Powiat Policki

7. Mierzyński Rodzinny Rajd Rowerowy [FILM]

Blisko 200 miłośników turystyki rowerowej z Mierzyna, Gminy Dobra, Szczecina oraz innych zakątków Pomorza Zachodniego zgromadził 7. Mierzyński Rodzinny Rajd Rowerowy. Wydarzenie, które odbyło się 26 czerwca 2022 roku, zostało zorganizowane przez Fundację Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus oraz Wspólnotę Samorządową Gminy Dobra we współpracy z Centrum Handlowym Ster oraz organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Dobra i mieszkańcami tej gminy. Udział w wydarzeniu był bezpłatny.

Opublikowane

w dniu

Rowerzyści w bardzo spokojnym tempie (około 10 km/h) pokonali dystans 15 kilometrów jadąc uroczymi ulicami Mierzyna i podziwiając najciekawsze miejsca położone w tej miejscowości (w tym zabytkowy wiatrak – koźlak z XIX wieku, który jest symbolem Mierzyna). Nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwali policjanci z Mierzyna i Szczecina. Rowerzyści zgromadzili się rano na Terenie Sportowo – Rekreacyjnym „Mierzynianka” w Mierzynie. Na starcie rajdu rowerzyści otrzymali odblaskowe kamizelki rowerowe oraz pamiątkowe numery startowe. Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus podczas swoich rajdów przykłada ogromną wagę do edukacji dzieci i dorosłych w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym dlatego też na swoich wydarzeniach rozdaje odblaskowe kamizelki rowerowe i wraz z policją przeprowadza szkolenia z zasad ruchu drogowego. Rowerzystom towarzyszyły wyjątkowo wysokie temperatury, stąd organizatorzy przygotowali duży zapas wody, aby uczestnicy rajdu mieli możliwość uzupełnienia swoich bidonów podczas przejazdu przez Mierzyn. Nad zdrowiem uczestników czuwali także ratownicy medyczni, ale na szczęście nie było konieczności interwencji. Na zakończenie wydarzenia wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe medale inspirowane mierzyńskim wiatrakiem, a Centrum Handlowe Ster przygotowało pyszny poczęstunek dla wszystkich uczestników wydarzenia (pieczone kiełbaski, prowiant oraz napoje). Policjanci z komisariatu Szczecin – Pogodno znakowali chętnym rowery. Następnie wolontariusze Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus oraz Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra poprowadzili konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W rajdzie wzięły udział całe rodziny. Najmłodsi uczestnicy mieli kilka lat, a najstarsi ponad 70 wiosen. Było to wspólne święto miłośników turystyki rowerowej oraz wspólne wyrażenie potrzeby dalszego rozwoju infrastruktury rowerowej. Organizatorzy dołożyli starań, aby wydarzenie było dostępne także dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Bardzo się cieszę, że dopisała frekwencja pomimo zapowiadanych upałów. Dwukrotnie zwiększaliśmy ilość miejsc, aby wszyscy chętni mogli wziąć udział w wydarzeniu. Dziękuję ogromnie wolontariuszom oraz wszystkim uczestnikom rajdu, którzy wspólnie współtworzyli tak wspaniałą atmosferę. Gorące podziękowania także dla samorządów i sponsorów dzięki którym uczestnicy otrzymali m.in. odblaskowe kamizelki rowerowe, pamiątkowe medale, poczęstunek i nagrody w konkursach – powiedział Paweł Malinowski, prezes Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus oraz przedstawiciel Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra.

Na organizację rajdu Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus pozyskała dotację z budżetu Gminy Dobra w ramach tzw. małej dotacji, a Wspólnota Samorządowa Gminy Dobra pozyskała dotację z budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik. Partnerem Motoryzacyjnym wydarzenia była Grupa Gezet, która udostępniła organizatorom samochód niezbędny do organizacji i zabezpieczenia rajdu. Sponsorem wydarzenia była także firma Demant, która od wielu lat wspiera rajdy rodzinne oraz wydarzenia kulturalne organizowane na terenie Gminy Dobra. Na trasie przejazdu wsparcie serwisowe rowerzystom zapewnił sklep i serwis – Rowerowy Mierzyn. Organizatorzy gorąco dziękują samorządom oraz firmom za wsparcie tej inicjatywy.

Radość dzieci i ich niesamowity entuzjazm jest najlepszą nagrodą za pracę wolontariuszy. Cieszymy się ogromnie, że po czasie pandemii możemy znowu bez limitów i innych ograniczeń organizować rodzinne rajdy rowerowe – powiedziała Krystyna Roszak, wolontariusz Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus.

https:/www.youtube.com/watch?v=4IYZ1mYT0wg&t=1s

Powiat Policki

Nowe perspektywy rozwoju turystyki w powiecie polickim zapowiada Shivan Fate, starosta policki

Powiat policki znajdzie się niebawem na turystycznej mapie regionu z nowymi atrakcjami, o czym wypowiedział się w Radio Szczecin starosta Shivan Fate w programie „Rozmowy pod Krawatem”. W planach jest uruchomienie punktu wydawania paszportów, a także ambitne projekty infrastrukturalne, które mają na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej Nowego Warpna oraz całego powiatu.

Opublikowane

w dniu

Starosta Fate ogłosił nadchodzące otwarcie punktu paszportowego w Policach, umożliwiające mieszkańcom oszczędność czasu i wygodę w załatwianiu formalności paszportowych. Otwarcie punktu jest planowane na okres wakacyjny, choć dokładna data jeszcze nie została ustalona.

Ambitne projekty łączą również Nowe Warpno z Altwarp w Niemczech, gdzie rozważane są opcje połączenia mostem dla pieszych i rowerzystów lub wprowadzenie promów również dla tej grupy turystów. Te pomysły mają kluczowe znaczenie dla integracji szlaków turystycznych i rozwoju turystyki transgranicznej, a starosta podkreśla ich historyczne korzenie i potencjał w rozwijaniu atrakcyjności nie tylko lokalnej, ale także Szczecina i regionów sąsiednich.

Ponadto, starosta został zapytany o swoje podejście do problemu „dziurawych” dróg, które niewątpliwie wpływają na obraz powiatu w oczach turystów oraz mieszkańców. Shivan Fate zobowiązał się także do skupienia uwagi na wzroście jakości usług społecznych w powiecie oraz na planach dotyczących budowy tunelu Police-Święta, który miałby być częścią zachodniego obejścia Szczecina.

 

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Nowy program ZUL „Postaw na rozwój zawodowy” wspiera osoby niepełnosprawne

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy (ZUL) w Mierzynie rozpoczął realizację projektu „Postaw na rozwój zawodowy”, skierowanego do osób z niepełnosprawnościami z województwa zachodniopomorskiego. Program prowadzony we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ma na celu aktywizację zawodową beneficjentów. Trwająca do końca marca 2025 inicjatywa przewiduje kompleksowe wsparcie, obejmujące indywidualne doradztwo zawodowe i prawne, warsztaty grupowe, poszukiwanie zatrudnienia oraz staże zawodowe.

Opublikowane

w dniu

Projekt jest adresowany do 40 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które otrzymają szansę na zwiększenie swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Oferowane działania obejmują także wsparcie psychologiczne oraz zajęcia z zakresu integracji społecznej. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania, dobieranym do specyficznych potrzeb i możliwości rozwojowych.

Dodatkowe korzyści płynące z udziału w programie to między innymi finansowanie szkoleń zawodowych do kwoty 2000 zł, stypendia szkoleniowe i stażowe, czy częściowa refundacja kosztów dojazdu. Prace nad projektem będą prowadzone w siedzibie ZUL w Mierzynie oraz w Szczecinku.

Rekrutacja uczestników jest już otwarta i będzie trwała do chwili zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów, nie więcej jednak niż 40 osób. Potencjalni uczestnicy mogą składać zgłoszenia za pośrednictwem znajdującego się w Internecie formularza zgłoszeniowego, jak również osobiście w biurze projektu.

Więcej informacji na temat bieżących działań Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego jest dostępna na stronie www.zul.org.pl oraz na profilu Uniwersytetu na platformie Facebook. Organizatorzy programu licznie zapraszają do skorzystania z oferty.

 

Czytaj dalej

Powiat Policki

Dwa przetargi na nieruchomości Powiatu Polickiego

Powiat Policki ogłosił przetargi na sprzedaż dwóch nieruchomości. Pierwszym obiektem jest zespół budynków położony w Policach przy ul. Korczaka, należący do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, o łącznej powierzchni użytkowej 278,50 m². Drugi przedmiot przetargu to nieruchomość zlokalizowana przy ul. Kresowej, zarządzana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie na działce nr 6/1 znajduje się budynek o powierzchni użytkowej 287 m². Do tego zestawu należy również przyległa działka nr 3314, która jest niezabudowana, granicząca bezpośrednio z działką 6/1 i działką 756/1 będącą lasem.

Opublikowane

w dniu

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 w pokoju nr 129 (I piętro) lub telefonicznie pod nr (91) 42–47–994.

 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie