Powiat Policki

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy: Z potrzeby podnoszenia swoich kwalifikacji

Gdy trzy lata temu w podszczecińskim Mierzynie powstawał Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy, w całej Polsce takich placówek było zaledwie pięć. ZUL zrzesza słuchaczy w różnym wieku, zarówno z pobliskich okolic, jak i z całej Polski. Chętni korzystają z zajęć na uniwersytecie nie tylko z potrzeby podnoszenia swoich kwalifikacji, lecz po to, aby zobaczyć, dotknąć nowego i być razem. Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie oferuje spersonalizowane i elastyczne kursy wysokiej jakości, spełniające oczekiwania każdego uczestnika.

Opublikowane

w dniu

W lutym 2017 roku zrodziła się idea powołania do życia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego jako placówki niepublicznej, poświęcającej swoją działalność przede wszystkim osobom dorosłym zamieszkującym obszary wiejskie. Z uwagi na fakt bezpośredniego sąsiedztwa z Republiką Federalną Niemiec organizatorzy pragnęli przeznaczyć znaczną część działalności placówki na naukę języka niemieckiego dla Polaków oraz języka polskiego dla Niemców, a tym samym na szeroko pojętą wymianę międzykulturową. Dialog międzykulturowy jest wyzwaniem zarówno dla ponowoczesności, jak i dla obszaru w jakim usytuowany jest ZUL. 

– Wzorem do naśladowania dla twórców Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego stały się niemieckie placówki internatowe dla osób dorosłych, czyli Heimvolkshochschulen (uniwersytety ludowe) – mówi Angelika Felska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego. 

Inicjatorzy pomysłu pragnęli, aby ZUL stał się swoistego rodzaju centrum międzykulturowym organizującym kursy zarówno długie (dwuletnie), jak i krótkie (weekendowe). Poza tym planowano przygotowywać wystawy, wernisaże, warsztaty, szkolenia czy przedsięwzięcia integrujące środowisko lokalne (mając na uwadze zarówno najbliższych sąsiadów z otoczenia ZUL, jak i z Niemiec). Idąc za tymi założeniami, pomysłodawcy (Angelika Felska oraz Jarosław Kwiatkowski) w dniu 16 maja 2017 roku podpisali akt notarialny, który tym samym powołał do życia pierwszy uniwersytet ludowy w województwie zachodniopomorskim i zaledwie szósty w całym kraju. Dopełnieniem formalności stało się otrzymanie w 2017 roku wpisu do rejestru stowarzyszeń i fundacji Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika, że od tego dnia formalnie funkcjonuje Fundacja Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy. Siedziba ZUL znajduje się w Mierzynie, w gminie Dobra Szczecińska. Warto podkreślić, że założyciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego są specjalistami w zespole eksperckim ds. uniwersytetów ludowych przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w którym prowadzą zaawansowane prace nad Programem Rozwoju Uniwersytetów Ludowych w Polsce, a także są współzałożycielami Federacji Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych.

– Głównymi dziedzinami działalności uniwersytetu są: promowanie patriotyzmu, edukacji, praca na rzecz wykluczonych, kultura, samokształcenie oraz organizacja czasu wolnego – dodaje Angelika Felska. Wszystko to przy rozumieniu rozwoju i akceptacji zmian cywilizacyjnych.

W uniwersytecie pracuje się w atmosferze współdziałania i współpartnerstwa. W grupach prowadzi się działania nad projektami, ale i na rzecz uniwersytetu. Uczymy się przez praktykę.

– Dziś, po 3 latach działalności, uniwersytet ma zrealizowanych prawie 40 różnych projektów lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych – mówi Felska. Doposażone zostały pracownie, uzyskano Certyfikat ISO, prowadzona jest działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Tutaj uczestnicy są zawsze w centrum. Dlatego wszelkie kursy dostosowywane są do ich aktualnych potrzeb. Każdy słuchacz podąża ścieżką edukacji, przygotowaną zgodnie z jego celami, umiejętnościami i tempem. Warto wspomnieć, że większość kursów, szkoleń i warsztatów prowadzona jest nieodpłatnie i dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.

– Na przestrzeni ostatnich lat organizowane były m.in. następujące szkolenia: kursy zawodowe (Kurs kompetencji biurowych, Akademia nowych możliwości, e-senior, College Liderów), kursy językowe (j. niemiecki i j. angielski), muzyczne (Letnia Szkoła Muzykowania, Muzykanci na Pomorzu Zachodnim), warsztaty rękodzielnicze (zabawa z drewnem i filcem, ceramika), zajęcia ruchowe: taniec dla pań/par lub joga oraz wiele, wiele innych – wylicza Angelika Felska

Wielkim wyzwaniem dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego stało się zdalne prowadzenie zajęć edukacyjnych w dobie pandemii. Jednak dzięki wymaganym kompetencjom zespołu, wiedzy merytorycznej, jak również odpowiednim narzędziom (oprogramowanie, sprzęt), ZUL potrafił sprawnie dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Przenosząc spotkania do sieci, bezpośredni kontakt z uczestnikami został ograniczony zgodnie z zaleceniami. W ostatnim czasie prowadzony jest zatem zdalnie kurs Budżet w pigułce i kursy językowe oraz liczne webinaria podejmujące rozmowy o kryzysie i o emocjach mu towarzyszących. 

– Serdecznie zapraszamy Wszystkich na nasze zajęcia – szykujemy się już do wiosny – apeluje Felska. Zachęcamy do podejmowania intelektualnych wyzwań. Budujemy dla Państwa ścieżki rozwoju, nie wskazujemy ich!

Reklama

Powiat Policki

„Dni otwarte Inżyniera Budownictwa i 20-lecie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”

W sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, miało miejsce spotkanie branżowe inżynierów budownictwa. Wydarzenie  odbyło się pod patronatem Starosty Polickiego  z inicjatywy  Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w ramach „Dni Otwartych Inżyniera Budownictwa  i 20-lecia Polskiej Izby Inżynierów”. Poprzedzone ono zostało wręczeniem medali dla zasłużonych członków ww. organizacji, podczas odbywającej się w tym dniu XLIX sesji Rady Powiatu w Policach.

Opublikowane

w dniu

Odznaczenia zostały przyznane: Panu Bernardowi Bielenis, Panu Mieczysławowi Dauksza, Panu Wiesławowi Jankowskiemu, Panu Andrzejowi Lorek oraz Panu Alojzemu Radaczewskiemu.

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem zawodowym zrzeszającym inżynierów budownictwa posiadających uprawnienia budowlane na terenie województwa zachodniopomorskiego. Izba została powołana na mocy ustawy z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Obecnie  zrzesza w swoich szeregach prawie 5, 5 tys. Inżynierów budownictwa różnych branż.

W spotkaniu branżowym udział wzięli przedstawiciele samorządów na czele z Andrzejem Bednarkiem Starostą Polickim i Władysławem Diakunem Burmistrzem Polic, a także przedstawiciele służb i inspekcji z terenu powiatu polickiego, w tym Beata Kołodziejska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i mł. bryg. Piotr Maciejczyk Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach.  Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali: Jan Bobkiewicz Przewodniczący Okręgowej Rady, Sławomir Korzeb Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Sylwester Gadomski Skarbnik Okręgowej Rady.

Piątkowe wydarzenie było doskonałą okazją do podsumowania 20-lecia trwania samorządu zawodowego oraz dyskusji i wymiany doświadczeń.

Czytaj dalej

Powiat Policki

Powiatowy konkurs plastyczny „Udane ferie, to bezpieczne ferie!” 2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach serdecznie zaprasza dzieci z klas I-III szkół podstawowych do uczestnictwa w kolejnej edycji powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „Udane ferie, to bezpieczne ferie!”. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Kołbaskowo.

Opublikowane

w dniu

Konkurs odnosi się do bezpiecznych zachowań w trakcie ferii oraz popularyzowania zasad zdrowego stylu życia. Na plakaty czekamy do 24 lutego 2023 r. Partnerem przedsięwzięcia jest Powiat Policki.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie.

Materiały:

 

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Kto w tym roku zostanie najlepszym sołtysem na Pomorzu Zachodnim?

Potrafią słuchać mieszkańców swoich miejscowości i motywować ich do działania, są najbliżej ich trosk i problemów, to oni dbają o rozwój swoich małych ojczyzn. Mowa tu o zachodniopomorskich sołtysach, których aktywne działania mogą zostać docenione w konkursie „Sołtys Roku” 2023.

Opublikowane

w dniu

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 marca 2023r.

Na przestrzeni dziesięciu lat, spośród setek nadesłanych do konkursu zgłoszeń, wybranych zostało trzydziestu wyróżniających się sołtysów z Pomorza Zachodniego, którzy odgrywają bardzo istotną rolę w budowaniu wizerunku i tradycji wsi.  Zachęcam do zgłaszania kolejnych kandydatur takich wyjątkowych osób w jedenastej już edycji konkursu – mówi wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.

Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia. „Sołtys Roku” 2023 to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych w życie małych ojczyzn.

Na laureatów oprócz tytułu, czekają trzy nagrody finansowe, każda w wysokości 6 000 zł

Dodatkowo na 20 sołtysów czekają wyróżnienia, każde w kwocie 500 zł

Konkurs ma charakter otwarty. Kandydata z obszaru województwa zachodniopomorskiego do tytułu „Sołtys Roku” 2023 mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej.

Zgłoszenia należy przesyłać do 27 marca br. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem KONKURS „SOŁTYS ROKU” 2023.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego WZ: http://www.wrir.wzp.pl, w zakładce „Sołtys Roku”.

W załączeniu: regulamin konkursu wraz z załącznikami

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023 – klauzula RODO

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023 – Oświadczenie zdjęcia

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023 – oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Sołtys Roku 2023- karta zgłoszeniowa

Załącznik do Uchwały – Regulamin konkursu Sołtys Roku 2023

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie