Gmina Police

Radni zagłosowali za wygaszeniem mandatu Kamila Olszewskiego

Opublikowane

w dniu

[lead]Podczas wtorkowej sesji, Rada Miejska w Policach przegłosowała wygaśnięcie mandatu radnego Prawa i Sprawiedliwości Kamila Olszewskiego. Uchwałę poparło 12 radnych, natomiast 7 było przeciw. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. – Chciałbym oświadczyć, iż w dniu wyborów 21 października 2018 roku posiadałem prawo wybieralności do Rady Miejskiej w Policach – powiedział Kamil Olszewski, radny Prawa i Sprawiedliwości.[/lead]

– Pragnę zauważyć, iż Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Ufniarz nie informował mnie wcześniej o swoich wątpliwościach, co do treści złożonego przeze mnie oświadczenia majątkowego ani też nie próbował rozwiać swoich wątpliwości, które powziął np. w osobistej rozmowie czy w sposób zwyczajowo przyjęty tj. np. pismo przekazane za pośrednictwem biura rady miejskiej lub pocztą – powiedział podczas sesji, radny Kamil Olszewski. Do dnia dzisiejszego zresztą nie zostało formalnie wyjaśnione mi to, jakie informacje spowodowały u Przewodniczącego Rady powzięcie określonych wątpliwości, co do mojego miejsca zamieszkania, tak abym mógł się do tych informacji odnieść. Forma publicznego odczytania pisma na sesji rady miejskiej i brak oznak chęci wyjaśnienia tej sprawy świadczą w moim przekonaniu o chęci zdyskredytowania mnie, jako radnego.

Podstawą dla procedowania uchwały był raport pokontrolny komisji rewizyjnej, której w czerwcu br. Rada Miejska zleciła sprawdzenie, czy radny Kamil Olszewski w dniu wyborów samorządowych zamieszkiwał na terenie gminy Police, a tym samym, czy posiadał prawo wybieralności. Komisja rewizyjna ustaliła, że w dniu wyborów samorządowych Kamil Olszewski nie zamieszkiwał na terenie gminy Police i nie ma jakichkolwiek przesłanek pozwalających na przyjęcie, jakoby radny zamieszkiwał na terenie gminy Police po uzyskaniu mandatu radnego.

Projekt uchwały stwierdzający wygaśnięcie mandatu radnego wywołał długą i burzliwą dyskusję. Swoje wątpliwości co do argumentów wynikających z raportu pokontrolnego komisji rewizyjnej mieli radni opozycji.

Radny Olszewski w odczytanym oświadczeniu wskazywał, że uniemożliwiono mu odniesienie się do ustaleń Komisji Rewizyjnej, bo nie miał dostępu do wszystkich pism i dokumentów dotyczących jego sprawy.

– Odnosząc się już do samego protokołu komisji rewizyjnej oraz projektu uchwały wygaszającej mandat, mam zgodnie z prawem możliwość złożenia wyjaśnień w tym temacie – mówił radny Olszewski. I z chęcią bym to zrobił, ale z ubolewaniem muszę stwierdzić, iż nie mogę tego dokonać w sposób pełny i szczegółowy, gdyż nie otrzymałem kompletnego materiału dowodowego na mój temat, który pozwolił komisji rewizyjnej wysnuć wniosek o braku zamieszkiwania przeze mnie na terenie Gminy Police. Jak rozumiem żaden z Państwa radnych takiego materiału nie otrzymał? W związku z tym, że nie znam treści pism oraz pytań kierowanych przez Przewodniczącego Rady oraz nie znam odpowiedzi na te pisma, w jaki sposób mam dokonać wyjaśnień? W demokratycznym porządku prawnym jest to nie dopuszczalne. Nie wiem czy zrobiono to celowo, abym nie mógł się odnieść do całości materiału zgromadzonego przez komisję, czy jest to zwyczajne uchybienie proceduralne, ale w efekcie nie dano mi zgodnie z prawem możliwości pełnego i obiektywnego złożenia wyjaśnień. Jak mają zagłosować radni skoro nie wiedzą czy ustalenia komisji są właściwe, obiektywne i niebudzące wątpliwości, co do skali szczegółowości zbadania sprawy?

– Uważam, że komisja wykonała za mało pracy, żeby wyciągać tak zdecydowane wnioski – mówił radny Adam Sobczyk. – Jeśli dostała odpowiedź od policji, że ta nie czuje się zobligowana do wykonania czynności, o które komisja wnioskowała, to trzeba było się zastanowić, jak takie informacje uzyskać.
Głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Gaweł.

– Prosiłem o oświadczenie pana Kamila Olszewskiego – mówił Wiesław Gaweł, przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM w Policach. – Że nic nie zaszkodzi, jeśli to zrobi. Komisja będzie miała punkt zaczepienia. Radny Kamil Olszewski przyszedł na komisję i odczytał swoje oświadczenie, że w okresie przedwyborczym zamieszkiwał na terenie gminy. A wiele uwag wygłosił, na temat prawomocności działań komisji. Na wstępie ostrzegł, że jak będziemy cokolwiek mówić, to wystąpi na drogę prawną, żeby nie ujawniać danych, dotyczących jego rodziny. Okazuje się, że Komisja Rewizyjna ma dwa milimetry poruszania się w przepisach prawa, a zaproszeni goście mogą wszystko.

[subtitle]Z protokołu pokontrolnego wynika, że ustalenia Komisji Rewizyjnej wskazują, iż Kamil Olszewski w dniu wyborów zamieszkiwał w Szczecinie.[/subtitle]

– Z treści otrzymanych odpowiedzi, wynika, iż centrum życiowe radnego Kamila Olszewskiego koncentrowało się w dniu wyborów w miejscowości Szczecin. Stanowisko takie potwierdzają ustalenia Komisji Rewizyjnej zawarte w protokole pokontrolnym – czytamy w uzasadnieniu uchwały.
– Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu z powodu braku prawa wybieralności winno być wykazane za pomocą odpowiednich środków dowodowych – kończy wypowiedź radny Olszewski. Bo najważniejszą legitymację do sprawowania mandatu radnego stanowi wola wyborców wyrażona w głosowaniu powszechnym. Wyborcy dali mi silny mandat do sprawowania tej funkcji. Przypomnę, iż uzyskałem 7 wynik na 21 radnych siedzących tutaj na sali obrad, będąc debiutantem w tej roli. Wygaszenie mandatu musi zatem przejść proceduralny rygoryzm, aby nie doszło do pochopnego i niezgodnego z wolą wyborców wygaszenia mandatu. Mam podstawy twierdzić, ze ten proceduralny rygoryzm nie został zachowany z powodów, które wskazałem wcześniej, w związku z tym proszę radnych o zastanowienie się, aby nie podjęli decyzji o wygaszeniu mojego mandatu zbyt pochopnie i na podstawie niekompletnych informacji oraz mylnych przesłanek. To tyle z mojej strony. Dziękuję za cierpliwość i wysłuchanie moich wyjaśnień.

Uchwała jest nieprawomocna – radnemu Kamilowi Olszewskiemu przysługuje prawo odwołania do Sądu Administracyjnego.

Reklama

Gmina Police

Emocje i sportowa rywalizacja na Lekkoatletycznych Mistrzostwach Polic

W dniach 7-8 lutego, miłośnicy lekkoatletyki będą mieli wyjątkową okazję śledzić zmagania zawodników podczas Lekkoatletycznych Mistrzostw Polic. Wydarzenie skupi lokalnych sportowców w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) w Policach, przy ul. Siedleckiej 2b.

Opublikowane

w dniu

Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polic to wydarzenie z bogatą tradycją, cieszące się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczestników, jak i kibiców. Burmistrz Polic, Władysław Diakun, który od lat patronuje mistrzostwom, wyraził swoje zadowolenie z poziomu i rosnącej popularności zawodów.

Mistrzostwa rozpoczną się o godzinie 10:00 i potrwają do 13:15, co pozwoli publiczności na doświadczenie emocji sportowych przez cały poranek i początek popołudnia. Zawody odbędą się w nowoczesnej hali sportowej, która zapewni doskonałe warunki dla zawodników. Nad bezpieczeństwem uczestników i sprawnym przebiegiem zawodów czuwać będą wykwalifikowani sędziowie i obsługa techniczna.

Kibice mogą oczekiwać elektryzujących biegów, skoków i rzutów. To doskonała okazja, by zobaczyć w akcji przyszłe gwiazdy lekkiej atletyki, a także wsparcie dla rodzimego sportu. Zapraszamy więc wszystkich entuzjastów sportowych wyzwań na to szczególne wydarzenie

Czytaj dalej

Gmina Police

Uroczyste wręczenie nagród w Policach – docenieni trenerzy i sportowcy

W Urzędzie Miejskim w Policach odbyło się wyjątkowe wydarzenie, podczas którego Burmistrz Władysław Diakun w towarzystwie znaczących przedstawicieli władz lokalnych wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2023. Wśród wyróżnionych znalazło się trzynaście osób reprezentujących dziedziny lekkoatletyki i sportów walki, które przez miniony rok wielokrotnie zdobywały laury na krajowych i międzynarodowych arenach.

Opublikowane

w dniu

Nagrody, symbolizujące nie tylko sukcesy ale i ciężką pracę, treningi, a także sportową determinację, zostały wręczone w atmosferze prężności oraz społecznej dumy. Pośród wyróżnionych byli zarówno obiecujący juniorzy jak i doświadczeni trenerzy, których zaangażowanie i profesjonalizm w znaczeniu szczególnym przyczyniło się do sportowych sukcesów polickiej społeczności.

Ceremonia była także platformą do podkreślenia znaczenia inwestycji w sport młodzieżowy oraz potrzeby ciągłego wsparcia dla sportowców, którzy są dumnymi reprezentantami regionu na wielu prestiżowych zawodach. Uroczystość została uwieńczona wspólnym zdjęciem i poczęstunkiem, co stanowiło doskonałą okazję do nieformalnych rozmów i wymiany doświadczeń między zawodnikami a działaczami sportowymi.

Czytaj dalej

Gmina Police

Zmiana wiceburmistrza w Policach: Damian Walczak obejmie stanowisko

W wyniku porozumienia koalicyjnego w Radzie Miejskiej w Policach doszło do zmiany na stanowisku zastępcy burmistrza. Z dniem 1 lutego 2023 roku Damian Walczak, radny z ramienia Platformy Obywatelskiej, przejmie funkcję zastępcy burmistrza, zajmowaną dotąd przez Macieja Greinerta. Przekazanie obowiązków jest rezultatem współpracy pomiędzy PO RP Powiat Policki a Wspólnotą Samorządową „Gryf XXI”.

Opublikowane

w dniu

Dotychczasowy wiceburmistrz, Maciej Greinert, pełnił tę funkcję od marca 2015 roku i był odpowiedzialny za nadzór nad kilkoma wydziałami w Urzędzie Miejskim. Greinert wyraził zrozumienie dla decyzji i twierdzi, że był świadom prowadzonych negocjacji. Chociaż na krótko zamierza odpocząć, nie wyklucza podjęcia nowych wyzwań zawodowych.

W Policach jest tylko dwóch wiceburmistrzów, więc ktoś musiał ustąpić. Przy czym chciałem powiedzieć, że to było już wcześniej ze mną uzgodnione. To nie jest tak, że jestem zaskoczony całą sytuacją. Zarząd Wspólnoty Samorządowej „Gryf XXI” działał przy otwartej kurtynie. Wiedziałem o negocjacjach, całą sytuację zaaprobowałem – mówi Maciej Greinert, były zastępca burmistrza Polic.

Nowo mianowany zastępca burmistrza, Damian Walczak, dotychczas aktywny radny i pracownik urzędu marszałkowskiego, wyraził wdzięczność burmistrzowi za zaufanie i zapowiedział „nowe otwarcie i powiew świeżości”. Zobowiązał się również do rezygnacji z mandatu radnego na rzecz pełnienia nowej funkcji. Oczekuje się, że jego miejsce w radzie zajmie Sandra Korczyc.

Chciałem serdecznie podziękować panu burmistrzowi za powierzone zaufanie. Zobowiązuję się do tego, że to będzie nowe otwarcie, powiew świeżości. Pewnie czasami mam inne spostrzeżenie na różne sprawy, ale z wielką przyjemnością niejednokrotnie się przysłuchuję i korzystam z wiedzy i doświadczenia pana burmistrza. W takiej formule właśnie chcemy pracować, żeby jak najlepiej przysłużyć się dla mieszkańców Polic – zapewnia Damian Walczak.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie