Gmina Kołbaskowo

Siadło Górne. kolejne poszukiwania zaginionych nagrobków

W sobotę  Siadle Górnym ekipa pod kierownictwem dr. Marka Łuczaka z Pomorskiego Towarzystwa Historycznego przeszukiwała dawny cmentarz w Siadle Górnym w gminie Kołbaskowo. – Dzisiaj udało się nam ustawić, na swoich podstawach, kilka przewróconych nagrobków w istniejącym tam lapidarium – mówi Marek Łuczak.

Opublikowane

w dniu

Z rozbitych fragmentów poskładaliśmy płyty: Alwine Dittmer z d. Bagemiel (1856-1913), Carla Wilhelma Dittmera (1857-1921) oraz Mety Huldy Luise Milenz z d. Jahn. Meta urodziła się 4 czerwca 1882 roku w Kamieńcu, była córką właściciela gospodarstwa Carla Friedricha Jahna i Luise z d. Pasewald z Siadła Dolnego. Meta zmarła 4 sierpnia 1912 roku w Siadle Dolnym. Odnaleźliśmy również fragmenty, z których poskładaliśmy płyty nagrobne jej rodziców Luise Jahn (1851-1919) oraz Carla Friedricha Jahna (1844-1917). Kolejne płyty to Christine Pieper z d. Wolf (1819-1888) oraz Wilhelmine Dittmer z d. Rückert (1847-1920).
Odnaleźliśmy kompletną głowicę Wilhelmine Heim z d. Mai oraz Hermanna Heima – dodaje Łuczak. Wilhelmine urodziła się 26 marca 1856 roku w Liniach (Leine Kreis Pyritz), była córką robotnika Johanna Mai i Louise z d. Brehmer. 18 lipca 1878 roku wyszła za mąż za stolarza Hermanna Heima. Herman urodził się 15 kwietnia 1854 roku w Siadle Górnym, zmarł 11 lipca 1935 roku w Szczecinie przy ul. Krasińskiego (Warsower Straße 95). Mieli 12 dzieci.
Znaleźliono również fragmenty, z których poskładano niekompletny nagrobek, małżeństwa Reminius – właścicieli gospody w Siadle Dolnym. August Resimius urodził się 26 września 1862 roku w Meichow Kreis Angermünde. Był synem rolnika Abrahama Resimius i Christine Resimius Heise z Meichow. Ożenił się z Emilie Louise Marie Sy (1856-1935), mieli dzieci: Grethe Else Elisabeth (ur. 6 maja 1880 roku w Siadle Dolnym, 20 października 1919 roku wyszła za mąż za Wilhelma Ernsta Walter Kundel (1887-1940)), Gertrud Luise (ur. 26 września 1892 roku w Siadle Dolnym) oraz Curta Carla Ferdinanda (ur. 3 kwietnia 1896 roku, zm. 26 maja 1896 roku). August prowadził restaurację w Siadle Dolnym. Zmarł 29 lipca 1926 roku, pochowany na cmentarzu w Siadle Górnym.
Najwięcej wysiłku zabrało poskładanie płyty z fragmentów, które wrosły w drzewo. Płyta należała do Luise Regine Christine Rückert z d. Schultz. Regine urodziła się 6 maja 1825 roku w Siadle Górnym, była córką rolnika Friedricha Schultza i Luise z d. Jützen z Siadła Górnego. Ochrzczono ją w kościele w Siadle Górnym 29 maja 1825 roku. 3 lutego 1853 roku wyszła za mą za rolnika z Siadła Dolnego- Friedricha Wilhelma Rückerta (ur. ok. 1826 roku). Regina zmarła 24 stycznia 1912 roku w Siadle Górnym.
Prace na cmentarzu w Siadle Górnym będziemy kontynuować w przyszłym tygodniu,

Gmina Kołbaskowo

Uporządkowali stary cmentarz w Będargowie

Według informacji od poprzedniego proboszcza większość nagrobków zepchnięto spychaczem pod wschodni mur cmentarza, gdzie skoncentrowano wysiłki by wśród zakopanych i połamanych obramowań kwater odnaleźć nagrobki i ustalić dane dawnych mieszkańców Będargowa. – Dziękuję za dzisiejszą pracę wolontariuszom na cmentarzu przykościelnym w Będargowie a także ks. proboszczowi kan. Jarosławowi Dobroszowi z parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Będargowie, za wsparcie i udział w pracach – mówi Marek Łuczak z Pomorskiego Towarzystwa Historycznego.

Opublikowane

w dniu

Dzisiaj udało nam się skompletować pomnik, z kwatery rodzinnej, na którym ustawiona była niegdyś rzeźba Jezusa Błogosławiącego – kopia rzeźby z Katedry Marii Panny w Kopenhadze Bertela Thorvaldsena (1770-1844) – mówi Marek Łuczak. Cynowa kopia z Będargowa przechowywana jest obecnie w Wołczkowie, gdzie czeka na konserwację.

Odnaleziono również nagrobek pastora Karla Eduarda Andreasa Wetzela z Będargowa (1811-1903) oraz jego rodziny. Pastor zmarł 16 kwietnia 1903 roku w Saatow, w wieku 92 lat, 1 miesiąca i 25 dni. Pochowano go 22 kwietnia 1903 roku na cmentarzu przykościelnym w Będargowie. Obok niego pochowano jego żonę Eleonore Amalie Emilie Wetzel z d. Schreiber (1821-1889), jej matkę Amalie Sophie Brigitte Schreiber z d. Mäder (1797-1878) oraz dwóch synów: pastora Abla Johannesa (1865) oraz Theodor Georg Friedrich (1853-1865).

Odnaleźliśmy także krzyż żeliwny Mathilde Friederike Wilhelmine Beckmann z d. Proechel (1840-1895) – dodaje Marek Łuczak. Mathilde urodziła się 18 kwietnia 1840 roku, była żoną nauczyciela i kantora Emila Juliusa Beckmanna, mieszkającego w Policach. Mieli córkę Annę Mathilde Emilie (ur. 26 sierpnia 1860 roku w Policach, 25 września 1878 roku w Policach wyszła za mąż za pastora Mansa z Polic). Mathilde zmarła 31 lipca 1895 roku w Szpitalu Miejskim przy ul. Powstańców Wielkopolskich w związku z skomplikowaną operacją, pochowano ją 2 sierpnia 1895 roku na cmentarzu przykościelnym w Będargowie.

Udało się również odnaleźć fragmenty lewej krawędzi płyty nagrobnej z piaskowca, z szczątkowymi zapisami dat. Dzięki Christiane Karweik, udało się poskładać informacje w całość i ustalić, że płyta należy do Johanny Theodosii Mirandy Dorothea Heidemann z d. Nasse. (1814-1867), Johanna Theodosia Miranda Dorothea Nasse urodziła się 2 kwietnia 1814 roku. Wyszła za mąż za właściciela młyna ze Szczecina Georga Ferdinanda Heydemanna (lub Heidemanna). Zmarła 1 września 1867 roku w Będargowie, w wyniku udaru w wieku 53 lat i 5 miesięcy, pozostawiając troje dorosłych dzieci. Pochowano ją 2 września.

Znaleźliśmy również uszkodzoną płytę Martin Friedrich Wasse (1829-1905) – mówi Marek Łuczak. Martin Wasse urodził się 10 listopada 1829 roku w Będargowie (Mandelkow). Był synem rolnika Martina Christiana Wasse i Dorothea Wasse z d. Netzel z Będargowa. Ochrzczono go 15 listopada 1829 roku. Martin był właścicielem gospodarstwa w Będargowie (Mandelkow Ausbau). Ożenił się z Dorotheą z d. Netzel z Będargowa (nazywała się tak jak jego matka- to nie błąd). Martin zmarł ze starości (Altersschwäche) 8 września 1905 roku w Będargowie, pochowano go na cmentarzu przykościelnym 11 września 1905 roku.

Prace na cmentarzu przykościelnym w Będargowie będziemy kontynuować za tydzień.

Czytaj dalej

Gmina Kołbaskowo

Uporządkują cmentarz w Będargowie

W najbliższą sobotę (24 września 2022 roku) o godz. 10:00 Marek Łuczak z Pomorskiego Towarzystwa Historycznego zaprasza  wszystkich chętnych do prac ewidencyjnych i poszukiwań nagrobków oraz płyt nagrobnych na cmentarzu przykościelnym w Będargowie (Mandelkow) w gm. Kołbaskowo.

Opublikowane

w dniu

Proszę zabrać ze sobą szpadle i pręty – mówi Marek Łuczak. Cmentarz nie jest wpisany w rejestr zabytków, jednak w jego części północnej znajduje się stanowisko archeologiczne, na którym nie mamy zgody na prowadzenie prac. Mamy zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie na wykorzystanie wykrywaczy metalu, jeżeli wiec ktoś ma ochotę pomóc poszukać krzyży żeliwnych i fragmentów tablic to serdecznie zapraszam.
Chętni do prac mogą zgłaszać się na FB, miejsce zbiórki (kropkę), przy południowej furcie cmentarza przykościelnego, zaznaczone na planie.

Czytaj dalej

Gmina Kołbaskowo

Siadło Górne. Odnaleziono szczątki niemieckich policjantów

W czasie prac porządkowych na cmentarzu natrafiono na niemal odsłonięte szczątki ludzkie. Istotne jest by zawsze reagować w takiej sytuacji. W przypadku odnalezienia kości ludzkich niezbędne jest natychmiastowe powiadomienie policji o okolicznościach i miejscu ich odnalezienia. W tym przypadku szczątki pochodziły z okresu II wojny światowej.

Opublikowane

w dniu

Szczeciński policjant-historyk prowadził prace ewidencyjno-poszukiwawcze na cmentarzu w Siadle Górnym, gdzie poszukiwano zabytkowych płyt nagrobnych. Prace prowadzone były za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, gdyż obiekt figuruje w rejestrze zabytków. Ewidencjonowano rozbite płyty nagrobne z marblitu. Po złożeniu, opisaniu i sfotografowaniu zgodnie z dyspozycją zostały ukryte w pod ziemią w miejscu ich odnalezienia.

Po zakończonych pracach w trakcie porządkowania terenu, w części wschodniej cmentarza natrafiono, na głębokości 8 cm natrafiono grabiami na pochówek żołnierza w hełmie niemieckim w okresu II wojny światowej.

Zgodnie z obowiązującym trybem, natychmiast powiadomiono właściwy rejonowo Komisariat Policji w Mierzynie. Na miejsce oprócz policjantów, przyjechał wezwany zespół patologów z Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz archeolog z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.

Zespół dr. hab. n. med. Andrzeja Ossowskiego z PUM przy wsparciu grupy nadkom. dr Marka Łuczaka ekshumował dwa niekompletne szkielety żołnierzy. Żołnierze należeli prawdopodobnie do 8 pułku policyjnego ze składu 1 Policyjnej Brygady Strzeleckiej, broniącej południowej strony Szczecina w 1945 roku. Żołnierze po oględzinach przedmiotów osobistych i próbie ustalenia tożsamości trafią na cmentarz wojenny w Glinnej.

W przypadku odnalezienia kości ludzkich niezbędne jest natychmiastowe powiadomienie policji o okolicznościach i miejscu ich odnalezienia. Policjanci po konsultacjach z medykami muszą ustalić czy jest to pochówek wojenny czy tez ma związek z przestępstwem lub zaginięciem osoby. Istotne jest by zawsze reagować w przypadku odnalezienia szczątków ludzkich.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie