Powiat Policki

Zanim zaczęłam działać w polityce, osiągnęłam sukces zawodowy

Opublikowane

w dniu

[lead]Z Małgorzatą Jacyną-Witt, o Stoczni Szczecińskiej S.A., pracy w samorządzie miejskim i wojewódzkim oraz o starcie w wyborach Parlamentarnych, rozmawia Grzegorz Świstak.[/lead]

Grzegorz Świstak: Mimo, że mamy okres letni nie sposób chyba nie rozmawiać o polityce. Kalendarz wyborczy ruszył. W Szczecinie jest Pani znana jako osoba walcząca z układami w samorządzie miejskim. Czy również w samorządzie województwa takie układy przeszkadzają w skutecznym rządzeniu?

Małgorzata Jacyna-Witt: Jestem w komfortowej sytuacji, bo zanim zaczęłam działać w polityce, osiągnęłam sukces zawodowy i finansową niezależność. To dawało mi zawsze możliwość zadawania niewygodnych pytań i interesowania się tematami, które delikatnie mówiąc były „drażliwe”. Mieszkańcy wiedzieli, że nie zamiotę problemu „pod dywan” gdy zwrócą się do mnie z prośbą o pomoc. Tak było przez 12 lat w radzie miasta Szczecin. W sejmiku jest trochę inaczej, nie ma bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami ale wchodzimy na inny poziom polityki – współpraca przygraniczna, dysponowanie środkami unijnymi, umiejętna współpraca z rządem. Obserwuję z niepokojem politykę dryfowania naszego regionu i brak sensownej koncepcji rozwoju gospodarczego, co skutkuje bezsensownym trwonieniem środków publicznych. Mówienie o układach w samorządzie województwa byłoby zbyt łagodne, to po prostu gejzer niekompetencji.

G.Ś.: Jest Pani przewodniczącą Rady Nadzorczej Stoczni Szczecińskiej S.A. W ostatnim czasie również p.o. prezes Stoczni. Opozycja zarzuca PiS, że w sprawie budowy promu przez dwa lata nic się nie dzieje, a stępka rdzewieje. Jak to wygląda z punktu widzenia kogoś, kto żyje sprawami stoczni?

M.J-W.: Platforma Obywatelska doprowadziła do likwidacji i rozgrabienia majątku stoczni w Szczecinie, tym samym utraciła moralne prawo do oceniania naszych działań. Od 4 lat odbudowujemy przemysł stoczniowy i robimy to w oparciu o reguły rynkowe, gdyż obowiązują nas zasady ograniczenia pomocy publicznej ze strony państwa. Posadowienie stępki w Stoczni Szczecińskiej, na pochylni Wulkan, to z jednej strony historyczny gest mający pokazać, że dla obozu rządzącego rozwój tej dziedziny gospodarki jest bardzo istotny, a z drugiej strony to zabezpieczenie interesów Szczecina. Mogę zapewnić, że gdyby nie ta stępka, budowa dużych statków, w tym promu ropa już dawno wywędrowałaby do Trójmiasta. Tam jest sile lobby polityczno – biznesowe, zabiegające o interes własnego regionu i takie wystąpienia polityków Platformy Obywatelskiej, jakie mają u nas miejsce, byłyby nie do pomyślenia! Muszę tutaj podkreślić, że MGMiŻŚ z ministrem Markiem Gróbarczykiem wspiera działania zarówno firm stoczniowych, jak i armatorów, natomiast sama budowa promu, to przedsięwzięcie czysto komercyjne i wymaga starannego przygotowania, zarówno finansowego, jak i technicznego, co niniejszym czynimy.

G.Ś.: Czego potrzeba by w Stoczni ponownie rozpoczęto budowanie statków?

M.J-W.: Przede wszystkim potrzebne jest odbudowa infrastruktury stoczniowej oraz pozyskanie fachowców. Liczymy na powrót części pracowników, którzy wyjechali z Polski po zlikwidowaniu stoczni ale też, przy współpracy z Towarzystwem Okrętowym, opracowujemy program zatrudnienia pracowników z innych krajów.

Muszę tutaj podkreślić, że MGMiŻŚ z ministrem Markiem Gróbarczykiem wspiera działania zarówno firm stoczniowych, jak i armatorów, natomiast sama budowa promu, to przedsięwzięcie czysto komercyjne i wymaga starannego przygotowania, zarówno finansowego, jak i technicznego, co niniejszym czynimy.

G.Ś.: Przejdźmy może do spraw związanych z Powiatem Polickim. Ostatnio mocno zaangażowała się Pani w pomoc piłkarzom Chemika Police. Nie jest to jednak jedyna Pani współpraca i działanie na terenie naszego Powiatu…

M.J-W.: Po pierwsze od wielu lat na terenie powiatu polickiego, a konkretnie w gminie Kołbaskowo ulokowana jest jedna z moich firm. Mam tutaj także niewielki kawałek ziemi rolnej, która jest uprawiana, gdyż nie wyobrażam sobie aby leżała odłogiem. To chyba dusza dziadka Jana, chłopa z białostockiego, działacza od Wincentego Witosa się we mnie odzywa. Mieszkam w Szczecinie na Gumieńcach, czyli w dzielnicy, która graniczy z powiatem polickim, a moja synowa jest radną w jednej z gmin tego powiatu. Więc mój związek jest oczywisty i bardzo silny, bo rodzinny i biznesowy. Dlatego interesuję się wszelkimi działaniami dotyczącymi tego rejonu: bardzo zabiegałam swego czasu o obwodnicę Przecławia, która obecnie jest budowania, walczyłam z marszałkiem województwa o wpisanie obejścia zachodniego Szczecina do rejestru dróg krajowych, co umożliwiło rozpoczęcie tej inwestycji, mam zamiar wspierać modernizację szpitala w Policach, gdzie urodziła się moja wnuczka. Dlatego wsparcie klubu piłkarskiego Chemik Police, drużyny przy której wychowały się całe pokolenia lokalnych kibiców piłki nożnej, jest oczywistością i cieszę się, że to się udało.

G.Ś.: Po okresie bycia radną miejską i obecnym czasie, gdy jest Pani radną Sejmiku Wojewódzkiego, przyszła kolej na start w wyborach do Senatu. Jak Pni widzi swoją rolę w przypadku wyboru do Senatu?

M.J-W.: Mam ogromne doświadczenie biznesowe, samorządowe i polityczne. W Senacie poprawia się i uzupełnia akty prawne, które wychodzą z sejmu i czasami potrzebują korekty. Konglomerat moich doświadczeń może być w tym znakomicie wykorzystany. Nie startuję do senatu dla własnych korzyści, ale dla oddania Polsce takiego mojego zaangażowania w sprawy publiczne, jakie ma już miejsce tutaj w regionie od ponad 20 lat.
G.Ś.: Jednym z kontrkandydatów do Senatu będzie prof. Tomasz Grodzi. To mocny kontrkandydat czy też raczej nie obawia się Pani rywalizacji?

M.J-W.: Znam dobrze Tomka Grodzkiego, to bardzo dobry lekarz. Swego czasy zarządzał szpitalem wojewódzkim w Zdunowie, ale został odwołany z tej funkcji przez swoich kolegów z PO, gdyż szpital zaczął mieć problemy finansowe. Tomasz Grodzki w senacie, to pewnego rodzaju zsyłka polityczna, nam potrzebni są lekarze tutaj, na miejscu. Wiemy, że bardzo ich brakuje, więc szkoda byłoby marnować takiego potencjału.

G.Ś.: Dziękuję za rozmowę

Reklama

Powiat Policki

Zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Rady Powiatu Polickiego

W niedzielnych wyborach samorządowych w powiecie polickim przewagę zdobyła Koalicja Obywatelska, która uzyskała największą ilość mandatów. Spośród 19 miejsc w Radzie Powiatu w Policach, aż 9 zajmą przedstawiciele tego ugrupowania.

Opublikowane

w dniu

Zgodnie z ostatecznymi wynikami wyborów, Koalicja Obywatelska, której liderem jest Donald Tusk, będzie miała decydujący wpływ na kierunki działań samorządu. Na dalszych pozycjach znalazło się Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Gryf XXI z sześcioma mandatami oraz Prawo i Sprawiedliwość, które będzie miało trzech radnych. Niepokojącą nowością jest pojawienie się w radzie reprezentanta partii Trzecia Droga, co może świadczyć o rosnącej dywersyfikacji politycznej na lokalnym poziomie.

W składzie rady odnajdziemy takie osobistości jak Shivan Fate, Dorota Krzywicka, Jacek Jekiel, Marek Kaczyński, Paulina Pietras-Lewicka, Janusz Szwyd, Marek Arendt, Danuta Chylewska-Kęsy oraz Zbigniew Pokrzywiński reprezentujących Koalicję Obywatelską. Z ramienia Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI znaleźli się Izabela Wesołowska-Kośmider, Teresa Dera, Jacek Fabisiak, Andrzej Bednarek, Beata Chmielewska i Adam Pacholik. Prawo i Sprawiedliwość będzie reprezentowała trójka radnych: Jerzy Okopny, Jolanta Pisarska i Grzegorz Kruszkowski. Ostatnie miejsce w radzie zajął Tomasz Czubara z Trzeciej Drogi.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Powołano nowy skład Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach

W związku z zakończeniem kadencji Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach we wtorek 19 lutego w Starostwie Powiatowym w Policach odbyło się ostatnie, uroczyste spotkanie Rady.

Opublikowane

w dniu

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach została utworzona na mocy Zarządzenia Starosty Polickiego Nr 19/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach oraz powołania jej członków.

W jej składzie działali Emilia Raczkowska, Krystyna Ryszkiewicz, Benita Lewandowska, Anna Redlarska oraz Zbigniew Koguciuk.

Członkowie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach otrzymali z rąk Starosty Polickiego Andrzeja Bednarka, Członka Zarządu Powiatu w Policach Beaty Chmielewskiej oraz Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach Cezarego Arciszewskiego podziękowania za profesjonalizm oraz zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Dziękując za wkład włożony w  pomoc osobom niepełnosprawnym przedstawiciele Zarządu Powiatu w Policach oraz Rady Powiatu w Policach, złożyli wszystkim obecnym życzenia wielu radości i osiągnięć w dalszej pracy zawodowej, prospołecznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Następnie na mocy Zarządzenia Starosty Polickiego Nr 8/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach oraz powołania jej członków rozpoczęła się czteroletnia kadencja Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach. W skład ww. rady weszły następujące osoby:

 • Karolina Krzemińska– przedstawiciel Gminy Dobra, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej;
 • Beata Kryger – przedstawiciel Gminy Nowe Warpno;
 • Anna Redlarska – przedstawiciel Gminy Kołbaskowo;
 • Krystyna Wełnicka – przedstawiciel Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach;
 • Emilia Raczkowska – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Starosta Policki Andrzej Bednarek, Członek Zarządu w Policach Beata Chmielewska oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski wręczyli nowym członkom akty powołania.

Członek Zarządu w Policach Beata Chmielewska omówiła kwestie organizacyjne, tryb działania Rady oraz przeprowadzono wybory. Przewodniczącą Rady została Emilia Raczkowska, wiceprzewodniczącą Karolina Krzemińska, a sekretarzem Rady Beata Kryger.

Mam nadzieję, że nasza współpraca z nowym składem Rady będzie owocna i będziemy realizować wiele cennych inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Polickim – mówiła podczas pierwszego posiedzenia Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach.

Do zakresu działalności Rady należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
realizacja praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Polickiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób, które powoływane są spośród przedstawicieli działających na terenie Powiatu Polickiego, organizacji pozarządowych i fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatowych i gminnych).

Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby. Podczas posiedzeń omawiane są w szczególności problemy dotyczące integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych.

Tekst: Beata Nowak/ Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego Policach

Czytaj dalej

Powiat Policki

Podpisano porozumienie z Akademią Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

We wtorek 19 marca podpisano porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, a Akademią Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. Porozumienie podpisały Dyrektor Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach Agata Jarymowicz i Prorektor – prof. ANS TWP dr Grażyna Leśniewska w obecności Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach Cezarego Arciszewskiego i Członka Zarządu Powiatu w Policach Beaty Chmielewskiej.

Opublikowane

w dniu

Porozumienie określa zasady współpracy pomiędzy ANS TWP w Szczecinie, a Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, dotyczące działalności informacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, badawczo-naukowej i promocyjnej poprzez między innymi:

 • organizowanie konferencji, wykładów, spotkań otwartych, seminariów, warsztatów,
 • organizowanie studenckich praktyk zawodowych,
 • przygotowywanie, opracowywanie i prowadzenie wspólnych projektów badawczych,
 • opracowanie wspólnych projektów i przygotowanie wspólnych wniosków mających na celu pozyskania środków finansowych z różnych źródeł,
 • pomoc w realizacji procesu nauczania praktycznego,
 • tworzenie i opiniowanie programów studiów realizowanych w ANS TWP w Szczecinie,
 • wizyty studyjne studentów ANS TWP,
 • umożliwienie studentom oraz uczelnianym kołom naukowym uczestniczenia w wybranych działaniach realizowanych przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
 • przygotowywanie dla studentów uczestniczących w działaniach partnera odpowiednich zaświadczeń o zakresie i sposobie wykonania powierzonych obowiązków,
 • promowanie ANS TWP w szkołach, w których Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach realizuje szkolenia i kursy, w tym szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego,
 • promocję w postaci umieszczania logo Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej i w komunikatach o wspólnych działaniach.

To kolejne porozumienie, które zostało zawarte przez Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.

Fotogaleria

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie