Powiat Policki

Zachodnia Obwodnica Szczecina coraz bliżej! Zadania pozostają

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył 410 milionów złotych na budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Opublikowane

w dniu

Police to przemysłowe serce regionu o unikatowych walorach wynikających z położenia geograficznego. Nie bez przyczyny właśnie tutaj zlokalizowano tak ważny dla naszego kraju jeden z największych na świecie zakładów produkcji nawozów. Obecnie trwa realizacja nowego, niezwykle ważnego dla gospodarki Polski i szerzej Europy projektu, a jego celem jest produkcja polimerów.

Police są tak historycznie, jak i w przyszłości, związane z tym przemysłem.

Choć każde działanie gospodarcze, z założenia powinno być dochodowe, to przede wszystkim musi uwzględniać dobro mieszkańców.

Dla naszego regionu zachodniopomorskiego rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury to konieczność, którego realizacja stanowi o bezpieczeństwie całego kraju. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest świadomy i zdeterminowany, żeby sprostać tym wymaganiom

Właśnie takim wyzwaniem, wpisującym się w strategię rozwojową naszego regionu jest Zachodnia Obwodnica Szczecina. Dzięki zaangażowaniu i pracy posłów Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina zostało włączone do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych 2030 (z perspektywą do 2033 r).

To już pewne.

W piątek 27. listopada 2021 roku Minister Infrastruktury podpisał niezbędne dokumenty pozwalające na finasowanie budowy. 410 milionów złotych przeznaczone będzie na przygotowanie projektu budowlanego i wykup gruntów.

To jest nasz wspólny sukces!

Problemem, na który chciałbym zwrócić uwagę są drogi dojazdowe do przyszłej obwodnicy. Jeden z kilku węzłów łączących planowane zachodnie obejście Szczecina z siecią istniejących dróg ma znajdować się właśnie w rejonie Polic.

Chcę bardzo mocno uczulić i przestrzec, tak mieszkańców Polic jak i władze lokalne, że konieczne jest zaangażowanie samorządów w planowanie i wybudowanie alternatywnych połączeń z Zachodnią Obwodnicą Szczecina.

Zaniechanie prac nad takimi rozwiązaniami może drastycznie zwiększyć ruch pojazdów, które wobec braku innych alternatywnych dróg, będą przejeżdżać przez centrum Polic, co niewątpliwie negatywnie wpłynie na życie mieszkańców.

Jeszcze jest czas, żeby podjąć niezbędne prace, dlatego proszę o zaangażowanie w realizację tego zadania.

Artur Szałabawka

Poseł na Sejm RP

Gmina Kołbaskowo

Przetarg na przebudowę drogi powiatowej Stobno-Mierzyn

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu na przebudowę odcinka drogi powiatowej Stobno – Mierzyn, napłynęły dwie oferty od znanych przedsiębiorstw budowlanych. Przetarg, który został ogłoszony 7 czerwca br., przyciągnął uwagę firm Strabag oraz Eurovia.

Opublikowane

w dniu

Strabag, międzynarodowa korporacja z sektora budowlanego, wyceniła realizację zadania na 2,3 miliona złotych. Druga oferta, przedstawiona przez konkurencyjną firmę Eurovia, zakłada wykonanie prac za 1,9 miliona złotych. Kwota przeznaczona na inwestycję, ustalona przez zamawiającego, wynosi 2,1 miliona złotych brutto.

Obecnie komisja przetargowa dokonuje analizy przedstawionych ofert. Zgodnie z przewidywaniami, prace mają rozpocząć się jeszcze w trzecim kwartale bieżącego roku. Zadanie obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej na długości około 930 metrów drogi oraz częściową budowę nowej konstrukcji drogowej. Plan zakłada ułożenie dwóch warstw mas bitumicznych, wzmocnionych siatką z włókien szklanych i węglowych, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Inwestycja wpisuje się w długoterminowy program modernizacji infrastruktury drogowej w powiecie polickim. W ostatnim czasie gmina Police zakończyła kompleksową przebudowę dróg Stobno – Szczecin i Stobno – Dołuje, a aktualnie prowadzone są prace przy przebudowie drogi przebiegającej przez Stobno. Ponadto, w fazie projektowej znajduje się przebudowa drogi łączącej Stobno z miejscowością Będargowo.

 

Czytaj dalej

Powiat Policki

Opracowywanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Polickiego na lata 2025-2030

Władze Powiatu Polickiego rozpoczęły proces tworzenia nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, która będzie obowiązywała w latach 2025-2030. Dokument ten ma kluczowe znaczenie dla przyszłości regionu, gdyż określa priorytety i kierunki działań w obszarze problemów społecznych.

Opublikowane

w dniu

Aktualnie trwają prace nad wstępnym etapem opracowywania strategii, w którym to mieszkańcy Powiatu Polickiego odgrywają główną rolę. Władze lokalne zachęcają obywateli do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, której celem jest zebranie opinii na temat warunków życia w regionie oraz zidentyfikowanie najważniejszych wyzwań społecznych, przed którymi stoi powiat.

Ankieta jest dostępna online oraz w wersji papierowej w wybranych punktach na terenie powiatu. Każda opinia jest cenna i zostanie wykorzystana do lepszego zrozumienia sytuacji społecznej mieszkańców oraz do stworzenia skutecznych rozwiązań odpowiadających na ich potrzeby.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem niezwykle ważnym, ponieważ opiera się na rzeczywistych doświadczeniach i oczekiwaniach ludzi, którzy na co dzień tworzą i rozwijają Powiat Policki. Jest to przestrzeń dla mieszkańców, by mieć wpływ na przyszłe działania samorządu i współkształtować środowisko, w którym żyją.

Wszyscy mieszkańcy powiatu, którzy chcieliby wziąć udział w ankiecie i wyrazić swoje zdanie na temat lokalnych problemów społecznych, mogą to zrobić do końca bieżącego miesiąca.

 

Czytaj dalej

Powiat Policki

Rozbudowa drogi powiatowej Szczecin – Stobno wchodzi w kolejny etap

W związku z trwającymi pracami modernizacyjnymi drogi powiatowej na odcinku między Szczecinem a Stobnem, informujemy o kolejnym etapie inwestycji, który wpłynie na zmianę organizacji ruchu od poniedziałku, 8 lipca 2024 roku.

Opublikowane

w dniu

Od tego dnia na odcinku drogi od posesji numer 5 aż do skrzyżowania z ulicą Długą zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Docelowo ma to pozwolić wykonawcom na bezpieczne wykonanie planowanych prac, które zakładają między innymi frezowanie istniejącej nawierzchni, rozbiórkę chodników i konstrukcji jezdni oraz realizację nowej kanalizacji deszczowej.

Niemniej jednak, objazd dla pojazdów pozostanie bez zmian względem poprzedniego etapu rozbudowy, i będzie kierował ruchem drogowym przez gminną drogę w kierunku Będargowa, korzystając z przejazdu kolejowego.

Jednocześnie prace zostaną rozpoczęte na terenie należącym do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., tj. działce ewidencyjnej numer 127/14 w obrębie Stobno, Gmina Kołbaskowo. Prace na tym terenie obejmą budowę jezdni, jak również kanalizacji deszczowej, co wymagać będzie ścisłej współpracy z zarządzającym terenem kolei.

Zarówno dla kierowców, jak i mieszkańców, ważne jest śledzenie zmian w organizacji ruchu i planowanie podróży z uwzględnieniem możliwych zakłóceń. Władze powiatowe przewidują, że zrealizowane prace przyczynią się do znacznej poprawy warunków drogowych oraz bezpieczeństwa użytkowników tej trasy.

 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie