Inwestycje

Węzeł Głębokie – od przyszłego tygodnia utrudnienia

Trwa budowa Węzła Przesiadkowego Głębokie. Realizowane są prace sanitarne a także roboty ziemne w rejonie pętli tramwajowej. Od przyszłego tygodnia, na kierowców czekać będą również utrudnienia w ruchu na ul. Kupczyka.

Opublikowane

w dniu

Postęp prac na budowie jest coraz bardziej widoczny. Zakończone w minionych dniach prace przygotowawcze, pozwoliły wykonawcy na rozpoczęcie kolejnego etapu robót. Trwają prace ziemne i sanitarne. Zdjęto pierwsze powierzchnie ziemi urodzajnej na potrzeby prowadzenia pierwszych wykopów i nasypów. Rozpoczęto roboty ziemne w obszarze poszerzenia pętli tramwajowej oraz parkingu w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i Kupczyka. Poszerzony został również pas ziemi w ciągi ul. Kupczyka w kierunku parkingu leśnego. Układane są pierwsze odcinki przyszłej kanalizacji deszczowej przy ul. Kupczyka. Przebudowano także kabel średniego napięcia wzdłuż al. Wojska Polskiego oraz w 80% zrealizowano prace przy przebudowie gazociągu.

Utrudnienia w ruchu

W związku z realizacją robót budowlanych, od przyszłego tygodnia do odwołania na wybranych odcinkach ul. Kupczyka wprowadzony będzie ruch wahadłowy. Utrudnienia będą występować w zależności od miejsca prowadzenia robót budowlanych. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej uwagi.

O inwestycji

W ramach inwestycji wykonana zostanie pętla tramwajowo-autobusowa z peronami tramwajowo-autbusowymi door to door, miejscami postojowymi kiss&ride, stanowiskami do postoju taksówek, parkingiem rowerowym, stanowiskiem wypożyczalni roweru miejskiego. Na terenie pętli zamontowanych zostanie 8 dwustronnych wiat przystankowych oraz elementy małej architektury takich jak ławki, przysiadki i kosze na śmieci. Pętla posiadać będzie budynek socjalny z poczekalnią dla pasażerów. Węzeł zostanie wyposażony w System Informacji Pasażerskiej oraz system zasilania telefonów komórkowych – ładowny poprzez panele słoneczne. W ramach przebudowy skrzyżowania Al. Wojska Polskiego z ul. Zegadłowicza, ul. Kupczyka i  ul. Miodową powstanie czterowlotowe rondo turbinowe. Inwestycja obejmie również budowę parkingu z zachowaniem walorów parkingu leśnego i okolicznego drzewostanu.

Przebudowane zostaną również okoliczne ulic. W ramach przebudowy Al. Wojska Polskiego zaprojektowano 2 jezdnie po 2 pasy ruchu. Po stronie zachodniej znajdzie się wydzielony ciąg pieszo-rowerowy, oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokości 3 m. Na ul. Zegadłowicza zaprojektowano jezdnię o szerokości 7 m (2 x 3,5 m) na odcinku od skrzyżowania al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Kąpieliskową – ok. 300 m. Wykonane zostanie także włączenie do nowego układu drogowego ul. Kąpieliskowej. Po stornie zachodniej zaprojektowano pomiędzy krawędzią jezdni a ogrodzeniem kąpieliska „Głębokie”, ścieżkę rowerową dwukierunkową o szerokości 2,5 m i chodnik o szerokości 2,25 m. Na ulicy Miodowej przebudowany zostanie niezbędny odcinek ze względu na przebudowę skrzyżowania i budowę wjazdu na pętlę. Wzdłuż ul. Miodowej, pomiędzy istniejącym budynkiem restauracji a pętlą tramwajowo-autobusową, zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2 m z włączeniem do układu dróg leśnych. W pobliżu skrzyżowania wykonany zostanie wlot na układ ścieżek rowerowych z jezdni ul. Miodowej. W ramach projektu dojdzie również do przebudowy ul. Kupczyka na odcinku ponad 1,8 km. Pojawi się nowa jezdnia o szerokości 6 m (2 x 3 m) a także ciągi pieszo-rowerowe i ścieżka rowerowa. Prace obejmą także budowę oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę instalacji podziemnych.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

źródło: https:/wiadomosci.szczecin.eu/

Reklama

Inwestycje

Drogowe inwestycje z dofinansowaniem

Umowy na dofinansowanie inwestycji na drogach gminnych i powiatowych podpisał wojewoda Zbigniew Bogucki z przedstawicielami samorządów. Do Powiatu Polickiego trafi prawie 10 milionów złotych na modernizację dwóch dróg w Gminie Dobra i budowę nowej drogi w Kołbaskowie.

Opublikowane

w dniu

41 253 518 zł rządowego dofinansowania pozwoli na realizację 14 zadań na ponad 19 km dróg lokalnych w części zachodniej naszego województwa, w tym trzech w Powiecie Polickim.

Powiat Policki

Rozbudowa drogi powiatowej Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Koralowej i Górnej – wartość inwestycji 8 604 044 zł, dofinansowanie 4 302 022 zł.

Gmina Dobra Wołczkowo – budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą, wartość inwestycji 4 058 647 zł, dofinansowanie 2 029 323 zł.

Gmina Kołbaskowo – Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo, wartość inwestycji 7 885 651 zł, dofinansowanie 3 942 825 zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to kompleksowy instrument wspierania samorządów w realizacji ich zadań własnych, związanych z dbaniem o drogi gminne i powiatowe – powiedział wojewoda Zbigniew Bogucki podczas briefingu prasowego poprzedzającego podpisanie umów. – Celem rządowego wsparcie jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej, szczególnie tam, gdzie inwestycje oczekiwane są przez mieszkańców od wielu lat – dodał wojewoda.

W 2022 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do samorządów trafi 100,5 mln zł. Na zatwierdzonej w lutym przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego liście znalazły się 62 zadania z terenu Pomorza Zachodniego.

Czytaj dalej

Inwestycje

Umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych w powiecie polickim

Trzy umowy na dofinansowanie kwotą w wysokości nieco ponad 8 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych remontów, przebudowy i budowy dróg lokalnych podpisał wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. Inwestycje będą prowadzone na ponad 6,1 km dróg w powiecie polickim oraz gminach Kołbaskowo i Police.

Opublikowane

w dniu

Na podstawie podpisanych umów samorządy otrzymają w tym roku rządowe dofinansowanie na niezbędne inwestycje drogowe, które polepszą bezpieczeństwo i jakość komunikacji – mówi wojewoda Tomasz Hinc.

Powiat policki: remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Wołczkowo – Dobra z dofinansowanie z FDS w wysokości 2 mln. 391 tys. zł. Koszt remontu ponad 4,1 km odcinka to 4 mln 782 tys. zł.

Gmina Police: przebudowa 783 metrowego odcinka ulicy Polnej w Trzebieży – dofinansowanie z FDS – 1 mln 668 tys. zł. Wartość projektu 3 mln 336 tys. zł.

Gmina Kołbaskowo: 3 mln 942 tys. zł dofinansowania budowy 1,2 km nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo. Wartość inwestycji to 7 mln 885 tys. zł.

Czytaj dalej

Gmina Police

Zrewitalizują teren nad Łarpią

4 miliony złotych dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 otrzyma Gmina Police na rewitalizację terenu nad Łarpią.

Opublikowane

w dniu

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zdecydował o wsparciu środkami unijnymi inwestycji Gminy Police obejmującej rewitalizację terenów rekreacyjnych nad rzeką Łarpią. Uchwałę o udzieleniu dofinansowania podjęto 8 kwietnia br. Pomoc UE wyniesie 4 mln zł. Zgodnie ze złożonym przez Urząd Gminy Police wnioskiem koszt przedsięwzięcia oszacowano na ponad 6,6 mln zł.

W bezpośrednim sąsiedztwie starówki ze zrewitalizowaną zabudową zabytkową, nad rzeką Łarpią planuje się rozbudowę i zagospodarowanie terenów nadwodnych z miejscami cumowania kajaków, terenów atrakcyjnych przyrodniczo z dostępem do wody, połączonych ciągami pieszymi i rowerowymi wraz z miejscami rekreacji w sposób zapewniający integracyjne miejsca wypoczynku i rekreacji, organizacji wspólnych imprez zarówno dla najmłodszych jak i seniorów oraz połączenie z istniejącym szlakiem rowerowym do Polickiego Lapidarium zlokalizowanego w Parku Staromiejskim, szlakiem wodnym na rzece Łarpii i Przystani Miejskiej, Placu Chrobrego z zabytkową kaplicą pełniąca funkcję centrum informacji turystycznej. Zagospodarowanie terenu obejmuje linię brzegową o długości 230 m i 7 000 m2 powierzchni terenu, skomunikowanie zrewitalizowanej części miasta Przystani Miejskiej i nowo zainwestowanych terenów Starego Miasta tj. Placu Chrobrego i Parku Staromiejskiego oraz połączenie terenu ciągiem rowerowym, zorganizowanie wzdłuż ciągu komunikacyjnego nad rzeką Łarpią stref funkcjonalnych dla różnych grup wiekowych i społecznych, urządzenie małej architektury, rewaloryzacja brzegu, zapewnienie zorganizowanego dostępu do wody przez budowę pomostów wędkarskich, budowę tarasu rekreacyjnego i ciągu pieszego nad lustrem wody, rewaloryzację zieleni oraz budowę oświetlenia

Przyznanie eurofunduszy przez władze samorządu województwa zachodniopomorskiego otwiera procedury zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji. Porozumienie zostanie zawarte po dostarczeniu przez Gminę Policę kompletu zaktualizowanych dokumentów niezbędnych do jego parafowania.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie