Gmina Dobra

Dobra: Budowa chodnika w Rzędzinach

Na podstawie przyjętego budżetu w roku 2019 roku, Gmina podjęła  działania w celu realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46”. Podpisano umowę z Projektantem, którego zadaniem było przygotowanie dokumentacji budowlanej. Opracowaniem dokumentacji zajęła się firma Drogowa Pracownia Projektowa „A3” Justyna Roman.

Opublikowane

w dniu

Na podstawie dokumentacji budowlanej uzyskano od Starosty Polickiego Decyzję o pozwoleniu na budowę dla realizacji inwestycji budowy chodnika.

Zaprojektowano odcinek chodnika w m. Rzędziny na działce nr 46 po jednej stronie ulicy o nawierzchni z kostki betonowej wraz z niezbędnymi zjazdami do przyległych nieruchomości.

Gmina zabezpieczyła środki w budżecie na realizację zamierzenia i w drodze zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w celu wykonania robót.

W dniu 17 listopada 2021 roku przekazano plac budowy. Wykonawcą prac jest firma: Usługi Budowlane Wiesław Furtak. Termin zakończenia prac planuje się na dzień: 22 czerwca 2022 roku.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie chodnika w Rzędzinach, Gmina Dobra. Budowa chodnika realizowana będzie w ramach przebudowy drogi gminnej, która jest drogą wewnętrzną. Chodnik o szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z niezbędnymi zjazdami do przyległych nieruchomości oraz przebudową istniejącego przepustu.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim, w gminie Dobra, na działce drogowej nr 46 i 78 oraz na działce wodnej nr 43 – obręb 0012 Rzędziny. Działka nr 43 zlokalizowana jest pomiędzy działkami drogowymi 46 i 78, wzdłuż drogi gminnej 190290Z i zlokalizowany jest na niej rów odwadniający wraz z przepustem w ciągu projektowanego układu drogowego (zjazd i chodnik).

Zakres robót objętych budową obejmuje m.in.:

– zdjęcie warstwy humusu,

– wykonanie wykopów, nasypów wraz z wyrównaniem terenu,

– ewentualne rozbiórki istniejących nawierzchni kolidujących z inwestycją,

– wycinkę drzew,

– wykonanie nasadzeń zastępczych

– ułożenie krawężników oraz obrzeży na ławie betonowej,

– wykonanie konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej projektowanego chodnika,

– zabezpieczenie sieci elektrycznej rurami dwudzielnymi,

– przebudowa przepustu,

– ustawienie balustrady dla pieszych.

Kierownik WKI

Tomasz Kakowski

Reklama

Gmina Dobra

Szkolenie dla przyszłych wolontariuszy w Schronisku w Dobrej

Schronisko dla zwierząt w Dobrej otwiera swoje drzwi dla osób chętnych do włączenia się w pomoc potrzebującym zwierzętom jako wolontariusze. Organizacja ogłasza nabór i zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 20 sierpnia br. o godzinie 16:00. Spotkanie będzie stanowiło możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy na temat opieki nad zwierzętami i funkcjonowania schroniska.

Opublikowane

w dniu

Zaangażowanie społeczności lokalnej ma kluczowe znaczenie dla działalności schroniska, dlatego szczególnie zapraszamy te osoby, które wykazują gotowość poświęcenia swojego czasu na rzecz kotów. Pomoc wolontariuszy jest cenna na wielu płaszczyznach – od karmienia, przez czułą opiekę, po pomoc w socjalizacji zwierząt. Osoby zainteresowane uczestnictwem w wolontariacie powinny przybyć na wyznaczone spotkanie, by dowiedzieć się więcej o zadaniach i możliwościach współpracy z placówką. Szczegóły dotyczące przygotowań i programu szkolenia można uzyskać kontaktując się bezpośrednio ze schroniskiem.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt i potwierdzenie swojej obecności pod numer tel. 508222247 do 19.08.2024r.
🔴Przypominamy, że wolontariuszem może zostać tylko osoba pełnoletnia.
🔴Regulamin wolontariatu dostępny na stronie Schroniska w zakładce „Wolontariat”
🔴Szkolenie odbędzie się w Schronisku w Dobrej, ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Jadwiga Tumielewicz – nowa dyrektor Schroniska w Dobrej

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej powitało nową dyrektor – Jadwigę Tumielewicz. Pani Jadwiga jest znana z wielkiego serca dla zwierząt i niezawodnego oddania ich dobru. Jej życiową pasją jest pomoc tym, którzy sami nie są w stanie poprosić o wsparcie.

Opublikowane

w dniu

Posiadając bogate doświadczenie w zarządzaniu i ochronie zwierząt, nowa dyrektor wprowadzi szereg zmian wizjonerskich, kładąc nacisk na poprawę jakości życia podopiecznych schroniska. Jej imponujące osiągnięcia już teraz budzą optymizm i są gwarancją, że wizja pani Jadwigi zyska materialny wymiar.

Ulepszone warunki życia zwierząt i akcentowanie znaczenia edukacji społecznej związanej z opieką nad zwierzętami będzie stało w centrum jej działań. Pani Tumielewicz planuje liczne akcje adopcyjne, warsztaty edukacyjne oraz kampanie promujące odpowiedzialność każdego z nas wobec tych bezbronnych istot.

Zarówno mieszkańcy gminy, jak i jej najmniejsi czworonożni mieszkańcy mogą spodziewać się wkrótce wielu pozytywnych zmian. To wszystko zostanie uroczyście zainaugurowane podczas Dnia Otwartego w schronisku, który odbędzie się 5 października. To wyjątkowe wydarzenie z pewnością zgromadzi wielu miłośników zwierząt.

 

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Pako – jedenastoletni psiak o duchu młodzieńca szuka domu

Pako, sympatyczny mieszkaniec Schroniska w Dobrej, każdego tygodnia oczekuje soboty z niecierpliwością. Piesek wkraczając w jedenastą wiosnę swojego życia, zachowuje zapał i radość porównywalną do młodego psa. Sobota jest dla niego dniem szczególnym, bowiem wtedy też odwiedza go ukochana wolontariuszka i bierze go na długie i pełne uwagi spacery – momenty, które są dla Pako niezwykle ważne.

Opublikowane

w dniu

Niemniej jednak, w ciągu tygodnia brak tej wyjątkowej osoby jest dla niego odczuwalny. Zwierzak, choć otoczony opieką, intuicyjnie odczuwa, że codzienne spacery to nie to samo, co te sobotnie eskapady. To przekonanie sprawia, że Pako niestrudzenie czeka na osobę, z którą mógłby spędzić resztę swoich dni.

Starzejący się, lecz wciąż pełen życia pies, ma nadzieję znaleźć kogoś, kto otworzy przed nim drzwi swojego domu i serca. Pragnienie, aby Pako nie stał się tylko kolejnym numerkiem w statystyce, lecz członkiem rodziny, jest wyraźne w apelu tych, którzy go znają. Mimo śladów wieku widocznych na jego pyszczku, w oczach Pako wciąż tli się nadzieja na nowy, ciepły dom.

Kontakt w sprawie adopcji tego, a także innych zwierzaków, zadzwoń (godz. 8-16, poniedziałek – sobota) 508 222 247. Porozmawiaj z wolontariuszem 733 903 350

 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie