Gmina Dobra

Wspólnota Samorządowa Gminy Dobra – prezentacja i inauguracja działalności

W sobotę, 21 maja br. podczas briefingu zorganizowanego na Terenie Sportowo – Rekreacyjnym Mierzynianka w Mierzynie odbyła się prezentacja oraz inauguracja działalności Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra.

Opublikowane

w dniu

Wspólnota Samorządowa Gminy Dobra została założona jako stowarzyszenie zwykłe w dniu 3 kwietnia 2022 roku przez grupę aktywnych społecznie mieszkańców Gminy Dobra. Wśród członków założycieli znaleźli się szefowie trzech klubów radnych Rady Gminy Dobra (Magdalena Zagrodzka – klub „Inicjatywa Dla Gminy Dobra”, Ewa Głowacka – klub „Lokalni” oraz Paweł Malinowski – klub „Razem Dla Gminy Dobra”), a także inni radni i mieszkańcy Gminy Dobra. Na Przedstawiciela Stowarzyszenia wybrano Pawła Malinowskiego. W dniu 6 kwietnia 2022 roku prezentowana organizacja pozarządowa została wpisana do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Polickiego.

Działalność samorządowa i działalność społeczna w ramach organizacji pozarządowych bardzo często się przeplatają, co potwierdza działalność naszych radnych, którzy podejmują różne ważne dla mieszkańców inicjatywy w ramach interpelacji czy propozycji zmian w uchwałach, a zarazem prowadzą bardzo aktywnie funkcjonujące organizacje pozarządowe. To właśnie radni decydują czy mieszkańcy będą mieli realny wpływ na wydatkowanie środków z budżetu np. poprzez Budżet Obywatelski czy Fundusz Sołecki. Dlatego w ramach Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra chcemy rozwijać się zarówno w swojej działalności samorządowej jaki i działalności społecznej w ramach organizacji pozarządowych – powiedział Paweł Malinowski, radny Rady Gminy Dobra i przedstawiciel Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra.

Założyciele Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu organizacji pozarządowych oraz organizowaniu wydarzeń dla lokalnych społeczności. Jako radni podejmują inicjatywy społeczne, które służą poprawie życia mieszkańców Gminy Dobra. Paweł Malinowski jest założycielem i prezesem Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus, która organizuje największe wydarzenia turystyki rowerowej na Pomorzu zachodnim i prowadzi działania edukacyjne na rzecz środowiska rowerowego. Malinowski jest także autorem wielu interpelacji radnego mających na celu poprawę życia mieszkańców Mierzyna i Gminy Dobra. Magdalena Zagrodzka prowadzi stowarzyszenie „My w Gminie Dobra”, jako radna jest autorką wielu ważnych społecznie interpelacji oraz inicjuje wiele aktywności służących lokalnej społeczności. Ewa Głowacka jest prezesem Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Sołectwa Mierzyn oraz prowadzi Koło Gospodyń Wiejskich „Mierzynianki”. Prowadzone przez Ewę Głowacką organizacje organizują liczne wydarzenia skierowane do różnych grup wiekowych Mierzyna i Gminy Dobra. Katarzyna Ciurzyńska oraz Janusz Zarzycki jako radni Bezrzecza podejmują ważne kwestie służące poprawie bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców ich miejscowości oraz gminy. Janusz Zarzycki od wielu lat zabiega o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla naszej gminy. Bartosz Rzechowski reprezentuje i wspiera mieszkańców w działaniach prawnych, a Piotr Owczarek aktywnie uczestniczy we wszelkich działaniach społecznych.

Cieszę się ogromnie, że łączymy siły radnych z różnych klubów i w ten sposób będziemy mogli jeszcze lepiej służyć mieszkańcom naszej gminy, których reprezentujemy w Radzie Gminy Dobra. Mamy nadzieję, że do naszej inicjatywy dołączy wielu mieszkańców Gminy Dobra – powiedziała Magdalena Zagrodzka, radna Rady Gminy Dobra i współzałożycielka Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra.

Założyciele Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra chcą wspólnie zachęcać mieszkańców do zaangażowania się w życie społeczne i samorządowe w naszej gminie, a jako radni przedstawiać swoje propozycje pod głosowania Rady Gminy Dobra. Będą nadal zabiegać m.in. o Fundusz Sołecki dla Gminy Dobra. Fundusz Sołecki jest mechanizmem, który powołał ustawodawca w celu aktywizacji społeczności lokalnych, bo to one same decydują o przeznaczeniu środków budżetowych z funduszu na swoje własne potrzeby. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego jest naszym obowiązkiem, aby każdy mieszkaniec czuł się integralną częścią społeczności gminy i wiedział, że jego głos jest ważny i słuchany.

Celem Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej.

W ramach swojej działalności będziemy współpracować ze wszystkimi organizacjami wzmacniającymi samorządność w Polsce oraz wspierającymi budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Naszym priorytetem jest zwiększenie zaangażowania lokalnych społeczności w działalność społeczną i samorządową – powiedział Janusz Zarzycki, radny Rady Gminy Dobra i współzałożyciel Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra.

Założyciele Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra zapraszają do wspólnej pracy na rzecz Gminy Dobra wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich chętnych.

Wspólnota Samorządowa Gminy Dobra pozyskała dwie dotacje w ramach Programu Społecznik na rajdy rowerowe na terenie Gminy Dobra, które będzie współorganizować z Fundacją Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus. W dniu 17 maja 2022 roku na Mierzyniance w obecności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, w imieniu Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra umowy z prezes Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – Natalią Wagner podpisał Paweł Malinowski. W ramach przyznanych dotacji zostaną zorganizowane dwa wydarzenia: „Drugi Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Dobra” oraz „VII Mierzyński Rodzinny Rajd Rowerowy”.

Gmina Dobra

Spotkanie noworoczne władz Gminy Dobra z lokalnymi przedsiębiorcami

W Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej odbyło się noworoczne spotkanie przedstawicieli władz samorządowych Gminy Dobra z przedsiębiorcami. Wydarzenie to miało za zadanie umocnić więzi pomiędzy lokalnym biznesem oraz samorządem. Spotkanie zainaugurowały wystąpienia Wójta Gminy Dobra Teresy Dery oraz Przewodniczącego Rady Gminy Dobrego Bartłomieja Milucha, którzy serdecznie przywitali wszystkich obecnych gości.

Opublikowane

w dniu

Spotkanie było okazją do prezentacji osiągnięć Gminy Dobra, w tym przeglądu zrealizowanych i planowanych inwestycji, z uwzględnieniem szczególności funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Powiatu Polickiego, w tym Starosta Policki Andrzej Bednarek,  oraz przedstawiciele Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Policach.

Obecność radnych, dyrektorów szkół, funkcjonariuszy policyjnych, straży gminnej, granicznej oraz wojska podkreślała wagę integracji różnych sektorów społeczeństwa w działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Spotkanie przebiegło w atmosferze otwartego dialogu, gdzie przedsiębiorcy mieli możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z decydentami, co jest istotne dla wspierania lokalnej przedsiębiorczości i realizacji wspólnych projektów.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Magdalena Zagrodzka kandydatem na Wójta Gminy Dobra!

W sobotę odbyła się prezentacja kandydata na Wójta Gminy Dobra oraz liderów list Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra. Kandydatem WSGD jest Magdalena Zagrodzka, która jest obecna w samorządzie lokalnym od ponad 20 lat. Przeszła wszystkie szczeble samorządowe – od rady sołeckiej w Mierzynie po radę powiatu polickiego. W wyborach samorządowych w roku 2018, startując do Rady Gminy Dobra, uzyskała najlepszy wynik w gminie (ponad 750 oddanych głosów).

Opublikowane

w dniu

Jedna z najaktywniejszych radnych obecnej kadencji. Mieszkanka Mierzyna, aktywna społeczniczka i wolontariuszka. Inicjatorka wielu akcji społecznych i prozwierzęcych, promotorka zdrowego trybu życia.

Serce Polski bije w samorządach, a nadchodzące wybory zadecydują przyszłości Gminy Dobra. Kandydatka Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra na Wójta Gminy Dobra podkreśliła, że kandydaci na radnych do Rady Gminy Dobra nie są związani z żadną partią polityczną. Magdalena Zagrodzka zadeklarowała, że zaprezentowani kandydaci na radnych chcą razem z mieszkańcami tworzyć lepszą przyszłość w Dobrej Gminie.

Wspólnota Samorządowa Gminy Dobra została założona w 2022 roku przez grupę aktywnych społecznie mieszkańców Gminy Dobra. Wśród członków założycieli znaleźli się szefowie trzech klubów radnych Rady Gminy Dobra (Magdalena Zagrodzka – klub „Inicjatywa Dla Gminy Dobra”, Ewa Głowacka – klub „Lokalni” oraz Paweł Malinowski – klub „Razem Dla Gminy Dobra”), a także inni radni i mieszkańcy Gminy Dobra.

Założyciele Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w działalności samorządowej, ale także w prowadzeniu organizacji pozarządowych oraz organizowaniu wydarzeń dla lokalnych społeczności. Jako radni podejmują inicjatywy społeczne, które służą poprawie życia mieszkańców Gminy Dobra. Magdalena Zagrodzka jako radna jest autorką wielu ważnych społecznie interpelacji oraz inicjuje wiele aktywności służących lokalnej społeczności. Paweł Malinowski jest założycielem i prezesem Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus, która organizuje największe wydarzenia turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim i prowadzi działania edukacyjne na rzecz środowiska rowerowego. Paweł Malinowski jest także autorem wielu interpelacji radnego mających na celu poprawę życia mieszkańców Mierzyna i Gminy Dobra. Ewa Głowacka jest prezesem Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Sołectwa Mierzyn oraz prowadzi Koło Gospodyń Wiejskich „Mierzynianki”. Prowadzone przez Ewę Głowacką organizacje organizują liczne wydarzenia skierowane do różnych grup wiekowych Mierzyna i Gminy Dobra. Katarzyna Ciurzyńska oraz Janusz Zarzycki jako radni Bezrzecza podejmują ważne kwestie służące poprawie bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców ich miejscowości oraz gminy. Janusz Zarzycki od wielu lat zabiega o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla naszej gminy.

Wśród zaproponowanych kandydatów na radnych przedstawiono nie tylko doświadczonych samorządowców, ale także mieszkańców Gminy Dobra, którzy chcą dopiero rozpocząć swoją pracę w samorządzie i wnieść swoje nowe spojrzenie na rozwiązywanie problemów mieszkańców tej gminy.

Założyciele Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra zachęcają mieszkańców do zaangażowania się w życie społeczne i samorządowe w naszej gminie, a jako radni przedstawiają swoje propozycje pod głosowania Rady Gminy Dobra. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego jest naszym obowiązkiem, aby każdy mieszkaniec czuł się integralną częścią społeczności gminy i wiedział, że jego głos jest ważny i słuchany.

Celem Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej.

Założyciele Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra zapraszają do wspólnej pracy na rzecz Gminy Dobra wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich chętnych.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Powstanie przejście dla pieszych i perony autobusowe w Grzepnicy

Powiat Policki przystąpił do realizacji kolejnego etapu modernizacji infrastruktury komunikacyjnej. W miejscowości Grzepnica, w ramach zapowiedzianej inwestycji, powstaną dwa nowe perony autobusowe. Umowa na wykonanie projektu budowlanego została podpisana, a jej zakres obejmie nie tylko same perony, ale również szereg dodatkowych elementów mających na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżujących.

Opublikowane

w dniu

Perony autobusowe zlokalizowane zostaną w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z, łączącej Dobrą z Bartoszewem, nieopodal ul. Rezydenckiej. Projekt przewiduje także budowę nowego chodnika, który umożliwi bezpieczne dotarcie pieszych z przystanków do przejścia dla pieszych. Ponadto, zaprojektowane zostanie przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, co zwiększy widoczność i bezpieczeństwo na drodze. Istotnym elementem projektu będzie również doświetlenie dla pieszych, które poprawi widoczność po zmroku.

Inwestycja realizowana będzie we współpracy z Gminą Dobra. Dzięki nowym peronom autobusowym mieszkańcy Grzepnicy oraz okolicznych miejscowości zyskają wyżej poziom dostępności komunikacyjnej, co przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności regionu. Prace projektowe to pierwszy krok ku realizacji długo oczekiwanej przez lokalną społeczność inwestycji, która wpłynie na poprawę warunków podróży oraz infrastruktury drogowej.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie