Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

ZADBAJ O TRAWNIK PRZED ZIMĄ

Opublikowane

w dniu

[lead]Rozmowa z dr. Dariuszem Dojssem, kierownikiem Działu Marketingu Operacyjnego w Grupie Azoty Police[/lead]

– Zajmuje się Pan m.in. nawozami wzmacniającymi nawierzchnie trawiaste.

– Praktykę dotyczącą nawierzchni trawiastych zdobyłem w Polsce i za granicą. Prowadząc własną działalność, zajmowałem się zakładaniem, utrzymaniem i pielęgnacją trawników.

– Jakie nawozy są najlepsze do pielęgnacji murawy – boiskowej jak i tej w przydomowym ogródku?

– To trzy podstawowe nawozy – Polifoska 21, Polifoska Start i Polifoska Krzem. Mogą być one uzupełniane innymi produktami, np. Polifoską 6 i Polifoską 8, w zależności od potrzeb. Przed nawożeniem murawy, upraw rolniczych czy ogrodniczych, musimy najpierw przeprowadzić badania gleby. Powinniśmy bowiem znać jej pH oraz skład. Chodzi m.in. o zawartość fosforu i potasu.

– Czy przy wiosennym starcie wegetacji ważne jest dostarczenie azotu?

– Pomocna jest wtedy Polifoska 21, nawóz azotowy z formą amidową. Dłużej się uwalnia do gleby, więc nie powoduje uszkodzenia roślin. Natomiast Polifoska Start jest nawozem z mikroelementami, więc świetnie się sprawdza również w ogrodnictwie. Dodam, że w prawidłowych uprawach trawników daje się niedużo azotu. Nawozi się tylko dlatego, aby podtrzymać funkcje życiowe rośliny. Chodzi o to, aby potem jak najmniej kosić trawnik, żeby wyglądał on zdrowo i był przydatny np. dla piłkarzy podczas gry. W przypadku murawy skupiamy się bardziej na nawozach z fosforem i potasem. Fosfor podawany wiosną powoduje rozwój masy korzeniowej, przez którą roślina pobiera składniki pokarmowe. Natomiast potas powoduje lepsze przyswajanie pozostałych składników. Świetnie więc wpływa na kondycję roślin – chociażby podczas upałów, które mieliśmy w tym roku. Dzięki temu trawy mogły łatwiej przetrwać. Dodam, że potas podaje się właśnie teraz w większych dawkach, więc stosowane jesienią nawozy o zwiększonej jego zawartości powinny go zawierać ponad 20 procent. Bo chodzi o przygotowanie roślin na zimę, a potas powoduje zagęszczanie soku komórkowego, więc trawy są bardziej odporne na przemarzanie.

– A kiedy stosuje się Polifoskę Krzem?

– Polifoska Krzem to nawóz polecany do stosowania na trawnikach w okresach upałów, do późnej jesieni. Krzem nadbudowuje bowiem tzw. drugą ścianę komórkową. A więc rośliny są mniej podatne na grzyby, choroby czy uszkodzenia przez szkodniki. Po drugie nawóz ten powoduje lepsze przystosowanie roślin do stresu, jakim jest susza czy wysoka temperatura. W takich warunkach roślina traci mniej wody.

– Jesień to okres, w którym trawę trzeba przygotować do zimy.

– To bardzo ważne. Niestety, niektórzy do ostatniej chwili nawożą murawę azotem, aby trawa była jak najdłużej zielona, soczysta i piękna. Przypomnę, że w ostatnich latach przesuwają się pory roku, więc takie podejście może się sprawdzać jeszcze w październiku a nawet w listopadzie. Zwłaszcza, że pierwsze poważniejsze spadki temperatury mogą się pojawiać dopiero na przełomie listopada i grudnia. I kiedy przychodzą przymrozki, minus 3 czy minus 5 stopni, wtedy trawę „ścina”. To powoduje, że zaczyna chorować. Pojawiają się np. choroby grzybowe.

– Wróćmy do murawy sportowej. Jakie kluby stosują do jej utrzymania produkty Grupy Azoty Police?

– To m.in. Chemik Police na czterech obiektach, Pogoń Szczecin na boiskach treningowych. Stosowane są także na boiskach szkolnych i gminnych.

– Jaki jest szacunkowy koszt nawożenia trawnika czy murawy?

– Cały sezon to około sześciu do siedmiu nawożeń granulatami nawozowymi Grupy Azoty Police. Nawożąc murawę boiska czy wielki trawnik o powierzchni 8 tysięcy metrów kwadratowych zmieścimy się w niecałych 4 tysiącach złotych, uwzględniając trzy lub cztery rodzaje naszych nawozów stosowanych przemiennie w zależności od warunków klimatycznych.

– Jak długo można przechowywać nawozy Grupy Azoty Police?

– Nawozy są w formie granulatu. Jeżeli opakowanie przechowywane jest w warunkach magazynowych, nie ma wilgoci, a worek jest szczelny, to można je trzymać nawet dwa lata.

– Gdzie może zadzwonić klient, który chciałby zastosować w ogrodzie czy na murawie Wasze produkty?

– Może zadzwonić do Działu Marketingu Operacyjnego Grupy Azoty Police. Mamy doradców, którzy chętnie służą pomocą.

Reklama

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Polimery Police: Grupa Azoty Polyolefins wyprodukowała pierwsze 100 tysięcy ton polipropylenu w ramach rozruchu instalacji

Do 15 maja br. Grupa Azoty Polyolefins wyprodukowała łącznie 100 tys. ton polipropylenu. To poziom produkcji osiągnięty w ramach rozruchu i testów parametrów gwarantowanych na instalacji PDH (odwodornienia propanu), i PP (polipropylenu), jak również na AUX (instalacjach pomocniczych) i HST (morski terminal gazowy).

Opublikowane

w dniu

Polipropylen produkowany w ramach nowo powstałych instalacji w fabryce w Policach przeszedł pozytywne testy i jest dostępny w sprzedaży bezpośredniej oraz dystrybucji. Zgodnie z założeniami, gama produktów Spółki jest sukcesywnie poszerzana. Docelowe portfolio Spółki to ponad 30 typów polipropylenu pod marką Gryfilen®. Wprowadzanie nowych rodzajów produktów odbywa się stopniowo, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i w miarę uzyskiwania pozytywnej walidacji produktów, zarówno od strony produkcyjnej, jak i przetwórczej u klientów. Morski Terminal Gazowy w Policach regularnie przyjmuje dostawy propanu i etylenu. W ubiegłym tygodniu Spółka przyjęła dziewiąty statek
z ładunkiem propanu –
mówi p.o. Prezesa Zarządu Grupy Azoty Polyolefins Wojciech Blew.

Portfolio produktowe Grupy Azoty Polyolefins pod marką Gryfilen® obejmuje homopolimery, jak
i kopolimery, w różnych typach dostosowanych do potrzeb przetwórców. W regularnej ofercie znajdują się już:

  • Gryfilen® H02-L i H04-L dedykowany do produkcji sznurków i taśm spinających w procesie ekstruzji,

  • Gryfilen® H03-N przeznaczony do produkcji opakowań sztywnych w technologii termoformowania, również do kontaktu z żywnością,

  • Gryfilen® H03-F przeznaczony do produkcji folii BOPP,

  • Gryfilen® H12-G przeznaczony do procesu formowania wtryskowego dla wielu zastosowań, w tym artykułów gospodarstwa domowego, artykułów sportowych, rekreacyjnych, zabawek czy sztywnych opakowań cienkościennych.

Hyundai Engineering Co. Ltd., Generalny Wykonawca inwestycji w ramach umowy EPC w sposób kompleksowy odpowiada za realizację projektu Polimery Police. Zakończenie realizacji projektu wiąże się z osiągnięciem i utrzymaniem przez Generalnego Wykonawcę Parametrów Gwarantowanych określonych m.in. w umowach licencyjnych dla Instalacji do produkcji propylenu (PDH) oraz instalacji do produkcji polipropylenu (PP). Osiągnięcie Parametrów Gwarantowanych jest ściśle powiązane z przeprowadzeniem Testu Integralności całej instalacji.

Czytaj dalej

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Polyolefins S.A. odwołała z dniem 10 maja br. Pawła Bakuna  z funkcji Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Opublikowane

w dniu

Podczas posiedzenia w dniu 10 maja br. Rada Nadzorcza Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na wybór Wiceprezesa ds. finansowych, powierzając tę funkcję Maciejowi Wolańskiemu, dotychczasowemu Dyrektorowi Departamentu Finansów Spółki.

Uchwałą z dnia 10 maja br. Rada Nadzorcza Grupy Azoty Polyolefins S.A. postanowiła ustalić liczbę członków Zarządu Spółki na trzy osoby.

Aktualny skład Zarządu jest następujący:

Wojciech Blew – p.o. Prezesa Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Aleksandra Ścibich-Kopiec – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Maciej Wolański – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Czytaj dalej

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Grupa Azoty Police i Fundacja Race For The Baltic łączą siły w trosce o środowisko naturalne

Grupa Azoty Police i szwedzka Fundacja Race For The Baltic zrealizowały pierwszy wspólny projekt w ramach podpisanej w ubiegłym roku umowy, której głównym założeniem jest podejmowanie działań w celu zmniejszenia wpływu na środowisko. Efektem współpracy jest zakup zamiatarki do usuwania surowców z nabrzeża portowego. Fundacja, realizująca liczne inicjatywy na rzecz poprawy stanu Morza Bałtyckiego, współfinansowała większość kosztu zakupu sprzętu.

Opublikowane

w dniu

Zrównoważony rozwój i prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny mają dla nas wymiar strategiczny. Dlatego właśnie w misji Grupy Azoty zadeklarowaliśmy, że nasza produkcja odbywać się będzie w harmonii ze środowiskiem. W Policach dysponujemy własnym zapleczem portowym, co jest niewątpliwie naszym atutem. Musimy jednak pamiętać, że przedmiotem naszej troski o środowisko musi być nie tylko ograniczanie emisji substancji do powietrza, ale również podejmowanie inicjatyw w celu ochrony wód. Współpraca z Fundacją Race For The Baltic otwiera nam wiele możliwości właśnie w tym zakresie podkreśla Członek Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu Grupy Azoty Police Anna Tarocińska.

W trakcie załadunku oraz rozładunku materiałów sypkich, część z nich wydostaje się na nabrzeże portowe. Nadwyżka substancji odżywczych, np. fosforu, powoduje w wodach niepożądane konsekwencje, takie jak zakwit alg lub powstawanie stref beztlenowych. Zakupiona zamiatarka ze szczotką boczną umożliwia usunięcie ewentualnych rozsypów przeładowywanych materiałów, ograniczając do minimum ich przedostanie się do Odry. To z kolei przyczynia się do ograniczenia eutrofizacji, czyli przeżyźnienia Morza Bałtyckiego.

Jesteśmy podekscytowani współpracą z Grupą Azoty Police i Portem Morskim w Policach. Biorąc pod uwagę znaczenie Grupy Azoty jako jednego z wiodących producentów nawozów w UE, chętnie zrozumiemy wysiłki Grupy Azoty Police na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnych praktyk biznesowych, zwłaszcza w zakresie ograniczania wpływu na środowisko Morza Bałtyckiego oraz będziemy w nich partycypować mówi dyrektor generalny Race For The Baltic Peter Wiwen-Nilsson.

Grupa Azoty Police i Race For The Baltic planują kolejne wspólne działania. W najbliższych miesiącach planowany jest zakup projektu i produkcja pokrywy ochronnej, która zabezpieczy szczelinę pomiędzy statkami a nabrzeżem podczas załadunku i rozładunku nawozów, fosforytów oraz innych materiałów sypkich, zapobiegając zanieczyszczaniu wód portowych.

Podpisaliśmy umowę, w której fundacja Race For The Baltic zobowiązała się do sfinansowania zakupu projektu takiej pokrywy. Po dokonaniu oceny projektu, przejdziemy do procesu wyboru podmiotu, który wykona pokrywę ochronną i tu także możemy liczyć na wsparcie finansowe Fundacjipodkreśla kierownik Wydziału Portów w Grupie Azoty Police Maciej Stanecki.

Race For The Baltic, będąca fundacją non-profit, aktywnie realizuje szereg projektów, których celem jest zmniejszenie eutrofizacji Morza Bałtyckiego.

Należący do Grupy Azoty Police Port Morski Police jest czwartym portem w Polsce pod względem przeładowywanej masy towarowej. Rocznie przeładowywanych jest tu około 2 mln ton ładunków. Policka Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty jest jedynym krajowym przedsiębiorstwem branży chemicznej, dysponującym specjalistycznym zapleczem portowym w bezpośrednim sąsiedztwie firmy. Port Police to cztery terminale przeładunkowe towarów masowych takich jak: fosforyty, apatyty, ruda ilmenitowa, sól potasowa, nawozy, amoniak i kwas siarkowy.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie