Gmina Dobra

Wspólnota Samorządowa Gminy Dobra – prezentacja i inauguracja działalności

W sobotę, 21 maja br. podczas briefingu zorganizowanego na Terenie Sportowo – Rekreacyjnym Mierzynianka w Mierzynie odbyła się prezentacja oraz inauguracja działalności Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra.

Opublikowane

w dniu

Wspólnota Samorządowa Gminy Dobra została założona jako stowarzyszenie zwykłe w dniu 3 kwietnia 2022 roku przez grupę aktywnych społecznie mieszkańców Gminy Dobra. Wśród członków założycieli znaleźli się szefowie trzech klubów radnych Rady Gminy Dobra (Magdalena Zagrodzka – klub „Inicjatywa Dla Gminy Dobra”, Ewa Głowacka – klub „Lokalni” oraz Paweł Malinowski – klub „Razem Dla Gminy Dobra”), a także inni radni i mieszkańcy Gminy Dobra. Na Przedstawiciela Stowarzyszenia wybrano Pawła Malinowskiego. W dniu 6 kwietnia 2022 roku prezentowana organizacja pozarządowa została wpisana do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Polickiego.

Działalność samorządowa i działalność społeczna w ramach organizacji pozarządowych bardzo często się przeplatają, co potwierdza działalność naszych radnych, którzy podejmują różne ważne dla mieszkańców inicjatywy w ramach interpelacji czy propozycji zmian w uchwałach, a zarazem prowadzą bardzo aktywnie funkcjonujące organizacje pozarządowe. To właśnie radni decydują czy mieszkańcy będą mieli realny wpływ na wydatkowanie środków z budżetu np. poprzez Budżet Obywatelski czy Fundusz Sołecki. Dlatego w ramach Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra chcemy rozwijać się zarówno w swojej działalności samorządowej jaki i działalności społecznej w ramach organizacji pozarządowych – powiedział Paweł Malinowski, radny Rady Gminy Dobra i przedstawiciel Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra.

Założyciele Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu organizacji pozarządowych oraz organizowaniu wydarzeń dla lokalnych społeczności. Jako radni podejmują inicjatywy społeczne, które służą poprawie życia mieszkańców Gminy Dobra. Paweł Malinowski jest założycielem i prezesem Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus, która organizuje największe wydarzenia turystyki rowerowej na Pomorzu zachodnim i prowadzi działania edukacyjne na rzecz środowiska rowerowego. Malinowski jest także autorem wielu interpelacji radnego mających na celu poprawę życia mieszkańców Mierzyna i Gminy Dobra. Magdalena Zagrodzka prowadzi stowarzyszenie „My w Gminie Dobra”, jako radna jest autorką wielu ważnych społecznie interpelacji oraz inicjuje wiele aktywności służących lokalnej społeczności. Ewa Głowacka jest prezesem Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Sołectwa Mierzyn oraz prowadzi Koło Gospodyń Wiejskich „Mierzynianki”. Prowadzone przez Ewę Głowacką organizacje organizują liczne wydarzenia skierowane do różnych grup wiekowych Mierzyna i Gminy Dobra. Katarzyna Ciurzyńska oraz Janusz Zarzycki jako radni Bezrzecza podejmują ważne kwestie służące poprawie bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców ich miejscowości oraz gminy. Janusz Zarzycki od wielu lat zabiega o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla naszej gminy. Bartosz Rzechowski reprezentuje i wspiera mieszkańców w działaniach prawnych, a Piotr Owczarek aktywnie uczestniczy we wszelkich działaniach społecznych.

Cieszę się ogromnie, że łączymy siły radnych z różnych klubów i w ten sposób będziemy mogli jeszcze lepiej służyć mieszkańcom naszej gminy, których reprezentujemy w Radzie Gminy Dobra. Mamy nadzieję, że do naszej inicjatywy dołączy wielu mieszkańców Gminy Dobra – powiedziała Magdalena Zagrodzka, radna Rady Gminy Dobra i współzałożycielka Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra.

Założyciele Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra chcą wspólnie zachęcać mieszkańców do zaangażowania się w życie społeczne i samorządowe w naszej gminie, a jako radni przedstawiać swoje propozycje pod głosowania Rady Gminy Dobra. Będą nadal zabiegać m.in. o Fundusz Sołecki dla Gminy Dobra. Fundusz Sołecki jest mechanizmem, który powołał ustawodawca w celu aktywizacji społeczności lokalnych, bo to one same decydują o przeznaczeniu środków budżetowych z funduszu na swoje własne potrzeby. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego jest naszym obowiązkiem, aby każdy mieszkaniec czuł się integralną częścią społeczności gminy i wiedział, że jego głos jest ważny i słuchany.

Celem Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej.

W ramach swojej działalności będziemy współpracować ze wszystkimi organizacjami wzmacniającymi samorządność w Polsce oraz wspierającymi budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Naszym priorytetem jest zwiększenie zaangażowania lokalnych społeczności w działalność społeczną i samorządową – powiedział Janusz Zarzycki, radny Rady Gminy Dobra i współzałożyciel Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra.

Założyciele Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra zapraszają do wspólnej pracy na rzecz Gminy Dobra wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich chętnych.

Wspólnota Samorządowa Gminy Dobra pozyskała dwie dotacje w ramach Programu Społecznik na rajdy rowerowe na terenie Gminy Dobra, które będzie współorganizować z Fundacją Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus. W dniu 17 maja 2022 roku na Mierzyniance w obecności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, w imieniu Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra umowy z prezes Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – Natalią Wagner podpisał Paweł Malinowski. W ramach przyznanych dotacji zostaną zorganizowane dwa wydarzenia: „Drugi Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Dobra” oraz „VII Mierzyński Rodzinny Rajd Rowerowy”.

Gmina Dobra

Informacja o dodatku węglowym

Opublikowane

w dniu

W dniu 5 sierpnia 2022r. Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym. W chwili obecnej ustawa oczekuje na podpis prezydenta, który ma na to czas do 26 sierpnia br.  Po podpisaniu ustawy i ogłoszeniu w dzienniku ustaw będzie można składać wnioski. Wszelkie informacje odnośnie terminu i miejsca składania wniosków będziemy podawać na bieżąco.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Krystyna Ryszkiewicz

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Rusza przygotowywanie dokumentacji dla obwodnicy Mierzyna

Drogę zaprojektuje Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu w ramach umowy o wartości 2,79 mln zł. Kontrakt z biurem projektowym został zawarty wspólnie przez GDDKiA i Miasto Szczecin. Połowa trasy o łącznej długości 4,8 km leży na terenie Szczecina, dlatego wymagane są wspólne przygotowania i późniejsza realizacja tej inwestycji. Ramy współpracy zostały ustalone w podpisanym w styczniu tego roku porozumieniu.

Opublikowane

w dniu

Projektant ma 12 miesięcy na wykonanie badań podłoża i opracowanie projektu budowlanego oraz dodatkowe 3 miesiące na opracowanie projektów wykonawczych.

Dojazd do Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Obecnie DK10, wychodząca ze Szczecina w stronę granicy polsko-niemieckiej, przebiega przez gęsto zabudowaną miejscowość Mierzyn. Na drodze codziennie, w godzinach szczytu, tworzą się korki. Na połączeniu DK10 z planowaną Zachodnią Obwodnicą Szczecina (ZOS) powstanie węzeł Dołuje, który będzie jednym z głównych połączeń z centrum Szczecina.

Biegnąca obecnie przez Mierzyn DK10 nie byłaby w stanie obsłużyć dodatkowego ruchu, dlatego potrzebny jest nowy przebieg tej drogi. Zapewni on właściwy dojazd do obwodnicy Szczecina. Inwestycja przewidziana jest do realizacji łącznie z ZOS.

Nowa trasa ominie Mierzyn od północy

Początkiem drogi od strony Szczecina będzie skrzyżowanie na końcu ulicy Ku Słońcu w rejonie istniejącego centrum handlowego. Ten początkowy fragment, o długości ponad 200 metrów, to teren miasta Szczecin. Dalej trasa będzie biegła w kierunku północnym do połączenia ulic Topolowej i Łukasińskiego. Za ten odcinek o długości ok. 1,2 km będzie odpowiedzialna GDDKiA. Dalej trasa ponownie wejdzie na teren Szczecina i będzie biegła w kierunku zachodnim, przechodząc częściowo przez teren ogródków działkowych. Na połączeniu z ul. Nasienną planowane jest rondo. Po około 2,1 km droga opuści teren miasta. Dalej nowa DK10 po pokonaniu około 1,3 km dotrze do węzła Dołuje. Ten ostatni fragment leżeć będzie w gestii GDDKiA.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Kolejne przypadki wandalizmu w gminie Dobra

W gminie Dobra notorycznie dochodzi do aktów wandalizmu. Dewastowane są wiaty przystankowe, tablice informacyjne, kosze na śmieci, kontenery socjalne, ławki oraz urządzenia do ćwiczeń. Nie bądźmy obojętni i zdecydowanie reagujmy na przypadki niszczenia wspólnego mienia.

Opublikowane

w dniu

Na terenie gminy Dobra często dochodzi do aktów wandalizmu. Najczęściej jest to tzw. pseudograffiti, czyli po prostu mazanie farbami w sprayu wiat przystankowych, kontenerów, ławek, a nawet urządzeń do zabaw i ćwiczeń. Zdarzają się też przypadki niszczenia regulaminów czy wyrywania tablic informacyjnych.

W zeszłym tygodniu pomazano farbami ławki, stół do ping-ponga i urządzenia do ćwiczeń na terenie Orlika w Dobrej. Zniszczono też stojak z regulaminem.

Do przypadków wandalizmu dochodzi też w innych miejscowościach gminy Dobra. W Bezrzeczu na terenie rekreacyjnym pomazano farbami budynek socjalny, skrzynki elektryczne, zniszczono tablicę z regulaminem na pumptracku, a nawet próbowano podpalić sztuczną nawierzchnię nowego boiska. W Dobrej zniszczono elewację nowego budynku szatni przy boisku na ul. Sportowej, a w Stolcu wyrwano bramę prowadzącą na teren rekreacyjny z plażą.

Nie bądźmy obojętni na przypadki wandalizmu. Jeżeli jesteśmy świadkami, możemy zawsze zrobić zdjęcie sprawcom i przesłać do Straży Gminnej w Dobrej pod nr tel. 501 701 076 lub mailem na adres strazgminna@dobraszczecinska.pl. Walczmy z wandalizmem i wspólnie dbajmy o nasze gminne mienie – apelują pracownicy Urzędu Gminy Dobra.

Nasza obojętność oznacza przyzwolenie na takie zachowania. Nie bójmy się więc reagować.

Umyślne niszczenie publicznego mienia jest przestępstwem. Każdy kto niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku cudzą rzecz podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Tekst: www.gminadobra24.pl

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie