Powiat Policki

Powiat Policki wsparł akcję „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach – Wielkanoc”

Powiat Policki po raz kolejny przyłączył się do akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”, tym razem w ramach edycji „Wielkanoc 2021”.

Opublikowano

w dniu

Ufundowane słodycze trafią do paczek polskich rodzin oraz osób starszych i samotnych, znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej, a także do instytucji takich jak szkoły, przedszkola, ośrodki, kluby zrzeszające Polaków.

Wsparcie rzeczowe trafi głównie do Polaków mieszkających na terytorium Litwy, ale część paczek z darami zostanie przekazana także na Białoruś.

Akcja „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” polega na niesieniu pomocy rzeczowej Polakom mieszkającym na terytorium Litwy, Białorusi i Łotwy. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Fundację Polskich Wartości od 2014 r. To w ramach niego organizowany jest również wypoczynek dla dzieci z tych rejonów, pod nazwą Kresowe Wakacje.

W akcji udział biorą instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, a także osoby prywatne, którym nie jest obojętny los rodaków będących w potrzebie.

Agnieszka Rychlik-Bakalarz

Starostwo Powiatowe

Reklama

Powiat Policki

Planowany punkt szczepień

Burmistrz Polic, niezwłocznie po umożliwieniu samorządom organizowania punktów szczepień, podjął działania w celu utworzenia w Policach masowego punktu szczepień przeciwko koronawirusowi.

Opublikowano

w dniu

Planowany punkt szczepień miałby być zorganizowany w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach przy ul. Piaskowej 97.

Zamierzenie realizowane jest przy współpracy Gminy Police z Medika Usługi Medyczne Sp. z o.o. oraz z pielęgniarkami szkolnymi.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Powstają nowoczesne pracownie elektryczne

Powiat Policki obecnie realizuje inwestycję pod nazwą „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Inwestora w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”, która polega na remoncie czterech pomieszczeń wraz z zapleczem sanitarnym i ich dostosowaniu do funkcji pracowni elektrycznych. Inwestycja, rozpoczęta w styczniu 2021 r., ma się zakończyć w kwietniu 2021 r.

Opublikowano

w dniu

W zmodernizowanych pomieszczeniach powstaną cztery pracownie zawodowe: pracownia elektroniki i elektrotechniki, pracownia montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych, pracownia obróbki ręcznej oraz pracownia montażu i konserwacji instalacji elektrycznych.

Wkrótce Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ogłosi postępowanie na zakup wyposażenia wszystkich pracowni elektrycznych.

W rezultacie powstaną nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie zawodowe, w których organizowane będą kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach m.in.: elektryk, technik elektryk i automatyk.

Zakup wyposażenia pracowni zawodowych oraz organizacja kursów zawodowych zostaną sfinansowane z projektu Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”, realizowanego przez Powiat Policki od 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

Całkowita wartość projektu to 7.221.464,49 zł.

Koszt dostosowania pomieszczeń do funkcji pracowni zawodowych to ok. 400.000,00 zł, a szacowany koszt zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia pracowni elektrycznych to ok. 1.200.000,00 zł.

Agnieszka Bąk
Starostwo Powiatowe w Policach

Czytaj dalej

Powiat Policki

Nielegalny hazard w polickim lokalu usługowym

Zachodniopomorska KAS cały czas prowadzi walkę z nielegalnym hazardem. Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie, ujawnili nielegalny lokal w Policach, w którym organizowany był zabroniony proceder.

Opublikowano

w dniu

11 komputerów, router i gotówkę na wypłaty dla graczy zabezpieczyła w ostatnich dniach zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Za urządzanie nielegalnych gier hazardowych grożą surowe kary. 

Jaskinię hazardu ulokowano tym razem w nieczynnym lokalu usługowym, w ciągu sklepów w centrum Polic. Dopiero odsłonięcie rolet pokazywało prawdziwe funkcje lokalu.

W kontrolowanym lokalu zabezpieczono 11 komputerów, 12 monitorów, telefon komórkowy oraz modem. Zabezpieczono również gotówkę w wysokości 1.023 zł.

Zatrzymano i przesłuchano trzech graczy (obywateli Polski) oraz obywatela Ukrainy podejrzewanego o organizację nielegalnego hazardu.

Zgodnie z przepisami za organizatora gier hazardowych można uznać każdego, kto czerpie z tego korzyści, zarówno właściciela automatów, komputerów, jego dzierżawcę jak i wynajmującego miejsce pod automaty czy komputery do urządzania gier hazardowych.

W czynnościach uczestniczyło 15 funkcjonariuszy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie