Powiat Policki

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o egzaminie. Terytorialsi pomogą maturzystom i ósmoklasistom

Na ostatniej prostej przed egzaminem po ósmej klasie i maturą, żołnierze – nauczyciele 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej poprowadzą z uczniami wirtualne spotkania i odpowiedzą ich na pytania dotyczące specyfiki tegorocznych egzaminów.

Opublikowane

w dniu

Żołnierzami 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej są ochotnicy, którzy na co dzień wykonują różne zawody. Wśród nich są także nauczyciele, którzy na codzień uczą – obecnie wirtualnie – w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych i przygotowują swoich uczniów do tegorocznych egzaminów maturalnych i kończących naukę w szkole podstawowej.

Terytorialsi – nauczyciele – znając wynikającą z nauki zdalnej trudną sytuację uczniów, którzy podejdą w tym roku do egzaminów, postanowili im pomóc w przygotowaniu się do tych najważniejszych w tym roku wydarzeń szkolnych.

W kolejne soboty, począwszy od 27. marca b.r. o godzinie 14.00 na platformie e-lerningowej przeprowadzą zdalne konsultacje dotyczące specyfiki egzaminu dla ósmoklasistów i egzaminu dojrzałości w 2021 roku. W tematykę spotkań z języka polskiego i matematyki wchodziły będą zakres materiału i zmiany wprowadzone w bieżącym roku szkolnym. Wartościowym elementem spotkania będzie prezentacja wiarygodnych źródeł pomocnych w samokształceniu. Zainteresowani zapoznani zostaną z aktualnymi wymaganiami podstawy programowej z języka polskiego i matematyki – prowadzący odpowiedzą na ich pytania i rozwieją wątpliwości dotyczące przebiegu tegorocznych egzaminów.

– Umiejętności cywilne naszych żołnierzy stanowią wartość dodaną formacji – mówi dowódca 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tomasz Borowczyk. – Powodują, że credo WOT: jestem pomocnym ramieniem i tarczą dla mojej społeczności, nabiera realnego wymiaru. To inna niż do tej pory forma pomocy naszych żołnierzy dla społeczności lokalnej. Nie tylko walczymy z pandemią, nie tylko służymy pomocą w sytuacjach kryzysowych, ale staramy się wsłuchiwać w potrzeby społeczności, której przecież służymy. Wieżę głęboko, że wśród uczniów, którzy skorzystają z pomocy naszych nauczycieli są przyszli terytorialsi. Taka postawa żołnierzy – nauczycieli zachęci na pewno kolejnych niezwykłych ludzi do wstąpienia do naszej brygady.

Warunkiem wzięcia udziału w wirtualnych konsultacjach jest zgłoszenie do czwartku, 25 marca, chęci udziału w spotkaniu na adres mailowy: 14zbot.sks@gmail.com

W odpowiedzi wysłany zostanie link z zaproszeniem do spotkania. 

Harmonogram spotkań: 

27.03.21- egzamin po ósmej klasie – język polski

10. 04. 21 – egzamin po ósmej klasie – matematyka

17. 04. 21 – matura – język polski

24. 04. 21 – matura – matematyka. 

Reklama

Gmina Kołbaskowo

Przetarg na przebudowę drogi powiatowej Stobno-Mierzyn

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu na przebudowę odcinka drogi powiatowej Stobno – Mierzyn, napłynęły dwie oferty od znanych przedsiębiorstw budowlanych. Przetarg, który został ogłoszony 7 czerwca br., przyciągnął uwagę firm Strabag oraz Eurovia.

Opublikowane

w dniu

Strabag, międzynarodowa korporacja z sektora budowlanego, wyceniła realizację zadania na 2,3 miliona złotych. Druga oferta, przedstawiona przez konkurencyjną firmę Eurovia, zakłada wykonanie prac za 1,9 miliona złotych. Kwota przeznaczona na inwestycję, ustalona przez zamawiającego, wynosi 2,1 miliona złotych brutto.

Obecnie komisja przetargowa dokonuje analizy przedstawionych ofert. Zgodnie z przewidywaniami, prace mają rozpocząć się jeszcze w trzecim kwartale bieżącego roku. Zadanie obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej na długości około 930 metrów drogi oraz częściową budowę nowej konstrukcji drogowej. Plan zakłada ułożenie dwóch warstw mas bitumicznych, wzmocnionych siatką z włókien szklanych i węglowych, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Inwestycja wpisuje się w długoterminowy program modernizacji infrastruktury drogowej w powiecie polickim. W ostatnim czasie gmina Police zakończyła kompleksową przebudowę dróg Stobno – Szczecin i Stobno – Dołuje, a aktualnie prowadzone są prace przy przebudowie drogi przebiegającej przez Stobno. Ponadto, w fazie projektowej znajduje się przebudowa drogi łączącej Stobno z miejscowością Będargowo.

 

Czytaj dalej

Powiat Policki

Opracowywanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Polickiego na lata 2025-2030

Władze Powiatu Polickiego rozpoczęły proces tworzenia nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, która będzie obowiązywała w latach 2025-2030. Dokument ten ma kluczowe znaczenie dla przyszłości regionu, gdyż określa priorytety i kierunki działań w obszarze problemów społecznych.

Opublikowane

w dniu

Aktualnie trwają prace nad wstępnym etapem opracowywania strategii, w którym to mieszkańcy Powiatu Polickiego odgrywają główną rolę. Władze lokalne zachęcają obywateli do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, której celem jest zebranie opinii na temat warunków życia w regionie oraz zidentyfikowanie najważniejszych wyzwań społecznych, przed którymi stoi powiat.

Ankieta jest dostępna online oraz w wersji papierowej w wybranych punktach na terenie powiatu. Każda opinia jest cenna i zostanie wykorzystana do lepszego zrozumienia sytuacji społecznej mieszkańców oraz do stworzenia skutecznych rozwiązań odpowiadających na ich potrzeby.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem niezwykle ważnym, ponieważ opiera się na rzeczywistych doświadczeniach i oczekiwaniach ludzi, którzy na co dzień tworzą i rozwijają Powiat Policki. Jest to przestrzeń dla mieszkańców, by mieć wpływ na przyszłe działania samorządu i współkształtować środowisko, w którym żyją.

Wszyscy mieszkańcy powiatu, którzy chcieliby wziąć udział w ankiecie i wyrazić swoje zdanie na temat lokalnych problemów społecznych, mogą to zrobić do końca bieżącego miesiąca.

 

Czytaj dalej

Powiat Policki

Rozbudowa drogi powiatowej Szczecin – Stobno wchodzi w kolejny etap

W związku z trwającymi pracami modernizacyjnymi drogi powiatowej na odcinku między Szczecinem a Stobnem, informujemy o kolejnym etapie inwestycji, który wpłynie na zmianę organizacji ruchu od poniedziałku, 8 lipca 2024 roku.

Opublikowane

w dniu

Od tego dnia na odcinku drogi od posesji numer 5 aż do skrzyżowania z ulicą Długą zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Docelowo ma to pozwolić wykonawcom na bezpieczne wykonanie planowanych prac, które zakładają między innymi frezowanie istniejącej nawierzchni, rozbiórkę chodników i konstrukcji jezdni oraz realizację nowej kanalizacji deszczowej.

Niemniej jednak, objazd dla pojazdów pozostanie bez zmian względem poprzedniego etapu rozbudowy, i będzie kierował ruchem drogowym przez gminną drogę w kierunku Będargowa, korzystając z przejazdu kolejowego.

Jednocześnie prace zostaną rozpoczęte na terenie należącym do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., tj. działce ewidencyjnej numer 127/14 w obrębie Stobno, Gmina Kołbaskowo. Prace na tym terenie obejmą budowę jezdni, jak również kanalizacji deszczowej, co wymagać będzie ścisłej współpracy z zarządzającym terenem kolei.

Zarówno dla kierowców, jak i mieszkańców, ważne jest śledzenie zmian w organizacji ruchu i planowanie podróży z uwzględnieniem możliwych zakłóceń. Władze powiatowe przewidują, że zrealizowane prace przyczynią się do znacznej poprawy warunków drogowych oraz bezpieczeństwa użytkowników tej trasy.

 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie