Gmina Police

Wyrządzono gminie szkód finansowych znacznych rozmiarów

Opublikowane

w dniu

[lead]Ujawnione informacje o nieprawidłowościach w gospodarce odpadami w wykonaniu najwyższych urzędników gminnych są szokujące nie tylko z powodu rzeczywistości jaką odsłaniają, ale również dlatego, że ci sami urzędnicy jeszcze niedawno twierdzili, że winnymi podwyżek za usuwanie odpadów w Gminie Police są nieuczciwi mieszkańcy i przepisy wprowadzane przez władze centralne – uważają działacze lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości w Policach. Organy ścigania powinny zająć się nieprawidłowościami w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. [/lead]

Oficjalne stanowisko PiS jest efektem listu skierowanego przez byłego dyrektora zakładu Jerzego Nędzusiaka do przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Ufniarza. W piśmie były dyrektor opisuje nieprawidłowości w gospodarce odpadami i za taki stan obwinia burmistrza Polic Władysława Diakuna oraz jego zastępcę Macieja Greinerta.

Zarzuty, stawiane przez byłego dyrektora, dotyczą między innymi wyrządzenia gminie szkód finansowych znacznych rozmiarów, celowego zadłużania zakładu, łamania zapisów ustawy o odpadach oraz permanentnego braku odpowiedzi burmistrza i jego zastępcy na sygnalizowanie przez Jerzego Nędzusiaka nieprawidłowości.
19 lipca 2019 roku były Dyrektor Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów (ZOiSOK) w Leśnie Górnym, Jerzy Nędzusiak, skierował do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach oraz radnych Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI pismo, w którym ujawnił szereg nieprawidłowości w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami przez osoby odpowiedzialne za te kwestie w gminie Police, głównie Burmistrza Polic Władysława Diakuna i zastępcę Burmistrza, Macieja Greinerta.

W piśmie tym, powołując się na dane i fakty, autor ujawnia szereg decyzji i zaniechań wielu osób, które doprowadziły do wyrządzenia gminie szkód finansowych znacznych rozmiarów. Mowa między innymi o blokowaniu przygotowania planu restrukturyzacji ZOiSOK, zadłużaniu Zakładu, zatrudnianiu niekompetentnych osób na kluczowych stanowiskach w gminie, „nabijaniu kabzy” zewnętrznym przewoźnikom poprzez zaniżanie stawek za przyjmowanie odpadów, torpedowaniu korzystnej umowy ze spalarnią w Szczecinie, łamaniu zapisów ustawy o odpadach i permanentnym brak odpowiedzi Burmistrza i jego zastępcy na sygnalizowanie przez Dyrektora ZOiSOK powyższych nieprawidłowości.

Ujawnione przez byłego dyrektora zakładu informacje są szokujące – mówi członek zarządu polickich struktur Prawa i Sprawiedliwości Paweł Mirowski. Te argumenty, które są przywołane w piśmie pokazują, że ci sami urzędnicy jeszcze niedawno obarczali winą za podwyżkę odpadów komunalnych w gminie Police nieuczciwych mieszkańców, którzy mieszkają w tej gminie. To są oszczerstwa, które padały względem mieszkańców, natomiast dziś pokazujemy, jakie były rzeczywiste kulisy wprowadzonych podwyżek. Podkreślę: bez wprowadzenia nawet konsultacji społecznych.
Były Dyrektor ZOiSOK podsumowuje, że bezmyślna polityka władz Gminy w zakresie gospodarki odpadami będzie miała niebagatelny wpływ na wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców. Zaznaczyć należy, że autor pisma za sygnalizowanie przełożonym wspomnianych nieprawidłowości, w lutym 2019 roku został przez Burmistrza zwolniony z pracy.

Jerzy Nędzusiak został zwolniony z pracy w lutym 2019 roku. Zdaniem działaczy Prawa i Sprawiedliwości, przyczyną rozwiązania umowy było sygnalizowanie przez niego wspomnianych już nieprawidłowości.

W związku z powyższym, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość wezwał Burmistrza Władysława Diakuna do publicznego i szczegółowego odniesienia się do zawartych w piśmie Dyrektora ZOiSOK zarzutów. Ponadto, mając na uwadze, że pismo to zawiera wątki wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa przez urzędników publicznych, radni z PiS wezwali Przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Ufniarza do przekazania opinii publicznej, jakie konkretnie działania w tej sprawie podjął, a zwłaszcza, czy skierował ją do odpowiednich organów ścigania.

Uważamy, że ujawnione informacje o nieprawidłowościach w gospodarce odpadami w wykonaniu najwyższych urzędników gminnych są szokujące nie tylko z powodu rzeczywistości jaką odsłaniają, ale również dlatego, że ci sami urzędnicy jeszcze niedawno twierdzili, że winnymi podwyżek za usuwanie odpadów w Gminie Police są nieuczciwi mieszkańcy i przepisy wprowadzane przez władze centralne – mówił podczas konferencji prasowej, Mariusz Różycki. W świetle powyższych faktów, oczekujemy niezwłocznego odniesienia się do powyższej sprawy przez Burmistrza Polic, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach oraz przez władze Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI.

[subtitle]Co zawierają pisma byłego dyrektora[/subtitle]

W sumie dziennikarze podczas konferencji prasowej otrzymali trzy pisma byłego dyrektora ZoiSOK. Pierwsze pismo, skierowane do Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach, Grzegorza Ufniarza oraz radnych WS Gryf XXI, „nieprawidłowości w gospodarce odpadami komunalnymi w Gminie Police, które skutkują wyrządzeniem szkód znacznych rozmiarów w interesie publicznym i prywatnym”. W piśmie tym czytamy między innymi: „Na przełomie lat 2014 – 2015 doszło do wymiany obsady trzech kluczowych dla gospodarki odpadami stanowisk w Gminie· naczelnika Wydziału Gospodarki Odpadami, zastępcy Burmistrza i Prezesa Trans-Net. Ponieważ stanowiska objęły osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia, zaproponowałem Burmistrzowi Polic utworzenie z udziałem nowo powołanych osób zespołu roboczego, którego zadaniem byłoby sporządzenie raportu opisującego aktualny stan gospodarki odpadami w Gminie i na lokalnym rynku regionalnym, a następnie wypracowanie strategicznego planu działania na najbliższe miesiące i lata. Propozycja została odrzucona” – część pisma, z uwagi na obszerność, opublikujemy za tydzień. Kolejne pismo, skierowane przez Jerzego Nędzusiaka do burmistrza Polic dotyczy udzielenie informacji dotyczącej ustalonych wynagrodzeń miesięcznych i zmiennych Prezesów – Dyrektorów Spółek gminnych: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna, Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „TRANS-NET” S.A., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Mimo, że pismo jest datowane 1 lipca br. do chwili obecnej autor wniosku nie otrzymał na niego odpowiedzi.

Kolejne pismo, skierowane do Prezesa Trans-Netu, Adama Pacholika, dotyczy wniosku o udzielenie informacji dotyczącej: ilości odpadów surowcowych z grupy 15 zebranych w Gminie Police, które zostały przekazane do zagospodarowania do instalacji Remondis Szczecin sp. z o.o. w latach 2017, 2018 i 2019, oraz ceny za 1 Mg przedmiotowych odpadów, jaką Spółka uzyskała d przejmującego odpady. Drugi wniosek dotyczy ilości kursów pojazdów Spółki, które zostały wykonane, aby dostarczyć wymienione wcześniej odpady do instalacji przejmującego odpady.
Ostatnie pismo, skierowane do obecnego dyrektora ZOiSOK, , dotyczy udzielenia informacji dotyczącej: ilości zmieszanych odpadów komunalnych 20 03 O1 i innych odpadów przyjętych do przetwarzania (skierowanych na halę przyjęć) w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Zakładu w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r., ilości zmagazynowanych w Zakładzie na dzień 30.06.2019 r odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) przeznaczonych do zagospodarowania w spalarni lub innej instalacji zewnętrznej, ilości i ceny za 1 Mg odpadów o kodzie 19 12 12 przekazanych do spalarni szczecińskiej w okresie Ol Ol 2019 r. do 30 062019 r., ilości zmagazynowanych w Zakładzie na dzień 30.06.2019 r. odpadów o kodzie 19 05 99 (tzw. stabilizat), przeznaczonych do zagospodarowania na składowiskach podmiotów zewnętrznych, ilości i ceny za 1 Mg odpadów o kodzie 19 05 99 (stabilizat) przekazanych do zagospodarowania na składowiskach zewnętrznych w okresie 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r., aktualnej wysokości wynagrodzenia Dyrektora ZOiSOK.


Reklama

Gmina Police

Trzebież przygotowuje plażę na sezon: Piasek i bezpieczeństwo gwarantowane

Mieszkańcy Trzebieży oraz odwiedzający już wkrótce będą mogli cieszyć się wyjątkowymi urokami plaży po pracach nad jej odnowieniem. Jak informuje lokalna administracja, na terenie plaży rozpoczęły się prace związane z zaopatrzeniem w stosowną ilość piasku, które są już na ukończeniu. Aktywności te są częścią większego planu przygotowań do sezonu letniego. Wywrotki dostarczają piasek, który ma uzupełnić i wzbogacić plażowe tereny, czyniąc je bardziej przyjaznymi dla wczasowiczów i mieszkańców. Planowane zakończenie tych działań zapowiedziano w najbliższych dniach.

Opublikowane

w dniu

Dodatkowo, gmina Police ma powody do zadowolenia z działalności swoich radnych, którzy wykazali się jednomyślnym poparciem dla nowej inicjatywy mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa wypoczywających. Udało się osiągnąć porozumienie w kwestii zapewnienia nadzoru ratowników WOPR nad plażą Trzebieży przez cały okres wakacyjny.

Dzięki podejmowanym działaniom, groźba niestrzeżonej „dzikiej” plaży została wyeliminowana, a mieszkańcy oraz turyści mogą spodziewać się bezpiecznego i przyjemnego wypoczynku nad wodą. Czekają teraz jedynie na korzystne warunki pogodowe, które pozwolą w pełni wykorzystać możliwości, jakie oferuje nadmorska miejscowość w powiecie polickim.

Czytaj dalej

Gmina Police

Mobilne Centrum Informacji Gospodarczej w Policach – wsparcie dla przedsiębiorców i mieszkańców

Pierwszego lipca br., w godzinach od jedenastej do trzynastej trzydzieści, mieszkańcy powiatu polickiego będą mieli okazję skorzystania z bezpłatnych konsultacji biznesowych. Mobilne Centrum Informacji Gospodarczej, będące inicjatywą Urzędu Marszałkowskiego, zagości przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Policach, w bezpośrednim sąsiedztwie lokalnego targowiska.

Opublikowane

w dniu

Zakres tematyczny dostępnych podczas wydarzenia konsultacji jest szeroki – eksperci udzielą wsparcia osobom zainteresowanym otwarciem własnej działalności gospodarczej, jak również tym, którzy chcą rozwijać już istniejące przedsiębiorstwa. Ponadto przewidziano możliwość uzyskania informacji o kursach i szkoleniach, które mogą przyczynić się do podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników.

Odpowiednie wykorzystanie dostępnych środków z funduszy europejskich jest kluczowe dla rozwoju lokalnej gospodarki. Dlatego też, konsultanci szczegółowo wyjaśnią zasady pozyskiwania dofinansowań, poinformują o bieżących projektach oraz terminach składania wniosków. Podkreślenie zostanie także pouczający charakter wydarzenia – szczegóły dotyczące planowanych inicjatyw regionalnych umożliwią uczestnikom świadome zaangażowanie w życie społeczności lokalnej.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych – zarówno dla przedstawicieli sektora prywatnego, jak i dla członków organizacji pozarządowych. Zapraszamy do skorzystania z okazji do zdobycia wartościowych i praktycznych informacji, które mogą przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

Organizatorem akcji jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Kontakt: infolinia; 800 34 55 34 lub 91 452 8906, 91 452 8907, 91 452 8911. Adres mailowy: pife.szczecin@wzp.pl.

Czytaj dalej

Gmina Police

Uroczyste zakończenie roku akademickiego w Polickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

W Hotelu Dobosz w Policach miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – zakończenie roku akademickiego 2023/2024 Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość uświetniona została emocjonującym występem Chóru Kameralnego pod kierunkiem znakomitej dyrygent Marta Pietrzak, które rozpoczęło od wykonania pełnego patosu hymnu „Gaude Mater Polonia”.

Opublikowane

w dniu

W imieniu Stowarzyszenia, splendor tego akademickiego święta otworzyła Prezes, szanowna Halina Olejarnik. W przemówieniu witającym zebrałych gości oraz członków uniwersytetu, wyraziła ona głębokie podziękowania dla byłego burmistrza Władysława Diakuna oraz byłej członkini Zarządu Powiatu, Beacie Chmielewskiej za ogromne zaangażowanie i wkład w rozwój edukacji. Nie zapomniała także pogratulować osiągnięć nowo wybranym samorządowcom – Staroście Shivanowi Fate i Burmistrzowi Krystianowi Kowalewskiemu.

W ciągu ostatniego roku studenci Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z pasją zgłębiali tajniki różnorodnych dziedzin, czego efekty zostały zaprezentowane w wzruszającej prezentacji pod tytułem „Przeżyjmy to jeszcze raz…”. Program artystyczny był równie bogaty, obejmując między innymi elektryzujący taniec orientalny, zmysłową bachatę, a także pokaz skupienia i harmonii, jakim jest tai-chi i prezentację sekcji „Spacerowicze”.

Wyrazy uznania dla wytężonej pracy i osiągnięcia ambitnych celów naukowych złożyły autorytety takie jak Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski, Starosta Shivan Fate, oraz Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Szwyd, wspierani przez liczne gratulacje złożone przez Burmistrza Krystiana Kowalewskiego.

Teraz przed uczestnikami uniwersytetu nadchodzi zasłużona przerwa wakacyjna. Po niej już w październiku rozpocznie się kolejny rok akademicki, który będzie już XVII edycją tego cenionego projektu edukacyjnego.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie