Gmina Dobra

Budowa ulic w Dobrej

Na podstawie przygotowanej dokumentacji budowlanej i pozyskanych w toku prac projektowych zgód na realizację zadania „Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kasztanowa, Jaśminowa”, oraz analizie posiadanych środków finansowych w budżecie przeznaczonych na  roboty budowlane, zaplanowano realizację prac  w dwóch etapach.

Opublikowane

w dniu

W grudniu 2021 roku Gmina Dobra ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie pierwszego etapu robót polegających na budowie dwóch ulic w m. Dobra z kostki betonowej:

a)      ul. Jaworowej dz. nr 203/8, obręb Dobra o dł. 63,87 mb

b)      ul. Kasztanowej dz. nr 203/5, obręb Dobra o dł. 64,87 mb

 W ramach zamówienia planuje się m. in.:

·         wycinkę kolidujących drzew i krzewów oraz usunięcie karczy;

·         rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego;

·         roboty ziemne i profilowanie podłoża gruntowego;

·         posadowienie krawężników i obrzeży na ławie betonowej;

·         wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni;

·         wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z kostki betonowej;

·         wykonanie na ul. Jaworowej, ul. Kasztanowej pieszojezdni z kostki betonowej na całej szerokości pasa drogowego;

·         wykonanie zjazdów z kostki betonowej;

·         odwodnienie drogi poprzez system rozsączania kanałowego;

·         przestawienie kolidujących, istniejących słupów solarnych.

Zapraszamy do składania ofert.

Otwarcie ofert dla wyłonienia Wykonawcy I Etapu planowane jest na dzień 28 stycznia 2022 roku.

II etap realizacji inwestycji tj. budowy ulic Białej Brzozy oraz Jaśminowej w Dobrej, Gmina przewiduje zrealizować, po zakończeniu pierwszego etapu zadania.

Kierownik WKI

Tomasz Kakowski

Reklama

Gmina Dobra

Niszczenie chodnika

Strażnicy gminni  stwierdzili zniszczenie chodnika przy ulicy Żubrzej w m. Dołuje. Według wstępnych ustaleń kierowca pojazdu, który tego dokonał okazał zezwolenie Starostwa Powiatowego w Policach na poruszanie się pojazdów ciężarowych na trasie Dołuje do działki rolnej, na wysokości której został zniszczony chodnik.

Opublikowane

w dniu

Mając na uwadze poczynione ustalenia strażnicy gminni nałożyli na sprawcę dwa mandaty karne. Jednocześnie zarówno Starostwo Powiatowe, jak i Straż Gminna zobowiązała sprawcę do pilnego naprawienia uszkodzenia. Sprawa będzie monitorowana.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Bezpłatna nauka gry w tenisa ziemnego

Dzieci i młodzież z gminy Dobra może skorzystać z bezpłatnych zajęć nauki gry w tenisa ziemnego.  Treningi odbywać się będą w każdą środę i piątek począwszy od 5 lipca na kortach tenisowych przy kompleksie sportowym Orlik w Dobrej.

Opublikowane

w dniu

Podział na grupy wiekowe:
I grupa – (dzieci w wieku 7-10 lat) w godz. 17-18
II grupa – (dzieci w wieku 11-14 lat) w godz. 18-19
III grupa – (młodzież w wieku 15-19 lat) w godz. 19-20
Grupy liczyć będą maksymalnie 8 osób.
Zapisy chętnych osób odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, pod nr telefonu: 91 424 19 79. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia finansowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok w ramach zadania na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Przebudowa drogi Dołuje – Stobno oraz drogi w Stobnie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach zorganizowano briefing prasowy dotyczący realizowanych przez Powiat Policki dwóch inwestycji drogowych na terenie gmin Dobra i Kołbaskowo. Pierwszą jest przebudowa drogi Dołuje – Stobno, a drugą przebudowa drogi w miejscowości Stobno.

Opublikowane

w dniu

W briefingu wzięli udział m.in. starosta Andrzej Bednarek, wicestarosta Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz oraz wykonawcy obu inwestycji drogowych.
Wykonawcą trwającej już przebudowy drogi powiatowej na odcinku Dołuje – Stobno jest firma Eurovia Polska S.A. Z części remontowanej drogi zerwano już nawierzchnię. Do 30 września droga między Dołujami a Stobnem została zamknięta. Niebawem rozpoczną się też prace na odcinku od skrzyżowania z krajową 10 do przychodni w Dołujach. Tam planowany jest ruch wahadłowy. Przewidziany termin zakończenia prac to koniec października br.
Drugą inwestycją realizowaną przez starostwo jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stobno, na odcinku około 1 kilometra. W ramach inwestycji powstaną między innymi chodniki, dojazdy do posesji i sieć kanalizacji w miejscowości. Planowany termin zakończenia prac to koniec września 2024 r.
Podczas briefingu starosta poinformował, że prace budowlane na ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu prowadzone są zgodnie z harmonogramem i jest duże prawdopodobieństwo, że inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie