Gmina Police

Poseł Mucha zapowiada zdecydowane działania w sprawie wiaduktu

Opublikowane

w dniu

Poseł Rafał Mucha nie odpuszcza sprawy wiaduktu przy ul. Kuźnickiej. Wobec braku jakiejkolwiek reakcji Burmistrza Polic na złożone w ubiegłym tygodniu pismo wskazał dalsze kroki mające skłonić władze samorządowe do wyjaśnienia sytuacji.

Wczoraj minął kolejny termin na oddanie wiaduktu. Jak widać pan burmistrz niewiele sobie robi nie tylko ze składanych publicznie deklaracji, ale również z obowiązków informacyjnych, jakie nakłada na niego polskie prawo. Dodatkowo pan Mariusz Różycki wystąpił dziś do pana burmistrza z wnioskiem o udzielenie informacji o inwestycji w trybie dostępu do informacji publicznej – poinformował Rafał Mucha.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez mieszkańców Polic i pracowników zakładów chemicznych przedłużający się remont utrudnia pracę firmom transportowym, dostawcom oraz samym pracownikom, którzy muszą korzystać z uciążliwych objazdów.


Nie może być tak, że pracownicy firm z obszaru przemysłowego zakładów chemicznych trwonią czas i pieniądze stojąc w korkach, a władze odpowiedzialne za ten skandaliczny stan rzeczy nie udzielają podstawowych informacji – podkreślił poseł.


Wskazał również, że w jego ocenie zwiększa się ryzyko utraty dofinansowania projektuStan realizacji prac na wiadukcie oraz plan na dokończenie inwestycji przedstawił podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim w Policach, Jakub Pisański, wiceburmistrz Polic.


Czy podmioty partycypujące w inwestycji wobec kolejnego niedotrzymanego terminu nadal okażą dobrą wolę i przychylność? – pytał poseł. – Zwracam również uwagę, że niebawem rusza największa inwestycja w polskiej chemii od wielu lat, czyli „Polimery Police”. Plac budowy o ogromnej skali, tysiące robotników, którzy wygenerują dodatkowy ruch w tym obszarze. Jak wówczas sprawdzą się wytyczone objazdy nieczynnego wiaduktu? – dodał Rafał Mucha.


Okresem końcowym na rozliczenie dotacji jest 31 grudnia 2023 r. – powiedział Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim, dotyczącej podpisania umów na budowę ścieżek rowerowych w Gminie Police. I ja mogę zadeklarować, że jeżeli do tego czasu będę marszałkiem, a nigdzie się nie wybieram, to tych pieniędzy nie odbiorę Policom. One dalej będą do dyspozycji gminy, nawet jak trzeba będzie zmienić wykonawcę. Decyzja ta zależy od instytucji zarządzającej, jaką jest zarząd województwa, na czele którego ja stoję. My staramy się naszym partnerom, a więc beneficjentom funduszy unijnych, pomagać a nie przeszkadzać. Staramy się ich dopingować, a nie straszyć.


Wiadukt został zamknięty 11 stycznia 2018 roku. Pierwotnie termin oddania do użytku wyznaczono na połowę sierpnia 2018 roku. Od tego czasu był on wielokrotnie przekładany. Brak przejazdu ulicą Kuźnicką stanowi utrudnienie dla dostawców i odbiorców zakładów chemicznych oraz licznych spółek zlokalizowanych na tym terenie.

Stan realizacji prac na wiadukcie oraz plan na dokończenie inwestycji przedstawił podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim w Policach, Jakub Pisański, wiceburmistrz Polic.

Rozmawiamy z nadzorcą sądowym, bo w przypadku wykonawcy są dwa wnioski w sądzie: o upadłość i postępowanie układowe – powiedział wiceburmistrz. – Nie ma decyzji sądu w tej sprawie. Dotychczas zarząd Energopolu zgadzał się na bezpośrednie rozliczenia z podwykonawcami. I to my płaciliśmy podwykonawcom i dostawcom materiałów. W tej chwili, kiedy wszedł do firmy nadzorca sądowy, ta możliwość się skończyła. Burmistrz wystąpił do zarządu firmy Energopol i uzyskał zgodę, żeby zdjąć z kontraktu asfaltowanie ostatnich warstw. Możemy więc rozmawiać o tej części prac z inną firmą. I z nią negocjujemy asfaltowania ostatnich warstw wiaduktu. Do wykonania jeszcze są wzmocnienia taśmami węglowymi, to załatwia Energopol. I te dwie kwestie są bazą do tego, żeby wystąpić o czasowe pozwolenie na użytkowanie. Cała konstrukcja nośna jest, pierwsze warstwy asfaltu są, przyczółki z obu stron są przygotowane do asfaltowania.

Wiceburmistrz poinformował też, że został podpisany aneks do umowy prolongującej rozliczenie ze spółką PDH, która dofinansowuje inwestycję.

Reklama

Gmina Police

Police przystąpiły do sporządzenia planu ogólnego gminy

Do 1 lipca policzanie mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego – dokumentu planistycznego, który obejmie obszar całej gminy. To bardzo ważny dokument przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a także stanowiący podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Ten plan wskaże m.in., w jakich częściach gminy i miasta będą mogły powstawać drogi, osiedla mieszkaniowe, parki czy miejsca pracy.

Opublikowane

w dniu

Wnioski do projektu planu ogólnego mogą składać wszystkie zainteresowane osoby, firmy czy instytucje w formie elektronicznej albo papierowej.

Uwagi we wnioskach powinny odnosić się do różnych aspektów zagospodarowania przestrzennego, wpływających na życie codzienne policzan i rozwój gminy (np. dotyczyć mogą planowanego przeznaczenia terenu, wysokości i powierzchni zabudowy czy też minimalnej powierzchni biologicznie czynnej).

Plan ogólny ma ułatwić zrównoważony rozwój gminy uwzględniając kompleksowo jej potrzeby gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Najprostszą i najszybszą metodą złożenia wniosku jest wypełnienie go on line. Podajemy link do formularza: https://bip.police.pl/attachments/download/34283. Numer działki można znaleźć korzystając z: https://polska.e-mapa.net/.

W postaci papierowej wnioski należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 3c – kancelaria).

Składający wniosek, zgodnie z ustawą, zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada. Powinien też wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Może także podać dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wypełniony formularz wysyłamy na adres mailowy: sekretariat@ug.police.pl lub adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka.

Przypominamy, że termin składania wniosków mija 1 lipca br.

Kompleksowy plan ogólny, zgodnie z ustawą samorządy powinny uchwalić do końca 2025 roku. Zbieranie wniosków, to pierwszy etap prac nad tym dokumentem.

Czytaj dalej

Gmina Police

Wakacyjna Przygoda z Hobby Horse w Policach

Miejski Ośrodek Kultury w Policach przygotował niezapomniane atrakcje dla miłośników Hobby Horse. „Wakacje z Hobby Horse” to inicjatywa, która odbędzie się tego lata, kierowana do zarówno dzieci, jak i dorosłych pasjonatów tej coraz popularniejszej formy aktywności.

Opublikowane

w dniu

Organizatorzy zapraszają na serię otwartych treningów, które będą szansą nie tylko na zdobycie cennych umiejętności, ale również na spędzenie aktywnie czasu w gronie osób o podobnych zainteresowaniach. Wydarzenia będą okazją do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz budowania nowych przyjaźni w atmosferze zdrowej rywalizacji.

Podczas eventu uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić się na specjalnie przygotowanym torze przeszkód. Przygotowane zadania zapewnią adrenalinę i emocje, a jednocześnie będą dostosowane do różnych poziomów zaawansowania uczestników. Skoki przez przeszkody, zwinne manewry, rywalizacja z czasem – to tylko niektóre z wyzwań, jakie czekają na uczestników „Wakacji z Hobby Horse”.

Impreza stanowi doskonałą okazję do wyjścia z domu i aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Organizatorzy zapewniają, że priorytetem jest bezpieczeństwo i dobra zabawa wszystkich uczestników.

 

Czytaj dalej

Gmina Police

Rodzinne święto zdrowia i radości w Policach!

Sobota 25 maja okazała się być wyjątkowo radosnym dniem dla mieszkańców powiatu polickiego, którzy zgromadzili się na festynie „Ciesz się zdrowiem” na placu przed Galerią Hosso. Organizator, Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie, przygotowało mnóstwo atrakcji dla każdego, niezależnie od wieku, wprowadzając niezapomnianą atmosferę pełną zabawy i uśmiechu.

Opublikowane

w dniu

Uroczyste otwarcie o godzinie 11:00 zainaugurowało serię wydarzeń w promieniach delikatnego słońca. Cudowna aura sprzyjała rodzinnej integracji pod znakiem zdrowego trybu życia. Gastronomiczne stoiska tętniły życiem, oferując gościom tradycyjne polskie przysmaki oraz słodkości. Dzieci z radością oddawały się ruchowym szaleństwom w dmuchanych zamkach i przy animacjach, zaś wóz strażacki magnetyzował spojrzenia zarówno najmłodszych, jak i dorosłych.

Szczególnym punktem była loteria fantowa, której apogeum stanowiło rozdanie nagród przez Wicestarostę Polickiego Damiana Walczaka. Nagrody zapewniły pozytywne emocje, a ich szeroki wachlarz – od roweru stacjonarnego po walizki i sportowe pamiątki – sprawił, że wielu uczestników zakończyło dzień z pokaźnymi fantami w dłoniach.

Nie można zapomnieć o kulturalnej oprawie wydarzenia, gdzie lokalni artyści, w tym Andrzej Szpak z programu The Voice Senior, Dżasta, oraz grupy taneczne i muzyczne, dostarczyli zgromadzonym estetycznych przeżyć. Festyn „Ciesz się zdrowiem” udowodnił, że Polic może być miejscem, gdzie zdrowy tryb życia harmonijnie łączy się z doskonałą zabawą oraz rodziną atmosferą.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie