Gmina Kołbaskowo

Kołbaskowo: Powstaje prawie 10 km dróg

Inwestycje drogowe na niespotykaną dotąd skalę realizowane są obecnie w Gminie Kołbaskowo. W sumie budowanych jest 9,4 kilometrów dróg za 119,9 mln zł. Gmina Kołbaskowo obecnie realizuje pięć inwestycji drogowych o długości 5,2 kilometrów za 30,4 mln zł. W planach są kolejne.

Opublikowane

w dniu

Wzdłuż dk13 oraz Siadło Dolne – Kurów

Najszybciej, bo w czerwcu tego roku, zakończone mają być budowy w Warzymicach oraz Siadle Dolnym. W Warzymicach powstaje 630 m drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13. To kontynuacja przebudowy ulicy Cedrowej, która zakończona została pod koniec 2020 roku (1,1, km kosztowało ok. 10 mln zł). Ma ułatwić komunikację ze Szczecinem. Prace realizuje Zakład Usługowo-Handlowy Zofia Kurzymska z Dobrzan. Ich wartość do 2,2 mln zł, w tym 932 tysiące złotych to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W połowie roku ma być gotowa także droga gminna z Siadła Dolnego do Kurowa, wraz z odcinkiem ścieżki rowerowej, która ma być przedłużeniem Szlaku Bielika. Remontowana droga rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą gminną biegnącą od nabrzeża nad Odrą, do drogi powiatowej Ustowo – Siadło Górne. Koniec stanowi działka 25/21 z obrębu Kurów. Obecnie trwają prace nawierzchniowe, na miejscu widać już pierwsze chodniki, krawężniki oraz miejsca parkingowe. Długość budowanej drogi to ok. 740 metrów. Inwestycje realizuje Eurovia, jej koszt to 5,2 mln zł. Budowa jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przecław – węzeł na obwodnicy

Od kilku miesięcy trwa budowa nowej drogi gminnej, która połączy drogę krajową nr 13 pomiędzy Przecławiem a Warzymicami, z węzłem „Przecław” na budowanej obwodnicy wyżej wymienionych miejscowości. Prace postępują, doskonale z lotu ptaka widać już przebieg nowej drogi, która docelowo będzie miała 750 m długości i 7 m szerokości oraz nawierzchnię z asfaltobetonu. Wzdłuż niej powstanie ścieżka rowerowa. Zadanie wykonawca, firma RSK Wolin, wycenił na kwotę 4,999 mln zł. Prace potrwają jeszcze około roku.

Ustowo – węzeł na obwodnicy i Ostoja – Szczecin

W tym roku rozpoczęły się kolejne dwie bardzo ważne inwestycje, budowa dróg gminnych Ustowo do węzła „Przecław” na obwodnicy oraz Ostoja – Szczecin.

Tę pierwszą buduje Strabag, który swoją pracę wycenił na 8,5 mln zł.

Ta droga, wraz z budowaną już inną drogą gminną od istniejącej dk13 do węzła „Przecław”, będą bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańców naszej gminy i aglomeracji szczecińskiej. Odciążą ruch z istniejącej „trzynastki” i pozwolą na włączenie się do budowanej obwodnicy Przecławia i Warzymic, która poprowadzi dalej do autostrady A6, drogi ekspresowej S3 czy do Szczecina – mówiła Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo.

Zakres robót obejmuje budowę drogi głównej o długości 1,4 km i szerokości 6 m o nawierzchni z asfaltobetonu.

Drogę Ostoja – Szczecin zrealizuje Ben-Bruk za 9,5 mln. Zakres robót obejmuje budowę w sumie 2 km dróg, 1,3 km z Ostoi do ul. Zbójnickiej w Szczecinie o szerokości 6 m i nawierzchni z asfaltobetonu oraz budowę dróg osiedlowych o długości 600 m.

Zależy nam na tym, by ta inwestycja wystartowała na początku 2022 roku i zamierzamy ją zakończyć w 2022 roku – mówiła Małgorzata Schwarz. – To istotna droga, dlatego że ominie miejscowość Ostoja, będzie jej obwodnicą. Poza tym upłynni ruch aut w tym miejscu. Mieszkańcy naszej gminy będą mieli kolejną możliwość dotarcia do Szczecina pomijając zakorkowaną drogę krajową nr 13 – dodała pani wójt.

Droga jest istotna także z innego powodu, nie tylko dla naszej gminy. Będzie dojazdem do planowanej Zachodniej Obwodnicy Szczecina, do węzła „Będargowo”. Aby tak się stało, potrzebna jest też nowa droga z Rajkowa do Będargowa (ok. 2,25 km), która obecnie jest w fazie projektowania.

Obwodnica Przecławia i Warzymic

W gminie budowana jest także droga, na którą kierowcy i mieszkańcy gminy i całej aglomeracji czekali od lat, o którą Małgorzata Schwarz walczyła nie tylko w Szczecinie, ale także w stolicy. To obwodnica Przecławia i Warzymic realizowana przez Budimex na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na placu budowy sporo się dzieje.

Postępują roboty. Na wiadukcie przyszłego węzła „Przecław” zostały zamontowane belki. Zbrojone są fundamenty wiaduktu WD-02. Wykonywane są roboty ziemne oraz przebudowy kolizji z sieciami kanalizacyjnymi i gazowymi. W ciągu kilku najbliższych miesięcy planowane jest rozpoczęcie robót bitumicznych na inwestycji – poinformowała GDDKiA. Jak zapewnia wykonawca: Jesteśmy pewni, że zakończymy roboty zgodnie z harmonogramem.

To pierwszy etap prac (ok. 4,2 km), od ronda Hakena do przecięcia z drogą krajową nr 13 przed skrzyżowaniem w Smętowicach. W połowie nowego szlaku powstaje węzeł drogowy „Przecław”. Wartość umowy to około 89,5 mln złotych. Inwestycja powinna zostać oddana do ruchu przed końcem 2023 roku.

Drugi etap obwodnicy (ok. 2,5 km) obejmuje odcinek od wspomnianego zetknięcia nowej drogi z obecną dk13 do węzła „Szczecin Zachód”. W tym przypadku trwa aktualizacja dokumentacji projektowej.

Plany

Dwie inwestycje zostały już wspomniane wyżej. To drugi etap obwodnicy Przecławia – do autostrady A6 (2,5 km) oraz droga gminna Będargowo – Rajkowo (2,25 km). W planach są kolejne. GDDKiA planuje budowę zachodniej obwodnicy Szczecina o dł. ok. 50 km, z czego ok. 10 km pobiegnie przez naszą gminę. Ogłoszony został przetarg na projekt dwupasmówki.

Starostwo Powiatowe w Policach planuje przebudowę ok. 2,5 km drogi powiatowej Dołuje – Stobno. Prace mają się rozpocząć w 2022 roku. Starostwo chce także przebudować drogę powiatową w miejscowości Ustowo. Wniosek o dofinansowanie zadania został wysłany do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Natomiast Gmina Kołbaskowo planuje remont ulicy Turkusowej oraz sąsiednich w Warzymicach. To w sumie ok. 2,5 km dróg. Koszt – około 20 mln złotych. Złożony został już wniosek o dofinansowanie zadania do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Przetarg ma być ogłoszony wkrótce.

Prace mogą potrwać około półtora roku – powiedziała Małgorzata Schwarz.

W planach jest także budowa około 1 km nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych. Gmina Kołbaskowo otrzymała już 3,9 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na to zadanie. Inwestycja obejmuje tereny po północnej stronie autostrady A6 na wysokości miejscowości Kołbaskowo. Koszt całej inwestycji szacowany jest na ok. 8 mln.

Źródło: Gmina Kołbaskowo

Gmina Kołbaskowo

Młode talenty sportowe z gminy Kołbaskowo nagrodzone przez Wójt Małgorzatę Schwarz

W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu odbyło się wyjątkowe wydarzenie dedykowane młodym sportowcom z terenu gminy Kołbaskowo. Wójt Gminy Kołbaskowo uhonorował zdolnych zawodników nagrodami za ich osiągnięcia w sporcie.

Opublikowane

w dniu

Wśród wyróżnionych znaleźli się: Julia Reginia, Adam Stański, Błażej Jezierski, Adrian Piórkowski, Filip Jarota, Mateusz Kajtowski, Kinga Kusiowska, Aleks Urbański, Fabian Urbański, Ewa Hamerska, Julia Szewczyk, Alan Maciejewski, Karolina Wasiuk oraz Lilianna Hamera. Są to obiecujące postacie na lokalnej, a być może i ogólnopolskiej, arenie sportowej, których zaangażowanie i wyniki zostały docenione przez lokalne władze.

Ceremonia wręczenia nagród była częścią większej inicjatywy mającej na celu promocję zdrowego stylu życia oraz wsparcie młodzieży w rozwoju ich sportowych pasji. Warto podkreślić, że tego typu wsparcie ma kluczowe znaczenie dla utalentowanych młodych ludzi, którzy dążą do osiągnięcia sukcesów na wyższych szczeblach rozgrywek sportowych.

Uroczystość była również okazją do zaprezentowania planów dotyczących rozwoju infrastruktury sportowej na terenie gminy. Działania te mają na celu stworzenie jeszcze lepszych warunków do treningu i rozwoju dla młodych sportowców.

Czytaj dalej

Gmina Kołbaskowo

Nadchodzi remont głównej drogi w Ustowie

Starostwo Powiatu Polickiego ogłosiło, że planowany jest remont głównej drogi w miejscowości Ustowo – ostatniego odcinka trasy łączącej Szczecin z Siadłem Górnym. Obecna kondycja kilometrowego fragmentu pozostawia wiele do życzenia, z uwagi na liczne wyrwy i ubytki, co stanowi utrudnienie zarówno dla mieszkańców, jak i podróżujących tą trasą.

Opublikowane

w dniu

Na realizację prac remontowych przekazano środki w wysokości 6,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jak poinformował starosta policki, Andrzej Bednarek. Władze lokalne wspólnie z gminą podejmują starania o pozyskanie brakujących środków na pokrycie całkowitych kosztów remontu, szacowanych na 11 milionów złotych.

Plan przewiduje, że przetarg na realizację prac zostanie ogłoszony najpóźniej w maju bieżącego roku. W międzyczasie, do czasu rozpoczęcia głównych działań remontowych, droga zostanie tymczasowo zabezpieczona. Starosta Bednarek apeluje o cierpliwość i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przyszłych prac. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, droga powinna zostać oddana do użytku w przyszłym roku.

Czytaj dalej

Gmina Kołbaskowo

Ogólnopolski Turniej Par Brydża Sportowego w Przecławiu

W sobotę, 17 lutego, o godzinie 11:00, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (GOKSiR) w Przecławiu stanie się areną zmagań brydżowych. Odbędzie się tam I Ogólnopolski Turniej Par Brydża Sportowego, który przyciągnie miłośników tej intelektualnej gry karcianej z całego kraju. Impreza została objęta honorowym patronatem Wójta Gminy Kołbaskowo, podkreślając tym samym jej ważność w kalendarzu sportów umysłowych.

Opublikowane

w dniu

Turniej zapowiada się jako wydarzenie pełne emocjonujących rozgrywek, gdzie strategia i zdolności analityczne uczestników będą kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. W przeciwieństwie do wielu gier, brydż wymaga nie tylko skupienia, ale i umiejętności współpracy w parach, co stanowi o unikalności tej dyscypliny sportu.

Organizatorzy obiecują, że atmosfera turnieju będzie sprzyjać zarówno doświadczonym graczom, jak i tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z brydżem. Wszystkich uczestników i gości czeka wiele godzin emocjonujących rozgrywek, a najlepsze pary zostaną uhonorowane Pucharem Wójta oraz innymi nagrodami.

Zachęcamy mieszkańców powiatu polickiego oraz gości z innych regionów Polski do udziału w tym turnieju, który będzie doskonałą okazją do sprawdzenia swoich umiejętności w przyjaznej i kompetentnej atmosferze. Więcej informacji na temat zapisów i szczegółów organizacyjnych można uzyskać kontaktując się z GOKSiR Przecław.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie