Inwestycje

Tunel pod Odrą z 3,5 km do 5 km

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk uzgodnił aneks do Programu Inwestycji dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi S6. Dokument ten zwiększa przyznane w 2018 roku finansowanie na prace przygotowawcze z 14,6 mln do 24,5 mln złotych.

Opublikowane

w dniu

Dodatkowe 10 mln złotych pozwoli dokończyć prace projektowe i badania podłoża zgodnie z optymalnymi rozwiązaniami technicznymi, które zakładają wydłużenie tunelu pod Odrą z 3,5 km do 5 km. Przyznane finansowanie pozwoli na zawarcie aneksu do umowy z wykonawcą dokumentacji i badań podłoża. Realizacja inwestycji przewidziana jest w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Zgodnie z decyzją środowiskową długość tunelu pod Odrą w ciągu Zachodniej Obwodnicy Szczecina określono na minimum 3,5 km. W toku prowadzonych prac nad Koncepcją Programową wraz z badaniami podłoża została dokładnie przeanalizowana kwestia kolizji z infrastrukturą przemysłową, drogami i liniami kolejowymi w rejonie Polic. Po rozważeniu wielu wariantów i możliwości technicznych zadecydowano o wydłużeniu tunelu drążonego, po to aby przejść obwodnicą pod poziomem terenu, nie ingerując tym samym w istniejące zagospodarowanie. Zgodnie z wybranym rozwiązaniem tunel będzie się rozpoczynał zaraz za węzłem Police, który zlokalizowany będzie w rejonie przecięcia ulic Piotra i Pawła oraz Kuźnickiej przy Zakładach Chemicznych w Policach. Tunel będzie przechodził pod infrastrukturą przemysłową, linią kolejową, drogą wojewódzką nr 114 i rzeką Odrą, wychodząc po drugiej stronie rzeki w rejonie miejscowości Święta.

Inwestycje

Drogowe inwestycje z dofinansowaniem

Umowy na dofinansowanie inwestycji na drogach gminnych i powiatowych podpisał wojewoda Zbigniew Bogucki z przedstawicielami samorządów. Do Powiatu Polickiego trafi prawie 10 milionów złotych na modernizację dwóch dróg w Gminie Dobra i budowę nowej drogi w Kołbaskowie.

Opublikowane

w dniu

41 253 518 zł rządowego dofinansowania pozwoli na realizację 14 zadań na ponad 19 km dróg lokalnych w części zachodniej naszego województwa, w tym trzech w Powiecie Polickim.

Powiat Policki

Rozbudowa drogi powiatowej Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Koralowej i Górnej – wartość inwestycji 8 604 044 zł, dofinansowanie 4 302 022 zł.

Gmina Dobra Wołczkowo – budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą, wartość inwestycji 4 058 647 zł, dofinansowanie 2 029 323 zł.

Gmina Kołbaskowo – Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo, wartość inwestycji 7 885 651 zł, dofinansowanie 3 942 825 zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to kompleksowy instrument wspierania samorządów w realizacji ich zadań własnych, związanych z dbaniem o drogi gminne i powiatowe – powiedział wojewoda Zbigniew Bogucki podczas briefingu prasowego poprzedzającego podpisanie umów. – Celem rządowego wsparcie jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej, szczególnie tam, gdzie inwestycje oczekiwane są przez mieszkańców od wielu lat – dodał wojewoda.

W 2022 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do samorządów trafi 100,5 mln zł. Na zatwierdzonej w lutym przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego liście znalazły się 62 zadania z terenu Pomorza Zachodniego.

Czytaj dalej

Inwestycje

Umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych w powiecie polickim

Trzy umowy na dofinansowanie kwotą w wysokości nieco ponad 8 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych remontów, przebudowy i budowy dróg lokalnych podpisał wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. Inwestycje będą prowadzone na ponad 6,1 km dróg w powiecie polickim oraz gminach Kołbaskowo i Police.

Opublikowane

w dniu

Na podstawie podpisanych umów samorządy otrzymają w tym roku rządowe dofinansowanie na niezbędne inwestycje drogowe, które polepszą bezpieczeństwo i jakość komunikacji – mówi wojewoda Tomasz Hinc.

Powiat policki: remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Wołczkowo – Dobra z dofinansowanie z FDS w wysokości 2 mln. 391 tys. zł. Koszt remontu ponad 4,1 km odcinka to 4 mln 782 tys. zł.

Gmina Police: przebudowa 783 metrowego odcinka ulicy Polnej w Trzebieży – dofinansowanie z FDS – 1 mln 668 tys. zł. Wartość projektu 3 mln 336 tys. zł.

Gmina Kołbaskowo: 3 mln 942 tys. zł dofinansowania budowy 1,2 km nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo. Wartość inwestycji to 7 mln 885 tys. zł.

Czytaj dalej

Gmina Police

Zrewitalizują teren nad Łarpią

4 miliony złotych dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 otrzyma Gmina Police na rewitalizację terenu nad Łarpią.

Opublikowane

w dniu

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zdecydował o wsparciu środkami unijnymi inwestycji Gminy Police obejmującej rewitalizację terenów rekreacyjnych nad rzeką Łarpią. Uchwałę o udzieleniu dofinansowania podjęto 8 kwietnia br. Pomoc UE wyniesie 4 mln zł. Zgodnie ze złożonym przez Urząd Gminy Police wnioskiem koszt przedsięwzięcia oszacowano na ponad 6,6 mln zł.

W bezpośrednim sąsiedztwie starówki ze zrewitalizowaną zabudową zabytkową, nad rzeką Łarpią planuje się rozbudowę i zagospodarowanie terenów nadwodnych z miejscami cumowania kajaków, terenów atrakcyjnych przyrodniczo z dostępem do wody, połączonych ciągami pieszymi i rowerowymi wraz z miejscami rekreacji w sposób zapewniający integracyjne miejsca wypoczynku i rekreacji, organizacji wspólnych imprez zarówno dla najmłodszych jak i seniorów oraz połączenie z istniejącym szlakiem rowerowym do Polickiego Lapidarium zlokalizowanego w Parku Staromiejskim, szlakiem wodnym na rzece Łarpii i Przystani Miejskiej, Placu Chrobrego z zabytkową kaplicą pełniąca funkcję centrum informacji turystycznej. Zagospodarowanie terenu obejmuje linię brzegową o długości 230 m i 7 000 m2 powierzchni terenu, skomunikowanie zrewitalizowanej części miasta Przystani Miejskiej i nowo zainwestowanych terenów Starego Miasta tj. Placu Chrobrego i Parku Staromiejskiego oraz połączenie terenu ciągiem rowerowym, zorganizowanie wzdłuż ciągu komunikacyjnego nad rzeką Łarpią stref funkcjonalnych dla różnych grup wiekowych i społecznych, urządzenie małej architektury, rewaloryzacja brzegu, zapewnienie zorganizowanego dostępu do wody przez budowę pomostów wędkarskich, budowę tarasu rekreacyjnego i ciągu pieszego nad lustrem wody, rewaloryzację zieleni oraz budowę oświetlenia

Przyznanie eurofunduszy przez władze samorządu województwa zachodniopomorskiego otwiera procedury zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji. Porozumienie zostanie zawarte po dostarczeniu przez Gminę Policę kompletu zaktualizowanych dokumentów niezbędnych do jego parafowania.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie