Gmina Kołbaskowo

Kołbaskowo: Powstaje prawie 10 km dróg

Inwestycje drogowe na niespotykaną dotąd skalę realizowane są obecnie w Gminie Kołbaskowo. W sumie budowanych jest 9,4 kilometrów dróg za 119,9 mln zł. Gmina Kołbaskowo obecnie realizuje pięć inwestycji drogowych o długości 5,2 kilometrów za 30,4 mln zł. W planach są kolejne.

Opublikowane

w dniu

Wzdłuż dk13 oraz Siadło Dolne – Kurów

Najszybciej, bo w czerwcu tego roku, zakończone mają być budowy w Warzymicach oraz Siadle Dolnym. W Warzymicach powstaje 630 m drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13. To kontynuacja przebudowy ulicy Cedrowej, która zakończona została pod koniec 2020 roku (1,1, km kosztowało ok. 10 mln zł). Ma ułatwić komunikację ze Szczecinem. Prace realizuje Zakład Usługowo-Handlowy Zofia Kurzymska z Dobrzan. Ich wartość do 2,2 mln zł, w tym 932 tysiące złotych to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W połowie roku ma być gotowa także droga gminna z Siadła Dolnego do Kurowa, wraz z odcinkiem ścieżki rowerowej, która ma być przedłużeniem Szlaku Bielika. Remontowana droga rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą gminną biegnącą od nabrzeża nad Odrą, do drogi powiatowej Ustowo – Siadło Górne. Koniec stanowi działka 25/21 z obrębu Kurów. Obecnie trwają prace nawierzchniowe, na miejscu widać już pierwsze chodniki, krawężniki oraz miejsca parkingowe. Długość budowanej drogi to ok. 740 metrów. Inwestycje realizuje Eurovia, jej koszt to 5,2 mln zł. Budowa jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przecław – węzeł na obwodnicy

Od kilku miesięcy trwa budowa nowej drogi gminnej, która połączy drogę krajową nr 13 pomiędzy Przecławiem a Warzymicami, z węzłem „Przecław” na budowanej obwodnicy wyżej wymienionych miejscowości. Prace postępują, doskonale z lotu ptaka widać już przebieg nowej drogi, która docelowo będzie miała 750 m długości i 7 m szerokości oraz nawierzchnię z asfaltobetonu. Wzdłuż niej powstanie ścieżka rowerowa. Zadanie wykonawca, firma RSK Wolin, wycenił na kwotę 4,999 mln zł. Prace potrwają jeszcze około roku.

Ustowo – węzeł na obwodnicy i Ostoja – Szczecin

W tym roku rozpoczęły się kolejne dwie bardzo ważne inwestycje, budowa dróg gminnych Ustowo do węzła „Przecław” na obwodnicy oraz Ostoja – Szczecin.

Tę pierwszą buduje Strabag, który swoją pracę wycenił na 8,5 mln zł.

Ta droga, wraz z budowaną już inną drogą gminną od istniejącej dk13 do węzła „Przecław”, będą bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańców naszej gminy i aglomeracji szczecińskiej. Odciążą ruch z istniejącej „trzynastki” i pozwolą na włączenie się do budowanej obwodnicy Przecławia i Warzymic, która poprowadzi dalej do autostrady A6, drogi ekspresowej S3 czy do Szczecina – mówiła Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo.

Zakres robót obejmuje budowę drogi głównej o długości 1,4 km i szerokości 6 m o nawierzchni z asfaltobetonu.

Drogę Ostoja – Szczecin zrealizuje Ben-Bruk za 9,5 mln. Zakres robót obejmuje budowę w sumie 2 km dróg, 1,3 km z Ostoi do ul. Zbójnickiej w Szczecinie o szerokości 6 m i nawierzchni z asfaltobetonu oraz budowę dróg osiedlowych o długości 600 m.

Zależy nam na tym, by ta inwestycja wystartowała na początku 2022 roku i zamierzamy ją zakończyć w 2022 roku – mówiła Małgorzata Schwarz. – To istotna droga, dlatego że ominie miejscowość Ostoja, będzie jej obwodnicą. Poza tym upłynni ruch aut w tym miejscu. Mieszkańcy naszej gminy będą mieli kolejną możliwość dotarcia do Szczecina pomijając zakorkowaną drogę krajową nr 13 – dodała pani wójt.

Droga jest istotna także z innego powodu, nie tylko dla naszej gminy. Będzie dojazdem do planowanej Zachodniej Obwodnicy Szczecina, do węzła „Będargowo”. Aby tak się stało, potrzebna jest też nowa droga z Rajkowa do Będargowa (ok. 2,25 km), która obecnie jest w fazie projektowania.

Obwodnica Przecławia i Warzymic

W gminie budowana jest także droga, na którą kierowcy i mieszkańcy gminy i całej aglomeracji czekali od lat, o którą Małgorzata Schwarz walczyła nie tylko w Szczecinie, ale także w stolicy. To obwodnica Przecławia i Warzymic realizowana przez Budimex na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na placu budowy sporo się dzieje.

Postępują roboty. Na wiadukcie przyszłego węzła „Przecław” zostały zamontowane belki. Zbrojone są fundamenty wiaduktu WD-02. Wykonywane są roboty ziemne oraz przebudowy kolizji z sieciami kanalizacyjnymi i gazowymi. W ciągu kilku najbliższych miesięcy planowane jest rozpoczęcie robót bitumicznych na inwestycji – poinformowała GDDKiA. Jak zapewnia wykonawca: Jesteśmy pewni, że zakończymy roboty zgodnie z harmonogramem.

To pierwszy etap prac (ok. 4,2 km), od ronda Hakena do przecięcia z drogą krajową nr 13 przed skrzyżowaniem w Smętowicach. W połowie nowego szlaku powstaje węzeł drogowy „Przecław”. Wartość umowy to około 89,5 mln złotych. Inwestycja powinna zostać oddana do ruchu przed końcem 2023 roku.

Drugi etap obwodnicy (ok. 2,5 km) obejmuje odcinek od wspomnianego zetknięcia nowej drogi z obecną dk13 do węzła „Szczecin Zachód”. W tym przypadku trwa aktualizacja dokumentacji projektowej.

Plany

Dwie inwestycje zostały już wspomniane wyżej. To drugi etap obwodnicy Przecławia – do autostrady A6 (2,5 km) oraz droga gminna Będargowo – Rajkowo (2,25 km). W planach są kolejne. GDDKiA planuje budowę zachodniej obwodnicy Szczecina o dł. ok. 50 km, z czego ok. 10 km pobiegnie przez naszą gminę. Ogłoszony został przetarg na projekt dwupasmówki.

Starostwo Powiatowe w Policach planuje przebudowę ok. 2,5 km drogi powiatowej Dołuje – Stobno. Prace mają się rozpocząć w 2022 roku. Starostwo chce także przebudować drogę powiatową w miejscowości Ustowo. Wniosek o dofinansowanie zadania został wysłany do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Natomiast Gmina Kołbaskowo planuje remont ulicy Turkusowej oraz sąsiednich w Warzymicach. To w sumie ok. 2,5 km dróg. Koszt – około 20 mln złotych. Złożony został już wniosek o dofinansowanie zadania do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Przetarg ma być ogłoszony wkrótce.

Prace mogą potrwać około półtora roku – powiedziała Małgorzata Schwarz.

W planach jest także budowa około 1 km nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych. Gmina Kołbaskowo otrzymała już 3,9 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na to zadanie. Inwestycja obejmuje tereny po północnej stronie autostrady A6 na wysokości miejscowości Kołbaskowo. Koszt całej inwestycji szacowany jest na ok. 8 mln.

Źródło: Gmina Kołbaskowo

Gmina Kołbaskowo

Nowy punkt rekreacyjny w gminie Kołbaskowo

Rejon Siadła Dolnego oraz Moczył jest bardzo atrakcyjny dla kajakarzy. Odra Zachodnia wraz z Odrą Wschodnią tworzy Międzyodrze, na którym został utworzony Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry. W gminie Kołbaskowo powstało kolejne miejsce rekreacyjne, tym razem we wsi Moczyły.

Opublikowane

w dniu

To torfowiska i mokradła poprzecinane siecią kanałów i starorzeczy z florą i fauną niespotykaną już w dolinach innych wielkich rzek europejskich – od dawna chętnie odwiedzane są przez miłośników turystyki wodnej.

To idealne miejsce na grilla czy postój na szlaku rowerowym – mówi Małgorzata Schwarz. To też pierwszy element większej całości, ponieważ w tym miejscu planujemy wybudować marinę. Liczymy na to, że niedługo już dziś urokliwe Moczyły, staną się jeszcze piękniejsze, perełką naszej gminy i regionu. Podobnie jak to się stało z Siadłem Dolnym.

Pojawiła się drewniana wiata, także stoły, ławki, palenisko, miejsce do grillowania. Jest część pod dachem i otwarta. Znajduje się w pobliżu rzeki, na lewo od drogi gminnej

Inwestycja powstała w ramach zadania „Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry”, we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie. Została dofinansowana ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia —Pomorze Przednie/Brandenburgia — Polska”.

Jak wspomniała pani wójt, Gmina Kołbaskowo planuje zagospodarować lewy brzeg Odry w Moczyłach. W planach jest m.in. nowe nabrzeże, marina, altany piknikowe, miejsca do grillowania, ławki do odpoczynku.

Przypomnijmy, że podobne miejsce powstało w 2018 roku w Siadle Dolnym. Teren nad rzeką został zagospodarowany, umocniono linię brzegową Odry, powstały pomosty z systemami trapowymi oraz elementami cumowania, altany piknikowe, ławki, stoły do gry w szachy lub warcaby, miejsca do grillowania, wiaty do przechowywania kajaków, toalety, a także ciąg pieszo-rowerowy czy stacja naprawy rowerów. Nowe nabrzeże bardzo spodobało się mieszkańcom oraz turystom.

Czytaj dalej

Gmina Kołbaskowo

Nowe przystanki osobowe w Warzymicach i Przecławie oraz stacja w Kołbaskowie

Skrócenie czasu podróży, lepszy dostęp do pociągów, sprawniejszy przewóz towarów, większe bezpieczeństwo, nowoczesne i wygodne perony – to przewidywane efekty prac planowanych na liniach kolejowych między Szczecinem Głównym a granicą państwa. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrały wykonawcę dokumentacji projektowej.

Opublikowane

w dniu

Modernizacja i elektryfikacja linii Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa stworzy nowe możliwości dla transportu kolejowego między Polską a Niemcami. Inwestycja zapewni lepsze warunki do przewozu towarów. Podróżni zyskają krótszą i bardziej komfortowa podróż – mówi Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Usprawnione zostaną połączenia pasażerskie na trasie Szczecin Główny – granica polsko-niemiecka, która prowadzi w stronę Berlina. Lepsze możliwości zyska ruch towarowy, od stacji Szczecin Gumieńce w kierunku granicy. Zaplanowana jest kompleksowa modernizacja całego odcinka z dobudową drugiego toru na odcinkach dotychczas jednotorowych (linia kolejowa nr 408 Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce i nr 409 Szczecin Gumieńce – granica państwa (Tantow).

Planowana inwestycja poza usprawnieniem połączeń kolejowych między Szczecinem a Berlinem, dodatkowo zwiększy dostępność komunikacyjną kolei w aglomeracji szczecińskiej. Powstanie nowa stacja w Kołbaskowie oraz trzy przystanki, dzięki którym mieszkańcy zyskają dostęp do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, jakim jest kolej – mówi Piotr Majerczak, członek Zarządu, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dzięki nowym torom, sieci trakcyjnej oraz urządzeniom sterowania ruchem kolejowym, na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa (Tantow) bezpieczniej i szybciej pojadą pociągi pasażerskie z maksymalną prędkością 160 km/h, a pociągi towarowe 120 km/h.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, ruchu drogowego i pieszych, planowana jest budowa bezkolizyjnych skrzyżowań w miejsce istniejących przejazdów kolejowo-drogowych m.in. w ciągu ul. Cukrowej (na linii kolejowej nr 408) oraz w ciągu drogi Przylep – Ostoja – Rajkowo – Szczecin (na linii kolejowej nr 409). W zamian za przejazd przy ul. Cukrowej zaplanowano budowę wiaduktu kolejowego, przejście pod torami oraz przebudowę dróg równoległych.

To kolejny krok w kierunku rozwoju nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury kolejowej na terenie Pomorza Zachodniego. Inwestycja podniesie atrakcyjność turystyczną regionu i rangę Szczecina jako węzła komunikacyjnego. Pozwoli zwiększyć konkurencyjność dla inwestorów, którym zależy na sprawnych połączeniach kolejowych – mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.

Nowa stacja i przystanki zapewnią lepszy dostęp do kolei

Pasażerowie zyskają 3 nowe przystanki osobowe: Szczecin Pomorzany Południowe, Warzymice, Przecław oraz stację w Kołbaskowie, na której swój bieg będą kończyły pociągi aglomeracyjne. Stacja Szczecin Gumieńce zostanie dostosowana do przyjmowania i wyprawiania pociągów o długości 750 metrów. Nowe perony będą wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się skorzystają z pochylni i ścieżek naprowadzających. Wiaty i ławki zapewnią komfort oczekiwania na pociąg. Oświetlenie umożliwi bezpieczne podróżowanie po zmroku. Orientację ułatwią tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty z rozkładami jazdy.

Dla zwiększenia komfortu podróżnych oraz możliwości przyjmowania i wyprawiania większej ilości pociągów, planowana jest budowa jednokrawędziowego peronu nr 5 na stacji Szczecin Główny. Peron będzie obsługiwał ruch aglomeracyjny po linii kolejowej nr 408 (w kierunku Szczecina Gumieńce) oraz nr 406 (w kierunku Polic). Nowy peron będzie usytuowany przy torze nr 12a, na wysokości peronu nr 4. W celu umożliwienia pasażerom wygodnego dojścia na peron, planowana jest rozbudowa istniejącej kładki.

Wykonawcą finansowanych z budżetu spółki prac projektowych wartych blisko 9 mln zł będzie firma DATABOUT Sp. z o.o. Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na połowę 2024 roku. Zakończenie robót na linii kolejowej nr 409, stycznej ze stroną niemiecką, planowane jest do końca 2025 roku. Zakończenie całego projektu przewidziane jest na IV kwartał 2027 roku. Realizacja inwestycji uzależniona będzie od dostępności środków finansowych w ramach nowej perspektywy finansowej, zasad i kryteriów korzystania z instrumentów finansowych UE.

Czytaj dalej

Gmina Kołbaskowo

Serce dzwonu z kościoła w Kołbaskowie odnalezione w Smolęcinie [FILM]

W 2015 roku ówczesny koordynator ds. zabytków KWP w Szczecinie odnalazł w pow. pyrzyckim poszukiwany dzwon z 1672 roku, zaginiony z kościoła w Kołbaskowie. Barokowy dzwon był bez serca, a jego losy nie były do końca jasne. W lipcu 2022 roku policjant, prywatnie jako historyk, prowadził prace ewidencyjne i porządkowe na cmentarzu w Smolęcinie, gdzie jednym z odnalezionych artefaktów było serce dzwonu.

Opublikowane

w dniu

Policjant skojarzył artefakt ze sprawą sprzed 7 lat i dzwonem, w którym brakowało serca. Materiał źródłowy wskazywał, że dzwon z 1672 roku znajdował się na wieży kościoła w Smolęcinie. Po wojnie i zburzeniu wieży, dzwon wraz z wyposażeniem świątyni przeniesiono do kościoła w Kołbaskowie. Serce prawdopodobnie odpadło podczas upadku wieży i pozostało w Smolęcinie, a sam dzwon wywieziono. Aby potwierdzić informacje źródłowe należało podnieść 400-kilogramowy dzwon i zobaczyć, czy serce będzie pasowało i czy zgadzają się miejsca bicia na płaszczu i wieńcu. Okazało sę, że wszystko pasuje idealnie.

Barokowy dzwon ufundowany został w 1672 roku przez namiestnika króla szwedzkiego Heinricha Celestyna von Sternbach z Kamieńca. 400-kilogramowy dzwon odlał ze spiży znany szczeciński ludwisarz Lorentz Kökeritz. Jego syn Wawrzyniec odlał w 1682 roku słynny duży dzwon, wiszący przy szczecińskiej katedrze św. Jakuba. W końcu lat 40. XX wieku dzwon z Smolęcina przewieziono do kościoła parafialnego w Kołbaskowie i w 1958 roku wpisano go w rejestr zabytków, jako dzwon z Kołbaskowa. Zabytkowy dzwon znajdował w kościele jeszcze w 1987 roku. Następnie zaginął i konserwator zgłosił brak zabytku.

W styczniu 2015 roku policjant zajmujący się ochroną zabytków w KWP w Szczecinie otrzymał informację o tym, że poszukiwany dzwon znajduje się na terenie gospodarstwa w powiecie pyrzyckim. Po przeanalizowaniu informacji i ustaleniu szczegółów, policjanci odnaleźli zabytkowy dzwon w oborze na terenie wsi pod Pyrzycami. Właściciel posesji wyjaśnił, że na początku lat 90. XX wieku ksiądz z Kołbaskowa miał kolegę w tej wsi i podarował mu dzwon dla kościoła, który właśnie miał być odbudowywany. Kościoła jednak do tej pory nie odbudowano, a dzwon z 1672 roku oddany mieszkańcowi tej wsi na przechowanie, tkwił wciąż w stodole. Wówczas dzwon przewieziono z powrotem do Kołbaskowa i w 2015 roku ustawiono koło groty na cmentarzu przykościelnym.

Po 70 latach serce dzwonu zostało prowizorycznie zamontowane w dzwonie, który opuszczono do ziemi podnośnikiem, zamykając w środku serce. Dzięki działaniom szczecińskich policjantów i historyków udało się odzyskać i skompletować kolejne cenne zabytki naszego regionu.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie