Powiat Policki

Zanim zaczęłam działać w polityce, osiągnęłam sukces zawodowy

Opublikowane

w dniu

[lead]Z Małgorzatą Jacyną-Witt, o Stoczni Szczecińskiej S.A., pracy w samorządzie miejskim i wojewódzkim oraz o starcie w wyborach Parlamentarnych, rozmawia Grzegorz Świstak.[/lead]

Grzegorz Świstak: Mimo, że mamy okres letni nie sposób chyba nie rozmawiać o polityce. Kalendarz wyborczy ruszył. W Szczecinie jest Pani znana jako osoba walcząca z układami w samorządzie miejskim. Czy również w samorządzie województwa takie układy przeszkadzają w skutecznym rządzeniu?

Małgorzata Jacyna-Witt: Jestem w komfortowej sytuacji, bo zanim zaczęłam działać w polityce, osiągnęłam sukces zawodowy i finansową niezależność. To dawało mi zawsze możliwość zadawania niewygodnych pytań i interesowania się tematami, które delikatnie mówiąc były „drażliwe”. Mieszkańcy wiedzieli, że nie zamiotę problemu „pod dywan” gdy zwrócą się do mnie z prośbą o pomoc. Tak było przez 12 lat w radzie miasta Szczecin. W sejmiku jest trochę inaczej, nie ma bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami ale wchodzimy na inny poziom polityki – współpraca przygraniczna, dysponowanie środkami unijnymi, umiejętna współpraca z rządem. Obserwuję z niepokojem politykę dryfowania naszego regionu i brak sensownej koncepcji rozwoju gospodarczego, co skutkuje bezsensownym trwonieniem środków publicznych. Mówienie o układach w samorządzie województwa byłoby zbyt łagodne, to po prostu gejzer niekompetencji.

G.Ś.: Jest Pani przewodniczącą Rady Nadzorczej Stoczni Szczecińskiej S.A. W ostatnim czasie również p.o. prezes Stoczni. Opozycja zarzuca PiS, że w sprawie budowy promu przez dwa lata nic się nie dzieje, a stępka rdzewieje. Jak to wygląda z punktu widzenia kogoś, kto żyje sprawami stoczni?

M.J-W.: Platforma Obywatelska doprowadziła do likwidacji i rozgrabienia majątku stoczni w Szczecinie, tym samym utraciła moralne prawo do oceniania naszych działań. Od 4 lat odbudowujemy przemysł stoczniowy i robimy to w oparciu o reguły rynkowe, gdyż obowiązują nas zasady ograniczenia pomocy publicznej ze strony państwa. Posadowienie stępki w Stoczni Szczecińskiej, na pochylni Wulkan, to z jednej strony historyczny gest mający pokazać, że dla obozu rządzącego rozwój tej dziedziny gospodarki jest bardzo istotny, a z drugiej strony to zabezpieczenie interesów Szczecina. Mogę zapewnić, że gdyby nie ta stępka, budowa dużych statków, w tym promu ropa już dawno wywędrowałaby do Trójmiasta. Tam jest sile lobby polityczno – biznesowe, zabiegające o interes własnego regionu i takie wystąpienia polityków Platformy Obywatelskiej, jakie mają u nas miejsce, byłyby nie do pomyślenia! Muszę tutaj podkreślić, że MGMiŻŚ z ministrem Markiem Gróbarczykiem wspiera działania zarówno firm stoczniowych, jak i armatorów, natomiast sama budowa promu, to przedsięwzięcie czysto komercyjne i wymaga starannego przygotowania, zarówno finansowego, jak i technicznego, co niniejszym czynimy.

G.Ś.: Czego potrzeba by w Stoczni ponownie rozpoczęto budowanie statków?

M.J-W.: Przede wszystkim potrzebne jest odbudowa infrastruktury stoczniowej oraz pozyskanie fachowców. Liczymy na powrót części pracowników, którzy wyjechali z Polski po zlikwidowaniu stoczni ale też, przy współpracy z Towarzystwem Okrętowym, opracowujemy program zatrudnienia pracowników z innych krajów.

Muszę tutaj podkreślić, że MGMiŻŚ z ministrem Markiem Gróbarczykiem wspiera działania zarówno firm stoczniowych, jak i armatorów, natomiast sama budowa promu, to przedsięwzięcie czysto komercyjne i wymaga starannego przygotowania, zarówno finansowego, jak i technicznego, co niniejszym czynimy.

G.Ś.: Przejdźmy może do spraw związanych z Powiatem Polickim. Ostatnio mocno zaangażowała się Pani w pomoc piłkarzom Chemika Police. Nie jest to jednak jedyna Pani współpraca i działanie na terenie naszego Powiatu…

M.J-W.: Po pierwsze od wielu lat na terenie powiatu polickiego, a konkretnie w gminie Kołbaskowo ulokowana jest jedna z moich firm. Mam tutaj także niewielki kawałek ziemi rolnej, która jest uprawiana, gdyż nie wyobrażam sobie aby leżała odłogiem. To chyba dusza dziadka Jana, chłopa z białostockiego, działacza od Wincentego Witosa się we mnie odzywa. Mieszkam w Szczecinie na Gumieńcach, czyli w dzielnicy, która graniczy z powiatem polickim, a moja synowa jest radną w jednej z gmin tego powiatu. Więc mój związek jest oczywisty i bardzo silny, bo rodzinny i biznesowy. Dlatego interesuję się wszelkimi działaniami dotyczącymi tego rejonu: bardzo zabiegałam swego czasu o obwodnicę Przecławia, która obecnie jest budowania, walczyłam z marszałkiem województwa o wpisanie obejścia zachodniego Szczecina do rejestru dróg krajowych, co umożliwiło rozpoczęcie tej inwestycji, mam zamiar wspierać modernizację szpitala w Policach, gdzie urodziła się moja wnuczka. Dlatego wsparcie klubu piłkarskiego Chemik Police, drużyny przy której wychowały się całe pokolenia lokalnych kibiców piłki nożnej, jest oczywistością i cieszę się, że to się udało.

G.Ś.: Po okresie bycia radną miejską i obecnym czasie, gdy jest Pani radną Sejmiku Wojewódzkiego, przyszła kolej na start w wyborach do Senatu. Jak Pni widzi swoją rolę w przypadku wyboru do Senatu?

M.J-W.: Mam ogromne doświadczenie biznesowe, samorządowe i polityczne. W Senacie poprawia się i uzupełnia akty prawne, które wychodzą z sejmu i czasami potrzebują korekty. Konglomerat moich doświadczeń może być w tym znakomicie wykorzystany. Nie startuję do senatu dla własnych korzyści, ale dla oddania Polsce takiego mojego zaangażowania w sprawy publiczne, jakie ma już miejsce tutaj w regionie od ponad 20 lat.
G.Ś.: Jednym z kontrkandydatów do Senatu będzie prof. Tomasz Grodzi. To mocny kontrkandydat czy też raczej nie obawia się Pani rywalizacji?

M.J-W.: Znam dobrze Tomka Grodzkiego, to bardzo dobry lekarz. Swego czasy zarządzał szpitalem wojewódzkim w Zdunowie, ale został odwołany z tej funkcji przez swoich kolegów z PO, gdyż szpital zaczął mieć problemy finansowe. Tomasz Grodzki w senacie, to pewnego rodzaju zsyłka polityczna, nam potrzebni są lekarze tutaj, na miejscu. Wiemy, że bardzo ich brakuje, więc szkoda byłoby marnować takiego potencjału.

G.Ś.: Dziękuję za rozmowę

Reklama

Powiat Policki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach poszukuje rodziny zastępczej dla czworga rodzeństwa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach poszukuje rodziny zastępczej, która podjęłaby się sprawowania opieki nad czworgiem rodzeństwa – dziewczynką w wieku lat trzynastu oraz jej trojgiem braci w wieku jedenastu, siedmiu i dwóch lat.

Opublikowane

w dniu

Są to wspaniałe i chcące poznawać świat dzieci. Znalezienie nowego domu dla tak licznego rodzeństwa jest dla nas sporym wyzwaniem. Mimo wszystko wierzymy, że jest rodzina, która otoczy je opieką i da poczucie nieustannego bezpieczeństwa.

Osoby zainteresowane pozostaniem rodziną zastępczą dla dzieci prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy z pracownikami Działu Wsparcia i Świadczeń Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Tel: (91) 42 40 700 lub tel. całodobowy 603 083 020

E-mail: sekretariat@pcpr.police.pl

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać dzwoniąc pod powyższy numer stacjonarny i prosząc o połączenie z Działem Wsparcia i Świadczeń Pieczy Zastępczej. Dane kontaktowe są również podane na naszej stronie internetowej https://www.pcpr.police.pl/kontakt.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Powiat Policki otrzymał środki na realizację zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

We wtorek 14 marca w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie podpisano umowę na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rozwoju i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Opublikowane

w dniu

Stosowną umowę podpisali Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach Beata Karlińska (z upoważnienia Zarządu Powiatu w Policach).
Wojewoda Zachodniopomorski przekaże Powiatowi Polickiemu środki z funduszu na realizację programu w łącznej kwocie 115 097,00 zł.Celem programu jest ograniczanie skutków niepełnosprawności, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami oraz umożliwienie im pełnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.Program skierowany będzie do osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w tym do osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zamieszkałymi na terenie Powiatu Polickiego. Asystenci będą pomagali osobom z niepełnosprawnościami w czynnościach dnia codziennego. Usługi asystenta wesprą osobę z niepełnosprawną przy:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Usługi świadczone będą przez 7 dni w tygodniu, w zależności od zgłoszonych potrzeb.Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (telefon 91 317 02 028, e-mail: sekretariat@pcpr.police.pl)

Tekst: Daniel Kiełczewski/Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Policach

Czytaj dalej

Powiat Policki

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim

Projekt pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” jest realizowany w trzech placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki: w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”.

Opublikowane

w dniu

W poniedziałek 13 marca w Starostwie Powiatowym w Policach odbyła się konferencja prasowa dotycząca realizacji projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim.”

W konferencji wzięli udział Starosta Policki Andrzej Bednarek, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach Agnieszka Bąk oraz Dyrektorzy placówek oświatowych, w których realizowany jest projekt: Agata Jarymowicz Dyrektor Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, Ryszard Budzisz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach i Marcin Głuszyk Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

Planowane działania termomodernizacyjne w projekcie to między innymi:

 • modernizacja instalacji co, w tym wymiana grzejników,
 • docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • docieplenie stropodachu,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • modernizacja c.w.u. z niezbędnym wyposażeniem i osprzętem,
 • montaż wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej,
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne z czujkami ruchu,
 • montaż paneli fotowoltaicznych

Projekt pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne oraz w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Aktualnie zakończyły się prace w budynku szkolnym Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży prace nadal trwają i powinny zakończyć się do 15 lipca br. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Policach wyłoniono wykonawcę i prace niedługo się rozpoczną.

Całkowita wartość projektu wynosi 19 224 480,13 zł.

Pierwotna wysokość dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu wynosiła 5 189 210,56 zł. Po otrzymaniu decyzji Ministra Klimatu i Środowiska Powiat Policki otrzymał dodatkowe dofinansowanie w kwocie 6.568.434,48 zł. Łączna kwota dofinansowania z tych środków wynosi 11 757 645,04 zł – mówiła podczas konferencji Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach.

Kolejne dofinansowanie w kwocie 2 223 947,43 zł pochodzi z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych. Kwota 2 350 242,14 zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego i jest przeznaczona na inwestycję w Trzebieży. Pozostała kwota 2 892 645,52 zł pochodzi z budżetu Powiatu Polickiego.

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie