Gmina Kołbaskowo

Zakończono prace ewidencyjne na cmentarzu przykościelnym w Smolęcinie [FILM]

W sobotę, 16 lipca zakończono prace ewidencyjne na cmentarzu przykościelnym w Smolęcinie (nm. Schmellenthin) w gm. Kołbaskowo.

Opublikowane

w dniu

2 lipca odnaleziono trzy żeliwne krzyże: Ernestine Dümmel z d. Böcker (1833-1896), Wilhelma Jannotta (1855-1893) oraz Agnes Remus z d. Stahlkopf (1855-1902), a także płytę z piaskowca Albertine Jahn z d. Lau (1826-1870).

9 lipca odnaleziono żeliwną tablicę Margarete Elfriede Elisabeth Schlichting z d. Rohloff (1880-1902), krzyż Anny Dreikant (1876-1891), krzyż Gottfrieda Schmidta (1773-1845) i jego małżonki Louise Schmidt geb. Dümmel (1790-1873), Christiana Friedricha Pietznera (1810-1889), płyty rodzeństwa: Helene Wasse (1866-1868) i Richarda Wasse (1870) oraz tablice z marblitu Friedricha Wilhelma Dreikanta (1834-1907) oraz Auguste Dreikant z d. Sommerfeld (1832-1906).
W sobotę odnaleziono dalsze fragmenty płyt małżeństwa Dreikant, fragmenty trzech nowych krzyży żeliwnych, w tym ramię krzyża mistrza piekarskiego ze Smolęcina – Christiana Retzlaffa. Christian urodził się 9 kwietnia 1821 roku, ożenił się z Friederike Netzel, z którą miał siedmioro dzieci. Zmarł na ospę 7 lutego 1872 roku w Smolęcinie. 6 dni poźniej na ospę zmarł jego syn Gustav Max Heinrich Retzlaff (ur. 8 listopada 1868 w Smolęcinie, zm. 13 lutego 1872 roku w Smolęcinie).
– Dziękuję za pomoc wszystkim wolontariuszom, mieszkańcom Smolęcina oraz strażakom z OSP Smolęcin, dzięki którym udało się oczyścić teren cmentarza przykościelnego z zalegających tam gałęzi i śmieci – mówi dr Marek Łuczak z Pomorskiego Towarzystwa Historycznego.

Gmina Kołbaskowo

Do 24 czerwca można składać wnioski do Planu Ogólnego Gminy Kołbaskowo

Mieszkańcy Gminy Kołbaskowo mają czas do 24 czerwca 2024 roku na składanie wniosków do Planu Ogólnego Gminy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509), formularze wnioskowe są dostępne do pobrania na oficjalnej stronie internetowej gminy w zakładce Zagospodarowanie, jak również na portalu rządowym gov.pl. Formularze można również otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Kołbaskowo.

Opublikowane

w dniu

Wnioski do planu ogólnego mogą dotyczyć uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub zmiany już istniejącego planu. Każdy zainteresowany mieszkaniec może wpłynąć na przyszłe zagospodarowanie przestrzenne terenu gminy, zgłaszając swoje uwagi i propozycje. Wnioski należy składać bezpośrednio do Wójta Gminy Kołbaskowo, korzystając z dostępnych adresów elektronicznych ePUAP i e-mail lub składając je osobiście w urzędzie, znajdującym się pod adresem: Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo.

 

Czytaj dalej

Gmina Kołbaskowo

Nadchodzą kontrole przydomowych kompostowników w Gminie Kołbaskowo

Mieszkańcy Gminy Kołbaskowo, którzy w deklaracjach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi zadeklarowali posiadanie przydomowych kompostowników, będą poddani kontrolom. Zgodnie z zapowiedzią Urzędu Gminy, w czerwcu 2024 roku rozpoczną się inspekcje mające na celu weryfikację stosowania się do zasad kompostowania bioodpadów. Operacja ta wpisuje się w działania mające na celu potwierdzenie zasadności korzystania ze zwolnienia w części z opłat za odpady komunalne.

Opublikowane

w dniu

Pracownicy Urzędu Gminy oraz Straży Gminnej, jak co roku, przeprowadzą oględziny uprawnionych nieruchomości. Podczas wizytacji możliwe będzie wykonanie dokumentacji fotograficznej kompostowników oraz zawartości bioodpadów. Właściciele zobowiązani są umożliwić kontrolę, zakończoną sporządzeniem protokołu pokontrolnego.

W myśl brzmienia art. 6k ust. 4b i ust. 4c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, brak kompostownika, niewłaściwe kompostowanie bądź odmowa dopuszczenia do kontroli może skutkować utratą praw do dotychczasowych ulg. Decyzja wójta w tej sprawie będzie finalna, a możliwość ponownego skorzystania z ulg zostanie zawieszona na okres minimum sześć miesięcy. Konieczne będzie wówczas złożenie nowej deklaracji odpadowej. Celem tych działań jest nie tylko egzekwowanie przepisów, ale i propagowanie samodzielnego kompostowania jako ekologicznej metody recyklingu odpadów.

Czytaj dalej

Gmina Kołbaskowo

Festiwal Poezji Śpiewanej w Dolinie Dolnej Odry

Zakończenie sezonu wakacyjnego już niebawem zostanie uświetnione wyjątkowym wydarzeniem muzyczno-kulturalnym. 31 sierpnia w malowniczej przestrzeni plenerowej w Moczyłach odbędzie się festiwal Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana. Bilety na tę wyczekiwaną imprezę są już dostępne do nabycia.

Opublikowane

w dniu

Festiwal zgromadzi znakomite postaci polskiej sceny muzycznej. Wśród zaproszonych artystów znajdą się Sklep z Ptasimi Piórami, Joanna Kołaczkowska oraz Kuba Badach, którzy swoją twórczością zachwycą zgromadzoną publiczność.

Szczególnie oczekiwanym momentem festiwalu będzie premierowe wykonanie utworu Ryszarda Leoszewskiego poświęconego Międzyodrzu. Kompozycja ta, będąca hołdem dla lokalnej przyrody, zostanie zaprezentowana w towarzystwie uznanej aktorki i wokalistki Joanny Kołaczkowskiej. Nie lada gratką dla miłośników muzyki będzie też możliwość wysłuchania niezwykłego duetu artystycznego.

Wydarzenie to stanowi doskonałą okazję do doświadczenia lokalnej kultury i spędzenia czasu w wyjątkowym miejscu pod znakiem poezji śpiewanej. Bilety na festiwal są oferowane po atrakcyjnych cenach – dla posiadaczy Kołbaskowskiej Karty Mieszkańca w cenie zaledwie 5 zł, a dla pozostałych osób w cenie 30 zł. Można je nabyć online przez platformę www.biletomat.pl oraz w kasie GOKSiR w Przecławiu. Należy jednak pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona.

Organizatorzy, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu oraz Gmina Kołbaskowo, zapewniają, że festiwal będzie wydarzeniem, które na długo zostanie w pamięci uczestników. Podczas gdy muzyka wypełni powietrze wokół Moczyły, widzowie będą mieli szansę na chwilę refleksji i wspólnego celebrowania lokalnego dziedzictwa kulturowego.

 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie