Gmina Dobra

Wspólnota Samorządowa Gminy Dobra – prezentacja i inauguracja działalności

W sobotę, 21 maja br. podczas briefingu zorganizowanego na Terenie Sportowo – Rekreacyjnym Mierzynianka w Mierzynie odbyła się prezentacja oraz inauguracja działalności Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra.

Opublikowane

w dniu

Wspólnota Samorządowa Gminy Dobra została założona jako stowarzyszenie zwykłe w dniu 3 kwietnia 2022 roku przez grupę aktywnych społecznie mieszkańców Gminy Dobra. Wśród członków założycieli znaleźli się szefowie trzech klubów radnych Rady Gminy Dobra (Magdalena Zagrodzka – klub „Inicjatywa Dla Gminy Dobra”, Ewa Głowacka – klub „Lokalni” oraz Paweł Malinowski – klub „Razem Dla Gminy Dobra”), a także inni radni i mieszkańcy Gminy Dobra. Na Przedstawiciela Stowarzyszenia wybrano Pawła Malinowskiego. W dniu 6 kwietnia 2022 roku prezentowana organizacja pozarządowa została wpisana do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Polickiego.

Działalność samorządowa i działalność społeczna w ramach organizacji pozarządowych bardzo często się przeplatają, co potwierdza działalność naszych radnych, którzy podejmują różne ważne dla mieszkańców inicjatywy w ramach interpelacji czy propozycji zmian w uchwałach, a zarazem prowadzą bardzo aktywnie funkcjonujące organizacje pozarządowe. To właśnie radni decydują czy mieszkańcy będą mieli realny wpływ na wydatkowanie środków z budżetu np. poprzez Budżet Obywatelski czy Fundusz Sołecki. Dlatego w ramach Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra chcemy rozwijać się zarówno w swojej działalności samorządowej jaki i działalności społecznej w ramach organizacji pozarządowych – powiedział Paweł Malinowski, radny Rady Gminy Dobra i przedstawiciel Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra.

Założyciele Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu organizacji pozarządowych oraz organizowaniu wydarzeń dla lokalnych społeczności. Jako radni podejmują inicjatywy społeczne, które służą poprawie życia mieszkańców Gminy Dobra. Paweł Malinowski jest założycielem i prezesem Fundacji Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus, która organizuje największe wydarzenia turystyki rowerowej na Pomorzu zachodnim i prowadzi działania edukacyjne na rzecz środowiska rowerowego. Malinowski jest także autorem wielu interpelacji radnego mających na celu poprawę życia mieszkańców Mierzyna i Gminy Dobra. Magdalena Zagrodzka prowadzi stowarzyszenie „My w Gminie Dobra”, jako radna jest autorką wielu ważnych społecznie interpelacji oraz inicjuje wiele aktywności służących lokalnej społeczności. Ewa Głowacka jest prezesem Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Sołectwa Mierzyn oraz prowadzi Koło Gospodyń Wiejskich „Mierzynianki”. Prowadzone przez Ewę Głowacką organizacje organizują liczne wydarzenia skierowane do różnych grup wiekowych Mierzyna i Gminy Dobra. Katarzyna Ciurzyńska oraz Janusz Zarzycki jako radni Bezrzecza podejmują ważne kwestie służące poprawie bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców ich miejscowości oraz gminy. Janusz Zarzycki od wielu lat zabiega o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla naszej gminy. Bartosz Rzechowski reprezentuje i wspiera mieszkańców w działaniach prawnych, a Piotr Owczarek aktywnie uczestniczy we wszelkich działaniach społecznych.

Cieszę się ogromnie, że łączymy siły radnych z różnych klubów i w ten sposób będziemy mogli jeszcze lepiej służyć mieszkańcom naszej gminy, których reprezentujemy w Radzie Gminy Dobra. Mamy nadzieję, że do naszej inicjatywy dołączy wielu mieszkańców Gminy Dobra – powiedziała Magdalena Zagrodzka, radna Rady Gminy Dobra i współzałożycielka Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra.

Założyciele Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra chcą wspólnie zachęcać mieszkańców do zaangażowania się w życie społeczne i samorządowe w naszej gminie, a jako radni przedstawiać swoje propozycje pod głosowania Rady Gminy Dobra. Będą nadal zabiegać m.in. o Fundusz Sołecki dla Gminy Dobra. Fundusz Sołecki jest mechanizmem, który powołał ustawodawca w celu aktywizacji społeczności lokalnych, bo to one same decydują o przeznaczeniu środków budżetowych z funduszu na swoje własne potrzeby. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego jest naszym obowiązkiem, aby każdy mieszkaniec czuł się integralną częścią społeczności gminy i wiedział, że jego głos jest ważny i słuchany.

Celem Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej.

W ramach swojej działalności będziemy współpracować ze wszystkimi organizacjami wzmacniającymi samorządność w Polsce oraz wspierającymi budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Naszym priorytetem jest zwiększenie zaangażowania lokalnych społeczności w działalność społeczną i samorządową – powiedział Janusz Zarzycki, radny Rady Gminy Dobra i współzałożyciel Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra.

Założyciele Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra zapraszają do wspólnej pracy na rzecz Gminy Dobra wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich chętnych.

Wspólnota Samorządowa Gminy Dobra pozyskała dwie dotacje w ramach Programu Społecznik na rajdy rowerowe na terenie Gminy Dobra, które będzie współorganizować z Fundacją Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus. W dniu 17 maja 2022 roku na Mierzyniance w obecności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, w imieniu Wspólnoty Samorządowej Gminy Dobra umowy z prezes Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – Natalią Wagner podpisał Paweł Malinowski. W ramach przyznanych dotacji zostaną zorganizowane dwa wydarzenia: „Drugi Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Dobra” oraz „VII Mierzyński Rodzinny Rajd Rowerowy”.

Gmina Dobra

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Kociaki czekają na adopcję

Prawie 100 kocich maluchów i starszaków czeka na adopcje w kocim przedszkolu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. Wszystkie są zaszczepione, odrobaczone, zachipowane i gotowe do przytulania. Każdy koci maluch ma zagwarantowaną darmową sterylizację i kastrację w terminie 6 miesięcy od dnia adopcji.

Opublikowane

w dniu

Zapraszamy serdecznie do odwiedzania Domu Kota i wybrania jednego, dwóch, a może i trzech przytulasków.

Dziękujemy bardzo za otrzymane od Państwa podarunki takie jak: koce, poszewki, ręczniki, karmę – mówi Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, Katarzyna Hermanowicz. Wszystkie znalazły już miejsce w kocich i psich pomieszczeniach. Jeżeli jeszcze zechcecie podarować coś naszym podopiecznym, z przyjemnością przyjmiemy mokrą i suchą karmę dla kociąt oraz karmę gastro (pełnoporcjowa karma dietetyczna dla kociąt). Z góry pięknie dziękujemy w imieniu naszych kociaków i zapraszamy do odwiedzania schroniska. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do soboty w godz. 10.30-15.30.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Budowa drogi ul. Piaskowa

Przekazano plac budowy na zadanie pn.:”Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą oraz przebudową istniejącego rowu melioracyjnego” Zadanie jest dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadanie pn.: „Wołczkowo – budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą”.

Opublikowane

w dniu

Zadanie polega na budowie ul. Piaskowej w Wołczkowie (od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z ul. Agawy), jako drogi kategorii gminnej o długości ok. 912,58 m i szer. 5,5 m z kostki brukowej betonowej z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej wraz z jednostronnym chodnikiem, zjazdami do przyległych posesji i skrzyżowaniami z innymi drogami publicznymi. Budowa drogi obejmuje również budowę oświetlenia ulicznego, odcinka kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci teletechnicznej i istniejącego oświetlenia oraz niezbędną wycinkę i zastępcze nasadzenia drzew.

Ponadto zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Siewnej i Piaskowej do wylotu do Strugi Wołkowskiej przy ul. Zielonej w Redlicy (z przebudową rowów). Przebudowa rowów i budowa odcinka kanalizacji deszczowej jest pierwszym etapem budowy kanalizacji deszczowej mającej służyć do odwodnienia tej części Wołczkowa.

Wykonawca prac: MDB Sp z o.o., ul. Łukasińskiego 9, 71-254 Szczecin.

Wartość prac: 13 438 8892,50 zł

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 029 323,43 zł

Termin wykonania prac: 26.08.2023r.

Kierownik WKI

Tomasz Kakowski

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Budowa odprowadzenie wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 milionów zł z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD „Budowa odprowadzenie wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Mierzynie”.

Opublikowane

w dniu

W lipcu br. została podpisana umowa na roboty budowlane. Wykonawcą prac jest firma: MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur.

Zakres inwestycji:

 budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią wód deszczowych,

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, zasilaniem przepompowni i drogą dojazdową do zbiornika oraz

– przebudowa istniejącej nawierzchni ul. Kolorowej w Mierzynie wraz z likwidacją kolizji,

Termin realizacji 12 m-cy od podpisania umowy.

Wartość umowy: 9 689 499,64 zł brutto

 

Kierownik WKI

Tomasz Kakowski

 

 

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie