Powiat Policki

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy: Z potrzeby podnoszenia swoich kwalifikacji

Gdy trzy lata temu w podszczecińskim Mierzynie powstawał Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy, w całej Polsce takich placówek było zaledwie pięć. ZUL zrzesza słuchaczy w różnym wieku, zarówno z pobliskich okolic, jak i z całej Polski. Chętni korzystają z zajęć na uniwersytecie nie tylko z potrzeby podnoszenia swoich kwalifikacji, lecz po to, aby zobaczyć, dotknąć nowego i być razem. Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie oferuje spersonalizowane i elastyczne kursy wysokiej jakości, spełniające oczekiwania każdego uczestnika.

Opublikowane

w dniu

W lutym 2017 roku zrodziła się idea powołania do życia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego jako placówki niepublicznej, poświęcającej swoją działalność przede wszystkim osobom dorosłym zamieszkującym obszary wiejskie. Z uwagi na fakt bezpośredniego sąsiedztwa z Republiką Federalną Niemiec organizatorzy pragnęli przeznaczyć znaczną część działalności placówki na naukę języka niemieckiego dla Polaków oraz języka polskiego dla Niemców, a tym samym na szeroko pojętą wymianę międzykulturową. Dialog międzykulturowy jest wyzwaniem zarówno dla ponowoczesności, jak i dla obszaru w jakim usytuowany jest ZUL. 

– Wzorem do naśladowania dla twórców Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego stały się niemieckie placówki internatowe dla osób dorosłych, czyli Heimvolkshochschulen (uniwersytety ludowe) – mówi Angelika Felska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego. 

Inicjatorzy pomysłu pragnęli, aby ZUL stał się swoistego rodzaju centrum międzykulturowym organizującym kursy zarówno długie (dwuletnie), jak i krótkie (weekendowe). Poza tym planowano przygotowywać wystawy, wernisaże, warsztaty, szkolenia czy przedsięwzięcia integrujące środowisko lokalne (mając na uwadze zarówno najbliższych sąsiadów z otoczenia ZUL, jak i z Niemiec). Idąc za tymi założeniami, pomysłodawcy (Angelika Felska oraz Jarosław Kwiatkowski) w dniu 16 maja 2017 roku podpisali akt notarialny, który tym samym powołał do życia pierwszy uniwersytet ludowy w województwie zachodniopomorskim i zaledwie szósty w całym kraju. Dopełnieniem formalności stało się otrzymanie w 2017 roku wpisu do rejestru stowarzyszeń i fundacji Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika, że od tego dnia formalnie funkcjonuje Fundacja Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy. Siedziba ZUL znajduje się w Mierzynie, w gminie Dobra Szczecińska. Warto podkreślić, że założyciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego są specjalistami w zespole eksperckim ds. uniwersytetów ludowych przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w którym prowadzą zaawansowane prace nad Programem Rozwoju Uniwersytetów Ludowych w Polsce, a także są współzałożycielami Federacji Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych.

– Głównymi dziedzinami działalności uniwersytetu są: promowanie patriotyzmu, edukacji, praca na rzecz wykluczonych, kultura, samokształcenie oraz organizacja czasu wolnego – dodaje Angelika Felska. Wszystko to przy rozumieniu rozwoju i akceptacji zmian cywilizacyjnych.

W uniwersytecie pracuje się w atmosferze współdziałania i współpartnerstwa. W grupach prowadzi się działania nad projektami, ale i na rzecz uniwersytetu. Uczymy się przez praktykę.

– Dziś, po 3 latach działalności, uniwersytet ma zrealizowanych prawie 40 różnych projektów lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych – mówi Felska. Doposażone zostały pracownie, uzyskano Certyfikat ISO, prowadzona jest działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Tutaj uczestnicy są zawsze w centrum. Dlatego wszelkie kursy dostosowywane są do ich aktualnych potrzeb. Każdy słuchacz podąża ścieżką edukacji, przygotowaną zgodnie z jego celami, umiejętnościami i tempem. Warto wspomnieć, że większość kursów, szkoleń i warsztatów prowadzona jest nieodpłatnie i dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.

– Na przestrzeni ostatnich lat organizowane były m.in. następujące szkolenia: kursy zawodowe (Kurs kompetencji biurowych, Akademia nowych możliwości, e-senior, College Liderów), kursy językowe (j. niemiecki i j. angielski), muzyczne (Letnia Szkoła Muzykowania, Muzykanci na Pomorzu Zachodnim), warsztaty rękodzielnicze (zabawa z drewnem i filcem, ceramika), zajęcia ruchowe: taniec dla pań/par lub joga oraz wiele, wiele innych – wylicza Angelika Felska

Wielkim wyzwaniem dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego stało się zdalne prowadzenie zajęć edukacyjnych w dobie pandemii. Jednak dzięki wymaganym kompetencjom zespołu, wiedzy merytorycznej, jak również odpowiednim narzędziom (oprogramowanie, sprzęt), ZUL potrafił sprawnie dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Przenosząc spotkania do sieci, bezpośredni kontakt z uczestnikami został ograniczony zgodnie z zaleceniami. W ostatnim czasie prowadzony jest zatem zdalnie kurs Budżet w pigułce i kursy językowe oraz liczne webinaria podejmujące rozmowy o kryzysie i o emocjach mu towarzyszących. 

– Serdecznie zapraszamy Wszystkich na nasze zajęcia – szykujemy się już do wiosny – apeluje Felska. Zachęcamy do podejmowania intelektualnych wyzwań. Budujemy dla Państwa ścieżki rozwoju, nie wskazujemy ich!

Reklama

Gmina Dobra

Powstanie przejście dla pieszych i perony autobusowe w Grzepnicy

Powiat Policki przystąpił do realizacji kolejnego etapu modernizacji infrastruktury komunikacyjnej. W miejscowości Grzepnica, w ramach zapowiedzianej inwestycji, powstaną dwa nowe perony autobusowe. Umowa na wykonanie projektu budowlanego została podpisana, a jej zakres obejmie nie tylko same perony, ale również szereg dodatkowych elementów mających na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżujących.

Opublikowane

w dniu

Perony autobusowe zlokalizowane zostaną w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z, łączącej Dobrą z Bartoszewem, nieopodal ul. Rezydenckiej. Projekt przewiduje także budowę nowego chodnika, który umożliwi bezpieczne dotarcie pieszych z przystanków do przejścia dla pieszych. Ponadto, zaprojektowane zostanie przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, co zwiększy widoczność i bezpieczeństwo na drodze. Istotnym elementem projektu będzie również doświetlenie dla pieszych, które poprawi widoczność po zmroku.

Inwestycja realizowana będzie we współpracy z Gminą Dobra. Dzięki nowym peronom autobusowym mieszkańcy Grzepnicy oraz okolicznych miejscowości zyskają wyżej poziom dostępności komunikacyjnej, co przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności regionu. Prace projektowe to pierwszy krok ku realizacji długo oczekiwanej przez lokalną społeczność inwestycji, która wpłynie na poprawę warunków podróży oraz infrastruktury drogowej.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Powstanie projekt budowlany modernizacji odcinka drogi powiatowej Buk-Rzędziny

Powiat Policki inicjuje znaczące działania w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego i komfortu mieszkańców. W bliskiej perspektywie czasowej ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na realizację projektu budowlanego odcinka drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Buk a Łęgi.

Opublikowane

w dniu

Obecna struktura jezdni, charakteryzująca się licznymi ubytkami oraz niewystarczającą szerokością uniemożliwiającą bezproblemowe mijanie się pojazdów, jest źródłem zagrożeń dla użytkowników tej trasy. Starosta Policki, Andrzej Bednarek, podkreśla wagę procedury, która ma na celu przygotowanie projektu budowlanego mającego na celu kompleksową modernizację wymienionego odcinka.

W ramach prac projektowych zaplanowano szeroki wachlarz usprawnień. Do najważniejszych należy przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3907Z i 3909Z w miejscowości Buk, urządzenie i modernizacja istniejących chodników oraz infrastruktury dla rowerzystów. Projekt uwzględnia również budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę zjazdów, jak i organizację miejsc postojowych. Kluczowym elementem będzie również poszerzenie konstrukcji jezdni do sześciu metrów, co znacząco wpłynie na poprawę warunków ruchu.

Powiat Policki zobowiązuje się do rozwiązania kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym w ramach projektu. Planowane działania mają kluczowe znaczenie dla podniesienia standardów bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, jak również wszystkich użytkowników drogi. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i harmonogramu prac zostaną zaprezentowane wkrótce.

Czytaj dalej

Gmina Kołbaskowo

Nadchodzi remont głównej drogi w Ustowie

Starostwo Powiatu Polickiego ogłosiło, że planowany jest remont głównej drogi w miejscowości Ustowo – ostatniego odcinka trasy łączącej Szczecin z Siadłem Górnym. Obecna kondycja kilometrowego fragmentu pozostawia wiele do życzenia, z uwagi na liczne wyrwy i ubytki, co stanowi utrudnienie zarówno dla mieszkańców, jak i podróżujących tą trasą.

Opublikowane

w dniu

Na realizację prac remontowych przekazano środki w wysokości 6,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jak poinformował starosta policki, Andrzej Bednarek. Władze lokalne wspólnie z gminą podejmują starania o pozyskanie brakujących środków na pokrycie całkowitych kosztów remontu, szacowanych na 11 milionów złotych.

Plan przewiduje, że przetarg na realizację prac zostanie ogłoszony najpóźniej w maju bieżącego roku. W międzyczasie, do czasu rozpoczęcia głównych działań remontowych, droga zostanie tymczasowo zabezpieczona. Starosta Bednarek apeluje o cierpliwość i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przyszłych prac. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, droga powinna zostać oddana do użytku w przyszłym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie