Gmina Dobra

Dobra: Nowy przebieg drogi krajowej nr 10

Gmina Miasto Szczecin wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad podpisali porozumienie w sprawie budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 10, tzw. obwodnicy Mierzyna. Oba podmioty zabezpieczyły środki finansowe w swoich budżetach celem opracowania dokumentacji projektowej, a koszty realizacji robót budowlanych i ich podział zostanie ustalony pomiędzy inwestorami po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Opublikowane

w dniu

Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 10 planowana jest jako jeden z elementów dróg dojazdowych do planowanego Zachodniego Obejścia Drogowego Szczecina.

Wspólna realizacja ZOS wraz z nowym przebiegiem drogi numer 10 to jeden z głównych postulatów wysuwanych przez przedstawicieli Gminy Dobra od początku rozmów odnośnie realizacji obejścia drogowego łączącego Kołbaskowo, naszą Gminę Police i Goleniów.

Przypominamy, że przy realizacji Zachodniego Obejścia Drogowego planowane jest powstanie na terenie gminy Dobra 2 węzłów tj. węzła Dobra oraz węzła Dołuje.

Nowy przebieg drogi krajowej nr 10 powinien pozwolić na bezpieczne połączenie planowanego węzła Dołuje z układem dróg na terenie miasta Szczecin.

W zakresie realizacji dróg dojazdowych do planowanego węzła Dobra wskazuję, że Gmina Dobra wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, poszukują możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na zaprojektowanie i późniejszą realizację drogi łączącej nowoplanowany węzeł drogowy z siecią dróg publicznych tj. na realizację tzw. obwodnicy Wołczkowa.

Niezależnie od poszukiwania możliwości poprowadzenia obwodnicy Wołczkowa, Gmina Dobra zobligowała się do przebudowy części drogi gminnej ulicy Dereszowej w Dobrej, celem dostosowania jej parametrów do możliwości obsługi węzła drogowego, w szczególności dla obsługi miejscowości Dobra i innych północnych miejscowości gminy. Obecnie Urząd Gminy zlecił opracowane dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy Dereszowej w m. Dobra. Wykonawcą projektu jest firma Prodrom Adam Bukowiecki Grzepnica 1p, 72-003 Grzepnica. Wartość umowy wynosi 87 945,00 zł brutto.

Kierownik WKI

Tomasz Kakowski

Reklama

Gmina Dobra

Informacja o dodatku węglowym

Opublikowane

w dniu

W dniu 5 sierpnia 2022r. Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym. W chwili obecnej ustawa oczekuje na podpis prezydenta, który ma na to czas do 26 sierpnia br.  Po podpisaniu ustawy i ogłoszeniu w dzienniku ustaw będzie można składać wnioski. Wszelkie informacje odnośnie terminu i miejsca składania wniosków będziemy podawać na bieżąco.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Krystyna Ryszkiewicz

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Rusza przygotowywanie dokumentacji dla obwodnicy Mierzyna

Drogę zaprojektuje Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu w ramach umowy o wartości 2,79 mln zł. Kontrakt z biurem projektowym został zawarty wspólnie przez GDDKiA i Miasto Szczecin. Połowa trasy o łącznej długości 4,8 km leży na terenie Szczecina, dlatego wymagane są wspólne przygotowania i późniejsza realizacja tej inwestycji. Ramy współpracy zostały ustalone w podpisanym w styczniu tego roku porozumieniu.

Opublikowane

w dniu

Projektant ma 12 miesięcy na wykonanie badań podłoża i opracowanie projektu budowlanego oraz dodatkowe 3 miesiące na opracowanie projektów wykonawczych.

Dojazd do Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Obecnie DK10, wychodząca ze Szczecina w stronę granicy polsko-niemieckiej, przebiega przez gęsto zabudowaną miejscowość Mierzyn. Na drodze codziennie, w godzinach szczytu, tworzą się korki. Na połączeniu DK10 z planowaną Zachodnią Obwodnicą Szczecina (ZOS) powstanie węzeł Dołuje, który będzie jednym z głównych połączeń z centrum Szczecina.

Biegnąca obecnie przez Mierzyn DK10 nie byłaby w stanie obsłużyć dodatkowego ruchu, dlatego potrzebny jest nowy przebieg tej drogi. Zapewni on właściwy dojazd do obwodnicy Szczecina. Inwestycja przewidziana jest do realizacji łącznie z ZOS.

Nowa trasa ominie Mierzyn od północy

Początkiem drogi od strony Szczecina będzie skrzyżowanie na końcu ulicy Ku Słońcu w rejonie istniejącego centrum handlowego. Ten początkowy fragment, o długości ponad 200 metrów, to teren miasta Szczecin. Dalej trasa będzie biegła w kierunku północnym do połączenia ulic Topolowej i Łukasińskiego. Za ten odcinek o długości ok. 1,2 km będzie odpowiedzialna GDDKiA. Dalej trasa ponownie wejdzie na teren Szczecina i będzie biegła w kierunku zachodnim, przechodząc częściowo przez teren ogródków działkowych. Na połączeniu z ul. Nasienną planowane jest rondo. Po około 2,1 km droga opuści teren miasta. Dalej nowa DK10 po pokonaniu około 1,3 km dotrze do węzła Dołuje. Ten ostatni fragment leżeć będzie w gestii GDDKiA.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Kolejne przypadki wandalizmu w gminie Dobra

W gminie Dobra notorycznie dochodzi do aktów wandalizmu. Dewastowane są wiaty przystankowe, tablice informacyjne, kosze na śmieci, kontenery socjalne, ławki oraz urządzenia do ćwiczeń. Nie bądźmy obojętni i zdecydowanie reagujmy na przypadki niszczenia wspólnego mienia.

Opublikowane

w dniu

Na terenie gminy Dobra często dochodzi do aktów wandalizmu. Najczęściej jest to tzw. pseudograffiti, czyli po prostu mazanie farbami w sprayu wiat przystankowych, kontenerów, ławek, a nawet urządzeń do zabaw i ćwiczeń. Zdarzają się też przypadki niszczenia regulaminów czy wyrywania tablic informacyjnych.

W zeszłym tygodniu pomazano farbami ławki, stół do ping-ponga i urządzenia do ćwiczeń na terenie Orlika w Dobrej. Zniszczono też stojak z regulaminem.

Do przypadków wandalizmu dochodzi też w innych miejscowościach gminy Dobra. W Bezrzeczu na terenie rekreacyjnym pomazano farbami budynek socjalny, skrzynki elektryczne, zniszczono tablicę z regulaminem na pumptracku, a nawet próbowano podpalić sztuczną nawierzchnię nowego boiska. W Dobrej zniszczono elewację nowego budynku szatni przy boisku na ul. Sportowej, a w Stolcu wyrwano bramę prowadzącą na teren rekreacyjny z plażą.

Nie bądźmy obojętni na przypadki wandalizmu. Jeżeli jesteśmy świadkami, możemy zawsze zrobić zdjęcie sprawcom i przesłać do Straży Gminnej w Dobrej pod nr tel. 501 701 076 lub mailem na adres strazgminna@dobraszczecinska.pl. Walczmy z wandalizmem i wspólnie dbajmy o nasze gminne mienie – apelują pracownicy Urzędu Gminy Dobra.

Nasza obojętność oznacza przyzwolenie na takie zachowania. Nie bójmy się więc reagować.

Umyślne niszczenie publicznego mienia jest przestępstwem. Każdy kto niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku cudzą rzecz podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Tekst: www.gminadobra24.pl

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie