Gmina Police

„Miejsce Łez” obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Opublikowane

w dniu

[lead]Jak w całej Polsce tak i w Policach odbyła się uroczystość 80 – lecia wybuchu II Wojny Światowej. Efektowne widowisko, które skłaniało do zadumy było ambitne, podniosłe i w pełni zrealizowane przez policki MOK. Dlaczego wybuchają wojny? W imię wielkich słów i pięknych idei tych, którzy wojny wywołują. Tylko oni znają prawdziwie powody konfliktów…[/lead]

Jak w oryginalny i przejmujący sposób opowiedzieć o wojnie aby dotknąć jej istoty, a jednocześnie odnieść się do współczesnych nam wydarzeń? Przed takim wyzwaniem stanął kompozytor Piotr Broda. Co powstało z jego rozważań, mogliśmy przekonać się 1 września w polickim MOK -u.

[subtitle]„Miejsce łez”[/subtitle]

Koncert podejmował temat kochanków, których miłość zaczyna się w dniu wybuchu wojny, jednak wojna odbiera im życie. W swoich listach pielęgnują obraz świata wolnego od wojny i nienawiści. Córka poznaje rodziców jedynie dzięki tym listom. Kiedy o nich mówi wybrzmiewa smutek, tęsknota i pustka, które w ludziach pozostawia wojna.

[subtitle]Burmistrz Polic, policzanie i przyjaciele[/subtitle]

Z zaproszenia Burmistrza Polic, do udziału w tej wyjątkowej uroczystości, skorzystała rzesza policzan. Do MOK -u licznie przybyli przedstawiciele Partnerskiego Miasta Pasewalk oraz Ueckermünde, przedstawiciele Powiatu Polickiego na czele ze Starostą Andrzejem Bednarkiem i przewodniczącym Rady Powiatu Cezarym Arciszewskim. W koncercie udział wzięli Radni Urzędu Miejskiego w Policach, Honorowy Obywatel Polic ks. prałat kanonik Jan Kazieczko, przedstawiciele Rad Osiedlowych, sołectw, stowarzyszeń, placówek oświatowych.

Na koncert przybyło wielu zaproszonych gości oraz mieszkańców Polic, którzy czuli potrzebę upamiętnienia tych historycznych wydarzeń. Policzanie mieli szansę wspólnie uczcić ważny dzień w atmosferze przyjaźni, zadumy i artystycznych przeżyć… Co w słowach powitalnych podkreślał Burmistrz Polic Władysław Diakun.

[subtitle]Autorskie dzieło policzanina[/subtitle]

Muzyczną opowieść o tym, jak wojna wdziera się w losy zwykłych ludzi, skomponował Piotr Broda, wieloletni pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. Jego dzieło nazwane Lacrimorium „Miejsce Łez”, nie było jedynie koncertem. Jest to bowiem dzieło wypełnione emocjami, przejmującą muzyką opatrzoną, nie mniej ujmującymi: śpiewem, poezją, wizualizacjami, grą świateł.

Kompozytor zaprosił do współpracy wielu artystów, którzy wraz z nim ukazali owe „Miejsce Łez”. Na scenie, obok Piotra Brody, wystąpili aktorzy Teatru Współczesnego: Adrianna Janowska-Moniuszko i Przemysław Walich, Chór Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch, kwartet smyczkowy String Girls Band w składzie: Maria Radoszewska, Izabela Lazar, Edyta Hedzielska, Natalia Szwarczak. Za projekt wizualny odpowiadał Maciej Kęsy, zaś głosu dziecka użyczyła Lena Płudowska.

[subtitle]Muzyka opatrzona została tekstami Ireny Naumowicz i Konrada Pawickiego.[/subtitle]

Ważne wydarzenie, łączące wielu artystów oraz liczne audytorium oparte było przede wszystkim na sile twórczej i wykonawczej Ośrodka Kultury w Policach. Tam też policzanie mogą doświadczyć wielu emocji, artystycznych wrażeń, również podczas uroczystości przepełnionych smutkiem i zadumą.

[signature]Aleksandra Słowińska
Foto: Tomasz Łój

[/signature]

Reklama

Gmina Police

Sala baletowa w Miejskim Ośrodku Kultury została wyposażona w nowoczesny, mobilny sprzęt do ćwiczeń

Uczestnicy warsztatów tanecznych oferowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach mogą już korzystać z nowoczesnego sprzętu do ćwiczeń – sala baletowa zyskała lustra przejezdne, mobilne drążki oraz zaawansowany technologicznie sprzęt nagłaśniający. Projekt został zrealizowany w ramach IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Szacuje się, że ze sprzętu zaadaptowanego do nowej przestrzeni skorzysta rocznie około 2,5 tysiąca osób.

Opublikowane

w dniu

Zakup nowego sprzętu do ćwiczeń pozwoli wzbogacić ofertę artystyczną Miejskiego Ośrodka Kultury i skierować ją do większego grona odbiorców. Dzięki przenośnym urządzeniom zajęcia będzie można prowadzić w każdej przestrzeni, co z kolei umożliwi udział w warsztatach większej liczbie uczestników. Już teraz Miejski Ośrodek Kultury planuje cykl bezpłatnych zimowych i letnich wydarzeń, podczas których wszystkie chętne dzieci i młodzież będą mogły nauczyć się podstaw tańca klasycznego pod okiem zatrudnionych w MOK-u instruktorów.

Z nowego sprzętu skorzystają przede wszystkim młodzi adepci sztuki baletowej zgromadzeni wokół Companii Baletowej działającej w Policach nieprzerwanie od ponad 30 lat. Instruktorzy prowadzący zajęcia tańca klasycznego wykorzystają nowy sprzęt, by jeszcze lepiej przygotować swoich podopiecznych do konkursów i koncertów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. A mieszkańcy Polic będą mogli obserwować czynione przez nich postępy podczas lokalnych imprez kulturalnych.

Dzięki zakupionym urządzeniom Compania Baletowa będzie mogła również realizować kolejne przedsięwzięcia związane z międzynarodową wymianą młodzieży, ponieważ nowo urządzona przestrzeń pozwoli przyjąć zagranicznych gości w komfortowych warunkach. Organizowane rokrocznie „Międzynarodowe Zimowe Prezentacje Taneczne” realizowane z zespołami z Niemiec i Ukrainy będą mogły odbywać się na jeszcze wyższym poziomie nie tylko artystycznym, ale również organizacyjnym.

Nowy sprzęt posłuży jednak nie tylko tancerzom Companii Baletowej – skorzystają z niego również seniorzy, będący studentami Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a uczęszczający na zajęcia ruchowe takie jak gimnastyka, joga czy taniec oraz wszystkie grupy artystyczne działające w MOK-u w zależności od aktualnych potrzeb.

Dzięki zakupowi nowego sprzętu do funkcjonującej w naszym domu kultury sali baletowej będziemy mogli zaprosić do udziału w zajęciach jeszcze więcej dzieci i młodzieży chętnych do tego, by rozwijać swoje pasje. Uczestniczący w naszych warsztatach młodzi artyści będą mogli doskonalić swoje umiejętności w bardzo komfortowych warunkach, sprzyjających rozbudzaniu indywidualnego talentu – mówi Anna Ryl, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. –Program „WzMOCnij swoje otoczenie”, dzięki któremu mogliśmy zrealizować to przedsięwzięcie, stanowi bardzo konkretną formę wsparcia, która posłuży naszej społeczności przez wiele lat – dodaje Anna Ryl.

Więcej informacji o programie „WzMOCnij swoje otoczenie” dostępnych jest na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.

Czytaj dalej

Gmina Police

Zajęcia artystyczne w tymczasowej siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury już ruszyły

Po dwutygodniowej przerwie w zajęciach edukacji artystycznej, policki MOK wznowił swoją ofertę warsztatów dla dzieci i dorosłych w tymczasowej siedzibie, usytuowanej w budynku przy ulicy Traugutta 4, gdzie dawniej mieściło się Gimnazjum nr 3. Budynek będzie pełnił nową funkcję w czasie realizacji inwestycji „Przebudowa i remont Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach”, której wykonania podjęła się firma MIKOR Inżyniering.

Opublikowane

w dniu

Sale zajęciowe zostały już przygotowane do przyjęcia uczestników, na których z głowami pełnymi nowych pomysłów czekają instruktorzy. Do oferty MOK-u wracają wszystkie zajęcia artystyczne, które będą realizowane według dotychczas obowiązującego harmonogramu. Na wiele warsztatów wciąż jeszcze można się zapisać – wystarczy zajrzeć na stronę www.mokpolice.pl i wejść w zakładkę strefa zajęć, gdzie dostępna jest pełna oferta odbywających się ośrodku zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych lub skontaktować się z instruktorem odpowiedniej sekcji. W przypadku dużego zainteresowania dyrekcja MOK-u przewiduje również utworzenie nowych grup tak, by wszystkie dzieci chcące dołączyć do zajęć indywidualnych lub zespołowych, otrzymały taką możliwość.

W polickim domu kultury na dzieci i młodzież czekają zajęcia zróżnicowane tematycznie, wśród których każdy z pewnością znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Oferta MOK-u skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat, a grupy podzielone są wewnętrznie zgodnie z przedziałem wiekowym uczestników. Wszyscy chętni mogą zapisać się na warsztaty plastyczne (plastyka, mała akademia sztuki), ceramiczne, sensoryczne (zabawy sensoryczne, sensoryka), taneczne (grupy Companii Baletowej), muzyczne (perkusja) oraz wokalne (PP 66, studio wokalne, twórcze konsultacje wokalne). Zajęcia prowadzone w grupach bądź indywidualnie dają możliwość rozwinięcia swojego potencjału twórczego, udoskonalenia warsztatu artystycznego lub po prostu kreatywnego spędzenia czasu wolnego.

Najmłodsze dzieci mogą uczestniczyć w zabawach sensoplastycznych oraz zajęciach rytmicznych – spotkanie te przewidziane są dla maluchów między 2 a 5 rokiem życia i odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.

Również dorośli mogą skorzystać z wachlarza zajęć tematycznych. Instruktorzy prowadzą nabory na warsztaty ceramiczne, rękodzielnicze oraz plastyczne. Osoby zainteresowane tańcem mogą dołączyć do zespołu „Policzanie”, a Ci którzy lubią śpiewać mogą wziąć udział w spotkaniach zespołu „Balbiny” oraz chóru „Postscriptum”.

Najbliższe tygodnie z pewnością będą czasem adaptacji do nowej przestrzeni zarówno dla uczestników zajęć, jak i dla instruktorów. Mimo zmiany siedziby, Miejski Ośrodek Kultury będzie rozwijał swoją działalność, sukcesywnie poszerzając ofertę o nowe zajęcia i warsztaty i dopasowując ją do aktualnych potrzeb mieszkańców.

Czytaj dalej

Gmina Police

SKM w Policach — wykonawca wszedł na plac budowy ronda [WIZUALIZACJE]

Firma Strabag oficjalnie przejęła plac budowy miejskiej części polickiego węzła Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej przy przystanku Police-Dąbrówka (dawniej Piłsudskiego). 

Opublikowane

w dniu

Wykonawca ma 12 miesięcy na m.in. modernizację układu drogowego, w tym budowę ronda oraz parkingu przy węźle dla aut i rowerów i wybudowanie niezbędnej infrastruktury.

Wartość kontraktu to 17,4 mln złotych brutto.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie