Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Hyundai Engineering: Zarzuty naruszają nasze dobre imię

W związku z pojawiającymi się informacjami na temat nienależycie wykonanych przez Hyundai Engineering Co., LTD. prac na rzece Łarpi, Spółka zmuszona jest zająć stanowisko w tej sprawie i stanowczo je zdementować ze względu na ich niezgodność z prawdą oraz naruszający dobre imię Spółki charakter.

Opublikowane

w dniu

Hyundai Engineering Co., LTD. jest podmiotem obowiązanym do podejmowania działań w granicach uwarunkowań wynikających z zakresu prowadzonych prac oraz warunków formalnych w jakich są one realizowane. Mając to na względzie Spółka wyjaśnia, że do dnia 14 maja 2021 r. przeprowadziła wszystkie prace związane z likwidacją wypłyceń na rzece Łarpi, do których się zobowiązała i co do których istniały podstawy wynikające z uwarunkowań formalnych. Przedmiotowe prace zrealizowane zostały w możliwie najkrótszym czasie, zgodnie z dokumentacja projektową i przy zachowaniu priorytetu bezpieczeństwa technicznego budowanych pól odkładu, co jest potwierdzone dokumentami i pomiarami znajdującymi się w posiadaniu Spółki. Zrealizowanie przez Spółkę przyjętych założeń mających na celu likwidację wypłyceń na rzece Łarpi, znalazło w szczególności odzwierciedlenie w specjalistycznych badaniach batymetrycznych, jak również zostało zweryfikowane przez przedstawicieli strony społecznej oraz władze Gminy i Powiatu podczas bezpośredniej wizji lokalnej w dniu 8 kwietnia 2021 r. Wszystkie zainteresowane strony miały wówczas możliwość osobistego stwierdzenia, że wykonane przez Spółkę prace umożliwiły, w momencie ich zakończenia przez Spółkę, użytkowanie rzeki Łarpi przez jednostki pływające o zanurzeniu co najmniej 1,6m.

Powyższe, jak również posiadane przez Spółkę dokumenty, w tym dokumenty urzędowe, potwierdzają, że wszystkie prace konieczne do wykonania przez Spółkę zostały przeprowadzone w należytym zakresie mieszczącym się w granicach uwarunkowań prawnych. Ponadto wszystkie podejmowane działania realizowano z udziałem lub przy wykorzystaniu wiedzy eksperckiej, dopuszczalnych metod i danych dotyczących rzeki Łarpi. Skierowane do Spółki dokumenty urzędowe, jak również posiadane przez nią materiały i specjalistyczne opinie w żaden sposób nie potwierdzają informacji i nie dają podstaw do powtarzania twierdzeń lub formułowania komunikatów medialnych o negatywnym oddziaływaniu prac realizowanych przez Spółkę na środowisko naturalne.

Kolejną kwestią, do jakiej w obecnej sytuacji odnieść się musi Spółka są informacje, które zostały zawarte w liście otwartym do Posłów i Senatorów RP, który opublikowany został w dniu 15 czerwca 2021 r. m.in. w mediach społecznościowych Społecznego Komitetu Ratowania Łarpi. Przedmiotowy list zawiera nieprawdziwe, niemające umocowania w stanie prawnym i oparte na własnych przekonaniach autorów lub autora informacje i oceny, odnoszące się zarówno do stanu rzeki Łarpi, jak również, co do samego zdarzenia, jakie miało miejsce i związanego z tym postępowania Spółki. Informacje te nie mają ani umocowania w faktach ani w stanie prawnym i wprowadzają opinię publiczną w błąd. Autor lub autorzy opierają się na własnych przekonaniach lub niczym niepopartych danych, na podstawie których formułują krzywdzące i naruszające dobre imię Spółki twierdzenia. Spółka na bieżąco zbierała dane i informacje dotyczące rzeki Łarpi, jej stanu i panujących na niej uwarunkowań, na bazie których prowadzone były wszystkie prace. Wszelkie działania przeprowadzone zostały w oparciu o zgromadzone dane, przeprowadzone analizy oraz z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej, która odzwierciedlona została w opiniach i stosownych stanowiskach. O wszystkich zidentyfikowanych następstwach i działaniach związanych z przerwaniem obwałowania były informowane odpowiednie organy administracji publicznej, w tym te, o których wspomina list otwarty. 

Odnosząc się do powyższego, jak również mając na uwadze zorganizowaną przez stronę społeczną w dniu 7 czerwca 2021 r. wizytację na rzece Łarpi z udziałem przedstawicieli mediów, Spółka pragnie w szczególności zwrócić uwagę, że w chwili obecnej na żeglowność ujścia rzeki Łarpi mają wpływ czynniki zewnętrzne związane z aktualnym zamulaniem rzeki, niebędącym wynikiem działań Spółki oraz pozostającym poza jakąkolwiek kontrolą Spółki. W tym miejscu Spółka pragnie wskazać na brak możliwości przyjęcia przez Spółkę generalnej odpowiedzialności za stan rzeki Łarpi tj. odpowiedzialności pozostającej w zupełnym oderwaniu od rzeczywistego wpływu działań Spółki na stan rzeki.

Reklama

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Grupa Azoty startuje z loterią „Dbamy o polską ziemię”

Ruszyła kolejna edycja loterii konsumenckiej Grupy Azoty, w której do wygrania jest m.in. ciągnik John Deere 5075E. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat do rolników, którzy wzięli udział w loterii trafiło już ponad 1200 nagród, w tym 5 nagród głównych – ciągników rolniczych.

Opublikowane

w dniu

Z każdym rokiem loteria cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ubiegłoroczna edycja to ponad 40 tys. zgłoszeń od rolników. Aby wziąć udział w tegorocznej loterii wystarczy kupić jednorazowo produkt lub produkty promocyjne Grupy Azoty za co najmniej 1000 zł brutto na jednym dokumencie zakupu. Następny krok to rejestracja dowodu zakupu za pośrednictwem strony www.dbamyopolskaziemie.pl lub wysłanie SMS na numer 70966 (koszt SMS-a 0,62 zł z VAT) o treści: GRUPAAZOTY.numer paragonu fiskalnego lub GRUPAAZOTY.numer faktury.

To już kolejna edycja loterii Grupy Azoty z czytelnymi zasadami uczestnictwa, które dają wszystkim naszym klientom wiele szans na wygraną. Loteria z nagrodami to również forma podziękowania rolnikom za to, że niezmiennie, od 95 lat wybierają polskie nawozy Grupy Azoty. Nasza wysoka, sprawdzona jakość nawozów od wielu lat wspiera sukcesy produkcyjne polskich rolników, gwarantując wysokie i powtarzalne plony mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Okres przyjmowania zgłoszeń do loterii „Dbamy o polską ziemię” i sprzedaży promocyjnej trwa od 1 lutego 2023 r. do 30 kwietnia 2023 roku. Oprócz nagrody głównej, na uczestników loterii czekają: 300 nagród natychmiastowych po 1000 zł oraz 3 nagrody o wartości 10 000 zł. Przekazanie nagród pieniężnych odbywać się będzie w formie przelewów bankowych bezpośrednio na konta Laureatów.

W ubiegłym roku nagroda główna, ciągnik John Deere 5075E, trafiła do Pana Eugeniusza z woj. Wielkopolskiego z powiatu gostyńskiego. Najwięcej nagród natychmiastowych w poprzedniej edycji loterii trafiło do rolników w województwach: mazowieckim, lubelskim, wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Więcej informacji o loterii oraz regulamin i lista produktów promocyjnych dostępne są na stronie www.dbamyopolskaziemie.pl.

Czytaj dalej

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Uruchomiono pochodnie w Morskim Terminalu Gazowym w Policach

Grupa Azoty Polyolefins S.A. informuje, że w związku z pierwszym przyjęciem propanu, na terenie Morskiego Terminala Gazowego w Policach w dniach 23 – 26 grudnia br., będzie miało miejsce kontrolowane uruchomienie pochodni (tzw. flary), charakteryzujące się wysokim płomieniem ognia dającym efekt świetlny widoczny z dużej odległości.

Opublikowane

w dniu

Mieszkańców Polic pragniemy poinformować, że proces uruchomienia pochodni jest w zaplanowany w harmonogramie prac i w pełni kontrolowany przez wyspecjalizowany zespół produkcyjno – technologiczny Spółki.

 

Czytaj dalej

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Polimery Police bliskie uruchomienia. Pierwsza dostawa propanu do nowego gazoportu w Policach jest realizowana [FILM]

Gazowiec „Guadalupe Explorer” dostarczył w czwartek 22 grudnia pierwsze 22 tys. ton propanu, które zostaną przeładowane do zbiorników propanu na terenie Morskiego Terminalu Gazowego inwestycji Polimery Police, a następnie posłużą do uruchomienia instalacji odwodornienia propanu i produkcji polipropylenu. Dostawa realizowana jest w ramach umowy na zakup propanu z firmą Trafigura PTE Ltd. na kwotę ok. 250 mln dolarów. Dzięki umowie zabezpieczone zostało ponad 50 proc. zapotrzebowania Grupy Azoty Polyolefins na surowiec w latach 2023-2024.

Opublikowane

w dniu

W wydarzeniu z okazji pierwszej dostawy propanu udział wzięli m.in. Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc, Wiceprezesi Zarządu Grupy Azoty S.A. Mariusz Grab i Grzegorz Kądzielawski oraz Prezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins Andrzej Niewiński.

Projekt Polimery Police realizowany przez Grupę Azoty Polyolefins S.A. to budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy, a także infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Terminal umożliwi dostawy dwóch kluczowych surowców do inwestycji, tj. propanu i etylenu. W polickim gazoporcie wybudowano trzy zbiorniki – dwa na propan o pojemności 40 tys. m3 każdy i jeden na etylen o pojemności 12 tys. m3.

Zrealizowana dostawa propanu potwierdza, że budowa nowej fabryki Polimery Police wchodzi w finalną fazę inwestycji. Całościowy postęp prac wynosi już ponad 98 proc., a przeładowanie propanu do zbiornika usytuowanego w nowym polickim gazoporcie należy traktować jako symboliczny początek kończenia budowy nowego kompleksu chemicznego. Tym samym, w przyszłym roku będziemy uruchamiać inwestycję, dzięki której Grupa Azoty i Polska dołączą do europejskiej czołówki w produkcji polipropylenu i będą jednymi z największych wytwórców w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Propan i etylen będą przechowywane w kriogenicznych zbiornikach w stanie płynnym, przy ciśnieniu zbliżonym do atmosferycznego i w temperaturze wrzenia – 42 st. C (propan) i -104 st. C (etylen). Zbiorniki są wykonane w konstrukcji dwupłaszczowej, co oznacza, że w widocznym zbiorniku zewnętrznym znajduje się drugi zbiornik – wewnętrzny, w którym znajdować się będzie ciecz. Przestrzeń międzypłaszczowa wypełniona jest materiałem izolującym – perlitem. Płyty denne zbiorników będą podgrzewane, dzięki czemu grunt pod zbiornikami nie będzie narażany na zamarzanie od niskich temperatur cieczy i wypaczanie.

 

Guadalupe Explorer to nowoczesna jednostka przeznaczona do przewozu gazu LPG w stanie skroplonym. Statek wybudowano w 2022 roku w stoczni w Korei Płd., ma 189 m długości, 28 m szerokości, 10,5 m zanurzenia i jest jedną z największych tego typu jednostek zwijających do zespołu portów Szczecin – Świnoujście. Jej wejście do Portu Morskiego w Policach możliwe było dzięki pogłębieniu toru wodnego Szczecin-Świnoujście do głębokości 12,5 m.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie