Gmina Dobra

Zmiany w systemie gospodarki odpadami w Gminie Dobra.

Od 1 stycznia 2022r. w Gminie Dobra obowiązywać będą nowe zasady gospodarki odpadami.

Opublikowane

w dniu

Najistotniejsze zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Dobra, które będą obowiązywać od 01 stycznia 2022r. :

 1. Odbiór bioodpadów sprzed nieruchomości odbywać się będzie jedynie z jednego pojemnika o maksymalnej pojemności 120l zakupionego na własny koszt przez właściciela nieruchomości. Oznacza to zupełne odejście od wykorzystywania worków na tego typu odpady. Pojemnik na bioodpady powinien być koloru brązowego z napisem BIO. Pojemnik innego koloru powinien być pokryty kolorem brązowym minimum w 30%.

Do pojemnika należy wrzucać:

 • wszystkie resztki kuchenne pochodzenia roślinnego;

 • bioodpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów.

Odpady powinny być umieszczane w pojemniku „luzem”, bez jakichkolwiek worków! Do PSZOK-u bez limitu można będzie oddawać tylko bioodpady w postaci odpadów kuchennych oraz drobnych gałęzi pochodzących z przyciętych drzew i krzewów. Nie będzie przyjmowana skoszona trawa oraz liście.

 1. Częstotliwość odbioru odpadów BIO nie ulega zmianie:

 • jeden raz w tygodniu od kwietnia do listopada,

 • jeden raz na dwa tygodnie od grudnia do marca.

 1. Odpady BIO przewyższające limit jednego pojemnika 120l na nieruchomość, właściciel nieruchomości może poddać kompostowaniu lub oddać na własny koszt do uprawnionych przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

Lp.

Wykaz firm , u których właściciel nieruchomości może zamówić kontener na odpady zielone na własny koszt

Kontakt

1

Z.P.H.G. Jumar Julian Maruszewski w spadku

adres: Ul Długa Mierzyn, 72-006 Szczecin tel: (91) 489-85-91

2

TomPol Tomasz Franecki, TomPol II Zofia Franecka oraz Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki

ul. Szeroka 17, 71-211 Szczecin tel: (91) 485-80-97

3

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Gdańska 12b, 70-660 Szczecin tel: (91) 462-41-24

4

Remondis Szczecin sp. z o.o.

Ul. Janiny Smoleńskiej ps „Jachna” 35, 71-005 tel: (91) 431-08-01

5

PreZero Jantra Sp. z o.o.,

ul. Księżnej Anny 11, 70-671 Szczecin tel: (91) 483-11-52

 1. Od 01 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 7 zł za 1m3 zużytej wody. W przypadku, gdy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczana w deklaracji wynosi więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę właściciel nieruchomości w 2022 zapłaci miesięcznie nie więcej niż 149,68 zł.

 1. Właściciele nieruchomości kompostujący odpady BIO zyskają ulgę w postaci zmniejszenia stawki opłaty za odbiór śmieci o 1,20 zł od 1 m3 zużytej wody. Po zgłoszeniu kompostowania w deklaracji oraz uzyskania ulgi z tego tytułu należy pamiętać, że wówczas trzeba poddać kompostowaniu wszystkie bioodpady powstające na terenie nieruchomości. Osoby kompostujące nie posiadają również obowiązku zakupu pojemnika.

 1. Zmianie ulega formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy wzór deklaracji oraz wzór wypełnionej deklaracji będzie opublikowany na stronie www.dobraszczecinska.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI/deklaracje.

 1. Zwiększeniu uległ limit odpadów budowlanych oddawanych przez mieszkańców do PSZOK-u ze 100 kg na 200 kg rocznie na jedno gospodarstwo domowe.

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

Reklama

Gmina Dobra

Szkolenie dla przyszłych wolontariuszy w Schronisku w Dobrej

Schronisko dla zwierząt w Dobrej otwiera swoje drzwi dla osób chętnych do włączenia się w pomoc potrzebującym zwierzętom jako wolontariusze. Organizacja ogłasza nabór i zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 20 sierpnia br. o godzinie 16:00. Spotkanie będzie stanowiło możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy na temat opieki nad zwierzętami i funkcjonowania schroniska.

Opublikowane

w dniu

Zaangażowanie społeczności lokalnej ma kluczowe znaczenie dla działalności schroniska, dlatego szczególnie zapraszamy te osoby, które wykazują gotowość poświęcenia swojego czasu na rzecz kotów. Pomoc wolontariuszy jest cenna na wielu płaszczyznach – od karmienia, przez czułą opiekę, po pomoc w socjalizacji zwierząt. Osoby zainteresowane uczestnictwem w wolontariacie powinny przybyć na wyznaczone spotkanie, by dowiedzieć się więcej o zadaniach i możliwościach współpracy z placówką. Szczegóły dotyczące przygotowań i programu szkolenia można uzyskać kontaktując się bezpośrednio ze schroniskiem.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt i potwierdzenie swojej obecności pod numer tel. 508222247 do 19.08.2024r.
🔴Przypominamy, że wolontariuszem może zostać tylko osoba pełnoletnia.
🔴Regulamin wolontariatu dostępny na stronie Schroniska w zakładce „Wolontariat”
🔴Szkolenie odbędzie się w Schronisku w Dobrej, ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Jadwiga Tumielewicz – nowa dyrektor Schroniska w Dobrej

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej powitało nową dyrektor – Jadwigę Tumielewicz. Pani Jadwiga jest znana z wielkiego serca dla zwierząt i niezawodnego oddania ich dobru. Jej życiową pasją jest pomoc tym, którzy sami nie są w stanie poprosić o wsparcie.

Opublikowane

w dniu

Posiadając bogate doświadczenie w zarządzaniu i ochronie zwierząt, nowa dyrektor wprowadzi szereg zmian wizjonerskich, kładąc nacisk na poprawę jakości życia podopiecznych schroniska. Jej imponujące osiągnięcia już teraz budzą optymizm i są gwarancją, że wizja pani Jadwigi zyska materialny wymiar.

Ulepszone warunki życia zwierząt i akcentowanie znaczenia edukacji społecznej związanej z opieką nad zwierzętami będzie stało w centrum jej działań. Pani Tumielewicz planuje liczne akcje adopcyjne, warsztaty edukacyjne oraz kampanie promujące odpowiedzialność każdego z nas wobec tych bezbronnych istot.

Zarówno mieszkańcy gminy, jak i jej najmniejsi czworonożni mieszkańcy mogą spodziewać się wkrótce wielu pozytywnych zmian. To wszystko zostanie uroczyście zainaugurowane podczas Dnia Otwartego w schronisku, który odbędzie się 5 października. To wyjątkowe wydarzenie z pewnością zgromadzi wielu miłośników zwierząt.

 

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Pako – jedenastoletni psiak o duchu młodzieńca szuka domu

Pako, sympatyczny mieszkaniec Schroniska w Dobrej, każdego tygodnia oczekuje soboty z niecierpliwością. Piesek wkraczając w jedenastą wiosnę swojego życia, zachowuje zapał i radość porównywalną do młodego psa. Sobota jest dla niego dniem szczególnym, bowiem wtedy też odwiedza go ukochana wolontariuszka i bierze go na długie i pełne uwagi spacery – momenty, które są dla Pako niezwykle ważne.

Opublikowane

w dniu

Niemniej jednak, w ciągu tygodnia brak tej wyjątkowej osoby jest dla niego odczuwalny. Zwierzak, choć otoczony opieką, intuicyjnie odczuwa, że codzienne spacery to nie to samo, co te sobotnie eskapady. To przekonanie sprawia, że Pako niestrudzenie czeka na osobę, z którą mógłby spędzić resztę swoich dni.

Starzejący się, lecz wciąż pełen życia pies, ma nadzieję znaleźć kogoś, kto otworzy przed nim drzwi swojego domu i serca. Pragnienie, aby Pako nie stał się tylko kolejnym numerkiem w statystyce, lecz członkiem rodziny, jest wyraźne w apelu tych, którzy go znają. Mimo śladów wieku widocznych na jego pyszczku, w oczach Pako wciąż tli się nadzieja na nowy, ciepły dom.

Kontakt w sprawie adopcji tego, a także innych zwierzaków, zadzwoń (godz. 8-16, poniedziałek – sobota) 508 222 247. Porozmawiaj z wolontariuszem 733 903 350

 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie