Gmina Dobra

Gmina Dobra porządkuje obszar powojskowy

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszańców Gminy oraz osób, które tereny Gminy chciałyby jedynie odwiedzić przystąpiono w roku 2020 do uporządkowania obszaru powojskowego, gdzie stacjonował swojego czasu 36 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej w Dobrej.

Opublikowane

w dniu

Opuszczone, niszczejące obiekty, dodatkowo w znacznym stopniu zdewastowane, zaczęły stanowi zagrożenie dla przypadkowych odwiedzających, jak i grup osób dla których stara zabudowa powojskowa stanowiła znakomite, w ich mniemaniu, pole do prowadzenia różnego rodzaju rywalizacji czy pozorowanych walk takich jak paintball. 

Przeczytaj też: Grupa Azoty Police udostępni nieruchomości pod budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Ogłoszony przetarg na wyburzenie pozostałości po wojskowych obiektach oraz uporządkowania terenu byłej jednostki wygrała firma TOTEM Kamiński, Szuliński, Snarski, Kamiński Spółka Jawna, która zobowiązała się że wykona powierzone zadanie do dnia 30 października 2021 roku. Całkowita wartość umowy opiewa na kwotę 259 950,00 zł, zaś nad prawidłowością wykonania zakontraktowanych prac, ich zgodnością z dokumentacją oraz stosownymi przepisami czuwa inspektor nadzoru, z którym została podpisana odrębna umowa.

Na chwilę obecną zakończono już wszelkie prace związane z rozbiórką obiektów oraz pozostałości po obiektach byłej jednostki wojskowej. Kolejnymi etapami prowadzonych prac będzie rozdrobnienie uzyskanego podczas rozbiórki materiału w spodziewanej w najbliższym czasie maszynie kruszącej, jego wywiezienie oraz uporządkowanie całego terenu objętego podpisaną umową. 

Przeczytaj też:

Spowodował kolizję i odjechał. Miał cofnięte uprawnienia i podrobione prawo jazdy

Trwa sadzenie drzew

Gmina Dobra

Niszczenie chodnika

Strażnicy gminni  stwierdzili zniszczenie chodnika przy ulicy Żubrzej w m. Dołuje. Według wstępnych ustaleń kierowca pojazdu, który tego dokonał okazał zezwolenie Starostwa Powiatowego w Policach na poruszanie się pojazdów ciężarowych na trasie Dołuje do działki rolnej, na wysokości której został zniszczony chodnik.

Opublikowane

w dniu

Mając na uwadze poczynione ustalenia strażnicy gminni nałożyli na sprawcę dwa mandaty karne. Jednocześnie zarówno Starostwo Powiatowe, jak i Straż Gminna zobowiązała sprawcę do pilnego naprawienia uszkodzenia. Sprawa będzie monitorowana.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Bezpłatna nauka gry w tenisa ziemnego

Dzieci i młodzież z gminy Dobra może skorzystać z bezpłatnych zajęć nauki gry w tenisa ziemnego.  Treningi odbywać się będą w każdą środę i piątek począwszy od 5 lipca na kortach tenisowych przy kompleksie sportowym Orlik w Dobrej.

Opublikowane

w dniu

Podział na grupy wiekowe:
I grupa – (dzieci w wieku 7-10 lat) w godz. 17-18
II grupa – (dzieci w wieku 11-14 lat) w godz. 18-19
III grupa – (młodzież w wieku 15-19 lat) w godz. 19-20
Grupy liczyć będą maksymalnie 8 osób.
Zapisy chętnych osób odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, pod nr telefonu: 91 424 19 79. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia finansowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok w ramach zadania na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Przebudowa drogi Dołuje – Stobno oraz drogi w Stobnie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach zorganizowano briefing prasowy dotyczący realizowanych przez Powiat Policki dwóch inwestycji drogowych na terenie gmin Dobra i Kołbaskowo. Pierwszą jest przebudowa drogi Dołuje – Stobno, a drugą przebudowa drogi w miejscowości Stobno.

Opublikowane

w dniu

W briefingu wzięli udział m.in. starosta Andrzej Bednarek, wicestarosta Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz oraz wykonawcy obu inwestycji drogowych.
Wykonawcą trwającej już przebudowy drogi powiatowej na odcinku Dołuje – Stobno jest firma Eurovia Polska S.A. Z części remontowanej drogi zerwano już nawierzchnię. Do 30 września droga między Dołujami a Stobnem została zamknięta. Niebawem rozpoczną się też prace na odcinku od skrzyżowania z krajową 10 do przychodni w Dołujach. Tam planowany jest ruch wahadłowy. Przewidziany termin zakończenia prac to koniec października br.
Drugą inwestycją realizowaną przez starostwo jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stobno, na odcinku około 1 kilometra. W ramach inwestycji powstaną między innymi chodniki, dojazdy do posesji i sieć kanalizacji w miejscowości. Planowany termin zakończenia prac to koniec września 2024 r.
Podczas briefingu starosta poinformował, że prace budowlane na ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu prowadzone są zgodnie z harmonogramem i jest duże prawdopodobieństwo, że inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie