników socjalnych), Lider wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej (dla asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej), Lider zarządzania (dla kierowników jednostek pomocy społecznej) oraz Lider pomocy społecznej.

Komisja konkursowa tytuł Lidera pracy socjalnej przyznała Ewie Lubierskiej. Doceniono, że pani Ewa w swojej pracy przełamuje stereotypy dotyczące pomocy społecznej. Jest pracownikiem socjalnym, który z urzędnika staje się towarzyszem i mentorem w najtrudniejszych momentach życia. Wyróżnienia w tej kategorii odebrali także Aneta Jasiulek i Tomasz Jagodziński.

Liderem wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej została Adrianna Steczyszyn, która zajmuje się pomocą skierowaną do rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i ich wychowanków. Laureatka podejmuje współpracę z wieloma różnymi instytucjami, prowadzi Punkt Interwencyjno-Mediacyjny „Pomóc Dziecku i Rodzinie”, motywuje do uczestnictwa w różnych formach pomocy służących poprawie funkcjonowania rodzin, w tym przemocowych, a także włącza się w realizację wielu akcji promujących rodzicielstwo zastępcze.

Liderem pomocy społecznej została Halina Michalak, której aktywność zawodowa i społeczna służy najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy. Współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, prowadzi także zadania w oparciu o partnerstwo lokalne zawiązane z 43 instytucjami z powiatu koszalińskiego i szczecineckiego. Pomaga seniorom i rodzinom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

Liderem zarządzania została Beata Karlińska, która od 16 lat zarządza Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Komisja konkursowa doceniła w szczególności nieustającą chęć poprawy jakości usług dla potrzebujących wsparcia.Laureatka swoją postawą potrafi zjednoczyć zespół pracowników, zarażając zaangażowaniem. Jest świadoma wagi podnoszenia kwalifikacji zawodowych – nie tylko swoich, ale w szczególności zespołu. Jej styl zarządzania można by nazwać zarządzaniem w działaniu.

Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim liczy ponad 6,5 tys. osób (dane z gmin).

Laureaci konkursu marszałka otrzymali nagrody finansowe.

Reklama

Gmina Police

UOKiK wydał zgodę na powołanie nowej spółki „śmieciowej”

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na powstanie nowej spółki „śmieciowej” w Policach. Tym samym nic nie stoi na przeszkodzie by rozpocząć planowaną budowę zakładu przeróbki odpadów biodegradowalnych, który powstać ma w Leśnie Górnym w gminie Police.

Opublikowane

w dniu

O planach budowy zakładu przeróbki odpadów biodegradowalnyc głośno się zrobiło pod koniec czerwca br. Wówczas to władze samorządowe Polic wraz z przedstawicielami Remondis Szczecin, Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Trans-Net z siedzibą w Policach oraz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, przedstawiło protestującym mieszkańcom Leśna Górnego, Pilichowa i Siedlic projekt powołania spółki oraz charakter zakładu. Nowy zakład w Leśnie Górnym docelowo przetwarzać ma 40 tysięcy ton odpadów rocznie. Niepokoi to mieszkańców Pilchowa, którzy obawiają się między innymi nadmiernego ruchu pojazdów ciężarowych przez ich miejscowość.

Nadal jesteśmy, jako mieszkańcy tych trzech miejscowości przeciwni rozbudowie zakładu przeróbki odpadów biodegradowalnych – mówi sołtys Pilchowa Ireneusz Todorski. Czekamy na odpowiedź od burmistrza Diakuna na nasz wniosek, złożony w Urzędzie pod koniec czerwca i na konsultacje społeczne. Podczas czerwcowego spotkania dotyczącego zakładu nie zostaliśmy przekonani do tej inwestycji. Uważamy również, że same konsultacje powinny się odbyć dużo wcześniej.

Zdaniem sołtysa Todorskiego, podczas konsultacji powinno się przedstawić wszystkie dobre i złe strony powstania zakładu przeróbki odpadów biodegradowalnych. Powinno się również zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców, których ten problem będzie dotykać. Chodzi przede wszystkim o budowę chodników i ścieżek rowerowych.

Czytaj dalej

Gmina Police

Dzielnicowy zawsze na służbie. Rozpoznał i zatrzymał poszukiwanego mężczyznę

Wzorową postawą wykazała się st. sierż. Damian Mucha dzielnicowy KPP w Policach, gdy w dniu wolnym od służby rozpoznał poszukiwanego mężczyznę. Dzielnicowy szybko ruszył w ślad za poszukiwanym i wezwał na pomoc patrol policji. Czujność i zaangażowanie dzielnicowego doprowadziły do zatrzymania mężczyzny poszukiwanego za kradzieże.

Opublikowane

w dniu

We wtorkowy wieczór st. sierż. Damian Mucha w czasie wolnym od służby rozpoznał wśród przechodniów poszukiwanego mężczyznę. Dzielnicowy wiedział, że takiej okazji nie można odpuścić dlatego niezwłocznie powiadomił dyżurnego jednostki KPP Police. Funkcjonariusz nie odpuszczał i cały czas był w pobliżu poszukiwanego mężczyzny, którego lokalizację przekazywał na bieżąco jadącemu ku nim patrolowi policji. Gdy na miejsce przyjechała załoga OPI wspólnie z dzielnicowym doprowadzili do zatrzymania poszukiwanego mężczyzny i osadzenia w policyjnym areszcie.

Zatrzymany mężczyzna to 19 letni mieszkaniec Polic, który poszukiwany był między innymi za kradzieże. Przestępca pozostanie w zamknięciu przez najbliższe 4 miesiące.

Zachowanie dzielnicowego to nieodosobniony przypadek. Nasi funkcjonariusze niejednokrotnie udowodnili, że policjantem jest się zawsze i doprowadzali do zatrzymań osób poszukiwanych nawet w czasie wolnym od służby. Niemniej jednak st. sierż. Damian Mucha swoją postawą udowodnił, że zatrudnienie w szeregach policji to nie praca, którą kończy się z chwilą wyjścia z komendy, a służba 24 h na dobę.

mł. asp. Anna Kaźmierczak

Czytaj dalej

Gmina Police

W Jasienicy odkopano, zakopane przed laty nagrobki

Dzięki informacjom przekazanym od Telewizji Police i Grzegorza Świstaka, udało się ustalić miejsce gdzie w Policach-Jasienicy zakopano zaginione nagrobki. Nagrobki te zostały odnalezione przez dzieci na końcu ulicy Wodnej w Odrze już w 2009 roku. Dzieci wspólnie z rodzicami przenieśli je na cmentarz przy ul. Jana Kazimierza w Jasienicy, skąd zaginęły po 2013 roku.

Opublikowane

w dniu

Dzisiaj udało nam się odnaleźć wszystkie zaginione nagrobki – mówi dr Marek Łuczak z Pomorskiego Towarzystwa Historycznego. Jednak tak jak w przypadku poprzednich wyłowionych już przez nas z Odry, nagrobki te nie pochodzą z Jasienicy. Są to fragmenty płyt nagrobnych m. in: Dorothea Louise Rambow z d. Tornow, urodzonej 20 sierpnia 1828 roku w Boeck, córki właściciela gospodarstwa Christopha Tornowa i Christine Tornow z d. Duchow z Boeck. Luise wyszła za mąż za gospodarza Christiana Rambow (1825-1903) z Grzepnicy (Armenheide), gdzie zmarła 20 października 1903 roku.

Znaleziono również krzyż z piaskowca: Augusta Wendta, właściciela gospodarstwa z Wąwelnicy (Wamlitz), urodzonego 22 czerwca 1822 roku, męża Friederike z d. Bröcker, zmarłego 31 stycznia 1883 roku w Wąwelnicy oraz płytę z piaskowca Carla Barske (urodzonego 18 grudnia 1845 roku i zmarłego 4 lipca 1901 roku).

Jedyny odnaleziony nagrobek prawdopodobnie pochodzący z cmentarza z Jasienicy to nagrobek dziecka Maxa Michaelisa, urodzonego 29 sierpnia 1875 roku i zmarłego 5 kwietnia 1876 roku.

Odnalezione fragmenty zostały przeniesiono do lapidarium przy ul. Jana Kazimierza w Jasienicy.

Wciąż staramy się ustalić skąd one pochodzą – dodaje Marek Łuczak. Dziękuje za dzisiejszą pomoc wolontariuszom i mieszkańcom Jasienicy, dzięki tym pracom udało nam się ponownie odnaleźć zaginione nagrobki, odnalezione przez dzieci w Odrze w 2009 roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie