Gmina Dobra

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w gminie Dobra. W konsultacjach mogą wziąć udział właściciele 8110 nieruchomości jednorodzinnych (przy zabudowie wielorodzinnej śmieci odbierane są 1x na tydzień), przy czym z każdej nieruchomości może być to tylko 1 osoba – ta która składa deklarację śmieciową.

Opublikowane

w dniu

Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach 12-26 czerwca w sposób elektroniczny, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej 

https://dobraszczecinska.wdialogu.pl/…/ustalenie…

Zawarte w formularzu pytanie dotyczy częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych.

Czy jest Pani/Pan za propozycją przywrócenia cotygodniowych odbiorów odpadów zmieszanych na terenie Gminy Dobra, nawet jeśli będzie to wiązało się z podwyżką opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie protokół, który zostanie podany do publicznej wiadomości. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji będzie Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji Urzędu Gminy Dobra. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wydziałem pod nr telefonów: 91 421 44 43 lub 91 311 34 87.

Dla osób, które nie mają możliwości technicznych udzielenia odpowiedzi na dedykowanej platformie, zostaną uruchomione punkty do elektronicznego głosowania. Będą one działały w terminie od 19 do 26 czerwca.
Wykaz punktów:
– Mierzyn: Biblioteka przy ul. Weleckiej
– Bezrzecze: Klub GCKiB
– Dobra: Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji przy ul. Granicznej
– Dołuje: Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach
– Wołczkowo: Klub GCKiB
– Łęgi: Świetlica wiejska
– Grzepnica: Świetlica wiejska
– Rzędziny – Klub GCKiB
– Stolec: Klub GCKiB

Konsultacje mają na celu uzyskanie opinii mieszkańców w zakresie częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości jednorodzinnych.

Reklama

Gmina Dobra

Niszczenie chodnika

Strażnicy gminni  stwierdzili zniszczenie chodnika przy ulicy Żubrzej w m. Dołuje. Według wstępnych ustaleń kierowca pojazdu, który tego dokonał okazał zezwolenie Starostwa Powiatowego w Policach na poruszanie się pojazdów ciężarowych na trasie Dołuje do działki rolnej, na wysokości której został zniszczony chodnik.

Opublikowane

w dniu

Mając na uwadze poczynione ustalenia strażnicy gminni nałożyli na sprawcę dwa mandaty karne. Jednocześnie zarówno Starostwo Powiatowe, jak i Straż Gminna zobowiązała sprawcę do pilnego naprawienia uszkodzenia. Sprawa będzie monitorowana.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Bezpłatna nauka gry w tenisa ziemnego

Dzieci i młodzież z gminy Dobra może skorzystać z bezpłatnych zajęć nauki gry w tenisa ziemnego.  Treningi odbywać się będą w każdą środę i piątek począwszy od 5 lipca na kortach tenisowych przy kompleksie sportowym Orlik w Dobrej.

Opublikowane

w dniu

Podział na grupy wiekowe:
I grupa – (dzieci w wieku 7-10 lat) w godz. 17-18
II grupa – (dzieci w wieku 11-14 lat) w godz. 18-19
III grupa – (młodzież w wieku 15-19 lat) w godz. 19-20
Grupy liczyć będą maksymalnie 8 osób.
Zapisy chętnych osób odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, pod nr telefonu: 91 424 19 79. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia finansowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok w ramach zadania na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Przebudowa drogi Dołuje – Stobno oraz drogi w Stobnie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach zorganizowano briefing prasowy dotyczący realizowanych przez Powiat Policki dwóch inwestycji drogowych na terenie gmin Dobra i Kołbaskowo. Pierwszą jest przebudowa drogi Dołuje – Stobno, a drugą przebudowa drogi w miejscowości Stobno.

Opublikowane

w dniu

W briefingu wzięli udział m.in. starosta Andrzej Bednarek, wicestarosta Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz oraz wykonawcy obu inwestycji drogowych.
Wykonawcą trwającej już przebudowy drogi powiatowej na odcinku Dołuje – Stobno jest firma Eurovia Polska S.A. Z części remontowanej drogi zerwano już nawierzchnię. Do 30 września droga między Dołujami a Stobnem została zamknięta. Niebawem rozpoczną się też prace na odcinku od skrzyżowania z krajową 10 do przychodni w Dołujach. Tam planowany jest ruch wahadłowy. Przewidziany termin zakończenia prac to koniec października br.
Drugą inwestycją realizowaną przez starostwo jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stobno, na odcinku około 1 kilometra. W ramach inwestycji powstaną między innymi chodniki, dojazdy do posesji i sieć kanalizacji w miejscowości. Planowany termin zakończenia prac to koniec września 2024 r.
Podczas briefingu starosta poinformował, że prace budowlane na ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu prowadzone są zgodnie z harmonogramem i jest duże prawdopodobieństwo, że inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie