Region

Wyższe kwoty mandatów karnych – stan faktyczny

W mediach przetoczyło się wiele artykułów poświęconych wyższym mandatom karnym za wybrane wykroczenia, w szczególności za niewłaściwe wyprowadzanie psów. Niestety, część takich wiadomości była znacząco nierzetelna i wprowadza w błąd co do faktycznego podwyższenia mandatów. Postawą zmian jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń – tzw. taryfikator.

Opublikowane

w dniu

Dotychczas za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, to jest wykroczenie z art. 77 kodeksu wykroczeń można było nałożyć mandat karny w wysokości od 50 do 250 zł. Od 15.11.2018 r. wprowadzono do wskazanego art. 77 paragraf drugi, który wskazywał na poważniejsze wykroczenie, tj. gdy dochodzi do niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka. Zmiana to dopiero teraz została uwypuklona w ww. taryfikatorze. Bez zmian pozostała wysokość mandatu jak dotychczas, to jest za ,,zwykłe” niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia – od 50 do 250 zł. Natomiast za poważniejsze wykroczenie, tj. za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka określono wysokość mandatu na kwotę konkretnie 500 zł. Przy tej zmianie nastąpiło w mediach dużo uproszczeń, wskazywano, że teraz zawyprowadzenie psa bez smyczy grozi mandat karny 500 zł. 

Sprawa jest bardziej złożona. W tej materii obowiązują trzy akty prawne. Pierwszy, to wskazy art. 77 kodeksu wykroczeń, który ogólnie wskazuje na obowiązek zachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, ale nie precyzuje, jaki to mają być środki. Drugim aktem prawnym jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Z art. 10a ust. 3wynika, że zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. 

Kolejnym aktem prawnym jest wydany na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Regulamin utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminie Dobra. W stosunku do właścicieli lub opiekunów psów regulamin zobowiązuje ich do:

1) w przypadku posiadania psa rasy uznawanej za agresywną, mieszańca psa rasy agresywnej lub zagrażającemu otoczeniu prowadzenia psa na smyczy i w nałożonym kagańcu, obowiązek ten nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osoby niepełnosprawne;

2) w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się puszczenie psa luzem, pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem. Obowiązek nałożenia kagańca nie dotyczy psów u których występują przeciwwskazania zdrowotne, anatomiczne, szczeniaków do 9-ego miesiąca życia. Przeciwwskazania zdrowotne zakładania kagańca winny być potwierdzone przez lekarza weterynarii w książeczce zdrowia psa lub w stosownym zaświadczeniu;

3) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej psa;

4) skutecznego reagowania w sytuacjach powodujących zakłócanie spokoju bądź ciszy nocnej wywołanego uporczywym wyciem lub szczekaniem psa;

5) wyprowadzania psa wyłącznie przez osoby dające gwarancję opanowania psa w chwili jego rozdrażnienia;

6) nie pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostania się zwierzęcia z niego. 

Zapisy Regulaminu nie zostały zakwestionowane w trybie nadzorczym przez Wojewodę, odpowiadają obecnemu orzecznictwu sądowemu.

Dopiero kompleksowa analiza powyższych przepisów wskazuje, na odpowiedzialność właściciela psa i wysokość ewentualnego mandatu. Nie polega więc na prawdzie, że za każde wyprowadzanie psa bez smyczy grozi mandat karny w wysokości 500 zł. Mandat w takiej wysokości grozi jedynie za puszczenie psa luzem, gdy należy on do rasy agresywnej lub jest mieszańcem takiej rasy oraz za psa, który swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka. W pozostałych przypadkach mandat karny wynosi od 50 zł do 250 zł. 

Kolejnym wykroczeniem, gdzie zwiększona została wysokość mandatu jest art. 117 kodeksu wykroczeń, to jest naruszenie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości. Wysokość mandatu wzrosła ze 100 zł do przedziału 100-250 zł. 

Komendant SG
Andrzej Budzyński

Reklama

Gmina Dobra

Projekt ZULovy WŁĄCZNIK – współpraca na rzecz aktywizacji gmin zachodniopomorskich

W ramach działań na rzecz promowania obywatelskiego zaangażowania i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami samorządowymi, wystartował projekt „ZULovy WŁĄCZNIK”. Jego celem jest wyłonienie czterech gmin z województwa zachodniopomorskiego, które będą partycypować w inicjatywie mającej na celu zwiększenie społecznego zaangażowania mieszkańców oraz budowanie konstruktywnej współpracy lokalnych podmiotów.

Opublikowane

w dniu

Projekt „ZULovy WŁĄCZNIK”, trwający od 1 marca 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku, kieruje swoje działania w sposób szczególny do gmin znajdujących się na terenach Specjalnych Stref Włączenia. Priorytetowo, trzy z czterech beneficjentów muszą spełniać kryterium położenia w wyznaczonych strefach przez Urząd Marszałkowski.

Inicjatywa zakłada szereg działań, takich jak obywatelskie warsztaty partycypacyjne, które umożliwią diagnozę potencjałów i wyzwań gmin. Organizowane będą również szkolenia dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), organizacji pozarządowych (NGO) oraz społeczników, co będzie sprzyjać profesjonalizacji ich kompetencji w zakresie działalności publicznej.

Dodatkowo zaplanowano warsztaty edukacyjne dla mieszkańców, realizację mikroinicjatyw i innowacji lokalnych w każdej z uczestniczących gmin oraz przygotowanie broszury edukacyjnej „Podręcznik budowania wspólnotowości”, prezentującej dobre praktyki. Projekt zostanie uwieńczony galą obywatelską i podpisaniem porozumień o partnerstwie na rzecz dobra wspólnego i rozwoju.

Projekt „ZULovy WŁĄCZNIK” stanowi realną szansę na wzmocnienie zdolności gmin do samodzielnej poprawy jakości życia ich mieszkańców oraz pobudzenie obywatelskiej aktywności na terenach Specjalnych Stref Włączenia. Gminy z powiatów: polickiego, gryfińskiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, myśliborskiego i choszczeńskiego zachęcamy do zgłaszania swojego uczestnictwa.

 

Czytaj dalej

Kultura

Koncert Grzegorza Niemczuka, w ramach cyklu “FRYDERYK Chopin w Willi Lentza. Dzieła wszystkie”

Opublikowane

w dniu

Już 10 maja (piątek) o godz. 19:00 w szczecińskiej Willi Lentza odbędzie się kolejny koncert z cyklu „Fryderyk Chopin w Willi Lentza. Dzieła wszystkie”. Tym razem wystąpi Grzegorz Niemczuk — polski wirtuoz fortepianu, zwycięzca licznych konkursów pianistycznych.

Cykl „Fryderyk Chopin w Willi Lentza. Dzieła wszystkie” powstał z inicjatywy szczecińskiej Willi Lentza, a pierwsze wydarzenie z cyklu miało miejsce w styczniu 2024 roku. Od tego czasu w murach Willi Lentza zagrali: Jakub Kuszlik, Ewa Pobłocka, David Serebryanik, i Sławomir Wilk. Przez najbliższe miesiące, podczas willowych wieczorów utwory Fryderyka Chopina będą interpretować współczesne gwiazdy estrady oklaskiwane przez publiczność w prestiżowych salach koncertowych świata. Główną ambicją organizatorów jest prezentacja wszystkich utworów mistrza.

Willa Lentza to jedna z najbardziej różnorodnych i aktywnych instytucji kultury. Wydarzenia w Willi Lentza odbywają się niemal codziennie – w programie instytucji nie brakuje interesujących wystaw artystów polskich i zagranicznych, koncertów światowej sławy muzyków czy teatralnych spektakli. Działalność Willi Lentza to szeroki wachlarz wydarzeń kulturalnych, które na wysokim poziomie promują muzykę, sztukę i szeroko rozumianą kulturę. Mimo prestiżowej prezentacji organizatorom wydarzeń z sukcesem udaje się skrócić dystans między dziełem, a odbiorcą — jest to możliwe, dzięki zapewnieniu kameralnego kontaktu z wielką sztuką.

Grzegorz Niemczuk występował w najsłynniejszych salach koncertowych świata – Carnegie Hall i Steinway Hall w Nowym Jorku, Kioi Hall w Tokio, Beijing Concert Hall w Pekinie, Teatro Sérgio Cardoso w São Paulo, Victoria Concert Hall w Singapurze czy Collonge- Bellerive w Genewie. Grzegorz Niemczuk koncertował już w 36 krajach, a jego muzyka jest

doceniana przez krytyków i publiczność na całym świecie. Jako pierwszy Polak w historii, w

2013 roku wygrał nagrodę główną w nowojorskim konkursie International Carnegie Hall Concert Debut Competition. W roku 2016 został laureatem Nagrody Specjalnej International

Busan Maru Music Festival w Korei Południowej.

W trakcie pandemii (2020–2022) artysta stworzył unikatowy projekt nagrań filmów- wykładów o wszystkich utworach Fryderyka Chopina. W tym czasie powstało ponad 330 odcinków, które zostały opublikowane na YouTube oraz na Facebooku. Projekt powstał w dwóch wersjach językowych — polskiej i angielskiej.

W Willi Lentza Grzegorz Niemczuk zaprezentuje pięć mazurków Op. 6, dwie wariacje E-dur

na temat niemieckiej piosenki „Steh’ auf, steh’ auf, du schweizer Bub” Op. posth. oraz z „Hexameronu” na temat marszu z opery „Purytanie” Belliniego op. 29 A, a także Sonatę b- moll Op. 35 (napisaną w Nohant w roku 1839) ze słynnym „Marszem żałobnym” i Scherzo b-moll Op. 31 z roku 1837 dedykowane przez Fryderyka Chopina Adéle de Fürstenstein.

Data: 10 maja 2024

Godzina: 19:00

Miejsce: Willa Lentza, Szczecin

Bilety dostępne: https://bilety.willa-lentza.pl

Czytaj dalej

Kultura

Kevin Kenner i Vienna Morphing Soloists w Willi Lentza

Na początku maja, w szczecińskiej Willi Lentza, będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie w ramach cyklu „Fryderyk Chopin w Willi Lentza. Dzieła wszystkie”. Już 8.05 (środa) o godz. 18:00 odbędzie się koncert światowej sławy chopinisty — Kevina Kennera. Artysta wystąpi wraz z zespołem Vienna Morphing Soloists.

Opublikowane

w dniu

Fryderyk Chopin w Willi Lentza. Dzieła wszystkie” to cykl koncertowy, którego celem jest przedstawienie wszystkich dzieł Mistrza z Żelazowej Woli. Wydarzenie organizowane przez szczecińską Willę Lentza rozpoczęło się w styczniu 2024 roku i przez najbliższe miesiące będzie przybliżać twórczość Fryderyka Chopina. W ramach cyklu w Willi Lentza wystąpili już: Jakub Kuszlik, Ewa Pobłocka, David Serebryanik i Sławomir Wilk.

Willa Lentza znana jest ze swojego wkładu w promowanie polskiej kultury, historii i sztuki, co również było inspiracją do stworzenia cyklu koncertowego. Instytucja ta jest jedną z największych i najaktywniejszych w Polsce. Willa Lentza promuje sztukę, muzykę oraz kulturę wysoką i prezentuje je na najwyższym poziomie. To zdecydowanie miejsce, którego brakowało na kulturalnej mapie Szczecina.

Kevin Kenner rozpoczął swoją naukę pod kierunkiem Krzysztofa Burzy. Jeszcze jako nastolatek wyjechał do Polski, aby pobierać nauki u prof. Ludwika Stefańskiego, który przygotował go do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 1980 roku. Kenner był wtedy najmłodszym uczestnikiem konkursu i otrzymał nagrodę dla obiecującego artysty. Światowe uznanie zyskał w 1990 roku, kiedy zajął II miejsce na XII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie (pierwszego miejsca wówczas nie przyznano), otrzymał także nagrodę publiczności za najlepsze wykonanie poloneza. W tym czasie zdobył również brązowy medal w Międzynarodowym Konkursie im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie.

Jako solista Kenner koncertował z najwybitniejszymi, światowymi orkiestrami, wśród nich: BBC Symphony, Deutsches Symphonie-Orchester z Berlina, Filharmonia Narodowa w Warszawie, Filharmonia Czeska, Nationaal Orkest van Belgie, Orkiestra XVIII Wieku, Orkiestra Symfoniczna NHK oraz San Francisco Symphony.

Podczas wydarzenia w Willi Lentza Kevin Kenner wystąpi w towarzystwie Vienna Morphing Soloists. Kwintet składa się z solistów Morphing Chamber Orchestra, która uznawana jest za jedną z najlepszych orkiestr kameralnych w całej Europie. Założycielem zespołu jest producent, aranżer i altowiolista Tomasz Wabnic. Ich niezwykłe umiejętności muzyczne i wszechstronność sprawiają, że są jednym z najbardziej uniwersalnych zespołów na świecie.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie