Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Grupa Azoty Police: 250 tys. złotych na wsparcie uchodźców z Ukrainy

Grupa Azoty Police przekazała 250 tys. złotych Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Szczeciński oddział Caritas prowadzi Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które świadczy pomoc bytową, prawną, psychologiczną oraz organizuje kursy językowe. Łącznie spółki z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty przekazały 1 mln zł w ramach działań, których celem jest pomoc uciekającym przed wojną uchodźcom.

Opublikowane

w dniu

Kilka dni po ataku na Ukrainę, Grupa Azoty podjęła decyzję o włączeniu się w akcję pomocową. Grupa zadeklarowała, że cztery największe zakłady przekażą łącznie milion zł na rzecz organizacji wspierających uchodźców z Ukrainy, w tym przede wszystkim na Caritas i Polski Czerwony Krzyż. Grupa Azoty Police, po spełnieniu wszystkich wewnętrznych procedur mogła już formalnie przekazać darowiznę. Dodatkowo, w specjalnie przygotowanej przestrzeni na terenie Spółki zorganizowaliśmy zbiórkę darów. W sumie dzięki zaangażowaniu naszych pracowników zebraliśmy kilkadziesiąt kartonów darów, które trafiły właśnie do Caritas i PCK – pokreślił prezes Zarządu Grupy Azoty Police Mariusz Grab.

Podczas dwutygodniowej akcji pracownikom Grupy Azoty Police udało się zebrać środki opatrunkowe, leki, kosmetyki, chemię gospodarczą, żywność długoterminową, a także nowe poduszki, koce, pościele i ręczniki. To materiały, które były wskazywane przez organizacje niosące pomoc uchodźcom jako najpotrzebniejsze.

Prowadzone przez Caritas Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, do którego trafi darowizna od Grupy Azoty Police udziela niezbędnej pomocy humanitarnej, w tym doradczej i materialnej, wsparcia psychologicznego w języku ukraińskim i rosyjskim, wsparcia prawnego, pomocy w tłumaczeniu niezbędnych dokumentów, a dla osób dłużej przebywających w Polsce organizuje kursy adaptacyjne i językowe. Przekazane środki zostaną wykorzystane m.in. na organizację schronienia, wyżywienie czy doraźne leczenie uchodźców z Ukrainy.

W 2018 roku uruchomiliśmy ośrodek pomocy dla migrantów i uchodźców. Od początku działalności współpracujemy z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim, Caritas Polska (wspólny projekt finansowany z FAMI) oraz innymi instytucjami i organizacjami. Mamy niezbędne doświadczenie i wiedzę, aby zaopiekować się uchodźcami, a wśród naszych pracowników są osoby mówiące po ukraińsku i rosyjsku, również z doświadczeniem uchodźczym. Otrzymane wsparcie pozwoli nam na kontynuację działań humanitarnych i pomocowych – zaznaczył Dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ks. Maciej Szmuc.

Przekazana darowizna i zbiórka darów to nie jedyne inicjatywy podejmowane przez policką Spółkę. Jako pierwsza w pomoc włączyła się Zakładowa Straż Pożarna Grupy Azoty Police, która już 28 lutego br. odpowiedziała na apel Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przekazując sprzęt ochrony osobistej, materiały opatrunkowe oraz dwie motopompy dla strażaków z Ukrainy. Na terenie Zakładu prowadzona jest także zbiórka pieniędzy do skarbonki PCK.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Zielone światło dla rozwoju Portu Morskiego Police: Unia Europejska przyznaje znaczące dofinansowanie

Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o. może świętować sukces, gdyż otrzymał znaczne wsparcie finansowe z Unii Europejskiej na realizację projektu mającego na celu rozbudowę infrastruktury kolejowej. Dotacja w wysokości ponad 150 milionów złotych zostanie przeznaczona na budowę węzła kolejowego, który zintegruje Port Police z siecią transportową kraju poprzez linię kolejową nr 437.

Opublikowane

w dniu

Ten projekt jest szczególnie istotny z perspektywy wzrostu gospodarczego powiatu polickiego, gdyż umożliwi znaczne zwiększenie efektywności i pojemności operacyjnej w obszarze przepływu towarów. Rozbudowa portu w Policach i skomunikowanie go z linią kolejową to strategiczna inwestycja w infrastrukturę, która może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności regionu, a także stworzyć nowe miejsca pracy i wygenerować dodatkowy ruch gospodarczy.

Dzięki temu projektowi, Port Police zyska nową jakość w obsłudze logistycznej, stając się jeszcze bardziej atrakcyjnym punktem na mapie europejskich szlaków transportowych. Realizacja inwestycji przyczyni się również do większej ochrony środowiska, poprzez promowanie transportu kolejowego, który jest znacznie bardziej ekologiczny niż transport samochodowy.

Zarząd Portu już zapowiedział, że planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych w najbliższym czasie, a całość projektu ma zostać zrealizowana zgodnie z harmonogramem unijnego dofinansowania.

 

Czytaj dalej

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Polimery Police: Grupa Azoty Polyolefins wyprodukowała pierwsze 100 tysięcy ton polipropylenu w ramach rozruchu instalacji

Do 15 maja br. Grupa Azoty Polyolefins wyprodukowała łącznie 100 tys. ton polipropylenu. To poziom produkcji osiągnięty w ramach rozruchu i testów parametrów gwarantowanych na instalacji PDH (odwodornienia propanu), i PP (polipropylenu), jak również na AUX (instalacjach pomocniczych) i HST (morski terminal gazowy).

Opublikowane

w dniu

Polipropylen produkowany w ramach nowo powstałych instalacji w fabryce w Policach przeszedł pozytywne testy i jest dostępny w sprzedaży bezpośredniej oraz dystrybucji. Zgodnie z założeniami, gama produktów Spółki jest sukcesywnie poszerzana. Docelowe portfolio Spółki to ponad 30 typów polipropylenu pod marką Gryfilen®. Wprowadzanie nowych rodzajów produktów odbywa się stopniowo, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i w miarę uzyskiwania pozytywnej walidacji produktów, zarówno od strony produkcyjnej, jak i przetwórczej u klientów. Morski Terminal Gazowy w Policach regularnie przyjmuje dostawy propanu i etylenu. W ubiegłym tygodniu Spółka przyjęła dziewiąty statek
z ładunkiem propanu –
mówi p.o. Prezesa Zarządu Grupy Azoty Polyolefins Wojciech Blew.

Portfolio produktowe Grupy Azoty Polyolefins pod marką Gryfilen® obejmuje homopolimery, jak
i kopolimery, w różnych typach dostosowanych do potrzeb przetwórców. W regularnej ofercie znajdują się już:

  • Gryfilen® H02-L i H04-L dedykowany do produkcji sznurków i taśm spinających w procesie ekstruzji,

  • Gryfilen® H03-N przeznaczony do produkcji opakowań sztywnych w technologii termoformowania, również do kontaktu z żywnością,

  • Gryfilen® H03-F przeznaczony do produkcji folii BOPP,

  • Gryfilen® H12-G przeznaczony do procesu formowania wtryskowego dla wielu zastosowań, w tym artykułów gospodarstwa domowego, artykułów sportowych, rekreacyjnych, zabawek czy sztywnych opakowań cienkościennych.

Hyundai Engineering Co. Ltd., Generalny Wykonawca inwestycji w ramach umowy EPC w sposób kompleksowy odpowiada za realizację projektu Polimery Police. Zakończenie realizacji projektu wiąże się z osiągnięciem i utrzymaniem przez Generalnego Wykonawcę Parametrów Gwarantowanych określonych m.in. w umowach licencyjnych dla Instalacji do produkcji propylenu (PDH) oraz instalacji do produkcji polipropylenu (PP). Osiągnięcie Parametrów Gwarantowanych jest ściśle powiązane z przeprowadzeniem Testu Integralności całej instalacji.

Czytaj dalej

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Polyolefins S.A. odwołała z dniem 10 maja br. Pawła Bakuna  z funkcji Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Opublikowane

w dniu

Podczas posiedzenia w dniu 10 maja br. Rada Nadzorcza Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na wybór Wiceprezesa ds. finansowych, powierzając tę funkcję Maciejowi Wolańskiemu, dotychczasowemu Dyrektorowi Departamentu Finansów Spółki.

Uchwałą z dnia 10 maja br. Rada Nadzorcza Grupy Azoty Polyolefins S.A. postanowiła ustalić liczbę członków Zarządu Spółki na trzy osoby.

Aktualny skład Zarządu jest następujący:

Wojciech Blew – p.o. Prezesa Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Aleksandra Ścibich-Kopiec – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Maciej Wolański – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie