Gmina Nowe Warpno

Trwają prace nad rozwiązaniem problemu z transportem lokalnym w Nowym Warpnie

Opublikowane

w dniu

Trwają prace nad zmianą organizacji transportu lokalnego w gminie Nowe Warpno z połączeniem do Polic. Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych w tej sprawie, został powołany pod kierownictwem burmistrza zespół, w skład którego weszli radni, sołtysi i pracownicy urzędu, a którego zadaniem jest opracowanie założeń funkcjonowania transportu oraz praca związana z ich wdrożeniem.

Odbyto już kilka spotkań, w tym z właścicielem firmy EVER-TRANS. Prowadzone dotychczas rozmowy obejmowały postulaty w zakresie zwiększenia liczby połączeń, z głównym uwzględnieniem godzin późnowieczornych oraz jakości świadczenia usług.

Firma EVER-TRANS poinformowała, że ze względu na rosnące koszty funkcjonowania i brakiem jakiegokolwiek zewnętrznego wsparcia nie jest w stanie utrzymać obecnej ilości połączeń, nie mówiąc już o zwiększeniu kursów. Część z nich ma bardzo małą ilość pasażerów i nie jest opłacalna, a wręcz jest deficytowa.

W związku z zagrożeniem funkcjonowania linii oraz potrzebą wprowadzenia zmian w jej funkcjonowaniu, podjęto prace w celu doprowadzenia do zmiany organizacji transportu lokalnego poprzez: przejęcie przez Gminę Nowe Warpno roli organizatora lokalnego transportu publicznego,

podpisanie umowy z firmą świadczącą usługi, zawierającej między innymi kwestie związane z udziałem finansowym gminy w kosztach funkcjonowania linii oraz opracowany Rozkład Jazdy, jak również standardy świadczenia usługi.

W celu realizacji zamierzenia niezbędne również będzie podpisanie porozumienia z Burmistrzem Polic obejmującego możliwość wykorzystania przystanków w ramach tej linii znajdujących się w obszarze Gminy Police. Projekt uchwały w tej sprawie zostanie złożony do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na sesję w miesiącu styczniu.

Przejęcie przez gminę roli organizatora publicznego transportu lokalnego pozwoli również na wystąpienie o dofinansowanie linii z budżetu państwa w ramach tzw. „funduszu autobusowego”.

Poniżej przedstawiamy opracowany w porozumieniu z operatorem linii Rozkład Jazdy, jaki jest brany pod uwagę. Ten rozkład będzie obowiązywał dopiero po podpisaniu umowy z operatorem.

Reklama

Gmina Nowe Warpno

Jarosław Burba ponownie burmistrzem Nowego Warpna

W ostatnich wyborach samorządowych mieszkańcy Nowego Warpna ponownie zaufali dotychczasowemu burmistrzowi, Jarosławowi Burbie, który ubiegał się o reelekcję. W głosowaniu, Burba zdobył większość głosów uprawnionych wyborców, co zapewniło mu kolejną kadencję na stanowisku burmistrza miasta.

Opublikowane

w dniu

Jarosław Burba uzyskał poparcie zdobywając łącznie 449 głosów, co w przeliczeniu daje 66,92% wszystkich oddanych głosów. Jego rywal, reprezentant Lewicy Marcin Polito, zdobył 222 głosy, co stanowi 33,08% głosów wyborców. Wyniki te pokazują wyraźne poparcie dla kontynuacji polityki Burby, która przyniosła mu sukces w tej konkurencji wyborczej.

Przewaga zdobytych głosów świadczy o stabilnym zaufaniu społeczności Nowego Warpna do obecnego burmistrza i aprobaty dla jego dotychczasowych działań. Jarosław Burba będzie pełnił funkcję burmistrza w nowej kadencji, która przypada na lata 2024 – 2029.

Dziękuję za mandat zaufania którym mnie obdarzyliście i kandydatów na Radnych z naszego komitetu – napisał na portalu społecznościowym Jarosław Burba. Jest to dla nas zobowiązanie i odpowiedzialność. Mamy wiele do zrobienia i wierzę, że to nastąpi również z udziałem naszych mieszkańców. Dziękuję wszystkim, którzy udzielili wsparcia w tej kampanii, również pracowaliście na nasz sukces.

Niewątpliwie kluczowymi elementami, które przyczyniły się do zwycięstwa Jarosława Burby, były jego dotychczasowe osiągnięcia, plany rozwoju miasta i umiejętność komunikacji z wyborcami. Pełne wyniki wyborów zostaną podane do wiadomości publicznej po ich oficjalnym potwierdzeniu przez odpowiednie komisje wyborcze.

Czytaj dalej

Gmina Nowe Warpno

Transgraniczne spotkanie w Brzózkach – kultura scala społeczności

W tętniącej kulturalnym pulsie Świetlicy w Brzózkach odbyło się wyjątkowe spotkanie zorganizowane przez Kulturlandbüro, instytucję znającą się na doradztwie w nawiązywaniu kontaktów kulturalnych w regionie. To właśnie tu, 21 marca, zebrali się przedstawiciele z Polski i Niemiec, aby dyskutować o współpracy transgranicznej. Wśród obecnych znaleźli się członkowie miejscowych organizacji, w tym KGW Brzózki, OSP Nowe Warpno, OSP Brzózki, NUTW, TPD, a także dyrektorzy lokalnych instytucji oświatowo-kulturalnych, sołtys i przedstawiciele władz gminnych.

Opublikowane

w dniu

Zasadniczym punktem programu było zaprezentowanie i omówienie realizowanego projektu teatralnego, w który aktywnie zaangażowane są dzieci z Altwarp i Nowego Warpna. Tę inicjatywę przywołuje się jako żywy dowód na to, że współpraca ponad granicami może nie tylko wspierać lokalną aktywność, ale też stanowić inspirację dla kolejnych przedsięwzięć.

Kulminacyjnym momentem spotkania było dyskutowanie możliwości wykorzystania środków z funduszy INTERREG 6.0 na wspólne projekty, co wprawiło uczestników w stan gotowości do wspólnego planowania przyszłych inicjatyw. To spotkanie stanowiło nie tylko wymianę doświadczeń, ale również siłę napędową dla przyszłej współpracy kulturowej pomiędzy Polską a Niemcami.

Czytaj dalej

Gmina Nowe Warpno

Nowe Warpno zbiera elektrośmieci w ramach ogólnopolskiego programu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Warpnie podjął działania na rzecz ochrony środowiska poprzez włączenie się w ogólnopolski program „Moje miasto bez elektrośmieci”. Inicjatywa ta zachęca do efektywnej recyklingów starych urządzeń elektronicznych. Proces jest prosty – za każdy kilogram zebranych elektrośmieci, placówka otrzymuje punkt, który może być wymieniony na sprzęt dydaktyczny lub sportowy.

Opublikowane

w dniu

Akcja ta ma na celu nie tylko wsparcie lokalnej edukacji, ale także zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Zebrane elektrośmieci są odpowiednio przetwarzane, co przyczynia się do redukcji negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Rodzice, uczniowie oraz wszyscy mieszkańcy gminy Nowe Warpno zostali zaproszeni do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu. Małe urządzenia takie jak telefony, żelazka czy czajniki można dostarczać bezpośrednio do szkoły, umieszczając je w specjalnie przygotowanym pudełku. Dla większych urządzeń wyznaczono miejsce zbierania w PSZOKu, przy oczyszczalni ścieków w Nowym Warpnie.

Marcin Różański, nauczyciel fizyki, został mianowany koordynatorem tej akcji w szkole. Ważne jest, aby mieszkańcy nie przynosili urządzeń z elementami szklanymi oraz akumulatorów samochodowych i tonerów od drukarek, gdyż nie są one przyjmowane w ramach programu.

Program „Moje miasto bez elektrośmieci” ma szansę nie tylko wzbogacić lokalne placówki o nowy sprzęt, ale przede wszystkim uświadamiać społeczność o ważności recyklingu i dbałości o środowisko. Działania takie pokazują, że wspólnymi siłami można osiągnąć znaczące efekty w przeciwdziałaniu marnotrawieniu zasobów i zanieczyszczaniu planety.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie