Gmina Police

Wyrządzono gminie szkód finansowych znacznych rozmiarów

Opublikowane

w dniu

[lead]Ujawnione informacje o nieprawidłowościach w gospodarce odpadami w wykonaniu najwyższych urzędników gminnych są szokujące nie tylko z powodu rzeczywistości jaką odsłaniają, ale również dlatego, że ci sami urzędnicy jeszcze niedawno twierdzili, że winnymi podwyżek za usuwanie odpadów w Gminie Police są nieuczciwi mieszkańcy i przepisy wprowadzane przez władze centralne – uważają działacze lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości w Policach. Organy ścigania powinny zająć się nieprawidłowościami w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. [/lead]

Oficjalne stanowisko PiS jest efektem listu skierowanego przez byłego dyrektora zakładu Jerzego Nędzusiaka do przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Ufniarza. W piśmie były dyrektor opisuje nieprawidłowości w gospodarce odpadami i za taki stan obwinia burmistrza Polic Władysława Diakuna oraz jego zastępcę Macieja Greinerta.

Zarzuty, stawiane przez byłego dyrektora, dotyczą między innymi wyrządzenia gminie szkód finansowych znacznych rozmiarów, celowego zadłużania zakładu, łamania zapisów ustawy o odpadach oraz permanentnego braku odpowiedzi burmistrza i jego zastępcy na sygnalizowanie przez Jerzego Nędzusiaka nieprawidłowości.
19 lipca 2019 roku były Dyrektor Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów (ZOiSOK) w Leśnie Górnym, Jerzy Nędzusiak, skierował do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach oraz radnych Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI pismo, w którym ujawnił szereg nieprawidłowości w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami przez osoby odpowiedzialne za te kwestie w gminie Police, głównie Burmistrza Polic Władysława Diakuna i zastępcę Burmistrza, Macieja Greinerta.

W piśmie tym, powołując się na dane i fakty, autor ujawnia szereg decyzji i zaniechań wielu osób, które doprowadziły do wyrządzenia gminie szkód finansowych znacznych rozmiarów. Mowa między innymi o blokowaniu przygotowania planu restrukturyzacji ZOiSOK, zadłużaniu Zakładu, zatrudnianiu niekompetentnych osób na kluczowych stanowiskach w gminie, „nabijaniu kabzy” zewnętrznym przewoźnikom poprzez zaniżanie stawek za przyjmowanie odpadów, torpedowaniu korzystnej umowy ze spalarnią w Szczecinie, łamaniu zapisów ustawy o odpadach i permanentnym brak odpowiedzi Burmistrza i jego zastępcy na sygnalizowanie przez Dyrektora ZOiSOK powyższych nieprawidłowości.

Ujawnione przez byłego dyrektora zakładu informacje są szokujące – mówi członek zarządu polickich struktur Prawa i Sprawiedliwości Paweł Mirowski. Te argumenty, które są przywołane w piśmie pokazują, że ci sami urzędnicy jeszcze niedawno obarczali winą za podwyżkę odpadów komunalnych w gminie Police nieuczciwych mieszkańców, którzy mieszkają w tej gminie. To są oszczerstwa, które padały względem mieszkańców, natomiast dziś pokazujemy, jakie były rzeczywiste kulisy wprowadzonych podwyżek. Podkreślę: bez wprowadzenia nawet konsultacji społecznych.
Były Dyrektor ZOiSOK podsumowuje, że bezmyślna polityka władz Gminy w zakresie gospodarki odpadami będzie miała niebagatelny wpływ na wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców. Zaznaczyć należy, że autor pisma za sygnalizowanie przełożonym wspomnianych nieprawidłowości, w lutym 2019 roku został przez Burmistrza zwolniony z pracy.

Jerzy Nędzusiak został zwolniony z pracy w lutym 2019 roku. Zdaniem działaczy Prawa i Sprawiedliwości, przyczyną rozwiązania umowy było sygnalizowanie przez niego wspomnianych już nieprawidłowości.

W związku z powyższym, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość wezwał Burmistrza Władysława Diakuna do publicznego i szczegółowego odniesienia się do zawartych w piśmie Dyrektora ZOiSOK zarzutów. Ponadto, mając na uwadze, że pismo to zawiera wątki wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa przez urzędników publicznych, radni z PiS wezwali Przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Ufniarza do przekazania opinii publicznej, jakie konkretnie działania w tej sprawie podjął, a zwłaszcza, czy skierował ją do odpowiednich organów ścigania.

Uważamy, że ujawnione informacje o nieprawidłowościach w gospodarce odpadami w wykonaniu najwyższych urzędników gminnych są szokujące nie tylko z powodu rzeczywistości jaką odsłaniają, ale również dlatego, że ci sami urzędnicy jeszcze niedawno twierdzili, że winnymi podwyżek za usuwanie odpadów w Gminie Police są nieuczciwi mieszkańcy i przepisy wprowadzane przez władze centralne – mówił podczas konferencji prasowej, Mariusz Różycki. W świetle powyższych faktów, oczekujemy niezwłocznego odniesienia się do powyższej sprawy przez Burmistrza Polic, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach oraz przez władze Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI.

[subtitle]Co zawierają pisma byłego dyrektora[/subtitle]

W sumie dziennikarze podczas konferencji prasowej otrzymali trzy pisma byłego dyrektora ZoiSOK. Pierwsze pismo, skierowane do Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach, Grzegorza Ufniarza oraz radnych WS Gryf XXI, „nieprawidłowości w gospodarce odpadami komunalnymi w Gminie Police, które skutkują wyrządzeniem szkód znacznych rozmiarów w interesie publicznym i prywatnym”. W piśmie tym czytamy między innymi: „Na przełomie lat 2014 – 2015 doszło do wymiany obsady trzech kluczowych dla gospodarki odpadami stanowisk w Gminie· naczelnika Wydziału Gospodarki Odpadami, zastępcy Burmistrza i Prezesa Trans-Net. Ponieważ stanowiska objęły osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia, zaproponowałem Burmistrzowi Polic utworzenie z udziałem nowo powołanych osób zespołu roboczego, którego zadaniem byłoby sporządzenie raportu opisującego aktualny stan gospodarki odpadami w Gminie i na lokalnym rynku regionalnym, a następnie wypracowanie strategicznego planu działania na najbliższe miesiące i lata. Propozycja została odrzucona” – część pisma, z uwagi na obszerność, opublikujemy za tydzień. Kolejne pismo, skierowane przez Jerzego Nędzusiaka do burmistrza Polic dotyczy udzielenie informacji dotyczącej ustalonych wynagrodzeń miesięcznych i zmiennych Prezesów – Dyrektorów Spółek gminnych: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna, Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „TRANS-NET” S.A., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Mimo, że pismo jest datowane 1 lipca br. do chwili obecnej autor wniosku nie otrzymał na niego odpowiedzi.

Kolejne pismo, skierowane do Prezesa Trans-Netu, Adama Pacholika, dotyczy wniosku o udzielenie informacji dotyczącej: ilości odpadów surowcowych z grupy 15 zebranych w Gminie Police, które zostały przekazane do zagospodarowania do instalacji Remondis Szczecin sp. z o.o. w latach 2017, 2018 i 2019, oraz ceny za 1 Mg przedmiotowych odpadów, jaką Spółka uzyskała d przejmującego odpady. Drugi wniosek dotyczy ilości kursów pojazdów Spółki, które zostały wykonane, aby dostarczyć wymienione wcześniej odpady do instalacji przejmującego odpady.
Ostatnie pismo, skierowane do obecnego dyrektora ZOiSOK, , dotyczy udzielenia informacji dotyczącej: ilości zmieszanych odpadów komunalnych 20 03 O1 i innych odpadów przyjętych do przetwarzania (skierowanych na halę przyjęć) w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Zakładu w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r., ilości zmagazynowanych w Zakładzie na dzień 30.06.2019 r odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) przeznaczonych do zagospodarowania w spalarni lub innej instalacji zewnętrznej, ilości i ceny za 1 Mg odpadów o kodzie 19 12 12 przekazanych do spalarni szczecińskiej w okresie Ol Ol 2019 r. do 30 062019 r., ilości zmagazynowanych w Zakładzie na dzień 30.06.2019 r. odpadów o kodzie 19 05 99 (tzw. stabilizat), przeznaczonych do zagospodarowania na składowiskach podmiotów zewnętrznych, ilości i ceny za 1 Mg odpadów o kodzie 19 05 99 (stabilizat) przekazanych do zagospodarowania na składowiskach zewnętrznych w okresie 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r., aktualnej wysokości wynagrodzenia Dyrektora ZOiSOK.


Reklama

Gmina Police

Emocje i sportowa rywalizacja na Lekkoatletycznych Mistrzostwach Polic

W dniach 7-8 lutego, miłośnicy lekkoatletyki będą mieli wyjątkową okazję śledzić zmagania zawodników podczas Lekkoatletycznych Mistrzostw Polic. Wydarzenie skupi lokalnych sportowców w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) w Policach, przy ul. Siedleckiej 2b.

Opublikowane

w dniu

Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polic to wydarzenie z bogatą tradycją, cieszące się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczestników, jak i kibiców. Burmistrz Polic, Władysław Diakun, który od lat patronuje mistrzostwom, wyraził swoje zadowolenie z poziomu i rosnącej popularności zawodów.

Mistrzostwa rozpoczną się o godzinie 10:00 i potrwają do 13:15, co pozwoli publiczności na doświadczenie emocji sportowych przez cały poranek i początek popołudnia. Zawody odbędą się w nowoczesnej hali sportowej, która zapewni doskonałe warunki dla zawodników. Nad bezpieczeństwem uczestników i sprawnym przebiegiem zawodów czuwać będą wykwalifikowani sędziowie i obsługa techniczna.

Kibice mogą oczekiwać elektryzujących biegów, skoków i rzutów. To doskonała okazja, by zobaczyć w akcji przyszłe gwiazdy lekkiej atletyki, a także wsparcie dla rodzimego sportu. Zapraszamy więc wszystkich entuzjastów sportowych wyzwań na to szczególne wydarzenie

Czytaj dalej

Gmina Police

Uroczyste wręczenie nagród w Policach – docenieni trenerzy i sportowcy

W Urzędzie Miejskim w Policach odbyło się wyjątkowe wydarzenie, podczas którego Burmistrz Władysław Diakun w towarzystwie znaczących przedstawicieli władz lokalnych wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2023. Wśród wyróżnionych znalazło się trzynaście osób reprezentujących dziedziny lekkoatletyki i sportów walki, które przez miniony rok wielokrotnie zdobywały laury na krajowych i międzynarodowych arenach.

Opublikowane

w dniu

Nagrody, symbolizujące nie tylko sukcesy ale i ciężką pracę, treningi, a także sportową determinację, zostały wręczone w atmosferze prężności oraz społecznej dumy. Pośród wyróżnionych byli zarówno obiecujący juniorzy jak i doświadczeni trenerzy, których zaangażowanie i profesjonalizm w znaczeniu szczególnym przyczyniło się do sportowych sukcesów polickiej społeczności.

Ceremonia była także platformą do podkreślenia znaczenia inwestycji w sport młodzieżowy oraz potrzeby ciągłego wsparcia dla sportowców, którzy są dumnymi reprezentantami regionu na wielu prestiżowych zawodach. Uroczystość została uwieńczona wspólnym zdjęciem i poczęstunkiem, co stanowiło doskonałą okazję do nieformalnych rozmów i wymiany doświadczeń między zawodnikami a działaczami sportowymi.

Czytaj dalej

Gmina Police

Zmiana wiceburmistrza w Policach: Damian Walczak obejmie stanowisko

W wyniku porozumienia koalicyjnego w Radzie Miejskiej w Policach doszło do zmiany na stanowisku zastępcy burmistrza. Z dniem 1 lutego 2023 roku Damian Walczak, radny z ramienia Platformy Obywatelskiej, przejmie funkcję zastępcy burmistrza, zajmowaną dotąd przez Macieja Greinerta. Przekazanie obowiązków jest rezultatem współpracy pomiędzy PO RP Powiat Policki a Wspólnotą Samorządową „Gryf XXI”.

Opublikowane

w dniu

Dotychczasowy wiceburmistrz, Maciej Greinert, pełnił tę funkcję od marca 2015 roku i był odpowiedzialny za nadzór nad kilkoma wydziałami w Urzędzie Miejskim. Greinert wyraził zrozumienie dla decyzji i twierdzi, że był świadom prowadzonych negocjacji. Chociaż na krótko zamierza odpocząć, nie wyklucza podjęcia nowych wyzwań zawodowych.

W Policach jest tylko dwóch wiceburmistrzów, więc ktoś musiał ustąpić. Przy czym chciałem powiedzieć, że to było już wcześniej ze mną uzgodnione. To nie jest tak, że jestem zaskoczony całą sytuacją. Zarząd Wspólnoty Samorządowej „Gryf XXI” działał przy otwartej kurtynie. Wiedziałem o negocjacjach, całą sytuację zaaprobowałem – mówi Maciej Greinert, były zastępca burmistrza Polic.

Nowo mianowany zastępca burmistrza, Damian Walczak, dotychczas aktywny radny i pracownik urzędu marszałkowskiego, wyraził wdzięczność burmistrzowi za zaufanie i zapowiedział „nowe otwarcie i powiew świeżości”. Zobowiązał się również do rezygnacji z mandatu radnego na rzecz pełnienia nowej funkcji. Oczekuje się, że jego miejsce w radzie zajmie Sandra Korczyc.

Chciałem serdecznie podziękować panu burmistrzowi za powierzone zaufanie. Zobowiązuję się do tego, że to będzie nowe otwarcie, powiew świeżości. Pewnie czasami mam inne spostrzeżenie na różne sprawy, ale z wielką przyjemnością niejednokrotnie się przysłuchuję i korzystam z wiedzy i doświadczenia pana burmistrza. W takiej formule właśnie chcemy pracować, żeby jak najlepiej przysłużyć się dla mieszkańców Polic – zapewnia Damian Walczak.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie