Gmina Police

Wyrządzono gminie szkód finansowych znacznych rozmiarów

Opublikowane

w dniu

[lead]Ujawnione informacje o nieprawidłowościach w gospodarce odpadami w wykonaniu najwyższych urzędników gminnych są szokujące nie tylko z powodu rzeczywistości jaką odsłaniają, ale również dlatego, że ci sami urzędnicy jeszcze niedawno twierdzili, że winnymi podwyżek za usuwanie odpadów w Gminie Police są nieuczciwi mieszkańcy i przepisy wprowadzane przez władze centralne – uważają działacze lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości w Policach. Organy ścigania powinny zająć się nieprawidłowościami w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. [/lead]

Oficjalne stanowisko PiS jest efektem listu skierowanego przez byłego dyrektora zakładu Jerzego Nędzusiaka do przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Ufniarza. W piśmie były dyrektor opisuje nieprawidłowości w gospodarce odpadami i za taki stan obwinia burmistrza Polic Władysława Diakuna oraz jego zastępcę Macieja Greinerta.

Zarzuty, stawiane przez byłego dyrektora, dotyczą między innymi wyrządzenia gminie szkód finansowych znacznych rozmiarów, celowego zadłużania zakładu, łamania zapisów ustawy o odpadach oraz permanentnego braku odpowiedzi burmistrza i jego zastępcy na sygnalizowanie przez Jerzego Nędzusiaka nieprawidłowości.
19 lipca 2019 roku były Dyrektor Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów (ZOiSOK) w Leśnie Górnym, Jerzy Nędzusiak, skierował do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach oraz radnych Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI pismo, w którym ujawnił szereg nieprawidłowości w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami przez osoby odpowiedzialne za te kwestie w gminie Police, głównie Burmistrza Polic Władysława Diakuna i zastępcę Burmistrza, Macieja Greinerta.

W piśmie tym, powołując się na dane i fakty, autor ujawnia szereg decyzji i zaniechań wielu osób, które doprowadziły do wyrządzenia gminie szkód finansowych znacznych rozmiarów. Mowa między innymi o blokowaniu przygotowania planu restrukturyzacji ZOiSOK, zadłużaniu Zakładu, zatrudnianiu niekompetentnych osób na kluczowych stanowiskach w gminie, „nabijaniu kabzy” zewnętrznym przewoźnikom poprzez zaniżanie stawek za przyjmowanie odpadów, torpedowaniu korzystnej umowy ze spalarnią w Szczecinie, łamaniu zapisów ustawy o odpadach i permanentnym brak odpowiedzi Burmistrza i jego zastępcy na sygnalizowanie przez Dyrektora ZOiSOK powyższych nieprawidłowości.

Ujawnione przez byłego dyrektora zakładu informacje są szokujące – mówi członek zarządu polickich struktur Prawa i Sprawiedliwości Paweł Mirowski. Te argumenty, które są przywołane w piśmie pokazują, że ci sami urzędnicy jeszcze niedawno obarczali winą za podwyżkę odpadów komunalnych w gminie Police nieuczciwych mieszkańców, którzy mieszkają w tej gminie. To są oszczerstwa, które padały względem mieszkańców, natomiast dziś pokazujemy, jakie były rzeczywiste kulisy wprowadzonych podwyżek. Podkreślę: bez wprowadzenia nawet konsultacji społecznych.
Były Dyrektor ZOiSOK podsumowuje, że bezmyślna polityka władz Gminy w zakresie gospodarki odpadami będzie miała niebagatelny wpływ na wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców. Zaznaczyć należy, że autor pisma za sygnalizowanie przełożonym wspomnianych nieprawidłowości, w lutym 2019 roku został przez Burmistrza zwolniony z pracy.

Jerzy Nędzusiak został zwolniony z pracy w lutym 2019 roku. Zdaniem działaczy Prawa i Sprawiedliwości, przyczyną rozwiązania umowy było sygnalizowanie przez niego wspomnianych już nieprawidłowości.

W związku z powyższym, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość wezwał Burmistrza Władysława Diakuna do publicznego i szczegółowego odniesienia się do zawartych w piśmie Dyrektora ZOiSOK zarzutów. Ponadto, mając na uwadze, że pismo to zawiera wątki wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa przez urzędników publicznych, radni z PiS wezwali Przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Ufniarza do przekazania opinii publicznej, jakie konkretnie działania w tej sprawie podjął, a zwłaszcza, czy skierował ją do odpowiednich organów ścigania.

Uważamy, że ujawnione informacje o nieprawidłowościach w gospodarce odpadami w wykonaniu najwyższych urzędników gminnych są szokujące nie tylko z powodu rzeczywistości jaką odsłaniają, ale również dlatego, że ci sami urzędnicy jeszcze niedawno twierdzili, że winnymi podwyżek za usuwanie odpadów w Gminie Police są nieuczciwi mieszkańcy i przepisy wprowadzane przez władze centralne – mówił podczas konferencji prasowej, Mariusz Różycki. W świetle powyższych faktów, oczekujemy niezwłocznego odniesienia się do powyższej sprawy przez Burmistrza Polic, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach oraz przez władze Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI.

[subtitle]Co zawierają pisma byłego dyrektora[/subtitle]

W sumie dziennikarze podczas konferencji prasowej otrzymali trzy pisma byłego dyrektora ZoiSOK. Pierwsze pismo, skierowane do Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach, Grzegorza Ufniarza oraz radnych WS Gryf XXI, „nieprawidłowości w gospodarce odpadami komunalnymi w Gminie Police, które skutkują wyrządzeniem szkód znacznych rozmiarów w interesie publicznym i prywatnym”. W piśmie tym czytamy między innymi: „Na przełomie lat 2014 – 2015 doszło do wymiany obsady trzech kluczowych dla gospodarki odpadami stanowisk w Gminie· naczelnika Wydziału Gospodarki Odpadami, zastępcy Burmistrza i Prezesa Trans-Net. Ponieważ stanowiska objęły osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia, zaproponowałem Burmistrzowi Polic utworzenie z udziałem nowo powołanych osób zespołu roboczego, którego zadaniem byłoby sporządzenie raportu opisującego aktualny stan gospodarki odpadami w Gminie i na lokalnym rynku regionalnym, a następnie wypracowanie strategicznego planu działania na najbliższe miesiące i lata. Propozycja została odrzucona” – część pisma, z uwagi na obszerność, opublikujemy za tydzień. Kolejne pismo, skierowane przez Jerzego Nędzusiaka do burmistrza Polic dotyczy udzielenie informacji dotyczącej ustalonych wynagrodzeń miesięcznych i zmiennych Prezesów – Dyrektorów Spółek gminnych: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna, Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „TRANS-NET” S.A., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Mimo, że pismo jest datowane 1 lipca br. do chwili obecnej autor wniosku nie otrzymał na niego odpowiedzi.

Kolejne pismo, skierowane do Prezesa Trans-Netu, Adama Pacholika, dotyczy wniosku o udzielenie informacji dotyczącej: ilości odpadów surowcowych z grupy 15 zebranych w Gminie Police, które zostały przekazane do zagospodarowania do instalacji Remondis Szczecin sp. z o.o. w latach 2017, 2018 i 2019, oraz ceny za 1 Mg przedmiotowych odpadów, jaką Spółka uzyskała d przejmującego odpady. Drugi wniosek dotyczy ilości kursów pojazdów Spółki, które zostały wykonane, aby dostarczyć wymienione wcześniej odpady do instalacji przejmującego odpady.
Ostatnie pismo, skierowane do obecnego dyrektora ZOiSOK, , dotyczy udzielenia informacji dotyczącej: ilości zmieszanych odpadów komunalnych 20 03 O1 i innych odpadów przyjętych do przetwarzania (skierowanych na halę przyjęć) w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Zakładu w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r., ilości zmagazynowanych w Zakładzie na dzień 30.06.2019 r odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) przeznaczonych do zagospodarowania w spalarni lub innej instalacji zewnętrznej, ilości i ceny za 1 Mg odpadów o kodzie 19 12 12 przekazanych do spalarni szczecińskiej w okresie Ol Ol 2019 r. do 30 062019 r., ilości zmagazynowanych w Zakładzie na dzień 30.06.2019 r. odpadów o kodzie 19 05 99 (tzw. stabilizat), przeznaczonych do zagospodarowania na składowiskach podmiotów zewnętrznych, ilości i ceny za 1 Mg odpadów o kodzie 19 05 99 (stabilizat) przekazanych do zagospodarowania na składowiskach zewnętrznych w okresie 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r., aktualnej wysokości wynagrodzenia Dyrektora ZOiSOK.


Reklama

Gmina Police

Ferie Zimowe w Miejskim Ośrodku Kultury

Miejski Ośrodek Kultury działający obecnie w tymczasowej siedzibie przy ul. Traugutta 4 serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne warsztaty w czasie ferii zimowych. Zarówno młodsze, jak i starsze dzieci z pewnością znajdą coś ciekawego dla siebie, ponieważ oferta jest bardzo różnorodna – od zajęć plastycznych i manualnych, poprzez taniec i śpiew, na warsztatach fotograficznych kończąc.

Opublikowane

w dniu

Koncert karnawałowy „Bałwankowy zawrót głowy”

Klauni Ruphert i Rico po raz kolejny odwiedzą Police i zaproszą na barwne widowisko interaktywne dla dzieci i rodzin z konkursami i zabawami dla małych i dużych. Będzie wesoło, kolorowo i kreatywnie! Wyśmienita zabawa gwarantowana!

MANGA – Rysowanie krok po kroku

Manga to japońska sztuka rysunku i tworzenia komiksów układających się w historię. Ma ona bardzo długą tradycję, sięgającą aż XIX wieku. Przez wiele lat to artystyczne zajęcie zyskało szerokie grono fanów, zarówno podziwiających, jak i próbujących wykonywać własne komiksy.

Grupa max. 10 osób (od lat 7)

Prowadzenie: Agnieszka Rozmus

Szyjemy maskotkę

Pluszowy miś to kultowa zabawka na całym świecie i mimo upływającego czasu oraz pojawiania się coraz bardziej nowoczesnych rozrywek dla dzieci, bywa największym przyjacielem dziecka.

Podczas warsztatu dzieci własnoręcznie wykonają maskotkę misia lub sowy, a następnie nadadzą swojej maskotce imię. Każdy uczestnik zabierze swojego kolorowego pluszaka do domu.

Grupa max. 10 osób (od lat 7)

Prowadzenie: Sława Pietaś

Podstawy rysunku

Marzy ci się rysowanie pięknych pejzaży, portretów, ludzi albo panoramy miasta? Możesz się tego nauczyć! Nie jest ci potrzebny talent i nadzwyczajne zdolności, musisz jedynie uzbroić się w cierpliwość i uczyć.

Podczas warsztatu dzieci poznają zasady kompozycji, światłocienia, proporcji.

Grupa max. 10 osób (od lat 7)

Prowadzenie: Agnieszka Rozmus

Warsztaty ceramiczne

Praca z gliną to zajęcie, podczas którego można wyczarować prawdziwe arcydzieła, a przy okazji wyciszyć się i zrelaksować. Daje poczucie sprawczości, akceptacji dla niedoskonałości formy, a jednocześnie rozwija wyobraźnię i zdolności manualne.

Podczas 2 dni warsztatów dzieci uformują z gliny dowolny przedmiot na podstawie tego, co podpowie im wyobraźnia, a następnie go poszkliwią. Gotową pracę zabiorą do domu.

Grupa max. 10 osób (od lat 7)

Prowadzenie: Dorota Żurek

Warsztaty iluzji ruchu

Dzisiejsze kino to zapis obrazu, oparty na technologii HFR oraz 3D. Jak jednak wyglądało kino, gdy pierwszą projekcję filmu braci Lumiére mogli zobaczyć widzowie we Francji? Tego będzie można się dowiedzieć podczas warsztatów iluzji ruchu.

W czasie warsztatów uczestnicy zbudują XIX-wieczne zabawki optyczne i wprawią je w ruch, a tym samym przekonają się, jak wyglądało kino ponad 100 lat temu!

Grupa max. 10 (od lat 10)

Prowadzenie: Tomasz Łój

Warsztaty fotograficzne

Cyjanotypia to bardzo ciekawa i szlachetna technika fotograficzna, dzięki której uzyskujemy zdumiewające zdjęcia. To wszystko w wyniku nieskomplikowanego i bardzo przyjemnego procesu chemicznego bazującego na światłoczułości soli żelaza.

Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się wykonywać zdjęcia przy użyciu procesu cyjanotypii, a swoje własne unikatowe odbitki zabiorą do domu. Znajomość podstaw fotografii nie jest obowiązkowa – wystarczy zabrać ze sobą dobry humor, a znakomita zabawa gwarantowana!

Grupa max. 10 (od lat 10)

Prowadzenie: Tomasz Łój

Warsztaty robienia pomponów

Wejdź do radosnego i kolorowego świata pomponów. Użyj wyobraźni, by stworzyć bajkowe postaci, magiczne istoty i kolorowe stworki. Baw się kształtem, kompozycją i fakturą.

Podczas warsztatów dzieci nauczą się tworzyć od podstaw wielobarwne pompony, z których wyczarują wymarzone postaci.

Grupa max. 10 osób (od lat 7)

Prowadzenie: Sława Pietaś

Kreatywne zajęcia plastyczne

Rękodzieło to bardzo modna w ostatnich latach forma sztuki, charakteryzująca się niepowtarzalnością i oryginalnością.

Podczas warsztatu dzieci wykorzystają nieograniczone pokłady swojej kreatywności, by wyczarować artystyczne cuda.

Grupa max. 10 osób (od lat 7)

Prowadzenie: Teresa Kulik

Warsztaty wykonywania świeć sojowych

Podczas warsztatów dzieci poznają tajniki tworzenia świec sojowych i krok po kroku pod okiem instruktora wykonają swoje własne kompozycje.

Grupa max. 6 osób (od lat 10)

Prowadzenie: Tomasz Łój

Pierwsze kroki w balecie

Taniec klasyczny stanowi podstawę niemal wszystkich rodzajów tańca artystycznego, a tancerze uprawiający tę sztukę dążą do ukazania doskonałości ciała oraz osiągnięcia harmonii i płynności wykonywanych ruchów. Piękno kroków baletowych oraz magiczna atmosfera, jaką tworzy balet dają wyjątkową możliwość wyrażenia siebie poprzez ruch zamknięty w szlachetnej formie.

Podczas warsztatów uczestnicy poznają podstawowe pas baletowe, poprawią koordynację ruchową, wsłuchają się w dźwięki muzyki klasycznej, którą nauczą się interpretować, a przede wszystkim będą doskonale się bawić wyrażając swoje emocje poprzez taniec.

Grupa max. 15 osób (7-10 lat; 11+ lat)

Prowadzenie: Daria Zarzeczna

Warsztaty taneczne dancehall i hip-hop

Dancehall to styl tańca, który narodził się na Jamajce – czuć w nim gorące słońce Karaibów, energetyczną moc południa i basowe rytmy zarażające dobrą energią. Hip-hop z kolei wywodzi się z kultury afroamerykańskiej i łączy w sobie techniczne kroki oraz gesty i mimikę dodawane do każdego ruchu będące ekspresją odpowiadającą konkretnym emocjom.

Nie musisz mieć tanecznych umiejętności, wystarczy, że dasz z siebie 100% pozytywnej energii i weźmiesz ze sobą dobry humor! Daj się porwać dźwiękom muzyki i wyraź siebie poprzez taniec!

Grupa max. 20 osób (8-11 lat; 12-15 lat)

Prowadzenie: Paulina Woźniak

Warsztaty wokalne

Wejdź w magiczny świat utworów Disney’a i rozśpiewaj się w hitach „Pół kroku stąd” i „Nie bój się chcieć” pod okiem instruktora Damiana Rybickiego i akompaniatora Kacpra Odrobnego.

Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się słuchać siebie nawzajem, by z powodzeniem śpiewać w wielogłosie. Wsłuchają się w swój własny głos, poznają jego możliwości, a przede wszystkim wyrażą swoje emocje poprzez muzykę.

Grupa max. 15 osób (od 9 lat)

Prowadzenie: Damian Rybicki

Warsztaty cyrkowo-teatralne

Warsztaty cyrkowo-teatralne z elementami sztuki cyrkowej prowadzone są w formie zabawy, podczas której usprawnisz koordynację wzrokowo-ruchową, zaangażujesz obie półkule mózgowe, będziesz stymulował zmysły, poćwiczysz równowagę, nauczysz się cierpliwości i wytrwałości, a ponadto będziesz miał wiele satysfakcji i radości.

Podczas warsztatów uczestnicy będą bawić się, wykonywać praktyczne ćwiczenia i zadania, poznawać siebie nawzajem i odkrywać swoje potencjały.

Grupa max. 12 osób (od 6 lat)

Prowadzenie: Kamil Malecki

Robotyka

Jeśli jesteś fanem klocków lego i programowania, to warsztaty z robotyki są właśnie dla Ciebie! Podczas zajęć zbudujesz, zaprogramujesz i ożywisz małe robociki z klocków lego i będziesz miał przy tym mnóstwo frajdy!

Grupa max. 6 osób (od 10 lat)

Prowadzenie: Maciej Dzioba

Wokalno-instrumentalne zabawy

Jeśli chcesz rozwinąć swoją kreatywność, śpiewać i grać na instrumentach, przyjdź na zabawy wokalno-instrumentalne. Będziesz mógł stworzyć podkład perkusyjny do największych hitów, bawiąc się dźwiękami.

Podczas warsztatów nauczysz się, jak należy oddychać podczas śpiewu, poznasz zasady emisji głosu i zobaczysz, jakie ćwiczenia należy wykonywać, by zwiększyć możliwości swojego głosu.

Grupa max. 15 osób (od 7 lat)

Prowadzenie: Piotr Szkocki

Warsztaty ukulele

Ukulele to maleński instrument, który nosi w sobie esencję muzyki – można zagrać na nim melodię, harmonię, a także stworzyć swoją własną sekcję rytmiczną.

Już po pierwszym dniu warsztatów uczestnicy będą potrafili zagrać prosty akompaniment do piosenki. Będą grać i bawić się razem, bo nic tak nie łączy i nie buduje nowych relacji, jak wspólna nauka i zespołowe brzmienie, które finalnie da niesamowity efekt.

Grupa max. 12 osób (od 10 lat)

Prowadzenie: Bartek „Orzeu” Orłowski

Czytaj dalej

Gmina Police

Nagrobek królewskiego Leśniczego w Tanowie! [ZDJĘCIA]

Głaz upamiętnia Królewskiego Leśniczego (Konigl. Forster) Hermana Frantza, odkopali członkowie Denkmal Pomorze podczas prac na tanowskim cmentarzu.

Opublikowane

w dniu

Niepozornie wyglądający głaz narzutowy w centrum tanowskiego cmentarza, pośród zebranych w jedno miejsce podstaw nagrobków od początku prac ekipy Denkmal Pomorze budził zainteresowanie. Przechodząc obok niego wydawać by się mogło, że jest to zwykły kamień polny jakich dużo na naszych terenach. Zastanawiającą kwestią było to, co taki duży głaz robi na tym obszarze, który nawet nie posiada ogrodzenia z kamieni polnych. Ciekawość i determinacja Zespołu przezwyciężyła! Wspólnymi siłami odkopano i postawiono siłą własnych mięśni kilkutonowy głaz, na którym ujrzeliśmy komu jest poświęcony – czytamy na FB Denkmal Pomorze.
Głaz upamiętnia Królewskiego Leśniczego (Konigl. Forster) Hermana Frantza, ur. 22.7.1869, zm. 07.8.1923 oraz jego małżonkę Margaretthe Frantz z d. Goedecke 04.5.1869-24.3.1944 [inskrypcja słabo czytelna, data może być inna].
Nagrobkiem o ciekawej plastyce jest pomnik o obeliskowym kształcie poświęcony państwowemu gajowemu powiatu Randow (Staatl. Hegemeister i.R.) Wilhelmowi Haase (9.5.1859-9.3.1931). Obok niego znaleziony został starszy pomnik – głaz granitowy, poświęcony Mathilde Bautenburg (23.5.1827-2.1.1882), który prawdopodobnie mógł posłużyć jako fundament pod podstawę innego niezachowanego pomnika. Skąd takie założenie? Otóż spód podstawy niesie ślady kleju, na którym zachowało się odbite inskrypcje z pomnika pani Bautenburg.
Najstarszym do tej pory odnalezionym pomnikiem jest fragment dziecięcego, zniszczonego nagrobka Wilhelma Chlert (?), ur. 03.1872, zm. 16.3.1881

Czytaj dalej

Gmina Police

MOK: bal karnawałowy dla dzieci

Bal karnawałowy dla dzieci, odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury 4 lutego, w godz. 12.00-13.30. Jest to już druga edycja balu karnawałowego, na który tym razem zapraszamy dzieci już od trzeciego roku życia.

Opublikowane

w dniu

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie