Powiat Policki

ZNP nie chce rozmawiać o edukacji

Opublikowane

w dniu

[lead]W Szczecinie odbył się Regionalny Okrągły Stół Edukacyjny. blisko 50 osób przedstawicieli nauczycieli, dyrektorów szkół, Rad Rodziców, uczniów, przedsiębiorców i oświatowych związków zawodowych rozmawiało o edukacji. Oczekiwaniach i problemach jakie ją nękają. ZNP co było do przewidzenia o edukacji nie chce rozmawiać i oficjalnie nie wzięło udziału. [/lead]

Dla każdego z uczestników, który zgłosił chęć wypowiedzi był przewidziano 4 minuty na wypowiedź. Podobnie jak w innych miastach, w których już się odbyły takie regionalne spotkania, dyskusję zdominowało szkolnictwo zawodowe. Tutaj głównym problemem jest brak nauczycieli przedmiotów zawodowych. Branżowcy nie mają ochoty rezygnować ze swoich dobrze płatnych posad by zaczynać od zera (od stażysty) karierę w oświacie. Jak mówił dyrektor jednej z branżówek z naszego województwa w jego szkole najstarszy instruktor/nauczyciel ma 79 lat, a po 70 jest 10 z 30 instruktorów zawodu. Najmłodszy z nich ma 56 lat to pokazuje skalę problemu z jaką się zmagają. Jeżeli nie zmieni się zapisów dotyczących nauczycieli zawodu to branżówki będą fikcją. Bo na dobrą sprawę nauczycieli będzie trzeba szukać tylko wśród emerytów bo tylko oni będą mogli sobie pozwolić na taką pracę na dorobku. Postulowano również o zmianę ilości godzin i podwyższenie praktycznych zajęć kosztem przedmiotów które w danej branży są zbędne.

Z kolei przedsiębiorcy u których uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności podnosili kwestie niedostosowanych (nie nadążających za techniką) podręczników. Brakiem umiejętności tzw. miękkich przez uczniów przez co coraz trudniej się z nimi komunikować. Przykład z uczniem nie szło się dogadać podczas rozmowy twarzą w twarz, za to doskonale dogadywano się przez komunikator społecznościowy. W dzisiejszej młodzieży jest blokada z którą nie sposób sobie poradzić. Tym również powinna zająć się szkoła. Konieczne jest również dostosowanie przepisów prawa pracy, oraz bhp do systemu kształcenia zawodowego. Dziś uczeń/praktykant nie może wykonywać wielu czynności bo nie ma 18 lat. To jak ma się tego uczyć skoro nie może? Również wskazano na problem z uczniami imigrantami, których by przyjąć na praktyki najpierw trzeba załatwiać pozwolenia na pracę jak dla imigrantów. Również wskazywano na problem z zapisami prawa oświatowego blokującymi chęć kształcenia zawodowego jak wspomniane wcześniej przepisy związane z awansem nauczycielskim.

Wszyscy zgodnie zwrócili uwagę na konieczność zatrudnienia w szkole większej ilości psychologów, w tym jeden powinien być dla nauczycieli. Nauczyciele wskazywali również na problem z niedostosowanymi programami i encyklopedyczną naukę, od której świat odchodzi. Nie ma miejsca na swobodny dobór tematyki jak choćby wystąpienia laureatów Nobla. Czy też aktualnych problemów społecznych czy też sytuacji politycznej.

Uczniowie dorzucili jeszcze problemy z bursami dla zamiejscowych w Szczecinie, podkreślili konieczność zwiększenia liczby psychologów oraz zatrudnienia doradców zawodowych w szkołach a nie w poradniach, które nie są w stanie obsłużyć wszystkich uczniów. „kształci się nas tylko do zdawania egzaminów i matur a nie do tego byśmy mogli zdecydować się na jakąś drogę życiową. Niestety nauczyciele w szkole nas nie wspierają, bo i program tego nie przewiduje.

Rodzice zwrócili uwagę na to że zwłaszcza w małych miejscowościach muszą walczyć o zachowanie szkół. Że co roku chcą zamykać małe szkoły i łączyć w duże molochy w odległych miejscowościach. Podziękowali również kuratorium za zaangażowanie i poparcie sprzeciwu rodziców. Wskazali również na ciągle nierozwiązaną kwestię osobowości prawnej Rad Rodziców, co komplikuje pracę tego organu. Głupie składki na Radę Rodziców powodują konflikt prawny. Brak osobowości prawnej uniemożliwia również pozyskiwanie środków zewnętrznych, jak chociażby z funduszy europejskich. Niektóre banki zdecydowały się co prawda na ryzykowne otwieranie kont, ale to nie jest rozwiązanie problemu. To jest ryzyko zarówno dla banku jak i dla Rady Rodziców. Otworzenie subkonta w koncie szkoły powoduje ryzyko przejęcia składek przez organ prowadzący lub obniżenie subwencji szkolnej o składki na koncie rady rodziców. efekt ten sam pieniądze przepadną. Z kolei gromadzenie na prywatnym koncie , grozi opodatkowaniem tych pieniędzy. Wtedy niestety właściciel konta jest karany za to że udostępnił swoje konto, lub na siebie je założył. I takich przypadków w Polsce sporo było. A wystarczyłoby ustawowo zapisać, że Rada Rodziców to Stowarzyszenie na rzecz szkoły lub Fundacja, wtedy zyskujemy osobowość prawną z pełnymi konsekwencjami prawnymi. Rodzice również zwrócili uwagę na nierespektowanie ich praw jako rodziców częste było podważanie autorytetu rodzica przez nauczycieli czego konsekwencją jest podkopywanie wszystkich autorytetów a zwłaszcza nauczyciela. „Sami sobie strzelają w kolano”. Rodzice chcieliby, by szkoły były szkołami współpracy, współpracy pomiędzy Radą Pedagogiczną- Radą Rodziców – Samorządem Uczniowskim. Ministerstwo prowadziło program Szkól Współpracy, nie wiedzieć czemu został zarzucony. A był to dobry program wszystkie szkoły które w nim uczestniczyły podkreślały, że dzięki temu programowi szkoły zaczęły zupełnie inaczej funkcjonować. Stały się już nie tylko szkołą ale ośrodkiem integracji społecznej. Tak więc postulujemy wprowadzenie tego projektu na szerszą skalę i objęcie nim wszystkich szkół.

Całe spotkanie było bardzo merytoryczne, problemowe a nie polityczne. Skupione na szkole jej problemach i życiu codziennym i co wszyscy wspólnie podkreślali – wszystkie wypowiedzi i głosy mówców były ważne i istotne dla polskiej oświaty.

[signature]Maciej Zaśko

[/signature]

Reklama

Powiat Policki

Rodzinna sobota z questami – czyli wyprawy odkrywców

Wszystkich chętnych do kreatywnej aktywności na świeżym powietrzu zapraszamy do udziału w „Rodzinnej sobocie z questami”, która odbędzie się już 15 października. Organizowane wydarzenie to edukacyjna gra terenowa, łącząca w sobie elementy zabawy i nauki, w której udział będą brały całe rodziny.

Opublikowane

w dniu

Spopularyzowanie tej imprezy i zachęcenie do udziału jak największej ilości osób z całą pewnością przyczyni się do promocji miasta i jego walorów, zarówno turystycznych, jak i przyrodniczych, a rodzinom uczestniczącym w przedsięwzięciu zapewni mnóstwo dobrej zabawy.

Choć questy zyskały już ogromną popularność w całej Polsce, to w naszym województwie wciąż jest ich niewiele. Wychodząc więc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i pasjonatów tego rodzaju rozrywki, przygotowano aż 3 trasy prowadzące szlakami naszej małej ojczyzny. Wydarzenie zyskało już zasięg ogólnopolski – na liście startowej są już questowiczów z Torunia, Poznania oraz Łodzi.

Program imprezy:

8:30 – inauguracja questu przyrodniczego w Zalesiu „Magiczne zakątki w TOEE”

– zdjęcie grupowe

– zwiedzanie TOEE

– od godz. 9:00 możliwość spotkania z polickimi łuczniczkami i sprawdzenia się w strzelaniu z łuku.

11:00 – inauguracja questu historycznego „Police w poszukiwaniu okruchów historii” (Przy Komendzie Straży Pożarnej)

– zdjęcie grupowe

– na starcie na uczestników czeka zadanie specjalne przygotowane przez strażaków.

11:00 – 16:00 – możliwość zwiedzania kruchty i wcielenia się w postaci ze średniowiecza, na niegrzecznych czekają dyby.

13:00 – inauguracja questu samochodowego „Szlakiem wkrzańskich sołectw”. Start przy Świetlicy w Przęsocinie – na ten quest wymagane są zapisy. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowyanna.rubaj@wp.pl do 10.10.2022 r. lub do wyczerpania miejsc w tytule wiadomości wpisując „Szlakiem wkrzańskich sołectw”. Informacja zwrotna i otrzymanie numeru startowego jest potwierdzeniem uczestnictwa w queście.

– dodatkowo w każdym sołectwie czeka zadanie do wykonania.

– zdjęcie grupowe

17:00 – Rozpoczęcie podsumowania Rodzinnej Soboty z Questami w Trzebieży na terenie OsiRu (pole namiotowe naprzeciwko wieży widokowej)

– spotkanie z grupą Militarni z Trzebieży

– zlot pojazdów militarnych

– święto pieczonego ziemniaka ze Stowarzyszeniem Ekologicznym Łarpia i Stowarzyszeniem Sama Rama

– konkurs na największego ziemniaka i najciekawszą figurkę wykonaną z warzyw – w roli głównej ziemniak. Gotowe prace muszą być opisane imieniem i nazwiskiem twórcy oraz jego wiekiem. Należy je przekazywać do pana Wiesława Gawła. 

Podczas oficjalnego podsumowania odbędą się konkursy z nagrodami. Spośród uczestników, którzy ukończą wszystkie 3 questy, wylosowany zostanie rower.

Na miejscu będzie przygotowane ognisko, prowiant we własnym zakresie. Będzie również możliwość zakupienia dań z grilla, domowych potraw, pysznych wypieków i regionalnych produktów.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Oficjalne otwarcie pływalni Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach

W piątek 30 września oficjalnie otwarto pływalnię Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. Pływalnia została wyremontowana w ramach projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” i polegała na wykonaniu kompleksowych prac termomodernizacyjnych.

Opublikowane

w dniu

Dzisiaj chcemy podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do remontu pływalni i pokazały, że współpraca pomiędzy instytucjami i samorządami jest możliwa i daje bardzo dobre efekty – mówił Cezary Arciszewski Przewodniczący Rady Powiatu w Policach.

Głównym celem tego projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” było przede wszystkim zmniejszenie emisyjności energetycznej tego budynku, czyli krótko mówiąc oszczędność energii i i obniżenie emisji zanieczyszczeń – mówiła Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach.

Wykonano między innymi: modernizację instalacji c.o. i c.w.u., docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych (w tym ścian w gruncie), modernizację wentylacji mechanicznej, montaż instalacji fotowoltaicznej i modernizację instalacji elektrycznej.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 5 600 000 złotych. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego wyniosło 3 200 000 złotych. Milion złotych pochodził z budżetu Gminy Police, a 1 100 000 złotych z budżetu Powiatu Polickiego.

Podczas uroczystości swoje umiejętności pływackie zaprezentowali uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach oraz zawodnicy Integracyjnego Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Wodnik” Police.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Centrum Informacji dla Cudzoziemców w Powiecie Polickim zaprasza w na spotkania z doradcami [PL][E][UA]

Podobnie jak w ubiegłym roku, we wtorki w godzinach 9.00-14.00 w punkcie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach przy Placu Bolesława Chrobrego 8 oraz w czwartki w godzinach 13.30 – 18.30 w Zachodniopomorski Uniwersytecie Ludowym w Mierzynie przy ulicy Weleckiej 13b. dyżurować będą specjaliści z dziedzin takich jak prawo, rynek pracy, doradcy gospodarczy i psychospołeczni czy HR.

Opublikowane

w dniu

Cały czas doradcy są też dostępni pod numerem telefonu: 729 871 074 oraz adresem e-mail: cic.biuro@gmail.com

Plan dyżurów w październiku 2022:

04.10.2022 (PUP Police 9.00-14.00)

Anna Kryszkiewicz – specjalista od spraw projektów, finansowanych z EFS oraz poruszania się po współczesnym rynku pracy. Doradzi w dostępie do usługo publicznych, kultury i rekreacji. Języki: polski, norweski, angielski.

13.10.2022 (ZUL Mierzyn 13.30-18.30)

Angelika Felska – pedagog i pracownik socjalny, przedsiębiorca. Specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy na rozwinięcie własnej działalności gospodarczej. Doradzi osobom niepełnosprawnym w zakresie poruszania się w instytucjach pomocy społecznej oraz pokrewnych.

Języki: polski, niemiecki.

18.10.2022 (PUP Police 9.00-14.00)

Przemysław Jerzy – filolog oraz przedsiębiorca, doradca w zakresie prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, handlu międzynarodowego oraz codziennego poruszania się w realiach współczesnej Polski.

Języki: polski, rosyjski, ukraiński, angielski.

27.10.2022 (ZUL Mierzyn 13.30-18.30)

Lidia Król – filolog, tłumacz j. niemieckiego, specjalistka ds. projektów, doradza osobom potrzebującym wsparcia w sprawach dnia codziennego.

Języki: polski, niemiecki, rosyjski, angielski.

*************************************************************************************************

The Information Centre for Foreigners in Police District invites you to meetings with our advisors.

As last year, we are at your disposal on Tuesdays from 9.00 am to 2.00 pm at the Labour Office ( Powiatowy Urząd Pracy) in Police at Bolesław Chrobry Squere 8 and on Thursdays from 1.30 pm to 6.30 pm at the West Pomeranian Folk High School ( Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy- ZUL) in Mierzyn at Welecka 13B. Specialists in fields such as law, the labour market, economic and psycho-social advisors and HR will be on duty.

We are also available to you all the time on the telephone number: 729 871 074 and e-mail address: cic.biuro@gmail.com

October 2022 schedule:

04.10.2022 (PUP Police 9.00-14.00)

Anna Kryszkiewicz – specialist in ESF funded projects and navigating the contemporary labour market. She will advise on access to public services, culture and recreation. Languages: Polish, Norwegian, English.

13.10.2022 (ZUL Mierzyn 13.30-18.30)

Angelika Felska – pedagogue and social worker, entrepreneur. She specializes in raising funds to develop her own business. She will advise people with disabilities on how to navigate social welfare and related institutions.

Languages: Polish, German.

18.10.(PUP Police 9.00-14.00)

Przemysław Jerzy – philologist and entrepreneur, advisor in the field of running a business in

Poland, international trade and everyday moving in the reality of modern Poland.

Languages: Polish, Russian, Ukrainian, English.

27.10.2022 (ZUL Mierzyn 13.30-18.30)

Lidia Król – philologist, German translator, project specialist, advises people in need of support in everyday matters.

Languages: Polish, German, Russian, English.

We’re looking forward to seeing you!

*************************************************************************************************

Інформаційний центр поліції округу для іноземців запрошує вас на зустріч з нашими радниками.

Як і минулого року, ми у вашому розпорядженні по вівторках з 9.00 до 14.00 на пункті повітового бюро праці міліції на площі Болеслава Хробрего, 8 та по четвергах з 13.30 до 18.30 Західнопоморському народному університеті в Мєжині, вул. Велецька

13б.

Чергувати будуть спеціалісти в таких галузях як право, ринок праці, людські ресурси чи економічні та психосоціальні консультанти.

Ми завжди доступні для Вас також за номером телефону: 729 871 074 та електронною адресою: cic.biuro@gmail.com

Графік змін на жовтень 2022 року:

04.10.2022 ( ПУП Полице 9.00-14.00)

Анна Кришкевич – спеціаліст з проектів, які фінансуються Європейським соціальним фондом, та з орієнтації на сучасному ринку праці. Пропонує поради щодо доступу до державних послуг, культури та відпочинку.

Мови: польська, норвезька, англійська.

13.10.2022 (ЗУЛ Мєжин 13.30-18.30)

Анжеліка Фельська – педагог, соціальний працівник, підприємець. Спеціалізується на пошуку джерел для фінансування розвитку бізнесу. Пропонує поради для людей з інвалідністю у сфері соціальної допомоги та пов’язані питання.

Мови: польська, німецька.

18.10.2022 ( ПУП Полице 9.00-14.00)

Пшемислав Єжи – філолог і підприємець, радник у сфері ведення підприємницької

діяльності в Польщі, міжнародної торгівлі та повсякденної орієнтації в реаліях Польщі.

Мови: польська, російська, українська, англійська.

27.10.2022 (ЗУЛ Мєжин 13.30-18.30)

Лідія Кроль – філолог, перекладач з німецької мови, спеціаліст з проектів. Консультує людей, які потребують підтримки у повсякденних питаннях.

Мови: польська, німецька, російська, англійська.

Будь ласка, зв’яжіться з нами!!!

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie