Gmina Police

Radni zagłosowali za wygaszeniem mandatu Kamila Olszewskiego

Opublikowane

w dniu

[lead]Podczas wtorkowej sesji, Rada Miejska w Policach przegłosowała wygaśnięcie mandatu radnego Prawa i Sprawiedliwości Kamila Olszewskiego. Uchwałę poparło 12 radnych, natomiast 7 było przeciw. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. – Chciałbym oświadczyć, iż w dniu wyborów 21 października 2018 roku posiadałem prawo wybieralności do Rady Miejskiej w Policach – powiedział Kamil Olszewski, radny Prawa i Sprawiedliwości.[/lead]

– Pragnę zauważyć, iż Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Ufniarz nie informował mnie wcześniej o swoich wątpliwościach, co do treści złożonego przeze mnie oświadczenia majątkowego ani też nie próbował rozwiać swoich wątpliwości, które powziął np. w osobistej rozmowie czy w sposób zwyczajowo przyjęty tj. np. pismo przekazane za pośrednictwem biura rady miejskiej lub pocztą – powiedział podczas sesji, radny Kamil Olszewski. Do dnia dzisiejszego zresztą nie zostało formalnie wyjaśnione mi to, jakie informacje spowodowały u Przewodniczącego Rady powzięcie określonych wątpliwości, co do mojego miejsca zamieszkania, tak abym mógł się do tych informacji odnieść. Forma publicznego odczytania pisma na sesji rady miejskiej i brak oznak chęci wyjaśnienia tej sprawy świadczą w moim przekonaniu o chęci zdyskredytowania mnie, jako radnego.

Podstawą dla procedowania uchwały był raport pokontrolny komisji rewizyjnej, której w czerwcu br. Rada Miejska zleciła sprawdzenie, czy radny Kamil Olszewski w dniu wyborów samorządowych zamieszkiwał na terenie gminy Police, a tym samym, czy posiadał prawo wybieralności. Komisja rewizyjna ustaliła, że w dniu wyborów samorządowych Kamil Olszewski nie zamieszkiwał na terenie gminy Police i nie ma jakichkolwiek przesłanek pozwalających na przyjęcie, jakoby radny zamieszkiwał na terenie gminy Police po uzyskaniu mandatu radnego.

Projekt uchwały stwierdzający wygaśnięcie mandatu radnego wywołał długą i burzliwą dyskusję. Swoje wątpliwości co do argumentów wynikających z raportu pokontrolnego komisji rewizyjnej mieli radni opozycji.

Radny Olszewski w odczytanym oświadczeniu wskazywał, że uniemożliwiono mu odniesienie się do ustaleń Komisji Rewizyjnej, bo nie miał dostępu do wszystkich pism i dokumentów dotyczących jego sprawy.

– Odnosząc się już do samego protokołu komisji rewizyjnej oraz projektu uchwały wygaszającej mandat, mam zgodnie z prawem możliwość złożenia wyjaśnień w tym temacie – mówił radny Olszewski. I z chęcią bym to zrobił, ale z ubolewaniem muszę stwierdzić, iż nie mogę tego dokonać w sposób pełny i szczegółowy, gdyż nie otrzymałem kompletnego materiału dowodowego na mój temat, który pozwolił komisji rewizyjnej wysnuć wniosek o braku zamieszkiwania przeze mnie na terenie Gminy Police. Jak rozumiem żaden z Państwa radnych takiego materiału nie otrzymał? W związku z tym, że nie znam treści pism oraz pytań kierowanych przez Przewodniczącego Rady oraz nie znam odpowiedzi na te pisma, w jaki sposób mam dokonać wyjaśnień? W demokratycznym porządku prawnym jest to nie dopuszczalne. Nie wiem czy zrobiono to celowo, abym nie mógł się odnieść do całości materiału zgromadzonego przez komisję, czy jest to zwyczajne uchybienie proceduralne, ale w efekcie nie dano mi zgodnie z prawem możliwości pełnego i obiektywnego złożenia wyjaśnień. Jak mają zagłosować radni skoro nie wiedzą czy ustalenia komisji są właściwe, obiektywne i niebudzące wątpliwości, co do skali szczegółowości zbadania sprawy?

– Uważam, że komisja wykonała za mało pracy, żeby wyciągać tak zdecydowane wnioski – mówił radny Adam Sobczyk. – Jeśli dostała odpowiedź od policji, że ta nie czuje się zobligowana do wykonania czynności, o które komisja wnioskowała, to trzeba było się zastanowić, jak takie informacje uzyskać.
Głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Gaweł.

– Prosiłem o oświadczenie pana Kamila Olszewskiego – mówił Wiesław Gaweł, przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM w Policach. – Że nic nie zaszkodzi, jeśli to zrobi. Komisja będzie miała punkt zaczepienia. Radny Kamil Olszewski przyszedł na komisję i odczytał swoje oświadczenie, że w okresie przedwyborczym zamieszkiwał na terenie gminy. A wiele uwag wygłosił, na temat prawomocności działań komisji. Na wstępie ostrzegł, że jak będziemy cokolwiek mówić, to wystąpi na drogę prawną, żeby nie ujawniać danych, dotyczących jego rodziny. Okazuje się, że Komisja Rewizyjna ma dwa milimetry poruszania się w przepisach prawa, a zaproszeni goście mogą wszystko.

[subtitle]Z protokołu pokontrolnego wynika, że ustalenia Komisji Rewizyjnej wskazują, iż Kamil Olszewski w dniu wyborów zamieszkiwał w Szczecinie.[/subtitle]

– Z treści otrzymanych odpowiedzi, wynika, iż centrum życiowe radnego Kamila Olszewskiego koncentrowało się w dniu wyborów w miejscowości Szczecin. Stanowisko takie potwierdzają ustalenia Komisji Rewizyjnej zawarte w protokole pokontrolnym – czytamy w uzasadnieniu uchwały.
– Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu z powodu braku prawa wybieralności winno być wykazane za pomocą odpowiednich środków dowodowych – kończy wypowiedź radny Olszewski. Bo najważniejszą legitymację do sprawowania mandatu radnego stanowi wola wyborców wyrażona w głosowaniu powszechnym. Wyborcy dali mi silny mandat do sprawowania tej funkcji. Przypomnę, iż uzyskałem 7 wynik na 21 radnych siedzących tutaj na sali obrad, będąc debiutantem w tej roli. Wygaszenie mandatu musi zatem przejść proceduralny rygoryzm, aby nie doszło do pochopnego i niezgodnego z wolą wyborców wygaszenia mandatu. Mam podstawy twierdzić, ze ten proceduralny rygoryzm nie został zachowany z powodów, które wskazałem wcześniej, w związku z tym proszę radnych o zastanowienie się, aby nie podjęli decyzji o wygaszeniu mojego mandatu zbyt pochopnie i na podstawie niekompletnych informacji oraz mylnych przesłanek. To tyle z mojej strony. Dziękuję za cierpliwość i wysłuchanie moich wyjaśnień.

Uchwała jest nieprawomocna – radnemu Kamilowi Olszewskiemu przysługuje prawo odwołania do Sądu Administracyjnego.

Reklama

Gmina Police

Sala baletowa w Miejskim Ośrodku Kultury została wyposażona w nowoczesny, mobilny sprzęt do ćwiczeń

Uczestnicy warsztatów tanecznych oferowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach mogą już korzystać z nowoczesnego sprzętu do ćwiczeń – sala baletowa zyskała lustra przejezdne, mobilne drążki oraz zaawansowany technologicznie sprzęt nagłaśniający. Projekt został zrealizowany w ramach IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Szacuje się, że ze sprzętu zaadaptowanego do nowej przestrzeni skorzysta rocznie około 2,5 tysiąca osób.

Opublikowane

w dniu

Zakup nowego sprzętu do ćwiczeń pozwoli wzbogacić ofertę artystyczną Miejskiego Ośrodka Kultury i skierować ją do większego grona odbiorców. Dzięki przenośnym urządzeniom zajęcia będzie można prowadzić w każdej przestrzeni, co z kolei umożliwi udział w warsztatach większej liczbie uczestników. Już teraz Miejski Ośrodek Kultury planuje cykl bezpłatnych zimowych i letnich wydarzeń, podczas których wszystkie chętne dzieci i młodzież będą mogły nauczyć się podstaw tańca klasycznego pod okiem zatrudnionych w MOK-u instruktorów.

Z nowego sprzętu skorzystają przede wszystkim młodzi adepci sztuki baletowej zgromadzeni wokół Companii Baletowej działającej w Policach nieprzerwanie od ponad 30 lat. Instruktorzy prowadzący zajęcia tańca klasycznego wykorzystają nowy sprzęt, by jeszcze lepiej przygotować swoich podopiecznych do konkursów i koncertów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. A mieszkańcy Polic będą mogli obserwować czynione przez nich postępy podczas lokalnych imprez kulturalnych.

Dzięki zakupionym urządzeniom Compania Baletowa będzie mogła również realizować kolejne przedsięwzięcia związane z międzynarodową wymianą młodzieży, ponieważ nowo urządzona przestrzeń pozwoli przyjąć zagranicznych gości w komfortowych warunkach. Organizowane rokrocznie „Międzynarodowe Zimowe Prezentacje Taneczne” realizowane z zespołami z Niemiec i Ukrainy będą mogły odbywać się na jeszcze wyższym poziomie nie tylko artystycznym, ale również organizacyjnym.

Nowy sprzęt posłuży jednak nie tylko tancerzom Companii Baletowej – skorzystają z niego również seniorzy, będący studentami Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a uczęszczający na zajęcia ruchowe takie jak gimnastyka, joga czy taniec oraz wszystkie grupy artystyczne działające w MOK-u w zależności od aktualnych potrzeb.

Dzięki zakupowi nowego sprzętu do funkcjonującej w naszym domu kultury sali baletowej będziemy mogli zaprosić do udziału w zajęciach jeszcze więcej dzieci i młodzieży chętnych do tego, by rozwijać swoje pasje. Uczestniczący w naszych warsztatach młodzi artyści będą mogli doskonalić swoje umiejętności w bardzo komfortowych warunkach, sprzyjających rozbudzaniu indywidualnego talentu – mówi Anna Ryl, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. –Program „WzMOCnij swoje otoczenie”, dzięki któremu mogliśmy zrealizować to przedsięwzięcie, stanowi bardzo konkretną formę wsparcia, która posłuży naszej społeczności przez wiele lat – dodaje Anna Ryl.

Więcej informacji o programie „WzMOCnij swoje otoczenie” dostępnych jest na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.

Czytaj dalej

Gmina Police

Zajęcia artystyczne w tymczasowej siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury już ruszyły

Po dwutygodniowej przerwie w zajęciach edukacji artystycznej, policki MOK wznowił swoją ofertę warsztatów dla dzieci i dorosłych w tymczasowej siedzibie, usytuowanej w budynku przy ulicy Traugutta 4, gdzie dawniej mieściło się Gimnazjum nr 3. Budynek będzie pełnił nową funkcję w czasie realizacji inwestycji „Przebudowa i remont Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach”, której wykonania podjęła się firma MIKOR Inżyniering.

Opublikowane

w dniu

Sale zajęciowe zostały już przygotowane do przyjęcia uczestników, na których z głowami pełnymi nowych pomysłów czekają instruktorzy. Do oferty MOK-u wracają wszystkie zajęcia artystyczne, które będą realizowane według dotychczas obowiązującego harmonogramu. Na wiele warsztatów wciąż jeszcze można się zapisać – wystarczy zajrzeć na stronę www.mokpolice.pl i wejść w zakładkę strefa zajęć, gdzie dostępna jest pełna oferta odbywających się ośrodku zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych lub skontaktować się z instruktorem odpowiedniej sekcji. W przypadku dużego zainteresowania dyrekcja MOK-u przewiduje również utworzenie nowych grup tak, by wszystkie dzieci chcące dołączyć do zajęć indywidualnych lub zespołowych, otrzymały taką możliwość.

W polickim domu kultury na dzieci i młodzież czekają zajęcia zróżnicowane tematycznie, wśród których każdy z pewnością znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Oferta MOK-u skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat, a grupy podzielone są wewnętrznie zgodnie z przedziałem wiekowym uczestników. Wszyscy chętni mogą zapisać się na warsztaty plastyczne (plastyka, mała akademia sztuki), ceramiczne, sensoryczne (zabawy sensoryczne, sensoryka), taneczne (grupy Companii Baletowej), muzyczne (perkusja) oraz wokalne (PP 66, studio wokalne, twórcze konsultacje wokalne). Zajęcia prowadzone w grupach bądź indywidualnie dają możliwość rozwinięcia swojego potencjału twórczego, udoskonalenia warsztatu artystycznego lub po prostu kreatywnego spędzenia czasu wolnego.

Najmłodsze dzieci mogą uczestniczyć w zabawach sensoplastycznych oraz zajęciach rytmicznych – spotkanie te przewidziane są dla maluchów między 2 a 5 rokiem życia i odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.

Również dorośli mogą skorzystać z wachlarza zajęć tematycznych. Instruktorzy prowadzą nabory na warsztaty ceramiczne, rękodzielnicze oraz plastyczne. Osoby zainteresowane tańcem mogą dołączyć do zespołu „Policzanie”, a Ci którzy lubią śpiewać mogą wziąć udział w spotkaniach zespołu „Balbiny” oraz chóru „Postscriptum”.

Najbliższe tygodnie z pewnością będą czasem adaptacji do nowej przestrzeni zarówno dla uczestników zajęć, jak i dla instruktorów. Mimo zmiany siedziby, Miejski Ośrodek Kultury będzie rozwijał swoją działalność, sukcesywnie poszerzając ofertę o nowe zajęcia i warsztaty i dopasowując ją do aktualnych potrzeb mieszkańców.

Czytaj dalej

Gmina Police

SKM w Policach — wykonawca wszedł na plac budowy ronda [WIZUALIZACJE]

Firma Strabag oficjalnie przejęła plac budowy miejskiej części polickiego węzła Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej przy przystanku Police-Dąbrówka (dawniej Piłsudskiego). 

Opublikowane

w dniu

Wykonawca ma 12 miesięcy na m.in. modernizację układu drogowego, w tym budowę ronda oraz parkingu przy węźle dla aut i rowerów i wybudowanie niezbędnej infrastruktury.

Wartość kontraktu to 17,4 mln złotych brutto.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie