Gmina Kołbaskowo

Protest na granicy w Kołbaskowie

W piątek, 24 kwietnia dojdzie prawdopodobnie do protestu na granicy w Kołbaskowie. Protestować mają osoby mieszkające w Polsce a pracujące na terenie Niemiec.

Opublikowane

w dniu

W „Manifeście Mieszkańców Pogranicza” czytamy:

My, Mieszkańcy Pogranicza, nie zgadzamy się na przedmiotowe traktowanie nas i naszych bliskich. Żądamy niezwłocznego zniesienia obowiązku kwarantanny po przekroczeniu granicy dla osób mieszkających i pracujących w strefie przygranicznej. Polski rząd podjął decyzję o zamknięciu kraju i dał nam zaledwie dwie doby na przeorganizowanie całego życia. Dla wielu wiąże się to z dramatycznymi wyborami, których musieli dokonać i dokonują każdego dnia, wybierając między powinnością zawodową a zwyczajną – ludzką. Decyzja uderzyła w osoby dojeżdżające do pracy w Polsce lub kraju sąsiada. Tym samym wiele osób zostało bez środków do życia. Często ceną za możliwość zarobkowania i utrzymania rodziny jest trwająca już kilka tygodni rozłąka z dziećmi, rodzicami, partnerami. Jak długo jeszcze rodziny będą rozdzielone – bezzasadną naszym zdaniem – decyzją rządu? Dlaczego, poza życiem z widmem zakażenia wirusem, jesteśmy dodatkowo poszkodowani, nie mogąc dzielić tych trudnych chwil z bliskimi?

Jako świadomi i odpowiedzialni ludzie respektujemy obostrzenia związane z pandemią koronawirusa – zarówno w kraju, w którym pracujemy, jak i w miejscu zamieszkania. Zauważamy też, że nakazy, zakazy oraz poprawa sytuacji epidemicznej są w Polsce i krajach sąsiadów analogiczne. Ponadto w rejonach przygranicznych, nie odnotowuje się w chwili obecnej większej liczby zakażeń niż po polskiej stronie, co dodatkowo czyni decyzję o zamknięciu granic bezzasadną. Granica jest bowiem tylko umowną kreską na mapie. Jeśli można przemieszczać się między miastami w Polsce, nie widzimy przeszkody w przywróceniu swobodnego ruchu przygranicznego dla osób mieszkających w tym rejonie, z zachowaniem rzecz jasna wszystkich obowiązujących obostrzeń i przepisów.

Nie zawsze kluczowe w podjęciu decyzji o miejscu pracy czy zamieszkania były względy finansowe. Jesteśmy odważni, aktywni, często biegle dwujęzyczni i kompetentni. Polska ma w nas swoich ambasadorów, bo dajemy się poznać sąsiadom z najlepszej strony. I oni doceniają naszą pracowitość, zaradność, otwartość. Cenią nas jako pracowników, działaczy, przyjaciół, dlatego szanują konieczność rozszczelnienia granic dla takiej wyjątkowej grupy.

Pośród nas są też rodzice niepełnosprawnych oraz nieuleczalnie chorych dzieci, które za granicą otrzymały szansę na lepsze życie. Albo życie w ogóle. Są osoby działające w obszarach społecznych, kulturalnych i edukacyjnych na rzecz mieszkańców Polski. Część pośród nas związała się z kimś, kto mieszkał „po drugiej stronie”. To wszystko zagwarantowała nam Europa – bo oprócz tego, że jesteśmy Polakami i będziemy o tym przypominać – czujemy się też wolnymi Europejkami i Europejczykami. Część osób została odcięta od swoich lekarzy rodzinnych, a kobiety – od prowadzących ciąże. Mamy nadzieję, że granice zostaną otwarte na tyle szybko, żeby dzieci mogły swobodnie dołączyć do rówieśników w szkolnych ławkach. Część z nich przebywa z rodzicami w Polsce, by ci mogli swobodnie pracować. Są też uczniowie, którzy będą musieli kontynuować naukę po stronie polskiej – ich dobro też należy uwzględnić, podejmując tę decyzję.

Podsumowując, postulujemy o:
– niezwłoczne zniesienie obowiązku kwarantanny dla pracowników i mieszkańców terenów przygranicznych – z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarno – epidemicznych;
– umożliwienie przekazywania towarów przez granicę bez jej przekraczania (przede wszystkim leków);
– umożliwienie doglądania i doraźnego opiekowania się chorymi, starszymi członkami rodziny, którzy mieszkają po drugiej stronie granicy;
– możliwość korzystania z transgranicznej opieki medycznej;
– otwarcie dodatkowych przejść granicznych dla samochodów osobowych (między innymi przejść: Linken/Lubieszyn, Zittau/Porajów).

Gmina Kołbaskowo

Do 24 czerwca można składać wnioski do Planu Ogólnego Gminy Kołbaskowo

Mieszkańcy Gminy Kołbaskowo mają czas do 24 czerwca 2024 roku na składanie wniosków do Planu Ogólnego Gminy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509), formularze wnioskowe są dostępne do pobrania na oficjalnej stronie internetowej gminy w zakładce Zagospodarowanie, jak również na portalu rządowym gov.pl. Formularze można również otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Kołbaskowo.

Opublikowane

w dniu

Wnioski do planu ogólnego mogą dotyczyć uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub zmiany już istniejącego planu. Każdy zainteresowany mieszkaniec może wpłynąć na przyszłe zagospodarowanie przestrzenne terenu gminy, zgłaszając swoje uwagi i propozycje. Wnioski należy składać bezpośrednio do Wójta Gminy Kołbaskowo, korzystając z dostępnych adresów elektronicznych ePUAP i e-mail lub składając je osobiście w urzędzie, znajdującym się pod adresem: Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo.

 

Czytaj dalej

Gmina Kołbaskowo

Nadchodzą kontrole przydomowych kompostowników w Gminie Kołbaskowo

Mieszkańcy Gminy Kołbaskowo, którzy w deklaracjach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi zadeklarowali posiadanie przydomowych kompostowników, będą poddani kontrolom. Zgodnie z zapowiedzią Urzędu Gminy, w czerwcu 2024 roku rozpoczną się inspekcje mające na celu weryfikację stosowania się do zasad kompostowania bioodpadów. Operacja ta wpisuje się w działania mające na celu potwierdzenie zasadności korzystania ze zwolnienia w części z opłat za odpady komunalne.

Opublikowane

w dniu

Pracownicy Urzędu Gminy oraz Straży Gminnej, jak co roku, przeprowadzą oględziny uprawnionych nieruchomości. Podczas wizytacji możliwe będzie wykonanie dokumentacji fotograficznej kompostowników oraz zawartości bioodpadów. Właściciele zobowiązani są umożliwić kontrolę, zakończoną sporządzeniem protokołu pokontrolnego.

W myśl brzmienia art. 6k ust. 4b i ust. 4c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, brak kompostownika, niewłaściwe kompostowanie bądź odmowa dopuszczenia do kontroli może skutkować utratą praw do dotychczasowych ulg. Decyzja wójta w tej sprawie będzie finalna, a możliwość ponownego skorzystania z ulg zostanie zawieszona na okres minimum sześć miesięcy. Konieczne będzie wówczas złożenie nowej deklaracji odpadowej. Celem tych działań jest nie tylko egzekwowanie przepisów, ale i propagowanie samodzielnego kompostowania jako ekologicznej metody recyklingu odpadów.

Czytaj dalej

Gmina Kołbaskowo

Festiwal Poezji Śpiewanej w Dolinie Dolnej Odry

Zakończenie sezonu wakacyjnego już niebawem zostanie uświetnione wyjątkowym wydarzeniem muzyczno-kulturalnym. 31 sierpnia w malowniczej przestrzeni plenerowej w Moczyłach odbędzie się festiwal Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana. Bilety na tę wyczekiwaną imprezę są już dostępne do nabycia.

Opublikowane

w dniu

Festiwal zgromadzi znakomite postaci polskiej sceny muzycznej. Wśród zaproszonych artystów znajdą się Sklep z Ptasimi Piórami, Joanna Kołaczkowska oraz Kuba Badach, którzy swoją twórczością zachwycą zgromadzoną publiczność.

Szczególnie oczekiwanym momentem festiwalu będzie premierowe wykonanie utworu Ryszarda Leoszewskiego poświęconego Międzyodrzu. Kompozycja ta, będąca hołdem dla lokalnej przyrody, zostanie zaprezentowana w towarzystwie uznanej aktorki i wokalistki Joanny Kołaczkowskiej. Nie lada gratką dla miłośników muzyki będzie też możliwość wysłuchania niezwykłego duetu artystycznego.

Wydarzenie to stanowi doskonałą okazję do doświadczenia lokalnej kultury i spędzenia czasu w wyjątkowym miejscu pod znakiem poezji śpiewanej. Bilety na festiwal są oferowane po atrakcyjnych cenach – dla posiadaczy Kołbaskowskiej Karty Mieszkańca w cenie zaledwie 5 zł, a dla pozostałych osób w cenie 30 zł. Można je nabyć online przez platformę www.biletomat.pl oraz w kasie GOKSiR w Przecławiu. Należy jednak pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona.

Organizatorzy, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu oraz Gmina Kołbaskowo, zapewniają, że festiwal będzie wydarzeniem, które na długo zostanie w pamięci uczestników. Podczas gdy muzyka wypełni powietrze wokół Moczyły, widzowie będą mieli szansę na chwilę refleksji i wspólnego celebrowania lokalnego dziedzictwa kulturowego.

 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie