Gmina Dobra

Dobra: Umowa na przebudowę odcinka ul. Zgodnej

W dniu 3 grudnia br. w Urzędzie Wojewódzkim została podpisana umowa na dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa odcinka ul. Zgodnej wraz z sieciami (droga gminna nr 1900262Z) w Mierzynie w Gminie Dobra.”

Opublikowane

w dniu

Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Dobra reprezentowaną przez Wójta Teresę Dera oraz Skarbnik Gminy Dobra Jolantę Jankowską, a Wojewodą Zachodniopomorskim Zbigniewem Boguckim.

Inwestycja zostanie dofinansowana kwotą do 3 224 048,97 zł.

Wykonawca tej inwestycji została firma MDB Sp. z o.o. ul. Waleriana Łukasińskiego 9, 71-254 Szczecin za cenę 6 679 997,16 PLN. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni drogi oraz sieci w ul. Zgodnej w Mierzynie (bez uwzględnienia części dotyczącej ul. Komercyjnej i Rusałki), tj.:

  • przebudowę odcinka ulicy Zgodnej w Mierzynie (droga gminna nr 190262), zlokalizowanej na działce nr 308 dr, obr. Mierzyn 1, obejmującą zakres o łącznej długości 705,50 m, istniejącej jezdni do szerokości 5,0 m wraz z budową jednostronnego chodnika,
  • budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych, publicznych oraz skrzyżowań z drogami publicznymi i wewnętrznymi,
  • budowę kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
  • budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,
  • budowę wodociągu z przyłączami,
  • wycinkę drzew wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych,
  • przebudowę kabla elektroenergetycznego, kabla telekomunikacyjnego oraz przestawienia istniejących słupów solarnych do nowej lokalizacji.

Termin realizacji prac ustalono na 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Reklama

Gmina Dobra

Niszczenie chodnika

Strażnicy gminni  stwierdzili zniszczenie chodnika przy ulicy Żubrzej w m. Dołuje. Według wstępnych ustaleń kierowca pojazdu, który tego dokonał okazał zezwolenie Starostwa Powiatowego w Policach na poruszanie się pojazdów ciężarowych na trasie Dołuje do działki rolnej, na wysokości której został zniszczony chodnik.

Opublikowane

w dniu

Mając na uwadze poczynione ustalenia strażnicy gminni nałożyli na sprawcę dwa mandaty karne. Jednocześnie zarówno Starostwo Powiatowe, jak i Straż Gminna zobowiązała sprawcę do pilnego naprawienia uszkodzenia. Sprawa będzie monitorowana.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Bezpłatna nauka gry w tenisa ziemnego

Dzieci i młodzież z gminy Dobra może skorzystać z bezpłatnych zajęć nauki gry w tenisa ziemnego.  Treningi odbywać się będą w każdą środę i piątek począwszy od 5 lipca na kortach tenisowych przy kompleksie sportowym Orlik w Dobrej.

Opublikowane

w dniu

Podział na grupy wiekowe:
I grupa – (dzieci w wieku 7-10 lat) w godz. 17-18
II grupa – (dzieci w wieku 11-14 lat) w godz. 18-19
III grupa – (młodzież w wieku 15-19 lat) w godz. 19-20
Grupy liczyć będą maksymalnie 8 osób.
Zapisy chętnych osób odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, pod nr telefonu: 91 424 19 79. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia finansowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok w ramach zadania na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Przebudowa drogi Dołuje – Stobno oraz drogi w Stobnie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach zorganizowano briefing prasowy dotyczący realizowanych przez Powiat Policki dwóch inwestycji drogowych na terenie gmin Dobra i Kołbaskowo. Pierwszą jest przebudowa drogi Dołuje – Stobno, a drugą przebudowa drogi w miejscowości Stobno.

Opublikowane

w dniu

W briefingu wzięli udział m.in. starosta Andrzej Bednarek, wicestarosta Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz oraz wykonawcy obu inwestycji drogowych.
Wykonawcą trwającej już przebudowy drogi powiatowej na odcinku Dołuje – Stobno jest firma Eurovia Polska S.A. Z części remontowanej drogi zerwano już nawierzchnię. Do 30 września droga między Dołujami a Stobnem została zamknięta. Niebawem rozpoczną się też prace na odcinku od skrzyżowania z krajową 10 do przychodni w Dołujach. Tam planowany jest ruch wahadłowy. Przewidziany termin zakończenia prac to koniec października br.
Drugą inwestycją realizowaną przez starostwo jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stobno, na odcinku około 1 kilometra. W ramach inwestycji powstaną między innymi chodniki, dojazdy do posesji i sieć kanalizacji w miejscowości. Planowany termin zakończenia prac to koniec września 2024 r.
Podczas briefingu starosta poinformował, że prace budowlane na ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu prowadzone są zgodnie z harmonogramem i jest duże prawdopodobieństwo, że inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie