Inwestycje

Umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych w powiecie polickim

Trzy umowy na dofinansowanie kwotą w wysokości nieco ponad 8 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych remontów, przebudowy i budowy dróg lokalnych podpisał wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. Inwestycje będą prowadzone na ponad 6,1 km dróg w powiecie polickim oraz gminach Kołbaskowo i Police.

Opublikowane

w dniu

Na podstawie podpisanych umów samorządy otrzymają w tym roku rządowe dofinansowanie na niezbędne inwestycje drogowe, które polepszą bezpieczeństwo i jakość komunikacji – mówi wojewoda Tomasz Hinc.

Powiat policki: remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Wołczkowo – Dobra z dofinansowanie z FDS w wysokości 2 mln. 391 tys. zł. Koszt remontu ponad 4,1 km odcinka to 4 mln 782 tys. zł.

Gmina Police: przebudowa 783 metrowego odcinka ulicy Polnej w Trzebieży – dofinansowanie z FDS – 1 mln 668 tys. zł. Wartość projektu 3 mln 336 tys. zł.

Gmina Kołbaskowo: 3 mln 942 tys. zł dofinansowania budowy 1,2 km nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo. Wartość inwestycji to 7 mln 885 tys. zł.

Inwestycje

Drogowe inwestycje z dofinansowaniem

Umowy na dofinansowanie inwestycji na drogach gminnych i powiatowych podpisał wojewoda Zbigniew Bogucki z przedstawicielami samorządów. Do Powiatu Polickiego trafi prawie 10 milionów złotych na modernizację dwóch dróg w Gminie Dobra i budowę nowej drogi w Kołbaskowie.

Opublikowane

w dniu

41 253 518 zł rządowego dofinansowania pozwoli na realizację 14 zadań na ponad 19 km dróg lokalnych w części zachodniej naszego województwa, w tym trzech w Powiecie Polickim.

Powiat Policki

Rozbudowa drogi powiatowej Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Koralowej i Górnej – wartość inwestycji 8 604 044 zł, dofinansowanie 4 302 022 zł.

Gmina Dobra Wołczkowo – budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą, wartość inwestycji 4 058 647 zł, dofinansowanie 2 029 323 zł.

Gmina Kołbaskowo – Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo, wartość inwestycji 7 885 651 zł, dofinansowanie 3 942 825 zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to kompleksowy instrument wspierania samorządów w realizacji ich zadań własnych, związanych z dbaniem o drogi gminne i powiatowe – powiedział wojewoda Zbigniew Bogucki podczas briefingu prasowego poprzedzającego podpisanie umów. – Celem rządowego wsparcie jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej, szczególnie tam, gdzie inwestycje oczekiwane są przez mieszkańców od wielu lat – dodał wojewoda.

W 2022 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do samorządów trafi 100,5 mln zł. Na zatwierdzonej w lutym przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego liście znalazły się 62 zadania z terenu Pomorza Zachodniego.

Czytaj dalej

Gmina Police

Zrewitalizują teren nad Łarpią

4 miliony złotych dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 otrzyma Gmina Police na rewitalizację terenu nad Łarpią.

Opublikowane

w dniu

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zdecydował o wsparciu środkami unijnymi inwestycji Gminy Police obejmującej rewitalizację terenów rekreacyjnych nad rzeką Łarpią. Uchwałę o udzieleniu dofinansowania podjęto 8 kwietnia br. Pomoc UE wyniesie 4 mln zł. Zgodnie ze złożonym przez Urząd Gminy Police wnioskiem koszt przedsięwzięcia oszacowano na ponad 6,6 mln zł.

W bezpośrednim sąsiedztwie starówki ze zrewitalizowaną zabudową zabytkową, nad rzeką Łarpią planuje się rozbudowę i zagospodarowanie terenów nadwodnych z miejscami cumowania kajaków, terenów atrakcyjnych przyrodniczo z dostępem do wody, połączonych ciągami pieszymi i rowerowymi wraz z miejscami rekreacji w sposób zapewniający integracyjne miejsca wypoczynku i rekreacji, organizacji wspólnych imprez zarówno dla najmłodszych jak i seniorów oraz połączenie z istniejącym szlakiem rowerowym do Polickiego Lapidarium zlokalizowanego w Parku Staromiejskim, szlakiem wodnym na rzece Łarpii i Przystani Miejskiej, Placu Chrobrego z zabytkową kaplicą pełniąca funkcję centrum informacji turystycznej. Zagospodarowanie terenu obejmuje linię brzegową o długości 230 m i 7 000 m2 powierzchni terenu, skomunikowanie zrewitalizowanej części miasta Przystani Miejskiej i nowo zainwestowanych terenów Starego Miasta tj. Placu Chrobrego i Parku Staromiejskiego oraz połączenie terenu ciągiem rowerowym, zorganizowanie wzdłuż ciągu komunikacyjnego nad rzeką Łarpią stref funkcjonalnych dla różnych grup wiekowych i społecznych, urządzenie małej architektury, rewaloryzacja brzegu, zapewnienie zorganizowanego dostępu do wody przez budowę pomostów wędkarskich, budowę tarasu rekreacyjnego i ciągu pieszego nad lustrem wody, rewaloryzację zieleni oraz budowę oświetlenia

Przyznanie eurofunduszy przez władze samorządu województwa zachodniopomorskiego otwiera procedury zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji. Porozumienie zostanie zawarte po dostarczeniu przez Gminę Policę kompletu zaktualizowanych dokumentów niezbędnych do jego parafowania.

Czytaj dalej

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Pozwolenie na budowę terminalu w Policach

Wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz podpisał decyzję o pozwoleniu na budowę kolejnej części terminalu przeładunkowo – magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie portu morskiego Police.

Opublikowane

w dniu

Pozwolenie dla Grupy Azoty Polyolefins S.A. obejmuje m.in. budowę estakad i instalacji, podpór pod rurociągi technologiczne oraz budynków technicznych: sterowni, pompowni przeciwpożarowej oraz stacji transformatorowej. W ramach inwestycji powstaną również fundamenty pod urządzenia i instalacje. 

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Polimery Police”. Terminal przeładunkowo-magazynowy będzie służył do rozładunku i magazynowania propanu i etylenu ze statków morskich oraz dostarczania surowców do instalacji. 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie