Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Szkoła Branżowa I Stopnia – klasa wielozawodowa

Przedstawiciele Grupy Azoty Police oraz Starostwa Powiatowego w Policach kontynuują prace związane z  utworzeniem szkoły branżowej I stopnia. Szkoła taka ma powstać w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach od roku szkolnego 2022/2023. Uczniowie przez dwa dni będą uczyć  się przedmiotów ogólnokształcących, a przez trzy dni odbywać będą zajęcia praktyczne w Grupie Azoty Police.

Opublikowane

w dniu

Za nami dwa robocze spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego poświęcone kształceniu zawodowemu w Grupie Azoty Police, dotyczące zawodu operator urządzeń przemysłu chemicznego, na podstawie kształcenia branżowego pierwszego stopnia – mówi pełnomocnik ds. współpracy ze szkolnictwem wyższym Ewa Chmielewska.

To powrót po latach do kształcenia zawodowego, z którego będą mogli skorzystać absolwenci szkół podstawowych. Poza zdobyciem zawodu, młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługiwać będzie wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. W pierwszej klasie jest to 275, 23 zł, w drugim roku 330, 27 zł, natomiast w trzecim roku 380, 32 zł.

Zaproponowane przez nas szkolenie to powrót  do lat 70/80,  kiedy kształcono uczniów w systemie szkolnictwa zawodowego. Dzisiaj zamieniono nazewnictwo na branżowe, choć idea kształcenia jest taka sama. Młodociany rozpoczyna kształcenie u pracodawcy i staż pracy będzie liczony w momencie rozpoczęcia nauki. Uczeń spoza terenu Powiatu Polickiego będzie mógł mieszkać w internacie Zespołu Szkół. Obecnie rozważamy możliwości wsparcia finansowego dla mniej zamrożonych uczniów z najmniejszych miejscowości naszego regionu, aby wyrównać ich szanse na kształcenia zawodowe – wyjaśnia Ewa Chmielewska.

Raz w roku, czyli trzy razy w całym cyklu kształcenia, uczniowie będą brali udział w miesięcznych teoretycznych kursach kształcenia zawodowego. Zgodnie z ramowym planem nauczania dla branżowej szkoły I stopnia, uczniowie będący młodocianymi pracownikami, skierowani przez szkołę na turnus dokształcania teoretycznego w zakresie danego zawodu, odbywają kształcenie zawodowe teoretyczne przez okres czterech tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo.

Niewątpliwe najważniejszą sprawą dla ucznia jest to, że z chwilą ukończenia szkoły, otrzymuje on zatrudnienie na podstawowym stanowisku pracy w Grupie Azoty Police –operator urządzeń przemysłu chemicznego- dodaje Ewa Chmielewska.

Potrzeba kształcenia zawodowego, na dedykowanych  Grupie Azoty Police kierunkach,  jest obecnie niezwykle istotna z uwagi na trudny rynek pracy oraz zmianę pokoleniową, związaną z odejściami ma emeryturę wielu pracowników.

 

Reklama

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Zielone światło dla rozwoju Portu Morskiego Police: Unia Europejska przyznaje znaczące dofinansowanie

Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o. może świętować sukces, gdyż otrzymał znaczne wsparcie finansowe z Unii Europejskiej na realizację projektu mającego na celu rozbudowę infrastruktury kolejowej. Dotacja w wysokości ponad 150 milionów złotych zostanie przeznaczona na budowę węzła kolejowego, który zintegruje Port Police z siecią transportową kraju poprzez linię kolejową nr 437.

Opublikowane

w dniu

Ten projekt jest szczególnie istotny z perspektywy wzrostu gospodarczego powiatu polickiego, gdyż umożliwi znaczne zwiększenie efektywności i pojemności operacyjnej w obszarze przepływu towarów. Rozbudowa portu w Policach i skomunikowanie go z linią kolejową to strategiczna inwestycja w infrastrukturę, która może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności regionu, a także stworzyć nowe miejsca pracy i wygenerować dodatkowy ruch gospodarczy.

Dzięki temu projektowi, Port Police zyska nową jakość w obsłudze logistycznej, stając się jeszcze bardziej atrakcyjnym punktem na mapie europejskich szlaków transportowych. Realizacja inwestycji przyczyni się również do większej ochrony środowiska, poprzez promowanie transportu kolejowego, który jest znacznie bardziej ekologiczny niż transport samochodowy.

Zarząd Portu już zapowiedział, że planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych w najbliższym czasie, a całość projektu ma zostać zrealizowana zgodnie z harmonogramem unijnego dofinansowania.

 

Czytaj dalej

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Polimery Police: Grupa Azoty Polyolefins wyprodukowała pierwsze 100 tysięcy ton polipropylenu w ramach rozruchu instalacji

Do 15 maja br. Grupa Azoty Polyolefins wyprodukowała łącznie 100 tys. ton polipropylenu. To poziom produkcji osiągnięty w ramach rozruchu i testów parametrów gwarantowanych na instalacji PDH (odwodornienia propanu), i PP (polipropylenu), jak również na AUX (instalacjach pomocniczych) i HST (morski terminal gazowy).

Opublikowane

w dniu

Polipropylen produkowany w ramach nowo powstałych instalacji w fabryce w Policach przeszedł pozytywne testy i jest dostępny w sprzedaży bezpośredniej oraz dystrybucji. Zgodnie z założeniami, gama produktów Spółki jest sukcesywnie poszerzana. Docelowe portfolio Spółki to ponad 30 typów polipropylenu pod marką Gryfilen®. Wprowadzanie nowych rodzajów produktów odbywa się stopniowo, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i w miarę uzyskiwania pozytywnej walidacji produktów, zarówno od strony produkcyjnej, jak i przetwórczej u klientów. Morski Terminal Gazowy w Policach regularnie przyjmuje dostawy propanu i etylenu. W ubiegłym tygodniu Spółka przyjęła dziewiąty statek
z ładunkiem propanu –
mówi p.o. Prezesa Zarządu Grupy Azoty Polyolefins Wojciech Blew.

Portfolio produktowe Grupy Azoty Polyolefins pod marką Gryfilen® obejmuje homopolimery, jak
i kopolimery, w różnych typach dostosowanych do potrzeb przetwórców. W regularnej ofercie znajdują się już:

  • Gryfilen® H02-L i H04-L dedykowany do produkcji sznurków i taśm spinających w procesie ekstruzji,

  • Gryfilen® H03-N przeznaczony do produkcji opakowań sztywnych w technologii termoformowania, również do kontaktu z żywnością,

  • Gryfilen® H03-F przeznaczony do produkcji folii BOPP,

  • Gryfilen® H12-G przeznaczony do procesu formowania wtryskowego dla wielu zastosowań, w tym artykułów gospodarstwa domowego, artykułów sportowych, rekreacyjnych, zabawek czy sztywnych opakowań cienkościennych.

Hyundai Engineering Co. Ltd., Generalny Wykonawca inwestycji w ramach umowy EPC w sposób kompleksowy odpowiada za realizację projektu Polimery Police. Zakończenie realizacji projektu wiąże się z osiągnięciem i utrzymaniem przez Generalnego Wykonawcę Parametrów Gwarantowanych określonych m.in. w umowach licencyjnych dla Instalacji do produkcji propylenu (PDH) oraz instalacji do produkcji polipropylenu (PP). Osiągnięcie Parametrów Gwarantowanych jest ściśle powiązane z przeprowadzeniem Testu Integralności całej instalacji.

Czytaj dalej

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Polyolefins S.A. odwołała z dniem 10 maja br. Pawła Bakuna  z funkcji Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Opublikowane

w dniu

Podczas posiedzenia w dniu 10 maja br. Rada Nadzorcza Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na wybór Wiceprezesa ds. finansowych, powierzając tę funkcję Maciejowi Wolańskiemu, dotychczasowemu Dyrektorowi Departamentu Finansów Spółki.

Uchwałą z dnia 10 maja br. Rada Nadzorcza Grupy Azoty Polyolefins S.A. postanowiła ustalić liczbę członków Zarządu Spółki na trzy osoby.

Aktualny skład Zarządu jest następujący:

Wojciech Blew – p.o. Prezesa Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Aleksandra Ścibich-Kopiec – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Maciej Wolański – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie