Gmina Dobra

Rozpoczynają się prace przy modernizacji ulicy Milenijnej w Mierzynie, możliwe utrudnienia w ruchu

Na podstawie przeprowadzonego postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Gmina wyłoniła wykonawcę robót budowlanych na wskazanej części ul. Milenijnej w m. Mierzyn w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja ulicy Milenijnej w Mierzynie.

Opublikowane

w dniu

W zakresie zamówienia jest przebudowa części drogi gminnej ul. Milenijnej (od ul. Mierzyńskiej do ul. Genewskiej) w miejscowości Mierzyn, gmina Dobra. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu nowego przekroju drogi wyposażonego w jezdnię z kostki betonowej o szerokości 5m oraz obustronne opaski z kostki betonowej od projektowanej krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego. Ponadto przebudowa obejmuje wykonanie odwodnienia pasa drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej. W zakresie robót do wykonania przewidziane są również nawierzchnie zjazdów, korekta lokalizacji słupów oświetlenia ulicznego i słupów teletechnicznych, regulacja pionowa studzienek, studni, zaworów i włazów, wycinka krzewów i cięcia techniczne drzew i wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

W załączeniu zagospodarowanie terenu.

Wykonawcą ww. prac jest firma Szczecińskie Centrum Brukarskie Sp. z o.o. z siedzibą w m. Dobra 72-003 przy ul. Tulipanowej 47

Umowna wartość prac: 1 887 641 zł brutto.

Prace w terenie rozpoczną się po 20 lutego br. wg zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu i potrwają do końca III kwartału 2023 roku.

Ponadto, Wykonawca robót informuje, że roboty będą prowadzone w 5 etapach. Ulica Milenijna w każdym z etapów będzie częściowo zamknięta dla ruchu pojazdów kołowych. Od dnia 20 lutego br. rozpocznie się pierwszy etap, który obejmuje odcinek od ul. Mierzyńskiej do wjazdu na ul. Wiatraczną. Prace rozbiórkowe, ułożenie sieci oraz utwardzenie nawierzchni przewiduje się do wykonania na około 3 tygodni czyli w okresie 20.02.2023 – 12.03.2023.

W załączeniu szkic I etapu prac i zamknięcia czasowego dla ruchu.

Etap I prowadzenia prac na ul. Milenijnej

Plan sytuacyjny ul. Milenijnej

O kolejnych etapach prowadzenia prac i wprowadzaniu czasowej organizacji ruchu będziemy Państwa na bieżąco informować.

Reklama

Gmina Dobra

Niszczenie chodnika

Strażnicy gminni  stwierdzili zniszczenie chodnika przy ulicy Żubrzej w m. Dołuje. Według wstępnych ustaleń kierowca pojazdu, który tego dokonał okazał zezwolenie Starostwa Powiatowego w Policach na poruszanie się pojazdów ciężarowych na trasie Dołuje do działki rolnej, na wysokości której został zniszczony chodnik.

Opublikowane

w dniu

Mając na uwadze poczynione ustalenia strażnicy gminni nałożyli na sprawcę dwa mandaty karne. Jednocześnie zarówno Starostwo Powiatowe, jak i Straż Gminna zobowiązała sprawcę do pilnego naprawienia uszkodzenia. Sprawa będzie monitorowana.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Bezpłatna nauka gry w tenisa ziemnego

Dzieci i młodzież z gminy Dobra może skorzystać z bezpłatnych zajęć nauki gry w tenisa ziemnego.  Treningi odbywać się będą w każdą środę i piątek począwszy od 5 lipca na kortach tenisowych przy kompleksie sportowym Orlik w Dobrej.

Opublikowane

w dniu

Podział na grupy wiekowe:
I grupa – (dzieci w wieku 7-10 lat) w godz. 17-18
II grupa – (dzieci w wieku 11-14 lat) w godz. 18-19
III grupa – (młodzież w wieku 15-19 lat) w godz. 19-20
Grupy liczyć będą maksymalnie 8 osób.
Zapisy chętnych osób odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, pod nr telefonu: 91 424 19 79. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia finansowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok w ramach zadania na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Przebudowa drogi Dołuje – Stobno oraz drogi w Stobnie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach zorganizowano briefing prasowy dotyczący realizowanych przez Powiat Policki dwóch inwestycji drogowych na terenie gmin Dobra i Kołbaskowo. Pierwszą jest przebudowa drogi Dołuje – Stobno, a drugą przebudowa drogi w miejscowości Stobno.

Opublikowane

w dniu

W briefingu wzięli udział m.in. starosta Andrzej Bednarek, wicestarosta Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz oraz wykonawcy obu inwestycji drogowych.
Wykonawcą trwającej już przebudowy drogi powiatowej na odcinku Dołuje – Stobno jest firma Eurovia Polska S.A. Z części remontowanej drogi zerwano już nawierzchnię. Do 30 września droga między Dołujami a Stobnem została zamknięta. Niebawem rozpoczną się też prace na odcinku od skrzyżowania z krajową 10 do przychodni w Dołujach. Tam planowany jest ruch wahadłowy. Przewidziany termin zakończenia prac to koniec października br.
Drugą inwestycją realizowaną przez starostwo jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stobno, na odcinku około 1 kilometra. W ramach inwestycji powstaną między innymi chodniki, dojazdy do posesji i sieć kanalizacji w miejscowości. Planowany termin zakończenia prac to koniec września 2024 r.
Podczas briefingu starosta poinformował, że prace budowlane na ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu prowadzone są zgodnie z harmonogramem i jest duże prawdopodobieństwo, że inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie