Powiat Policki

Jasienica: Odnaleziono nagrobki z Kurowa, Ustowa, Mierzyna i Przecławia [FILM]

W sobotę, 9 kwietnia br., dr Marek Łuczak z Pomorskiego Towarzystwa Historycznego wraz z grupą wolontariuszy, pracowali w Jasienicy, gdzie na końcu ul. Wodnej w Jasienicy, u ujścia do Odry Kanału Jasienickiego wrzucono nagrobki. Do tej pory uważano, że pochodzą one z cmentarza przy ul. Jana Kazimierza w Jasienicy, skąd zabrano je w latach 70. XX wieku, ale tak nie jest. Są to nagrobki mieszkańców Kurowa, Ustowa, Mierzyna i Przecławia.

Opublikowane

w dniu

Trafiły one prawdopodobnie do składnicy nagrobków z pow. polickiego a następnie zostały wykorzystane do wzmocnienia wału przeciwpowodziowego.

Nagrobki i fragmenty nagrobków pozostały w miejscu odnalezienia, stwierdziliśmy, że na poważniejsze prace musimy mieć opinię i zgodę Nadzoru Wodnego w Szczecinie – mówi Marek Łuczak. Faktycznie nagrobki nie pełnią tam istotnej funkcji wzmacniającej, ale podjęliśmy decyzję, pomimo uzyskanej zgody Urzędu Miasta Police, o pozostawieniu ich na miejscu. Wiąże się to również z faktem, że nie pochodzą one z Jasienicy, więc złożenie ich na cmentarzu przy ul. Jana Kazimierza mogłoby doprowadzić do przekłamań historii. Podejmiemy rozmowy z władzami Gminy Kołbaskowo – może warto byłoby je przetransportować na nieczynny cmentarz w Kurowie, na pewno niewłaściwym jest by nagrobki dawnych mieszkańców powiatu leżały przy wale.

W sobotę odnaleziono fragment płyty Wilhelmine Christine Klar z d. Lau (1837-1912). Wilhelmine Lau rodziła się 28 sierpnia 1837 roku w Tantow. Była córką pracownika kolejowego Georga Lau i Dorothei Lau z d. Jakneke z Tantow. Wyszła za mąż za Christiana Friedricha Wilhelma Klara (ur. 1 kwietnia 18435 roku w Siadle Górnym (nm. Hohen-Zahden). Wilhelmine zmarła 8 maja 1912 roku w Kurowie, jej śmierć zgłosił Friedrich Klar z Kurowa. Pochowano ją 11 maja 1912 roku w Kurowie. Kolejny fragment płyty należał do Josepha Niepalli (1865-1928). Joseph Niepalla urodził się 5 stycznia 1865 roku w Wilhelmsberg Kreis Oppeln. Był robotnikiem i mieszkał w Mierzynie (nm. Möhrignen). Około 1894 roku ożenił się z kucharką Ulrike Schwancke (ur. 20 marca 1872 roku w Karlinie (nm. Körlin), zm. 25 sierpnia 1930 roku w Szpitalu Okręgowym w Golęcinie). Joseph Niepalla zmarł 1 listopada 1928 roku w Szpitalu Okręgowym w Golęcinie.

Dodatkowo odnaleziono płyty: Friedy Emmy Emilie Pohl (1882-1904) z Przecławia, Wilhelmine Auguste Radke z d. Diedrich (1835-1907), Otto Radke (1873-1907) z Ustowa i Kurowa, Ottilie Luise Marie Schmidt z d. Hintze (1870-1904) z Ustowa, Eliese Helene Schultz (1878) z Ustowa, Auguste Suckow z d. Krause (1844-1902) i Johanna Michaela Ferdinanda Suckow (1837-1904).

Ustaliliśmy, że krzyż Hansa Helmuta Gebhardta (1929-1931) pochodzi z Mierzyna. Hans Helmut Gebhardt urodził się 21 lutego 1929 roku w Szczecinie. Mieszkał z rodzicami w Mierzynie (nm. Möhringen), którzy prawdopodobnie byli rolnikami. 2 maja 1931 roku Hans Helmut utopił się w poidle (Vieh-Tümpel) w zagrodzie dla zwierząt w gospodarstwie rodziców w Mierzynie.

Wiele płyt jest wciąż identyfikowanych, od kilku dni pracowaliśmy wraz z nieoceniona Christiane Karweik, nad zdjęciami Tomek Murek sprzed tygodnia, dzięki czemu wiemy już znacznie więcej o ludziach, których nagrobki użyto jako wzmocnienie nabrzeża i dzięki dzisiejszej ewidencji udało się ustalić kolejne osoby – dodaje Marek Łuczak. Akcja będzie kontynuowana przy lepszej pogodzie i uzyskaniu odpowiednich zgód na prace.

Powiat Policki

Akcje prozdrowotne Powiatu Polickiego

Dwie akcje prozdrowotne organizuje w piątek i niedzielę Powiat Policki.

Opublikowane

w dniu

– piątek 2 czerwca 10:00-14:00 – przyjazd mobilnego dentysty – Dentobus – Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach – wejście do Szkoły Podstawowej

Głównym celem przyjazdu było udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz profilaktycznych zawartych w koszyku świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży do lat 18, w tym: wizyty adaptacyjne, nauka prawidłowego szczotkowania zębów, lakierowanie, badania okresowe i kontrolne oraz leczenie próchnicy.

Dentobus jest w pełni wyposażonym stomatologicznym gabinetem zabiegowym, dysponującym m.in. specjalistycznym, sterowanym elektronicznie fotelem dentystycznym, zestawem punktowego RTG oraz niezbędnymi narzędziami stomatologicznymi.

– niedziela 4 czerwca 12:00-16:00 – Powiatowy Tydzień Czerwonej Krwinki – Police – parafia pw. św. Kazimierza w Policach ul. Wyszyńskiego.

Akcja organizowana przez Powiat Policki i Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Klub HDK w Policach. Podczas akcji będzie można oddać krew. W trakcie wydarzenia zaplanowano również festyn z okazji Dnia Dziecka.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Powiat Policki utworzy Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego

We wtorek 9 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”.

Opublikowane

w dniu

W wydarzeniu, oprócz przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Policach – Starosty Polickiego Andrzeja Bednarka, Wicestarosty Polickiego Joanny Napiwodzkiej, Członka Zarządu Powiatu w Policach Beaty Chmielewskiej, Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach Cezarego Arciszewskiego, Przewodniczącej Komisji Edukacji i Kultury Danuty Chylewskiej-Kęsy i Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Agnieszki Bąk, wzięli udział przedstawiciele Partnerów Projektu:

– Partner Branżowy – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego na czele z Prezesem mgr inż. Jerzym Klimczakiem

– Partner Dodatkowy – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na czele z Prorektorem ds. organizacji i rozwoju, prof. ZUT, dr hab. inż. Krzysztofem Pietrusewiczem

– Partner przy realizacji projektu – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na czele z Członkiem Zarządu Anną Tarocińską.

Realizatora projektu – Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach reprezentowała Dyrektor Agata Jarymowicz i Wicedyrektor Monika Przychodniak-Loga. Grupę Azoty Polyolefins S.A. reprezentował Prezes Zarządu dr Andrzej Niewiński, a Grupę Azoty Police Serwis sp. z o.o. Prezes Zarządu Paweł Strzelczyk.

Na realizację projektu Powiat Policki otrzymał dofinansowanie w kwocie 13 000 000,00 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Całkowita wartość projektu wynosi 15 244 800,00 zł.

Liderem Projektu jest Powiat Policki, a realizatorem Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.

Zakres inwestycji obejmuje utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU), realizującego koncepcję Centrów Doskonalenia Zawodowego (CoVEs).

Głównym celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży chemicznej, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Policach z dziedziny przemysłu chemicznego.

W tym celu wybudowany zostanie nowy budynek jednokondygnacyjny wraz z konieczną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Planowana powierzchnia użytkowa budynku to 1086,22 m2. Budynek BCU projektowany i wykonany będzie jako obiekt pasywny i zgodny z zasadą DNSH, zgodny ze standardem budynków o niemal zerowym zużyciu energii. W budynku powstanie 6 pracowni chemicznych oraz 2 pracownie komputerowe.

Centrum powstanie przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Policki. W szkole jest prowadzone kształcenie zawodowe w zawodzie technik technologii chemicznej.

Projekt pod nazwą „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach” został podzielony na trzy etapy:

– I etap: stworzenie BCU w przemyśle chemicznym – między innymi: realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, nadzór nad wykonaniem robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku BCU, zakup wyposażenia pomieszczeń i pracowni planowanych do utworzenia w BCU, powołanie BCU i włączenie do Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

– II etap: wsparcie funkcjonowania BCU – między innymi: zatrudnienie pracowników BCU, powołanie Rady BCU, prowadzenie szkoleń, kursów i egzaminów, organizacja staży, spotkania z pracodawcami, prowadzenie doradztwa

– III etap: zarządzanie projektem – między innymi: koordynowanie realizacji projektu, postępowania przetargowe, nadzór nad inwestycją, zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Planowana data zakończenia projektu to 30 czerwca 2026 r.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Podpisano list intencyjny z Politechniką Morską w Szczecinie

W czwartek 13 kwietnia w siedzibie Politechniki Morskiej w Szczecinie podpisano list intencyjny dotyczący realizacji przez Powiat Policki projektu pod nazwą „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”.

Opublikowane

w dniu

List intencyjny podpisali Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka i Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie Wojciech Ślączka, w obecności Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Bogusławy Szulc, Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Tadeusza Łukasiuka, Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Urszuli Ciok-Piotrowskiej i dr inż. Grzegorza Stępnia z Katedry Geodezji i Pomiarów Offshore Politechniki Morskiej.

W ramach listu intencyjnego, eksperci Politechniki Morskiej w Szczecinie pomogą w realizacji projektu poprzez monitoring geodezyjny, w którym wykorzystywane będą nowoczesne technologie pomiarowe (drony, odczyty laserowe, wizualizacje 3D).

Określenie przez pracowników Politechniki Morskiej objętości pryzm odpadów przeznaczonych do usunięcia znacznie ułatwiło podpisanie korzystnej umowy z wykonawcą projektu na realizację rekultywacji terenu przy ulicy Kamiennej. W tym przypadku współpraca środowiska naukowego i samorządowego przyniosła wymierne korzyści i mam nadzieję, że dalsze współdziałanie jeszcze bardziej się rozwinie – mówiła Wicestarosta Policki Joanna Napiwodzka.

Współpraca Starostwa Powiatowego w Policach i Politechniki Morskiej w Szczecinie ma obejmować także przedsięwzięcia o charakterze dydaktycznym, naukowo-badawczym oraz administracyjno-gospodarczym.

Podjęte zostaną działania, które będą wspierać i upowszechniać nowoczesne metody pomiarowe i obliczeniowe w środowisku geodezyjnym na terenie Powiatu Polickiego.

Podczas spotkania podjęto także temat dalszej współpracy w zakresie praktyk studenckich w powiatowym urzędzie.

Tekst: Politechnika Morska w Szczecinie, Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Foto: Politechnika Morska w Szczecinie

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie