Region

Wyższe kwoty mandatów karnych – stan faktyczny

W mediach przetoczyło się wiele artykułów poświęconych wyższym mandatom karnym za wybrane wykroczenia, w szczególności za niewłaściwe wyprowadzanie psów. Niestety, część takich wiadomości była znacząco nierzetelna i wprowadza w błąd co do faktycznego podwyższenia mandatów. Postawą zmian jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń – tzw. taryfikator.

Opublikowane

w dniu

Dotychczas za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, to jest wykroczenie z art. 77 kodeksu wykroczeń można było nałożyć mandat karny w wysokości od 50 do 250 zł. Od 15.11.2018 r. wprowadzono do wskazanego art. 77 paragraf drugi, który wskazywał na poważniejsze wykroczenie, tj. gdy dochodzi do niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka. Zmiana to dopiero teraz została uwypuklona w ww. taryfikatorze. Bez zmian pozostała wysokość mandatu jak dotychczas, to jest za ,,zwykłe” niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia – od 50 do 250 zł. Natomiast za poważniejsze wykroczenie, tj. za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka określono wysokość mandatu na kwotę konkretnie 500 zł. Przy tej zmianie nastąpiło w mediach dużo uproszczeń, wskazywano, że teraz zawyprowadzenie psa bez smyczy grozi mandat karny 500 zł. 

Sprawa jest bardziej złożona. W tej materii obowiązują trzy akty prawne. Pierwszy, to wskazy art. 77 kodeksu wykroczeń, który ogólnie wskazuje na obowiązek zachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, ale nie precyzuje, jaki to mają być środki. Drugim aktem prawnym jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Z art. 10a ust. 3wynika, że zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. 

Kolejnym aktem prawnym jest wydany na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Regulamin utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminie Dobra. W stosunku do właścicieli lub opiekunów psów regulamin zobowiązuje ich do:

1) w przypadku posiadania psa rasy uznawanej za agresywną, mieszańca psa rasy agresywnej lub zagrażającemu otoczeniu prowadzenia psa na smyczy i w nałożonym kagańcu, obowiązek ten nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osoby niepełnosprawne;

2) w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się puszczenie psa luzem, pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem. Obowiązek nałożenia kagańca nie dotyczy psów u których występują przeciwwskazania zdrowotne, anatomiczne, szczeniaków do 9-ego miesiąca życia. Przeciwwskazania zdrowotne zakładania kagańca winny być potwierdzone przez lekarza weterynarii w książeczce zdrowia psa lub w stosownym zaświadczeniu;

3) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej psa;

4) skutecznego reagowania w sytuacjach powodujących zakłócanie spokoju bądź ciszy nocnej wywołanego uporczywym wyciem lub szczekaniem psa;

5) wyprowadzania psa wyłącznie przez osoby dające gwarancję opanowania psa w chwili jego rozdrażnienia;

6) nie pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostania się zwierzęcia z niego. 

Zapisy Regulaminu nie zostały zakwestionowane w trybie nadzorczym przez Wojewodę, odpowiadają obecnemu orzecznictwu sądowemu.

Dopiero kompleksowa analiza powyższych przepisów wskazuje, na odpowiedzialność właściciela psa i wysokość ewentualnego mandatu. Nie polega więc na prawdzie, że za każde wyprowadzanie psa bez smyczy grozi mandat karny w wysokości 500 zł. Mandat w takiej wysokości grozi jedynie za puszczenie psa luzem, gdy należy on do rasy agresywnej lub jest mieszańcem takiej rasy oraz za psa, który swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka. W pozostałych przypadkach mandat karny wynosi od 50 zł do 250 zł. 

Kolejnym wykroczeniem, gdzie zwiększona została wysokość mandatu jest art. 117 kodeksu wykroczeń, to jest naruszenie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości. Wysokość mandatu wzrosła ze 100 zł do przedziału 100-250 zł. 

Komendant SG
Andrzej Budzyński

Reklama

Region

Masa atrakcji dla dzieci i dorosłych. Tak Zamek pożegna karnawał

Gorące rytmy samby, spektakl interaktywny dla dzieci, ognisko, degustacja lokalnych wyrobów, animacje i wiele, wiele innych! Tak zapowiada się Pożegnanie karnawału na Zamku, które rozpocznie się w sobotę 10 lutego o godz. 17:00. Wstęp bezpłatny.

Opublikowane

w dniu

Karnawał jest czasem radosnym, pełnym tańca, śpiewu i zabawy. Takie również będzie jego pożegnanie na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wydarzenie odbędzie się na Dużym Dziedzińcu, a poprowadzi je Damian Viking Usewicz, jeden z najbardziej znanych szczecińskich stand-uperów i dyrektor artystyczny Festiwalu Komedii SZPAK.

Na rozpoczęcie zaplanowano Baśniową Paradę z udziałem publiczności, której przewodzić będą artyści z Gwardii Gryfa. Dla najmłodszych przygotowano także interaktywny spektakl „Baśniobór”. Będzie zabawa przy ognisku, a dodatkowo uczestników rozgrzeją gorące rytmy samby w wykonaniu zespołu Bloco Pomerania. Zarówno dzieci, jak i dorosłych do czasów Księstwa Pomorskiego przeniosą historie związane ze szczecińskim dworem. Znani aktorzy lokalnych scen wykonają improwizowane etiudy obrazujące dawne bale hucznie wyprawiane w Zamku.

Nie zabraknie również niespodzianek dla prawdziwych smakoszy. Podczas wydarzenia kucharze warzyć będą zupę gulaszową z dziczyzny. Zaplanowano degustację lokalnych wędlin i bigosu, a także pieczenie kiełbasek przy zamkowym ognisku. Będą stoiska z grzanym winem, regionalnym piwem, gorącą czekoladą, kawą czy herbatą.

Zwieńczeniem Pożegnania karnawału na Zamku będzie kolorowa parada oraz prezentacja najpiękniejszych strojów karnawałowych – warto więc pomyśleć o wyróżniającym się przebraniu. Każdy z uczestników otrzyma maskę karnawałową.

Wydarzenie rozpocznie się w sobotę 10 lutego o godz. 17:00. Wstęp jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje oraz program są dostępne na stronie zamek.szczecin.pl

Czytaj dalej

Region

Zbigniew Bogucki kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Szczecina

Ogłoszona została oficjalna nominacja posła Zbigniewa Boguckiego na kandydata Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach na prezydenta Szczecina. Decyzję Komitetu Politycznego partii ogłosił europarlamentarzysta Joachim Brudziński podczas sobotniej konferencji. Akcentując brak podziałów partyjnych w kontekście miasta, Brudziński zaznaczył znaczenie merytorycznego wymiaru polityki oraz dążenia do dobra wszystkich obywateli.

Opublikowane

w dniu

Poseł Bogucki podkreślił potrzebę nawiązania bliższej współpracy ze środowiskami lokalnymi oraz wsłuchania się w głosy mieszkańców, których zdaniem brakuje obecnie uwzględnienia w procesie decyzyjnym. Zwrócił uwagę, że rady osiedlowe są marginalizowane, a ich projekty, w tym obywatelskie, nie znajdują należytego wsparcia i realizacji.

Podczas konferencji przedstawiono również liderów list wyborczych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz do Rady Miasta Szczecin z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Do głównych graczy na różnych poziomach samorządowych należą: Agnieszka Kurzawa (sejmik), oraz Krzysztof Romianowski, Maciej Kopeć, Marcin Pawlicki, Janusz Jagielski i Dariusz Smoliński (Rada Miasta Szczecin).

Do końca lutego, Prawo i Sprawiedliwość poda nazwiska swoich kandydatów na prezydentów, burmistrzów i wójtów w poszczególnych gminach.

Czytaj dalej

Region

Duński gigant energetyki wiatrowej Vestas w obecności Króla Danii świętuje uroczystość wmurowania kamienia węgielnego w Szczecinie

Vestas, globalny partner branży energii odnawialnej w zakresie zrównoważonych rozwiązań energetycznych, wmurował kamień węgielny pod planowaną fabrykę morskich elektrowni wiatrowych w Szczecinie.

Opublikowane

w dniu

Uroczystość z udziałem Jego Królewskiej Mości – Fryderyka X Króla Danii, oficjalnych przedstawicieli rządów Polski i Danii oraz partnerów biznesowych, miała miejsce 2 lutego na Ostrowie Grabowskim. Podkreśla ambicję Vestas stworzenia w Polsce centrum morskiej energetyki wiatrowej, która ma pomóc w transformacji energetycznej i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Europy.

Firma Vestas już w październiku 2022 r. ogłosiła, że uruchomi w Szczecinie fabrykę montażową gondoli i piast dla swojej flagowej turbiny wiatrowej V236-15.0-MW. Fabryka zostanie uruchomiona w 2025 r. i wygeneruje około 700 nowych miejsc pracy w rejonie Szczecina. W ten sposób spółka niemal podwoi swoje zatrudnienie w Polsce, ponieważ już teraz zatrudnia 800 pracowników.

– Vestas zamierza przewodzić rozwojowi zrównoważonego łańcucha dostaw w Europie, który może zapewnić skalę potrzebną do zaspokojenia oczekiwanego wzrostu popytu na morską energetykę wiatrową. Nasze plany dotyczące nowych fabryk offshore w Polsce to silny sygnał, że Europa może pobudzić inwestycje w branży wiatrowej i zielone miejsca pracy dzięki odpowiednim długoterminowym zobowiązaniom politycznym dotyczącym morskich projektów wiatrowych – mówi Tommy Rahbek Nielsen, dyrektor operacyjny Vestas.

Vestas ma historycznie silne korzenie w Polsce i jest obecny na rynku od ponad dwóch dekad. Nils de Baar, prezes Vestas Northern & Central Europe podkreśla, że Polska jest perspektywicznym rynkiem.

– Polska przekształca swój system energetyczny i jest obiecującym rynkiem energii wiatrowej z dobrymi warunkami wiatrowymi zarówno na lądzie, jak i na morzu. Polska ma wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą i rozwijający się przemysł wiatrowy, który może stać się centrum offshore dla regionu bałtyckiego i reszty Europy. Jesteśmy aktywni w Polsce od ponad 20 lat i mam zaszczyt ogłosić nasze kolejne plany inwestycyjne w Szczecinie. – mówi Nils de Baar.

W styczniu 2024 r. firma Vestas ogłosiła dodatkowo plany utworzenia drugiej fabryki w Szczecinie, w Polsce. Fabryka ma produkować łopaty do turbin V236-15.0 MW i  rozpocząć działalność w 2026 roku. W drugim zakładzie Vestas stworzy ponad 1000 dodatkowych miejsc pracy.

Vestas Poland prowadzi obecnie rekrutację, a oferty pracy można znaleźć na stronie www.vestas.com/careers/job-openings.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie