Gmina Dobra

Rozpoczynają się prace przy modernizacji ulicy Milenijnej w Mierzynie, możliwe utrudnienia w ruchu

Na podstawie przeprowadzonego postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Gmina wyłoniła wykonawcę robót budowlanych na wskazanej części ul. Milenijnej w m. Mierzyn w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja ulicy Milenijnej w Mierzynie.

Opublikowane

w dniu

W zakresie zamówienia jest przebudowa części drogi gminnej ul. Milenijnej (od ul. Mierzyńskiej do ul. Genewskiej) w miejscowości Mierzyn, gmina Dobra. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu nowego przekroju drogi wyposażonego w jezdnię z kostki betonowej o szerokości 5m oraz obustronne opaski z kostki betonowej od projektowanej krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego. Ponadto przebudowa obejmuje wykonanie odwodnienia pasa drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej. W zakresie robót do wykonania przewidziane są również nawierzchnie zjazdów, korekta lokalizacji słupów oświetlenia ulicznego i słupów teletechnicznych, regulacja pionowa studzienek, studni, zaworów i włazów, wycinka krzewów i cięcia techniczne drzew i wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

W załączeniu zagospodarowanie terenu.

Wykonawcą ww. prac jest firma Szczecińskie Centrum Brukarskie Sp. z o.o. z siedzibą w m. Dobra 72-003 przy ul. Tulipanowej 47

Umowna wartość prac: 1 887 641 zł brutto.

Prace w terenie rozpoczną się po 20 lutego br. wg zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu i potrwają do końca III kwartału 2023 roku.

Ponadto, Wykonawca robót informuje, że roboty będą prowadzone w 5 etapach. Ulica Milenijna w każdym z etapów będzie częściowo zamknięta dla ruchu pojazdów kołowych. Od dnia 20 lutego br. rozpocznie się pierwszy etap, który obejmuje odcinek od ul. Mierzyńskiej do wjazdu na ul. Wiatraczną. Prace rozbiórkowe, ułożenie sieci oraz utwardzenie nawierzchni przewiduje się do wykonania na około 3 tygodni czyli w okresie 20.02.2023 – 12.03.2023.

W załączeniu szkic I etapu prac i zamknięcia czasowego dla ruchu.

Etap I prowadzenia prac na ul. Milenijnej

Plan sytuacyjny ul. Milenijnej

O kolejnych etapach prowadzenia prac i wprowadzaniu czasowej organizacji ruchu będziemy Państwa na bieżąco informować.

Reklama

Gmina Dobra

Szkolenie dla przyszłych wolontariuszy w Schronisku w Dobrej

Schronisko dla zwierząt w Dobrej otwiera swoje drzwi dla osób chętnych do włączenia się w pomoc potrzebującym zwierzętom jako wolontariusze. Organizacja ogłasza nabór i zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 20 sierpnia br. o godzinie 16:00. Spotkanie będzie stanowiło możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy na temat opieki nad zwierzętami i funkcjonowania schroniska.

Opublikowane

w dniu

Zaangażowanie społeczności lokalnej ma kluczowe znaczenie dla działalności schroniska, dlatego szczególnie zapraszamy te osoby, które wykazują gotowość poświęcenia swojego czasu na rzecz kotów. Pomoc wolontariuszy jest cenna na wielu płaszczyznach – od karmienia, przez czułą opiekę, po pomoc w socjalizacji zwierząt. Osoby zainteresowane uczestnictwem w wolontariacie powinny przybyć na wyznaczone spotkanie, by dowiedzieć się więcej o zadaniach i możliwościach współpracy z placówką. Szczegóły dotyczące przygotowań i programu szkolenia można uzyskać kontaktując się bezpośrednio ze schroniskiem.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt i potwierdzenie swojej obecności pod numer tel. 508222247 do 19.08.2024r.
🔴Przypominamy, że wolontariuszem może zostać tylko osoba pełnoletnia.
🔴Regulamin wolontariatu dostępny na stronie Schroniska w zakładce „Wolontariat”
🔴Szkolenie odbędzie się w Schronisku w Dobrej, ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Jadwiga Tumielewicz – nowa dyrektor Schroniska w Dobrej

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej powitało nową dyrektor – Jadwigę Tumielewicz. Pani Jadwiga jest znana z wielkiego serca dla zwierząt i niezawodnego oddania ich dobru. Jej życiową pasją jest pomoc tym, którzy sami nie są w stanie poprosić o wsparcie.

Opublikowane

w dniu

Posiadając bogate doświadczenie w zarządzaniu i ochronie zwierząt, nowa dyrektor wprowadzi szereg zmian wizjonerskich, kładąc nacisk na poprawę jakości życia podopiecznych schroniska. Jej imponujące osiągnięcia już teraz budzą optymizm i są gwarancją, że wizja pani Jadwigi zyska materialny wymiar.

Ulepszone warunki życia zwierząt i akcentowanie znaczenia edukacji społecznej związanej z opieką nad zwierzętami będzie stało w centrum jej działań. Pani Tumielewicz planuje liczne akcje adopcyjne, warsztaty edukacyjne oraz kampanie promujące odpowiedzialność każdego z nas wobec tych bezbronnych istot.

Zarówno mieszkańcy gminy, jak i jej najmniejsi czworonożni mieszkańcy mogą spodziewać się wkrótce wielu pozytywnych zmian. To wszystko zostanie uroczyście zainaugurowane podczas Dnia Otwartego w schronisku, który odbędzie się 5 października. To wyjątkowe wydarzenie z pewnością zgromadzi wielu miłośników zwierząt.

 

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Pako – jedenastoletni psiak o duchu młodzieńca szuka domu

Pako, sympatyczny mieszkaniec Schroniska w Dobrej, każdego tygodnia oczekuje soboty z niecierpliwością. Piesek wkraczając w jedenastą wiosnę swojego życia, zachowuje zapał i radość porównywalną do młodego psa. Sobota jest dla niego dniem szczególnym, bowiem wtedy też odwiedza go ukochana wolontariuszka i bierze go na długie i pełne uwagi spacery – momenty, które są dla Pako niezwykle ważne.

Opublikowane

w dniu

Niemniej jednak, w ciągu tygodnia brak tej wyjątkowej osoby jest dla niego odczuwalny. Zwierzak, choć otoczony opieką, intuicyjnie odczuwa, że codzienne spacery to nie to samo, co te sobotnie eskapady. To przekonanie sprawia, że Pako niestrudzenie czeka na osobę, z którą mógłby spędzić resztę swoich dni.

Starzejący się, lecz wciąż pełen życia pies, ma nadzieję znaleźć kogoś, kto otworzy przed nim drzwi swojego domu i serca. Pragnienie, aby Pako nie stał się tylko kolejnym numerkiem w statystyce, lecz członkiem rodziny, jest wyraźne w apelu tych, którzy go znają. Mimo śladów wieku widocznych na jego pyszczku, w oczach Pako wciąż tli się nadzieja na nowy, ciepły dom.

Kontakt w sprawie adopcji tego, a także innych zwierzaków, zadzwoń (godz. 8-16, poniedziałek – sobota) 508 222 247. Porozmawiaj z wolontariuszem 733 903 350

 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie