Gmina Police

Pogrzeb Aleksandra Doby

Pogrzeb legendarnego podróżnika Aleksandra Doby odbędzie się w Policach 10 marca. Msza żałobna odbędzie się w kościele pod wezwaniem Świętego Kazimierza w Policach w środę 10 marca o godzinie 13:00.

Opublikowano

w dniu

W celebrze podczas Mszy będzie brał udział Honorowy Obywatel Gminy Police Ksiądz Prałat Jan Kazieczko. Pochówek nastąpi o godzinie 14:00 na Cmentarzu Komunalnym, przy ul. Tanowskiej w Policach.

Obelisk poświęcony Aleksandrowi Dobie stanie w Parku Solidarności na Skwerze Wielkich Polaków w Policach. Burmistrz Polic planuje ustawienie obelisku dnia 9 września w 75 urodziny Aleksandra Doby.

Planowane jest również upamiętnienie naszego wielkiego podróżnika przy naturalnym jego środowisku, czyli nad wodą po zakończeniu projektu inwestycyjnego „Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią”.

Wszystkie inicjatywy będą zależne od rozwoju epidemii, każde wydarzenie będzie zorganizowane zgodnie z wytycznymi

Gmina Police

Pogłębienie rzeki Łarpii – przygotowanie do realizacji drugiego etapu prac

Na dzień 2 kwietnia br. Hyundai Engineering zapowiedział wznowienie prac podczyszczeniowych na dodatkowym, 200-metrowym odcinku rzeki Łarpi. Planowany zakres stanowi odpowiedź na oczekiwania lokalnej społeczności. Rozpoczęcie działań zostało poprzedzone wspólną wizją lokalną Hyundai Engineering oraz Grupę Azoty Polyolefins S.A. – Inwestora projektu „Polimery Police”. Zakończenie prac pogłębiarskich planowane jest na 8 kwietnia 2021 roku.

Opublikowano

w dniu

W trakcie wizji lokalnej poprzedzającej rozpoczęcie prac podczyszczeniowych, została przeprowadzona weryfikacja dotychczas wykonanego zakresu pracy i stanu rzeki w bezpośrednim sąsiedztwie pola refulacyjnego. Opierając się na wewnętrznych analizach generalnego wykonawcy oraz korzystając z raportu z badań batymetrycznych, sprawdzono pławność rzeki, wykorzystując do tego zadania łódź motorową o zanurzeniu 1 m. W rezultacie przepłynięto cały pogłębiony odcinek 1050m rzeki Łarpi bez jakichkolwiek przeszkód. Ponadto, na wybranych odcinkach rzeki dokonano również dodatkowego pomiaru głębokości rzeki, który wstępnie potwierdził usunięcie wypłyceń. 

Mając na uwadze harmonogram prowadzonych prac Hyundai Engineering przekazał Starostwu Powiatowemu w Policach oraz Urzędowi Morskiemu w Szczecinie stosowną dokumentację potwierdzając w ten sposób prawidłowe wykonanie zadania.

Czytaj dalej

Gmina Police

CBA w Urzędzie Miejskim w Policach

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zajęli dokumentację przebudowy wiaduktu drogowo-kolejowego, przy ulicy Kuźnickiej, znajdującą się w Urzędzie Miejskim w Policach. Rozpoczęta pod koniec 2017 roku inwestycja przebudowy wiaduktu, miała być skończona niespełna rok później. Wiadukt oddano do eksploatacji dopiero pod koniec roku 2019.

Opublikowano

w dniu

Wykonawcą przebudowy była firma Energopol, która w połowie 2019 roku zeszła jednak z placu budowy. Później spółka wpadła w kłopoty, ostatecznie ogłaszając upadłość. 

28 czerwca 2019 roku Zarząd Energopol-Szczecin S.A. złożył do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum wniosek o ogłoszenie upadłości. Powodem złożenia wniosku było wystąpienie w miesiącu czerwcu zdarzeń mających negatywny skutek na kondycję finansową spółki, co może mieć wpływ na możliwość dalszego prowadzenia podstawowej działalności w sposób niezakłócony oraz możliwość dokonywania terminowych spłat wierzycieli. – informował wówczas w oświadczeniu Zarząd Energopolu. 

Jak powiedziała kilka dni temu Radiu Szczecin rzecznik prokuratury Alicja Macugowska-Kyszka, postępowanie prowadzone jest w sprawie niedopełnienia obowiązku i działania na szkodę Gminy Police w związku z inwestycją przebudowy wiaduktu w ciągu ulicy Kuźnickiej. Chodzi o artykuł 231. paragraf 1. Kodeksu Karnego. Za ten czyn grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

– W toku prowadzonego postępowania uzyskano między innymi dokumentację sądową w związku z podmiotem, który tę inwestycję realizuje, również uzyskano dokumentację z Urzędu Miejskiego w Policach – informowała Macugowska-Kyszka. 

Dotychczas przesłuchano również świadków, a samo postępowanie aktualnie znajduje się w toku, jest gromadzony materiał dowodowy.

Diakun: Energopol – Spółka znana i renomowana

Zanim jednak inwestycję rozpoczęto burmistrz Polic w superlatywach mówił o inwestycji jak i o firmie, która miała wiadukt wykonać w niespełna rok. 

– To była inwestycja, która trwała w przygotowaniach dosyć dużo – mówił kilka lat temu burmistrz Polic, Władysław Diakun. Niektórzy nawet wątpili czy inwestycja dojdzie do skutku i czy samorząd sobie z tym poradzi. Pokonaliśmy wszelkie trudności i dzisiaj podpisujemy umowę z dobrą firmą. Firmą renomowaną, którą znam osobiście.

Zdaniem burmistrza Polic, Energopol z tak trudnym zadaniem na pewno sobie poradzi. Jak widać niekoniecznie okazało się prawdą, a samą umowę prześwietla obecnie Centralne Biuro Antykorupcyjne. 

Czytaj dalej

Gmina Police

Sesja z odwołaniami i powołaniami

24 lutego br. sesja Rady Miejskiej w Policach zdominowana została odwoływaniem i powoływaniem przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady.

Opublikowano

w dniu

Po złożeniu rezygnacji z funkcji przewodniczącego przez Grzegorz Ufniarza, nowym przewodniczącym został Andrzej Rogowski reprezentujący WS Gryf XXI. Wcześniej radni przyjęli ślubowanie nowego raddnego Mirosława Góreckiego.

Nowy radny reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość i zajął mandat po zmarłym śp. Ryszardzie Tokarczyku. 

Na wniosek Klubu Radnych Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI, radni z Polic odwołali z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Rogowskiego. Odwołanie było konieczne z uwagi na fakt powołanie Rogowskiego na funkcję przewodniczącego Rady w miejsce odwołanego Grzegorz Ufniarza. Na rogowskiego głosowało 12 radnych, przeciw było 5, 3 wstrzymało się od głosu.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie