Między Nami

Granty sołeckie dla Niekłończycy i Przęsocina

W Urzędzie Miejskim w Policach marszałek Olgierd Geblewicz podpisał umowy przyznające wsparcie w ramach konkursu „Granty sołeckie 2020” dla projektów inwestycyjnych, które zrealizowane zostaną na terenie dwóch sołectw z Gminy Police. W Niekłończycy i Przęsocinie powstaną miejsca do bezpiecznego grillowania. Każde zadanie otrzyma 10 tys. zł dofinansowania.

Opublikowane

w dniu

W tegorocznej edycji konkursu marszałka „Granty sołeckie 2020” zwyciężyło 180 sołectw. Pula środków wyniosła 1,8 mln zł. Lista rankingowa konkursu dostępna jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.grantysoleckie.wzp.pl.

SONY DSC

Po raz drugi z Grantów sołeckich korzysta sołectwo Przęsocin. Dzięki funduszom, mieszkańcy wsi zagospodarują teren za świetlicą wiejską.

To już drugi rok z rzędu udaje nam się pozyskać granty od Marszałka – mówi sołtys Przęsocina Zofia Hlek. W ubiegłym roku otrzymaliśmy również10 tysięcy złotych na ogrodzenie placu zabaw. W tym roku planujemy zagospodarować teren za świetlicą wiejską, gdzie znajdą się miejsca na łąki, stoły i grilla.

Fundusze Urzędu Marszałkowskiego, na mocy podpisanych 30 lipca br. umów, popłyną także do lokalnych samorządów. Gmina Police dzięki wsparciu 19 tys. zł (koszt całkowity: 40 tys. zł), zamontuje w oknach obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Tanowskiej w Policach folie przeciwsłoneczne, jak i zakupi zewnętrzne stoły pingpongowe.

Kolejnym sołectwem z Gminy Police, które skorzystało z Grantu sołeckiego jest Niekłończyca. Tu również do zagospodarowania jest miejsce pod grilla na terenie dużego placu rekreacyjnego.

Co roku udaje nam się na terenie rekreacyjnym wykonać coś nowego – mówi sołtys Niekłończycy, Karina Mazurkiewicz. Tym razem planujemy wykonać miejsce na grilla wraz z ławkami i stołami. Chcemy by rowerzyści, korzystający z nowo oddanej ścieżki rowerowej do Trzebieży, zatrzymywali się również w Niekłończycy. To z myślą o rowerzystach i turystach, którzy jadą do Trzebieży albo Nowego Warpna, w Niekłończycy chcemy postawić grillowisko ale również dodatkową wiatę, by móc wypocząć w podróży.


Dodatkowymi atrakcjami w Niekłończycy stają się … zwierzęta, które wyrzeźbione w drewnie, zostają postawione pomiędzy jezdnią a ścieżką rowerową. Jak mówi Karina Mazurkiewicz, w planach mają być to zwierzęta, które zamieszkują Puszcze Wkrzańską. W Niekłończycy spotkać możemy już sowę i … wędrującego dzika.

Sukcesywnie będziemy stawiać zwierzęta Puszczy Wkrzańskiej – dodaje Mazurkiewicz. Obecnie szukamy miejsca na postawienie Skrzata Leśnego, by dzieci mogły sobie wykonywać z nim zdjęcia pamiątkowe. Staramy się upiększać naszą wioskę, tak by nie była tylko miejsce przez, które się przejeżdża, ale również gdzie można się zatrzymać, wypocząć, zrobić grilla.


W Niekłończycy powstaje również inny projekt, który znajduję się na terenie przykościelnym. Będzie to park zwierząt wraz z figurką Matki Boskiej Wkrzańskiej.

Rok 2020 to kolejny rok, w którym Urząd Marszałkowski pokrywa zachodniopomorskim gminom i powiatom część kosztów budowy, modernizacji czy remontów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Przeznaczono dla nich 1,5 mln zł. To o 150 tys. zł więcej niż przed rokiem. Z pomocy skorzysta rekordowa liczba aż 88 lokalnych samorządów. Remonty, modernizacje i doposażenia obejmą m.in. hale sportowe, sale gimnastyczne, stadiony, boiska piłkarskie, boiska wielofunkcyjne, siłownie zewnętrzne, skateparki, baseny czy obiekty lekkoatletyczne.

Między Nami

Uniemyśl. Z Bosmanem robimy wiochę na 102!

Mieszkańcy Uniemyśla, dzięki wsparciu programu „Bosman dla Regionu” od kilku miesięcy wspólnie pracują na rzecz wsi, uczestniczą w warsztatach, a także… wymyślili wiejski oficjalny symbol wsi. Zdaniem mieszkańców Uniemyśla został nim sympatyczny bóbr, który może i obecnie jest bardziej dokuczliwym sąsiadem, ale nie można odmówić mu dobrej pracy i sympatycznego wyglądu.

Opublikowane

w dniu

Głównym problemem małych społeczności wiejskich jest trudność we wspólnej integracji mieszkańców – mówi Radosław Maćkowiak, mieszkaniec Uniemyśla oraz inicjator całej akcji. Oddalenie ośrodków kulturalnych, trudności z dojazdem do większej aglomeracji powodują, że mieszkańcy nie uczestniczą w życiu społecznym. Taki problem został zdefiniowany także w sołectwie Uniemyśl liczącym ok. 380 mieszkańców. Mieszkańcy widząc problem, a zarazem potencjał drzemiący w sołectwie zaproponowali działania mające na celu zaangażowanie mieszkańców w celu aktywizacji ukrytych zasobów, pomysłów, wykorzystując istniejącą infrastrukturę oraz historię miejscowości.

W ramach projektu został wyłoniony w konkursie wiejskim oficjalny i rozpoznawalny symbol wsi, z którym identyfikować się będą mieszkańcy, który umieszczany będzie na elementach architektury wiejskiej. Już wiadomo, że symbolem wsi będzie bóbr, którego spotkać można w pobliskiej rzeczce Karpince. Zwycięzca konkursu zostanie nagrodzony atrakcyjną nagrodą rzeczową podczas Biesiady z okazji zakończenia projektu, która odbędzie się w sobotę, 3 października br. w Uniemyślu. Wykorzystując zadrzewiony obszar w centrum wsi w ramach działań integrujących społeczność wiejską mieszkańcy przygotowali w ramach prac społecznych ogólnodostępne miejsce wspólnych spotkań na świeżym powietrzu poprzez uprzątnięcie terenu, zakup i złożenie wiatki edukacyjno – rekreacyjnej wraz ze stołami piknikowymi. Na terenie tym, który przed drugą wojną światową stanowił cmentarz zostanie przygotowana tablica informacyjno – turystyczna o historii tego miejsca. W centrum wsi mieszkańcy zabudowali na stałe trzy maszty flagowe z flagami Polski, Unii Europejskiej oraz Gminy Police.

Mieszkańcy w ramach wzajemnej współpracy pragną na stałe upiększyć swoje otoczenie poprzez nasadzenie wieloletniej roślinności w przestrzeni publicznej wsi, zakup donic, skrzyń oraz narzędzi ogrodniczych w celu utrzymania zieleni – mówi Agnieszka Maciuszonek, sołtys Uniemyśla.

W ramach zbliżenia międzypokoleniowego w sołectwie został zorganizowany cykl dwóch warsztatów rękodzieła, które poprowadzone zostały przez mieszkańców wsi pasjonujących się tą sztuką. W warsztatach udział wzięło ok. 20 osób. Spotkania te pozwoliły na międzypokoleniową wymianę wiedzy i umiejętności artystycznych mieszkańców. Dzięki uprzejmości Pani Sołtys warsztaty zorganizowano wietlicy wiejskiej w Uniemyślu z zachowaniem dystansu społecznego.

Na zakończenie projektu w ramach jego podsumowania planowana jest wspólna wiejska biesiada połączona z wystawą artystyczną przygotowanych przez mieszkańców prac rękodzieła – dodaje Radosław Maćkowiak. W ramach biesiady zorganizowany zostanie poczęstunek oraz przygotowane ognisko dla wszystkich mieszkańców Uniemyśla.

Trwałość zrealizowanego projektu zawiera się nie tylko w jego twardych rezultatach – także w symbolu rozpoznawalności wsi wśród całego powiatu polickiego, który będzie cieszył oko każdego mieszkańca, czy turystę. Fotografie, nowy symbol wsi i prace rękodzieła pozwolą na utworzenie stałej galerii w świetlicy wiejskiej. Utworzone miejsce spotkań mieszkańców przysłuży się zarówno mieszkańcom, jak i turystom odwiedzającym Uniemyśl w pieszych lub rowerowych wycieczkach nad Zalew Szczeciński, a zakupiony sprzęt będzie służył mieszkańcom w celach dalszej integracji także po zakończeniu realizacji tego projektu.

Rady Sołeckie Uniemyśla, Niekłończycy, Dębostrowa i Drogoradza, „Sama Rama” i OSiR Police zapraszają na 2. Rowerowy Rajd Szlakiem Sołeckim po Gminie Police, który odbędzie się w sobotę, 3 października br. Spotykamy się o godz. 10.00 przed pomnikiem Jana Pawła II gdzie z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły zapalimy znicze i złożymy wiązankę kwiatów. Potem ruszamy ścieżką rowerową przez Jasienicę , Dębostrów, Niekłończycę do Uniemyśla. Tu przy lapidarium na terenie poniemieckiego cmentarza o godz. 12.00 Burmistrz Polic uroczyście odda do użytku wiatę-schronienie dla turystów. Dalsza część rajdu to przejazd krajoznawczy przez tereny poszczególnych sołectw. Zakończenie i poczęstunek odbędzie się tym razem na placu rekreacyjnym przy Świetlicy Rady Sołeckiej w Uniemyślu. Oczywiście, że wszyscy zgłoszeni uczestnicy imprezy otrzymają okolicznościowe znaczki. Należy pamiętać, że impreza organizowana jest w czasie pandemii i dlatego możemy przyjąć tylko ograniczoną ilość osób. W związku z tym zgłoszenia na imprezę proszę przesyłać na adres: wgaw@wp.pl jak zwykle decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w imprezie bezpłatny. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać maseczki.

Projekt finansowany w ramach Programu „Bosman dla Regionu”

Czytaj dalej

Między Nami

ARTETERAPIA poprzez FOTOGRAFIĘ

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej realizuje projekt pt „Sztuka zwierciadłem duszy, ARTETERAPIA poprzez FOTOGRAFIĘ”. Projekt realizowany od 1 września do 31 grudnia br.

Opublikowane

w dniu

Celem projektu jest organizacja 10 spotkań w tym : 5 zajęć plenerowych oraz 5 spotkań z psychologiem, pod hasłem ARTETERAPIA PRZEZ FOTOGRAFIĘ dla 15 osób niepełnosprawnych w tym wykazujących zaburzenia i kryzysy psychiczne.

Zajęcia mają przyczynić się do poprawy funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, w tym osoby po kryzysach psychicznych z terenu Powiatu Polickiego.

Wykorzystanie fotografii jako metody arteterapii w rehabilitacji osób niepełnosprawnych przynosi konkretne korzyści. Najważniejszym celem w tej metodzie jest nabywanie nowych umiejętności, estetyki wykonanego zdjęcia oraz rozwoju swoich pasji podczas swobodnego procesu twórczego.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w posiadaniu Powiatu Polickiego na rok 2020

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać pod nr tel. 739 064 535

Czytaj dalej

Między Nami

Wnioski o przyznanie stypendium i nagrody

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że do 15 września br. przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Police.

Opublikowane

w dniu

Druk wniosku można pobrać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach, ul. St. Batorego 3.

Druk jest także dostępny na stronie internetowej Gminy Police www.bip.police.pl (w zakładce sprawy do załatwienia).

Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3, (przy głównym wejściu).

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie