Gmina Dobra

Dobra: Umowa na przebudowę odcinka ul. Zgodnej

W dniu 3 grudnia br. w Urzędzie Wojewódzkim została podpisana umowa na dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa odcinka ul. Zgodnej wraz z sieciami (droga gminna nr 1900262Z) w Mierzynie w Gminie Dobra.”

Opublikowane

w dniu

Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Dobra reprezentowaną przez Wójta Teresę Dera oraz Skarbnik Gminy Dobra Jolantę Jankowską, a Wojewodą Zachodniopomorskim Zbigniewem Boguckim.

Inwestycja zostanie dofinansowana kwotą do 3 224 048,97 zł.

Wykonawca tej inwestycji została firma MDB Sp. z o.o. ul. Waleriana Łukasińskiego 9, 71-254 Szczecin za cenę 6 679 997,16 PLN. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni drogi oraz sieci w ul. Zgodnej w Mierzynie (bez uwzględnienia części dotyczącej ul. Komercyjnej i Rusałki), tj.:

  • przebudowę odcinka ulicy Zgodnej w Mierzynie (droga gminna nr 190262), zlokalizowanej na działce nr 308 dr, obr. Mierzyn 1, obejmującą zakres o łącznej długości 705,50 m, istniejącej jezdni do szerokości 5,0 m wraz z budową jednostronnego chodnika,
  • budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych, publicznych oraz skrzyżowań z drogami publicznymi i wewnętrznymi,
  • budowę kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
  • budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,
  • budowę wodociągu z przyłączami,
  • wycinkę drzew wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych,
  • przebudowę kabla elektroenergetycznego, kabla telekomunikacyjnego oraz przestawienia istniejących słupów solarnych do nowej lokalizacji.

Termin realizacji prac ustalono na 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Reklama

Gmina Dobra

Odkrywanie przeszłości: Wykład dra Michała Adamczyka o paradoksie Wołczkowa

W ramach cyklu wykładów „Historia w Dobrej”, mieszkańcy gminy Dobra mieli możliwość uczestniczyć w fascynującym spotkaniu z dr. Michałem Adamczykiem, pracownikiem Muzeum Narodowego w Szczecinie, który przybliżył zgromadzonym historię znaleziska z epoki kamienia, znanego jako paradoks Wołczkowa.

Opublikowane

w dniu

Prezentacja, która odbyła się w lokalnej bibliotece, zaintrygowała publiczność szczegółami dotyczącymi przedwojennego odkrycia, które na długie lata wypadło z pola zainteresowania naukowców. Doktor Adamczyk, z charakterystyczną lekkością przekazu, umiejętnie przybliżył słuchaczom tematykę prehistorycznych artefaktów oraz ich znaczenie dla zrozumienia kultury i działań człowieka w tamtym okresie.

Pokazano, że nawet z pozornie prostych kawałków krzemienia można wyciągnąć bogatą wiedzę o życiu naszych przodków. Dodatkowo, referencje do innych fascynujących znalezisk, takich jak róg łosia z Rusinowa, podkreślały bogactwo pomorskiego dziedzictwa archeologicznego. Spotkanie to nie tylko rozbudziło ciekawość wśród publiczności, ale także jest zapowiedzią dalszych interesujących wykładów z cyklu.

Najbliższe spotkanie zaplanowano na 22 maja, gdzie gościem będzie dr Marta Cichocka z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Tym razem tematem wykładu będzie sytuacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim po roku 1945.

nor

cof

nor

oznor

cof

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Nowe lokale wyborcze w gminie Dobra

Opublikowane

w dniu

INFORMACJA DLA WYBORCÓW

Informuję, że w dniu wyborów – 21 kwietnia 2024 r. mieszkańcy głosują w następujących lokalach wyborczych:

DOBRA Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1, 15 w Dobrej z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrej, ul. Poziomkowa 5.

BUK Obwodowa Komisja Wyborcza
nr 7 w Buku z siedzibą w Świetlicy w Buku, Buk 42.

ŁĘGI Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13
w Łęgach z siedzibą w Świetlicy w Łęgach,
ul. Na Świdwie 5b.

RZĘDZINY Obwodowa Komisja Wyborcza
nr 12 w Rzędzinach z siedzibą
w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach, Rzędziny 6.

STOLEC Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11
w Stolcu z siedzibą w Klubie w Stolcu, Stolec 9.

GRZEPNICA, PŁOCHOCIN, SŁAWOSZEWO Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14
w Grzepnicy z siedzibą w Świetlicy w Grzepnicy,
Grzepnica 8c.

WĄWELNICA, LUBIESZYN Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Wąwelnicy z siedzibą w Klubie
w Wąwelnicy, Wąwelnica 5a.

Głosowanie odbywa się od godz. 700 do godz. 2100

WÓJT GMINY DOBRA

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Warsztaty decoupage dla seniorów w GCKiB w Dobrej

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Dobrej zaprasza seniorów na warsztaty decoupage, które odbędą się w dniu 24 kwietnia 2024 roku o godzinie 18:00. Spotkanie kreatywne będzie szansą na rozwijanie artystycznej pasji i dostarczy okazję do nauki nowych umiejętności.

Opublikowane

w dniu

Decoupage to sztuka dekorowania przedmiotów poprzez naklejanie papierowych ozdób, które następnie pokrywa się specjalnym lakierem. To nieskomplikowana, lecz efektowna metoda na stworzenie osobistych, unikalnych dzieł sztuki. Podczas warsztatów uczestnicy mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy o technikach decoupage i zastosować je w praktyce, co pobudzi ich wyobraźnię i stworzy przestrzeń dla artystycznej ekspresji.

Zgłoszenia na warsztaty są przyjmowane telefonicznie pod numerem 91 424 19 35 w godzinach od 12:00 do 20:00. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego warto zarezerwować miejsce z wyprzedzeniem, by mieć pewność udziału w zajęciach.

Warsztaty są idealnym sposobem na kreatywne spędzenie czasu wolnego i mogą przynieść wiele satysfakcji z samodzielnego wykonania dekoracyjnych przedmiotów. Inicjatywa ta sprzyja również integracji środowiska lokalnego oraz wymianie doświadczeń międzypokoleniowych.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie