Między Nami

Uniemyśl. Z Bosmanem robimy wiochę na 102!

Mieszkańcy Uniemyśla, dzięki wsparciu programu „Bosman dla Regionu” od kilku miesięcy wspólnie pracują na rzecz wsi, uczestniczą w warsztatach, a także… wymyślili wiejski oficjalny symbol wsi. Zdaniem mieszkańców Uniemyśla został nim sympatyczny bóbr, który może i obecnie jest bardziej dokuczliwym sąsiadem, ale nie można odmówić mu dobrej pracy i sympatycznego wyglądu.

Opublikowane

w dniu

Głównym problemem małych społeczności wiejskich jest trudność we wspólnej integracji mieszkańców – mówi Radosław Maćkowiak, mieszkaniec Uniemyśla oraz inicjator całej akcji. Oddalenie ośrodków kulturalnych, trudności z dojazdem do większej aglomeracji powodują, że mieszkańcy nie uczestniczą w życiu społecznym. Taki problem został zdefiniowany także w sołectwie Uniemyśl liczącym ok. 380 mieszkańców. Mieszkańcy widząc problem, a zarazem potencjał drzemiący w sołectwie zaproponowali działania mające na celu zaangażowanie mieszkańców w celu aktywizacji ukrytych zasobów, pomysłów, wykorzystując istniejącą infrastrukturę oraz historię miejscowości.

W ramach projektu został wyłoniony w konkursie wiejskim oficjalny i rozpoznawalny symbol wsi, z którym identyfikować się będą mieszkańcy, który umieszczany będzie na elementach architektury wiejskiej. Już wiadomo, że symbolem wsi będzie bóbr, którego spotkać można w pobliskiej rzeczce Karpince. Zwycięzca konkursu zostanie nagrodzony atrakcyjną nagrodą rzeczową podczas Biesiady z okazji zakończenia projektu, która odbędzie się w sobotę, 3 października br. w Uniemyślu. Wykorzystując zadrzewiony obszar w centrum wsi w ramach działań integrujących społeczność wiejską mieszkańcy przygotowali w ramach prac społecznych ogólnodostępne miejsce wspólnych spotkań na świeżym powietrzu poprzez uprzątnięcie terenu, zakup i złożenie wiatki edukacyjno – rekreacyjnej wraz ze stołami piknikowymi. Na terenie tym, który przed drugą wojną światową stanowił cmentarz zostanie przygotowana tablica informacyjno – turystyczna o historii tego miejsca. W centrum wsi mieszkańcy zabudowali na stałe trzy maszty flagowe z flagami Polski, Unii Europejskiej oraz Gminy Police.

Mieszkańcy w ramach wzajemnej współpracy pragną na stałe upiększyć swoje otoczenie poprzez nasadzenie wieloletniej roślinności w przestrzeni publicznej wsi, zakup donic, skrzyń oraz narzędzi ogrodniczych w celu utrzymania zieleni – mówi Agnieszka Maciuszonek, sołtys Uniemyśla.

W ramach zbliżenia międzypokoleniowego w sołectwie został zorganizowany cykl dwóch warsztatów rękodzieła, które poprowadzone zostały przez mieszkańców wsi pasjonujących się tą sztuką. W warsztatach udział wzięło ok. 20 osób. Spotkania te pozwoliły na międzypokoleniową wymianę wiedzy i umiejętności artystycznych mieszkańców. Dzięki uprzejmości Pani Sołtys warsztaty zorganizowano wietlicy wiejskiej w Uniemyślu z zachowaniem dystansu społecznego.

Na zakończenie projektu w ramach jego podsumowania planowana jest wspólna wiejska biesiada połączona z wystawą artystyczną przygotowanych przez mieszkańców prac rękodzieła – dodaje Radosław Maćkowiak. W ramach biesiady zorganizowany zostanie poczęstunek oraz przygotowane ognisko dla wszystkich mieszkańców Uniemyśla.

Trwałość zrealizowanego projektu zawiera się nie tylko w jego twardych rezultatach – także w symbolu rozpoznawalności wsi wśród całego powiatu polickiego, który będzie cieszył oko każdego mieszkańca, czy turystę. Fotografie, nowy symbol wsi i prace rękodzieła pozwolą na utworzenie stałej galerii w świetlicy wiejskiej. Utworzone miejsce spotkań mieszkańców przysłuży się zarówno mieszkańcom, jak i turystom odwiedzającym Uniemyśl w pieszych lub rowerowych wycieczkach nad Zalew Szczeciński, a zakupiony sprzęt będzie służył mieszkańcom w celach dalszej integracji także po zakończeniu realizacji tego projektu.

Rady Sołeckie Uniemyśla, Niekłończycy, Dębostrowa i Drogoradza, „Sama Rama” i OSiR Police zapraszają na 2. Rowerowy Rajd Szlakiem Sołeckim po Gminie Police, który odbędzie się w sobotę, 3 października br. Spotykamy się o godz. 10.00 przed pomnikiem Jana Pawła II gdzie z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły zapalimy znicze i złożymy wiązankę kwiatów. Potem ruszamy ścieżką rowerową przez Jasienicę , Dębostrów, Niekłończycę do Uniemyśla. Tu przy lapidarium na terenie poniemieckiego cmentarza o godz. 12.00 Burmistrz Polic uroczyście odda do użytku wiatę-schronienie dla turystów. Dalsza część rajdu to przejazd krajoznawczy przez tereny poszczególnych sołectw. Zakończenie i poczęstunek odbędzie się tym razem na placu rekreacyjnym przy Świetlicy Rady Sołeckiej w Uniemyślu. Oczywiście, że wszyscy zgłoszeni uczestnicy imprezy otrzymają okolicznościowe znaczki. Należy pamiętać, że impreza organizowana jest w czasie pandemii i dlatego możemy przyjąć tylko ograniczoną ilość osób. W związku z tym zgłoszenia na imprezę proszę przesyłać na adres: wgaw@wp.pl jak zwykle decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w imprezie bezpłatny. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać maseczki.

Projekt finansowany w ramach Programu „Bosman dla Regionu”

Między Nami

Granty sołeckie dla Niekłończycy i Przęsocina

W Urzędzie Miejskim w Policach marszałek Olgierd Geblewicz podpisał umowy przyznające wsparcie w ramach konkursu „Granty sołeckie 2020” dla projektów inwestycyjnych, które zrealizowane zostaną na terenie dwóch sołectw z Gminy Police. W Niekłończycy i Przęsocinie powstaną miejsca do bezpiecznego grillowania. Każde zadanie otrzyma 10 tys. zł dofinansowania.

Opublikowane

w dniu

W tegorocznej edycji konkursu marszałka „Granty sołeckie 2020” zwyciężyło 180 sołectw. Pula środków wyniosła 1,8 mln zł. Lista rankingowa konkursu dostępna jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.grantysoleckie.wzp.pl.

SONY DSC

Po raz drugi z Grantów sołeckich korzysta sołectwo Przęsocin. Dzięki funduszom, mieszkańcy wsi zagospodarują teren za świetlicą wiejską.

To już drugi rok z rzędu udaje nam się pozyskać granty od Marszałka – mówi sołtys Przęsocina Zofia Hlek. W ubiegłym roku otrzymaliśmy również10 tysięcy złotych na ogrodzenie placu zabaw. W tym roku planujemy zagospodarować teren za świetlicą wiejską, gdzie znajdą się miejsca na łąki, stoły i grilla.

Fundusze Urzędu Marszałkowskiego, na mocy podpisanych 30 lipca br. umów, popłyną także do lokalnych samorządów. Gmina Police dzięki wsparciu 19 tys. zł (koszt całkowity: 40 tys. zł), zamontuje w oknach obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Tanowskiej w Policach folie przeciwsłoneczne, jak i zakupi zewnętrzne stoły pingpongowe.

Kolejnym sołectwem z Gminy Police, które skorzystało z Grantu sołeckiego jest Niekłończyca. Tu również do zagospodarowania jest miejsce pod grilla na terenie dużego placu rekreacyjnego.

Co roku udaje nam się na terenie rekreacyjnym wykonać coś nowego – mówi sołtys Niekłończycy, Karina Mazurkiewicz. Tym razem planujemy wykonać miejsce na grilla wraz z ławkami i stołami. Chcemy by rowerzyści, korzystający z nowo oddanej ścieżki rowerowej do Trzebieży, zatrzymywali się również w Niekłończycy. To z myślą o rowerzystach i turystach, którzy jadą do Trzebieży albo Nowego Warpna, w Niekłończycy chcemy postawić grillowisko ale również dodatkową wiatę, by móc wypocząć w podróży.


Dodatkowymi atrakcjami w Niekłończycy stają się … zwierzęta, które wyrzeźbione w drewnie, zostają postawione pomiędzy jezdnią a ścieżką rowerową. Jak mówi Karina Mazurkiewicz, w planach mają być to zwierzęta, które zamieszkują Puszcze Wkrzańską. W Niekłończycy spotkać możemy już sowę i … wędrującego dzika.

Sukcesywnie będziemy stawiać zwierzęta Puszczy Wkrzańskiej – dodaje Mazurkiewicz. Obecnie szukamy miejsca na postawienie Skrzata Leśnego, by dzieci mogły sobie wykonywać z nim zdjęcia pamiątkowe. Staramy się upiększać naszą wioskę, tak by nie była tylko miejsce przez, które się przejeżdża, ale również gdzie można się zatrzymać, wypocząć, zrobić grilla.


W Niekłończycy powstaje również inny projekt, który znajduję się na terenie przykościelnym. Będzie to park zwierząt wraz z figurką Matki Boskiej Wkrzańskiej.

Rok 2020 to kolejny rok, w którym Urząd Marszałkowski pokrywa zachodniopomorskim gminom i powiatom część kosztów budowy, modernizacji czy remontów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Przeznaczono dla nich 1,5 mln zł. To o 150 tys. zł więcej niż przed rokiem. Z pomocy skorzysta rekordowa liczba aż 88 lokalnych samorządów. Remonty, modernizacje i doposażenia obejmą m.in. hale sportowe, sale gimnastyczne, stadiony, boiska piłkarskie, boiska wielofunkcyjne, siłownie zewnętrzne, skateparki, baseny czy obiekty lekkoatletyczne.

Czytaj dalej

Między Nami

ARTETERAPIA poprzez FOTOGRAFIĘ

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej realizuje projekt pt „Sztuka zwierciadłem duszy, ARTETERAPIA poprzez FOTOGRAFIĘ”. Projekt realizowany od 1 września do 31 grudnia br.

Opublikowane

w dniu

Celem projektu jest organizacja 10 spotkań w tym : 5 zajęć plenerowych oraz 5 spotkań z psychologiem, pod hasłem ARTETERAPIA PRZEZ FOTOGRAFIĘ dla 15 osób niepełnosprawnych w tym wykazujących zaburzenia i kryzysy psychiczne.

Zajęcia mają przyczynić się do poprawy funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, w tym osoby po kryzysach psychicznych z terenu Powiatu Polickiego.

Wykorzystanie fotografii jako metody arteterapii w rehabilitacji osób niepełnosprawnych przynosi konkretne korzyści. Najważniejszym celem w tej metodzie jest nabywanie nowych umiejętności, estetyki wykonanego zdjęcia oraz rozwoju swoich pasji podczas swobodnego procesu twórczego.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w posiadaniu Powiatu Polickiego na rok 2020

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać pod nr tel. 739 064 535

Czytaj dalej

Między Nami

Wnioski o przyznanie stypendium i nagrody

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że do 15 września br. przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Police.

Opublikowane

w dniu

Druk wniosku można pobrać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach, ul. St. Batorego 3.

Druk jest także dostępny na stronie internetowej Gminy Police www.bip.police.pl (w zakładce sprawy do załatwienia).

Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3, (przy głównym wejściu).

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie