Gmina Dobra

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

W dniu 6 kwietnia 2022 r. Gmina Dobra podpisała umowę na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Opublikowane

w dniu

Celem projektu jest wsparcie uczniów szkół podstawowych i średnich z rodzin pegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu.

Projekt Gminy Dobra obejmuje zakup 147 szt. sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym. Ponadto, zostanie zapewniony internet, gdy wnioskodawca wskazał na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do internetu.

Efektem projektu będzie wsparcie 147 dzieci i wnuków byłych pracowników PGR-ów zamieszkujących w gminie Dobra w rozwoju cyfrowym.

Dzieci i młodzież z rodzin popegeerowskich otrzymają sprzęt komputerowy służący wyeliminowaniu ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowaniu nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

Miejsce realizacji: Gmina Dobra

Termin realizacji: 10 miesięcy od podpisania umowy, tj. do dnia 06.02.2023 r.

Wartość projektu: 376 200,00 zł

Wartość dofinansowania: 376 200,00 zł (100 %) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Monitorowanie efektów projektu: Gmina jest zobowiązana do utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu. Oznacza to, że nie będzie można sprzedać, wypożyczyć, zastawić, itp. otrzymanego sprzętu komputerowego przez 2 lata od momentu wskazanego w umowie przekazania sprzętu (zaakceptowanie przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego). W związku z powyższym, Gmina opracowała procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu, która będzie dotyczyć wszystkich osób, które odbiorą sprzęt komputerowy.

Dodatkowe informacje:  https:/www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i usługi dostępu do internetu w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Helena Tomaszewska

ZEAS w Dobrej

Reklama

Gmina Dobra

Niszczenie chodnika

Strażnicy gminni  stwierdzili zniszczenie chodnika przy ulicy Żubrzej w m. Dołuje. Według wstępnych ustaleń kierowca pojazdu, który tego dokonał okazał zezwolenie Starostwa Powiatowego w Policach na poruszanie się pojazdów ciężarowych na trasie Dołuje do działki rolnej, na wysokości której został zniszczony chodnik.

Opublikowane

w dniu

Mając na uwadze poczynione ustalenia strażnicy gminni nałożyli na sprawcę dwa mandaty karne. Jednocześnie zarówno Starostwo Powiatowe, jak i Straż Gminna zobowiązała sprawcę do pilnego naprawienia uszkodzenia. Sprawa będzie monitorowana.

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Bezpłatna nauka gry w tenisa ziemnego

Dzieci i młodzież z gminy Dobra może skorzystać z bezpłatnych zajęć nauki gry w tenisa ziemnego.  Treningi odbywać się będą w każdą środę i piątek począwszy od 5 lipca na kortach tenisowych przy kompleksie sportowym Orlik w Dobrej.

Opublikowane

w dniu

Podział na grupy wiekowe:
I grupa – (dzieci w wieku 7-10 lat) w godz. 17-18
II grupa – (dzieci w wieku 11-14 lat) w godz. 18-19
III grupa – (młodzież w wieku 15-19 lat) w godz. 19-20
Grupy liczyć będą maksymalnie 8 osób.
Zapisy chętnych osób odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, pod nr telefonu: 91 424 19 79. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia finansowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok w ramach zadania na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”.

Czytaj dalej

Gmina Dobra

Przebudowa drogi Dołuje – Stobno oraz drogi w Stobnie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach zorganizowano briefing prasowy dotyczący realizowanych przez Powiat Policki dwóch inwestycji drogowych na terenie gmin Dobra i Kołbaskowo. Pierwszą jest przebudowa drogi Dołuje – Stobno, a drugą przebudowa drogi w miejscowości Stobno.

Opublikowane

w dniu

W briefingu wzięli udział m.in. starosta Andrzej Bednarek, wicestarosta Joanna Napiwodzka, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska, Wójt Gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz oraz wykonawcy obu inwestycji drogowych.
Wykonawcą trwającej już przebudowy drogi powiatowej na odcinku Dołuje – Stobno jest firma Eurovia Polska S.A. Z części remontowanej drogi zerwano już nawierzchnię. Do 30 września droga między Dołujami a Stobnem została zamknięta. Niebawem rozpoczną się też prace na odcinku od skrzyżowania z krajową 10 do przychodni w Dołujach. Tam planowany jest ruch wahadłowy. Przewidziany termin zakończenia prac to koniec października br.
Drugą inwestycją realizowaną przez starostwo jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stobno, na odcinku około 1 kilometra. W ramach inwestycji powstaną między innymi chodniki, dojazdy do posesji i sieć kanalizacji w miejscowości. Planowany termin zakończenia prac to koniec września 2024 r.
Podczas briefingu starosta poinformował, że prace budowlane na ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu prowadzone są zgodnie z harmonogramem i jest duże prawdopodobieństwo, że inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku.

Czytaj dalej
Reklama

Na czasie