Gmina Dobra

WÓJT GMINY DOBRA ogłasza przetargi ustne nieograniczone

Opublikowane

w dniu

WÓJT GMINY DOBRA

ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości położonych w Buku

Lp.

Położenie

nieruchomości

Księga wieczysta

Nr ew. działki

pow. nieruchomości

(ha)

opis nieruchomości, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania

cena wywoławcza nieruchomość w zł

Wadium

(PL) w zł

Termin

przetargu

dzień,

godzina

1. Buk 36/2 SZ2S/00001596/0 – lokal

SZ2S/00002003/4 – grunt

127 28,11 m2

0,1347 ha – udział w części wspólnej 189/1000

Lokal położony jest w budynku dwukondygnacyjnym na kondygnacji 2. 80 300,00

(łączna wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie)

8 030,00 I przetarg

17 marca 2023 r.

godz. 11.00

  1. Przetarg odbędą się w sali konferencyjnej Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a w Dobrej.

  2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r, poz. 106 ze zm.) czynność zwolniona jest z podatku VAT.

  3. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w pieniądzu (PL) przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO BP nr 46 1020 4795 0000 9302 0331 9639, najpóźniej do dnia 14 marca 2023 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy Dobra).

Wójt

Teresa Dera

WÓJT GMINY DOBRA

ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości położonych w Dobrej

Lp.

Położenie

nieruchomości

Księga wieczysta

Nr ew. działki

pow. nieruchomości

(ha)

opis nieruchomości, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania

cena wywoławcza nieruchomości netto (PL)

Wadium

(PL)

Termin

przetargu

dzień,

godzina

1 Dobra SZ2S/00001642/8 11/1 0,1066 Nieruchomość niezabudowana, nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolami klaso użytku RV 307 110,00 30 711,00 I przetarg

16.03.2023 r.

godz. 11.00

2 Dobra SZ2S/00001642/8 11/2 0,0990 Nieruchomość niezabudowana, nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. ochronne. W ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolami klaso użytku RV 285 220,00 28 522,00 I przetarg

16.03.2023 r.

godz. 11.30

3 Dobra SZ2S/00001642/8 11/3 0,1011 Nieruchomość niezabudowana, nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. ochronne. W ewidencji gruntów i budynków oznaczona symbolami klaso użytku RV 276 710,00 27 671,00 I przetarg

16.03.2023 r.

godz. 12.00

  1. Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a w Dobrej.

  2. Przetarg odbędzie się na każdą nieruchomość oddzielnie.

  3. Do ceny nieruchomości netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w dniu przetargu.

  4. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w pieniądzu (PL) przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO BP nr 46 1020 4795 0000 9302 0331 9639, najpóźniej do dnia 13 marca 2023 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy Dobra)

Dodatkowe informację można uzyskać w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji w Dobrej, ul. Graniczna 24a w godzinach pracy urzędu (informacji udziela Wioletta Czarnota pok. 7, tel. 91 424 19 73, adres mail: nieruchomosci1@dobraszczecinska.pl).

Wójt

Teresa Dera

Reklama

Gmina Dobra

Niszczenie chodnika

Strażnicy gminni  stwierdzili zniszczenie chodnika przy ulicy Żubrzej w m. Dołuje. Według wstępnych ustaleń kierowca pojazdu, który tego dokonał okazał zezwolenie Starostwa Powiatowego w Policach na poruszanie się pojazdów ciężarowych na trasie Dołuje do działki rolnej, na wysokości której został zniszczony chodnik.

Opublikowane

w dniu

Mając na uwadze poczynione ustalenia strażnicy gminni nałożyli na sprawcę dwa mandaty karne. Jednocześnie zarówno Starostwo Powiatowe, jak i Straż Gminna zobowiązała sprawcę do pilnego naprawienia uszkodzenia. Sprawa będzie monitorowana.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Bezpłatna nauka gry w tenisa ziemnego

Dzieci i młodzież z gminy Dobra może skorzystać z bezpłatnych zajęć nauki gry w tenisa ziemnego.  Treningi odbywać się będą w każdą środę i piątek począwszy od 5 lipca na kortach tenisowych przy kompleksie sportowym Orlik w Dobrej.

Opublikowane

w dniu

Podział na grupy wiekowe:
I grupa – (dzieci w wieku 7-10 lat) w godz. 17-18
II grupa – (dzieci w wieku 11-14 lat) w godz. 18-19
III grupa – (młodzież w wieku 15-19 lat) w godz. 19-20
Grupy liczyć będą maksymalnie 8 osób.
Zapisy chętnych osób odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, pod nr telefonu: 91 424 19 79. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia finansowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok w ramach zadania na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Przebudowa drogi Dołuje – Stobno oraz drogi w Stobnie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach zorganizowano briefing prasowy dotyczący realizowanych przez Powiat Policki dwóch inwestycji drogowych na terenie gmin Dobra i Kołbaskowo. Pierwszą jest przebudowa drogi Dołuje – Stobno, a drugą przebudowa drogi w miejscowości Stobno.

Opublikowane

w dniu

W briefingu wzięli udział m.in. starosta Andrzej Bednarek, wicestarosta Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz oraz wykonawcy obu inwestycji drogowych.
Wykonawcą trwającej już przebudowy drogi powiatowej na odcinku Dołuje – Stobno jest firma Eurovia Polska S.A. Z części remontowanej drogi zerwano już nawierzchnię. Do 30 września droga między Dołujami a Stobnem została zamknięta. Niebawem rozpoczną się też prace na odcinku od skrzyżowania z krajową 10 do przychodni w Dołujach. Tam planowany jest ruch wahadłowy. Przewidziany termin zakończenia prac to koniec października br.
Drugą inwestycją realizowaną przez starostwo jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stobno, na odcinku około 1 kilometra. W ramach inwestycji powstaną między innymi chodniki, dojazdy do posesji i sieć kanalizacji w miejscowości. Planowany termin zakończenia prac to koniec września 2024 r.
Podczas briefingu starosta poinformował, że prace budowlane na ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu prowadzone są zgodnie z harmonogramem i jest duże prawdopodobieństwo, że inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie